УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
13.07.2020 № 100
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 84 від 05.08.2021 (v0084500-21) )

Про особливості здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України у 2020 році та контролю за виконанням банками програм капіталізації/реструктуризації, погоджених за результатами проведеної у 2019 році оцінки стійкості, у зв'язку з установленням карантину та запровадженням обмежувальних заходів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 137 від 24.09.2020 (v0137500-20) )
Відповідно до статей 6, 7, 15, 55, 56 Закону (679-14) України "Про Національний банк України", статей 66, 67 Закону (2121-14) України "Про банки і банківську діяльність", з метою здійснення оцінки стійкості банків у 2020 році та контролю за виконанням банками програм капіталізації/реструктуризації, погоджених за результатами проведеної у 2019 році оцінки стійкості, що здійснюється згідно з Положенням про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України (v0141500-17) , затвердженим постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2017 року № 141 (зі змінами), у зв'язку з установленням постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 (211-2020-п) "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами) та постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 (392-2020-п) "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів" карантину та обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Здійснити у 2020 році оцінку стійкості банків, зазначених у додатку 1 до цієї постанови, із застосуванням одного (першого) етапу оцінки стійкості.
( Пункт 1 в редакції Постанови Національного банку № 137 від 24.09.2020 (v0137500-20) )
2. Банкам до 31 липня 2020 року подати до Національного банку України (далі - Національний банк) Звіт про результати першого етапу оцінки стійкості банку (далі - Звіт) і таблиці до нього в електронному вигляді.
Звіт підписується керівником банку та керівником аудиторської фірми з використанням кваліфікованого електронного підпису, який має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис відповідно до Закону України (2155-19) "Про електронні довірчі послуги".
3. Банки мають право подати Звіт незалежно від розгляду загальними зборами учасників банку аудиторського звіту, встановленого Положенням про порядок подання банком до Національного банку України аудиторського звіту за результатами щорічної перевірки фінансової звітності (v0090500-18) , затвердженим постановою Правління Національного банку України від 02 серпня 2018 року № 90 (зі змінами).
4. Результати оцінки стійкості банку зазначаються у Звіті про результати оцінки стійкості банку в 2020 році, вимоги до складання якого визначені в додатку 2 до цієї постанови.
( Пункт 4 в редакції Постанови Національного банку № 137 від 24.09.2020 (v0137500-20) )
5. Правління Національного банку розглядає результати оцінки стійкості банків і банківської системи України до 01 грудня 2020 року.
( Пункт 5 в редакції Постанови Національного банку № 137 від 24.09.2020 (v0137500-20) )
6. Національний банк і банки не здійснюють опублікування результатів оцінки стійкості банків і банківської системи України у 2020 році.
( Пункт 6 в редакції Постанови Національного банку № 137 від 24.09.2020 (v0137500-20) )
7. Заходи впливу не застосовуються до банків, які здійснюють діяльність відповідно до програм капіталізації/реструктуризації, погоджених Національним банком за результатами проведеної у 2019 році оцінки стійкості, за недосягнення необхідного рівня нормативів достатності капіталу / невиконання заходів, передбачених програмами капіталізації/реструктуризації, якщо:
1) банк забезпечив досягнення необхідного рівня нормативів достатності капіталу / виконання заходів, передбачених програмою капіталізації/реструктуризації, у строк до 31 грудня 2020 року;
2) недосягнення необхідного рівня нормативів достатності капіталу/невиконання заходів, передбачених програмою капіталізації/реструктуризації, спричинено негативним впливом карантину на показники діяльності банку та/або його боржників/контрагентів.
( Пункт 7 в редакції Постанови Національного банку № 137 від 24.09.2020 (v0137500-20) )
8. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Наталія Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
9. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Катерину Рожкову.
10. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
В. о. Голови
К. Рожкова
Додаток 1
до постанови
Правління Національного банку України
13.07.2020 № 100

ПЕРЕЛІК

банків України, щодо яких оцінка стійкості у 2020 році здійснюватиметься із застосуванням двох етапів

