Указ
Президента України

Про припинення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

На виконання Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг" (79-20) постановляю:
1. Припинити Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, шляхом ліквідації.
2. Утворити комісію з ліквідації Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі - комісія з ліквідації), визначивши головою цієї комісії керівника апарату Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ГАЛАБУДСЬКУ Тетяну Миколаївну.
3. Голові комісії з ліквідації:
затвердити персональний склад комісії з ліквідації;
забезпечити здійснення в установленому порядку заходів, пов’язаних із ліквідацією Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у тому числі з додержанням вимог законодавства України про державну службу, про працю;
поінформувати у тримісячний строк про результати проведеної роботи.
4. Кабінету Міністрів України вирішити в установленому порядку питання щодо подальшого використання об’єктів права державної власності, що перебували в управлінні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
5. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070 (1070/2011) "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг".
6. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України
В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
30 червня 2020 року
№ 259/2020