УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
07.07.2020 № 1287
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
04 серпня 2020 р. 
за № 747/35030
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 27 від 08.06.2021 (z0822-21) )

Про затвердження Положення про комісію Мінекономіки для надання державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції та форм відповідних документів

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 1807 від 16.09.2020 (z0965-20) )
Відповідно до пунктів 6-11 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 107 (107-2018-п) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 395), НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
1) Положення про комісію Мінекономіки для надання державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції;
2) форму заявки для отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів;
3) форму заявки для отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів, виплаченого не в повному обсязі у 2019 році через незалежні від отримувача причини;
4) форму заявки для отримання часткового відшкодування вартості тваринницьких об’єктів;
5) форму заявки для отримання часткового відшкодування вартості тваринницьких об’єктів, виплаченого не в повному обсязі у 2019 році через незалежні від отримувача причини;
6) форму заявки для отримання компенсації вартості об’єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів;
7) форму заявки для отримання компенсації вартості об’єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів, виплаченої не в повному обсязі у 2019 році через незалежні від отримувача причини;
8) форму заявки для отримання часткового відшкодування вартості об’єктів із зберігання та переробки зерна;
9) форму повідомлення для внесення сільськогосподарського товаровиробника до переліку претендентів, які мають намір отримати часткове відшкодування вартості об’єктів із зберігання та переробки зерна;
10) форму реєстру суб’єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів;
11) форму реєстру суб’єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів, виплачене не в повному обсязі у 2019 році через незалежні від отримувача причини;
12) форму реєстру суб’єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості тваринницьких об’єктів;
13) форму реєстру суб’єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості тваринницьких об’єктів, виплачене не в повному обсязі у 2019 році через незалежні від отримувача причини;
14) форму реєстру суб’єктів господарювання, які набули право на компенсацію вартості об’єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів;
15) форму реєстру суб’єктів господарювання, які набули право на компенсацію вартості об’єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів, виплачену не в повному обсязі у 2019 році через незалежні від отримувача причини;
16) форму реєстру сільськогосподарських товаровиробників, яким нараховано часткове відшкодування вартості об’єктів із зберігання та переробки зерна;
17) форму відомості фізичних осіб, які є власниками бджолосімей і мають право на отримання дотації за бджолосім’ї;
18) форму відомості суб’єктів господарювання, які є власниками бджолосімей і мають право на отримання дотації за бджолосім’ї;
19) форму зведеної відомості про нарахування сум дотацій за бджолосім’ї;
20) форму відомості для часткового відшкодування вартості сперми бугаїв;
21) форму відомості для часткового відшкодування вартості сперми кнурів;
22) форму загального реєстру суб’єктів господарювання, які набули право на компенсацію вартості об’єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів;
23) форму загального реєстру суб’єктів господарювання, які набули право на компенсацію вартості об’єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів, виплачену не в повному обсязі у 2019 році через незалежні від отримувача причини;
24)форму інформації від суб’єкта господарювання про наявне поголів’я тварин, у тому числі поголів’я тварин, вартість яких частково відшкодована;
25) форму інформації від суб’єкта господарювання про діяльність об’єкта в галузі скотарства, вартість якого частково відшкодована;
26) форму інформації від суб’єкта господарювання про діяльність об’єкта в галузі свинарства, вартість якого частково відшкодована;
27) форму інформації від суб’єкта господарювання про діяльність об’єкта в галузі птахівництва, вартість якого частково відшкодована;
28) форму інформації від суб’єкта господарювання про діяльність підприємства з переробки сільськогосподарської продукції, вартість якого частково відшкодована;
29) форму інформації від сільськогосподарського товаровиробника про діяльність об’єкта із зберігання та переробки зерна, вартість якого частково відшкодована.
2. Утворити комісію Мінекономіки для надання державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 28 листопада 2019 року № 449 (z1194-19) "Про затвердження Положення про комісію Мінекономіки для надання державної підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва) та форм відповідних документів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 грудня 2019 року за № 1194/34165.
4. Департаменту аграрної політики забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України згідно з розподілом функціональних обов’язків.
Міністр розвитку
економіки, торгівлі
та сільського господарства
України
І. Петрашко
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі 
та сільського господарства 
України 
07 липня 2020 року № 1287
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
04 серпня 2020 р. 
за № 747/35030

