НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
09.07.2020 № 1279

Про внесення змін до додатка до постанови НКРЕКП від 30 червня 2020 року № 1245

Відповідно до законів України "Про альтернативні джерела енергії" (555-15) , "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (1540-19) та Порядку встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу на електричну енергію для суб’єктів господарської діяльності, споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичних кооперативів (v1817874-19) , та приватних домогосподарств, генеруючі установки яких виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 серпня 2019 року № 1817, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:
Унести до додатка до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 червня 2020 року № 1245 (v1245874-20) "Про встановлення "зелених" тарифів на електричну енергію та надбавки до "зелених" тарифів за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва для суб’єктів господарювання" такі зміни:
1) пункт 103 викласти в такій редакції:
"
103
ТОВ "САНВІН 28" (СЕС "Мена")
451,20
45,12
496,32
";
2) після пункту 356 доповнити новим пунктом 357 такого змісту:
"
357
ДП "НАФТОГАЗ-ЕНЕРГОСЕРВІС" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" (СЕС "Андріївка")
337,99
33,80
371,79
".
У зв’язку з цим пункти 357-924 вважати відповідно пунктами 358-925.
Голова НКРЕКП
В. Тарасюк