МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
14.05.2020 № 879
Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
23 червня 2020 р.
за № 563/34846

Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планової (позапланової) перевірки призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації щодо відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій і виконання ними своїх обов'язків, установлених Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та відповідними технічними регламентами

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 2725 від 22.12.2020 (z0247-21) )
Відповідно до статті 5 Закону (877-16) України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", статей 7, 26 і 38 Закону (124-19) України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 342 (342-2018-п) "Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)", НАКАЗУЮ:
1. Затвердити уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведення планової (позапланової) перевірки призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації щодо відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій і виконання ними своїх обов'язків, установлених Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та відповідними технічними регламентами, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15 травня 2019 року № 851 (z0570-19) "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами здійснення планової (позапланової) перевірки призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації щодо відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій і виконання ними своїх обов'язків, установлених Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та відповідними технічними регламентами", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 червня 2019 року за № 570/33541.
3. Департаменту технічного регулювання та метрології в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України - Торгового представника України Качку Т.А.
Міністр розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
І. Петрашко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
14 травня 2020 року № 879
Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
23 червня 2020 р.
за № 563/34846

АКТ ,

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації щодо відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій і виконання ними своїх обов'язків, установлених Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та відповідними технічними регламентами

( Див. текст (z0563-20F22) )
Директор департаменту
технічного регулювання
та метрології
М. Крижановський
( Уніфікована форма акта із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 2725 від 22.12.2020 (z0247-21) )