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію Мінекономіки для надання державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції

1. Це Положення визначає порядок організації та діяльності комісії Мінекономіки для надання державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції (далі - Комісія) суб’єктам господарювання - юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності та фізичним особам - підприємцям, у тому числі сімейним фермерським господарствам, що провадять діяльність у галузі тваринництва та бджільництва за такими напрямами (далі - заявники):
часткове відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів;
часткове відшкодування вартості тваринницьких об’єктів;
часткове відшкодування вартості об’єктів із зберігання та переробки зерна.
2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України (254к/96-ВР) , законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономіки, цим Положенням та іншими актами законодавства України.
3. Комісія є постійно діючим органом.
4. Головними завданнями Комісії є:
1) визначення на підставі поданих заявниками документів:
кількості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів, вартість яких буде частково відшкодована, і розміру часткового відшкодування за кожним суб’єктом господарювання;
розміру часткового відшкодування за кожним суб’єктом господарювання;
2) прийняття рішення про включення заявників до:
реєстру суб’єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів;
реєстру суб’єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів, виплачене не в повному обсязі у 2019 році через незалежні від отримувача причини;
реєстру суб’єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості тваринницьких об’єктів;
реєстру суб’єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості тваринницьких об’єктів, виплачене не в повному обсязі у 2019 році через незалежні від отримувача причини;
реєстру сільськогосподарських товаровиробників, яким нараховано часткове відшкодування вартості об’єктів із зберігання та переробки зерна (далі - реєстри).
5. Склад Комісії затверджується наказом Мінекономіки. До складу Комісії входять представники структурних підрозділів Мінекономіки, інших державних органів та громадських організацій за погодженням з їх керівниками в кількості не менше п’яти осіб.
6. Комісію очолює голова, який організовує її роботу, розподіляє обов’язки між членами Комісії та проводить засідання. У разі відсутності голови Комісії його обов’язки виконує заступник голови, а в разі його відсутності за рішенням Комісії - один з її членів.
7. Підготовка матеріалів до розгляду Комісією, а також ведення діловодства за кожним із напрямів державної підтримки покладаються на відповідного секретаря Комісії, а в разі його відсутності - на одного з її членів за призначенням голови Комісії.
8. Формою роботи Комісії є засідання, які скликаються головою Комісії або заступником голови (у разі відсутності голови Комісії) для розгляду поданих документів, розміру часткового відшкодування та прийняття рішення про включення суб’єктів господарювання до відповідного реєстру.
9. Комісія розглядає заявки та документи, що додаються до них у терміни, визначені Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції (107-2018-п) , затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 107 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 395) (далі - Порядок).
( Пункт 9 в редакції Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 1807 від 16.09.2020 (z0965-20) )
10. Заявки та документи, що додаються до них, реєструються, розглядаються та зберігаються протягом трьох років.
Вчасно поданими вважаються заявка та документи, які надійшли до Мінекономіки та зареєстровані в системі електронного документообігу.
Документи, подані не в повному обсязі, повертаються суб’єкту господарювання / сільськогосподарському товаровиробнику протягом п’яти робочих днів після їх подання із зазначенням причини повернення.
Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.
11. Рішення Комісії приймаються на її засіданнях у присутності не менше ніж двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.
12. Засідання Комісії є правоможним, якщо в ньому бере участь не менше ніж дві третини її членів.
13. Рішення Комісії оформлюються протоколом, який підписують усі члени Комісії, присутні на засіданні. Член Комісії, який не згодний з її рішенням, підписує протокол з окремою думкою, що є невід’ємною частиною протоколу.
14. Комісія за результатами розгляду поданих документів визначає розмір часткового відшкодування за кожним суб’єктом господарювання з урахуванням вимог та у терміни, визначені Порядком (107-2018-п) , у межах обсягу відкритих асигнувань та формує:
( Абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 1807 від 16.09.2020 (z0965-20) )
реєстр суб’єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів та реєстр суб’єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів, виплачене не в повному обсязі у 2019 році через незалежні від отримувача причини;
( Абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 1807 від 16.09.2020 (z0965-20) )
реєстр суб’єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості тваринницьких об’єктів та реєстр суб’єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості тваринницьких об’єктів, виплачене не в повному обсязі у 2019 році через незалежні від отримувача причини;
( Абзац третій пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 1807 від 16.09.2020 (z0965-20) )
реєстр сільськогосподарських товаровиробників, яким нараховано часткове відшкодування вартості об’єктів із зберігання та переробки зерна.
( Абзац четвертий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 1807 від 16.09.2020 (z0965-20) )
Директор департаменту
аграрної політики
Д. Паламарчук
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства 
України 
07 липня 2020 року № 1287