№ з/п Найменування банку
1 2
1 АТ КБ "ПриватБанк"
2 АТ "Ощадбанк"
3 АТ "Укрексімбанк"
4 АБ "УКРГАЗБАНК"
5 АТ "АЛЬФА-БАНК"
6 АТ "Райффайзен Банк Аваль"
7 АТ "СБЕРБАНК"
8 АТ "УКРСИББАНК"
9 АТ "ОТП БАНК"
10 АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
11 ПАТ "Промінвестбанк"
12 АТ "СІТІБАНК"
13 АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"
14 АТ "КРЕДОБАНК"
15 АТ "ІНГ Банк Україна"
16 АТ "Ідея Банк"
17 АТ "ПРАВЕКС БАНК"
18 АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"
19 АТ "БАНК ФОРВАРД"
20 АТ "Дойче Банк ДБУ"
21 АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК"
22 АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"
23 АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК"
24 АТ "БТА БАНК"
25 АТ "ПУМБ"
26 Акціонерний банк "Південний"
27 АТ "ТАСКОМБАНК"
28 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"
29 АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
30 ПАТ "БАНК ВОСТОК"
31 АТ "МЕГАБАНК"
32 АТ "А-БАНК"
33 ПАТ "МТБ БАНК"
34 АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"
35 АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"
36 АТ "МІБ"
37 АТ "БАНК АЛЬЯНС"
38 АТ АКБ "Львів"
39 АТ "КБ "ГЛОБУС"
40 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"
41 АТ "Полтава-банк"
42 АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"
43 АТ АКБ "АРКАДА"
44 АТ "БАНК СІЧ"
45 АТ "Місто Банк"
46 АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"
47 АТ "АБ "РАДАБАНК"
48 АТ "КРИСТАЛБАНК"
49 АТ "БАНК "ГРАНТ"
50 АТ "АКБ "КОНКОРД"
51 АТ "КІБ"
52 АТ "КОМІНВЕСТБАНК"
53 АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК"
54 АТ "АП БАНК"
55 АТ "МОТОР-БАНК"
56 АТ "РВС БАНК"
57 АТ "АСВІО БАНК"
58 АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"
59 АТ "БАНК 3/4"
60 АТ "ЮНЕКС БАНК"
61 АТ "МетаБанк"
62 АТ "БАНК АВАНГАРД"
63 АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"
64 АТ "АЙБОКС БАНК"
65 Полікомбанк
66 АТ "АЛЬТБАНК"
67 АТ "ЄПБ"
68 АТ "СКАЙ БАНК"
69 АТ "ОКСІ БАНК"
70 ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ"
71 АТ "БАНК "ПОРТАЛ"
72 АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ"
73 АТ "АЛЬПАРІ БАНК"
74 АТ "Український банк реконструкції та розвитку"
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 137 від 24.09.2020 (v0137500-20) )
Додаток 2
до постанови Правління
Національного банку України
13 липня 2020 року № 100

ВИМОГИ

до складання Звіту про результати оцінки стійкості банку у 2020 році

1. Звіт про результати оцінки стійкості банку у 2020 році складається на підставі Звіту про результати першого етапу оцінки стійкості банку та має містити таку інформацію:
1) результати проведеної аудитором оцінки якості активів та прийнятності забезпечення за кредитними операціями банку, уключаючи інформацію про визначений розмір кредитного ризику, наявність/відсутність потреби в коригуванні розміру кредитного ризику та/або вартості забезпечення;
2) результати проведеної аудитором перевірки достовірності оцінки вартості нерухомого майна, що обліковується банком за балансовими рахунками, уключаючи інвестиційну нерухомість, необоротні активи, утримувані для продажу, нерухоме майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя;
3) значення нормативів Н2 та Н3 за даними аудитора, розраховані за результатами оцінки якості активів та прийнятності забезпечення, наявність/відсутність розбіжностей у значенні нормативів Н2 та Н3 за даними банку і аудитора;
4) результати проведеної аудитором оцінки стану списання знецінених фінансових активів банку;
5) інша інформація, яка є важливою для розуміння та об'єктивної оцінки результатів оцінки стійкості банку.
2. Звіт про результати оцінки стійкості банку у 2020 році підписується директором Департаменту банківського нагляду або особою, яка виконує його обов'язки.
( Постанову доповнено новим Додатком 2 згідно з Постановою Національного банку № 137 від 24.09.2020 (v0137500-20) )