ЗАЯВКА

для отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів

( Див. текст (z0747-20F285) ) ( Форма заявки із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 1807 від 16.09.2020 (z0965-20) )
Директор департаменту
аграрної політики
Д. Паламарчук
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства 
України 
07 липня 2020 року № 1287

ЗАЯВКА

для отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів, виплаченого не в повному обсязі у 2019 році через незалежні від отримувача причини

( Див. текст (z0747-20F286) ) ( Форма заявки із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 1807 від 16.09.2020 (z0965-20) )
Директор департаменту
аграрної політики
Д. Паламарчук
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства 
України 
07 липня 2020 року № 1287

ЗАЯВКА

для отримання часткового відшкодування вартості тваринницьких об'єктів

( Див. текст (z0747-20F287) ) ( Форма заявки із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 1807 від 16.09.2020 (z0965-20) )
Директор департаменту
аграрної політики
Д. Паламарчук
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства 
України 
07 липня 2020 року № 1287

ЗАЯВКА

для отримання часткового відшкодування вартості тваринницьких об'єктів, виплаченого не в повному обсязі у 2019 році через незалежні від отримувача причини

( Див. текст (z0747-20F291) ) ( Форма заявки із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 1807 від 16.09.2020 (z0965-20) )
Директор департаменту
аграрної політики
Д. Паламарчук
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства 
України 
07 липня 2020 року № 1287

ЗАЯВКА

для отримання компенсації вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів

( Див. текст (z0747-20F288) ) ( Форма заявки із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі ( Форма заявки із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 1807 від 16.09.2020 (z0965-20) )
Директор департаменту
аграрної політики
Д. Паламарчук
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства 
України 
07 липня 2020 року № 1287

ЗАЯВКА

для отримання компенсації вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів, виплаченої не в повному обсязі у 2019 році через незалежні від отримувача причини

( Див. текст (z0747-20F292) ) ( Форма заявки із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі ( Форма заявки із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 1807 від 16.09.2020 (z0965-20) )
Директор департаменту
аграрної політики
Д. Паламарчук
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства 
України 
07 липня 2020 року № 1287

ЗАЯВКА

для отримання часткового відшкодування вартості об'єктів із зберігання та переробки зерна

( Див. текст (z0747-20F290) ) ( Форма заявки із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі ( Форма заявки із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 1807 від 16.09.2020 (z0965-20) )
Директор департаменту
аграрної політики
Д. Паламарчук
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства 
України 
07 липня 2020 року № 1287

ПОВІДОМЛЕННЯ

для внесення сільськогосподарського товаровиробника до переліку претендентів, які мають намір отримати часткове відшкодування вартості об'єктів із зберігання та переробки зерна

( Див. текст (z0747-20F263) ) ( Форма заявки із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі
Директор департаменту
аграрної політики
Д. Паламарчук
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства 
України 
07 липня 2020 року № 1287

РЕЄСТР

суб'єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів (за закуплені племінні (генетичні) ресурси у період з 01 жовтня 20__ року до 30 вересня 20__ року)

з/п
Найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер поточного рахунку, найменування відокремленого підрозділу банку
Код згідно з ЄДРПОУ
Кількість закуплених племінних (генетичних) ресурсів, голів, доз, штук
Вартість закуплених племінних (генетичних) ресурсів (без податку на додану вартість), тис. грн
Нараховано коштів, тис. грн
1
2
3
4
5
6
Закуплені в Україні племінні телиці, нетелі, корови молочного, молочно-м'ясного і м'ясного напряму продуктивності вітчизняного походження з племінних заводів та племінних репродукторів або ввезені в режимі імпорту
Закуплені в Україні племінні свинки та кнурці з племінних заводів та племінних репродукторів або ввезені в режимі імпорту
Закуплені в Україні племінні вівцематки, барани, ярки з племінних заводів та племінних репродукторів або ввезені в режимі імпорту
Закуплені в племінних заводах та бджолорозплідниках бджолині матки, бджолині пакети
Закуплена в підприємствах (об'єднаннях) з племінної справи у тваринництві ідентифікована сперма бугаїв або ввезена в режимі імпорту за умови внесення плідників до Каталогу бугаїв молочних, молочно-м'ясних порід / Каталогу бугаїв м'ясних порід і типів з визначеною племінною цінністю
1
2
3
4
5
6
Закуплена в підприємствах (об'єднаннях) з племінної справи у тваринництві сперма кнурів або ввезена в режимі імпорту за умови, що плідники за результатами бонітування віднесені до плідників, які використовуються для відтворення з якістю спермопродукції не нижче I класу
Ембріони великої рогатої худоби
Разом*
Голова Комісії Мінекономіки для надання державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції
________
(підпис)
___________________
(ініціали та прізвище)
"_____" ___________ 20__ року
__________
* Зазначається у розрізі регіонів та по всій Україні.
Директор департаменту
аграрної політики
Д. Паламарчук
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства 
України 
07 липня 2020 року № 1287

РЕЄСТР

суб'єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів, виплачене не в повному обсязі у 2019 році через незалежні від отримувача причини

(за закуплені племінні (генетичні) ресурси у період з 01 жовтня 20__ року до 30 вересня 20__ року)

з/п
Найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер поточного рахунку, найменування відокремленого підрозділу банку
Код згідно з ЄДРПОУ
Кількість закуплених племінних (генетичних) ресурсів, голів, доз, штук
Нараховано коштів у 2019 році, тис. грн
Обсяг коштів виплачених у 2019 році, тис. грн
Нараховано коштів після повторного подання документів, тис. грн
Нараховано коштів до сплати, тис. грн
1
2
3
4
5
6
7
8
Закуплені в Україні племінні телиці, нетелі, корови молочного, молочно-м'ясного і м'ясного напряму продуктивності вітчизняного походження з племінних заводів та племінних репродукторів або ввезені в режимі імпорту
Закуплені в Україні племінні свинки та кнурці з племінних заводів та племінних репродукторів або ввезені в режимі імпорту
Закуплені в Україні племінні вівцематки, барани, ярки з племінних заводів та племінних репродукторів або ввезені в режимі імпорту
Закуплена в підприємствах (об'єднаннях) з племінної справи у тваринництві ідентифікована сперма бугаїв або ввезена в режимі імпорту за умови внесення плідників до Каталогу бугаїв молочних, молочно-м'ясних порід / Каталогу бугаїв м'ясних порід і типів з визначеною племінною цінністю
Ембріони великої рогатої худоби
Разом*
Голова Комісії Мінекономіки для надання державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції
________
(підпис)
___________________
(ініціали та прізвище)
"_____" ___________ 20__ року
__________
* Зазначається у розрізі регіонів та по всій Україні.
Директор департаменту
аграрної політики
Д. Паламарчук
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства 
України 
07 липня 2020 року № 1287

РЕЄСТР

суб'єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості тваринницьких об'єктів

( Див. текст (z0747-20F264) )
Директор департаменту
аграрної політики
Д. Паламарчук
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства 
України 
07 липня 2020 року № 1287

РЕЄСТР

суб'єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості тваринницьких об'єктів, виплачене не в повному обсязі у 2019 році через незалежні від отримувача причини

( Див. текст (z0747-20F265) )
Директор департаменту
аграрної політики
Д. Паламарчук
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства 
України 
07 липня 2020 року № 1287

РЕЄСТР

суб'єктів господарювання, які набули право на компенсацію вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів

( Див. текст (z0747-20F266) )
Директор департаменту
аграрної політики
Д. Паламарчук
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства 
України 
07 липня 2020 року № 1287

РЕЄСТР

суб'єктів господарювання, які набули право на компенсацію вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів, виплачену не в повному обсязі у 2019 році через незалежні від отримувача причини

( Див. текст (z0747-20F267) )
Директор департаменту
аграрної політики
Д. Паламарчук
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства 
України 
07 липня 2020 року № 1287

РЕЄСТР

сільськогосподарських товаровиробників, яким нараховано часткове відшкодування вартості об'єктів із зберігання та переробки зерна

( Див. текст (z0747-20F268) )
Директор департаменту
аграрної політики
Д. Паламарчук
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства 
України 
07 липня 2020 року № 1287

ВІДОМІСТЬ

фізичних осіб, які є власниками бджолосімей і мають право на отримання дотації за бджолосім'ї

на ____________ 20__ року

з/п
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи
Місце проживання фізичної особи
Реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону)
Код відокремленого підрозділу банку згідно з ЄДРПОУ
Найменування відокремленого підрозділу банку
Номер поточного рахунку відкритий у банку
Номер та дата видачі ветеринарно- санітарного паспорта пасіки
Реєстраційний номер потужності
Адреса потужності
Кількість наявних бжолосімей на останню звітну дату на момент подання документів, од.
Сума нарахованої дотації*, грн
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Усього
Голова сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаної територіальної громади
________________
(підпис)
_________________
(ініціали та прізвище)
"___" ____________ 20__ року
____________
* У разі наявності більше 300 бджолосімей максимальний розмір дотації становить 60000 гривень одному отримувачу.
Директор департаменту
аграрної політики
Д. Паламарчук
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства 
України 
07 липня 2020 року № 1287

ВІДОМІСТЬ

суб'єктів господарювання, які є власниками бджолосімей і мають право на отримання дотації за бджолосім'ї

на ____________ 20__ року

з/п
Найменування (для юридичної особи) / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи - підприємця) суб'єкта господарювання
Місцезнаходження (для юридичної особи) / місце проживання (для фізичної особи - підприємця) суб'єкта господарювання
Код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи), реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) (для фізичної особи підприємця)
Код відокремленого підрозділу банку згідно з ЄДРПОУ
Найменування відокремленого відділення банку
Номер поточного рахунку
Номер та дата ветеринарно- санітарного паспорта пасіки
Реєстраційний номер потужності
Адреса потужності
Кількість наявних бжолосімей на останню звітну дату на момент подання документів, од.
Сума нарахованої дотації*, грн
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Усього
Голова сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаної територіальної громади
______________
(підпис)
_________________
(ініціали та прізвище)
"___" ____________ 20__ року
____________
* У разі наявності більше 300 бджолосімей максимальний розмір дотації становить 60000 гривень одному отримувачу.
Директор департаменту
аграрної політики
Д. Паламарчук
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства 
України 
07 липня 2020 року № 1287
______________________________
(адміністративно-територіальна одиниця)

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ

про нарахування сум дотацій за бджолосім'ї

на ____________ 20__ року

1. Фізичні особи, які є власниками бджолосімей
№ з/п
Кількість фізичних осіб
Кількість бджолосімей, усього
Сума нарахованої дотації, грн
Усього
2. Суб'єкти господарювання, у тому числі фізичні-особи підприємці та сімейні фермерські господарства, які є власниками бджолосімей
№ з/п
Кількість суб'єктів господарювання, у тому числі фізичних-осіб підприємців та сімейних фермерських господарств
Кількість бджолосімей, усього
Сума нарахованої дотації, грн
Усього
3. Разом
№ з/п
Кількість отримувачів
Кількість бджолосімей, усього
Сума нарахованої дотації, грн
Усього
Керівник структурного підрозділу
________________
облдержадміністрації, що забезпечує виконання функцій з питань агропромислового розвитку
______
(підпис)
________________
(ініціали та прізвище)
"___" ____________ 20__ року
Директор департаменту
аграрної політики
Д. Паламарчук
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства 
України 
07 липня 2020 року № 1287

ВІДОМІСТЬ

для часткового відшкодування вартості сперми бугаїв

станом на ____________ 20__ року

__________________________________________________________________

(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

Кількість корів на 01 жовтня попереднього року______ голів
Кількість телиць парувального віку на 01 жовтня попереднього року _____ голів
Кількість корів на 01 число звітного місяця поточного року______ голів
№ з/п
Ідентифікаційний номер телиці, корови, яку осіменено*
Кличка, ідентифікаційний номер бугая, сперму якого витрачено на осіменіння*
Кількість закуплених та витрачених спермодоз на 1 голову маточного поголів'я*, доз
Ціна (без ПДВ) однієї закупленої та витраченої спермодози * згідно з платіжними документами, грн**
Загальна вартість (без ПДВ) спермодоз, закуплених та витрачених на осіменіння*, грн
Кількість закуплених та витрачених спермодоз на 1 плідника***, доз
1
2
3
4
5
6
7
Сперма плідників*, яка використана у період з 01 жовтня до 31 грудня попереднього року
х
Усього***
Сперма плідників*, яка використана у період з 01 січня до першого числа звітного місяця поточного року
х
Усього***
х
Усього закуплено та витрачено спермодоз****
х
__________
* Сперма плідників, закуплена та використана для штучного осіменіння маточного поголів'я, має бути ідентифікована, а бугаї внесені до Каталогу бугаїв молочних, молочно-м'ясних порід/Каталогу бугаїв м'ясних порід і типів з визначеною племінною цінністю.
** У разі витрачання сперми різної вартості необхідно зазначати всі ціни окремо.
*** Зазначається в розрізі голів маточного поголів'я великої рогатої худоби та усього по суб'єкту господарювання.
**** Зазначається в розрізі бугаїв по кожній ціні окремо.
Керівник
______________________
(підпис)
_______________________
(прізвище, ініціали)
Директор департаменту
аграрної політики
Д. Паламарчук
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства 
України 
07 липня 2020 року № 1287

ВІДОМІСТЬ

для часткового відшкодування вартості сперми кнурів

станом на ____________ 20__ року

_________________________________________________________________

(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

Кількість свиноматок на 01 жовтня попереднього року: ______ голів
у тому числі:
основні ________ голів:
що перевіряються _________ голів
Кількість основних свиноматок на 01 число звітного місяця поточного року: ______ голів
№ з/п
Ідентифікаційний номер свиноматки*, яку осіменено
Кличка, ідентифікаційний номер кнура, сперму якого витрачено на осіменіння*
Кількість закуплених та витрачених спермодоз на 1 голову маточного поголів'я*, доз
Ціна (без ПДВ) однієї закупленої та витраченої спермодози * згідно з платіжними документами, грн**
Загальна вартість (без ПДВ) спермодоз, закуплених та витрачених на осіменіння*, грн
Кількість закуплених та витрачених спермодоз на 1 плідника***, доз
1
2
3
4
5
6
7
Сперма плідників*, використана у період з 01 жовтня до 31 грудня попереднього року
х
Усього***
х
Сперма плідників*, використана у період з 01 січня до першого числа звітного місяця поточного року
х
Усього***
х
Усього закуплено та витрачено спермодоз****
Зазначається в розрізі кнурів по кожній ціні окремо.
х
__________
* Сперма плідників, закуплена та використана для штучного осіменіння маточного поголів'я, має бути за якістю спермопродукції не нижче I класу.
** У разі витрачання сперми різної вартості необхідно зазначати всі ціни окремо.
*** Зазначається в розрізі голів маточного поголів'я свиней та усього по суб'єкту господарювання.
**** Зазначається в розрізі кнурів по кожній ціні окремо.
Керівник
____________________
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)
Директор департаменту
аграрної політики
Д. Паламарчук
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства 
України 
07 липня 2020 року № 1287

ЗАГАЛЬНИЙ РЕЄСТР

суб'єктів господарювання, які набули право на компенсацію вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів

( Див. текст (z0747-20F269) )
Директор департаменту
аграрної політики
Д. Паламарчук
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства 
України 
07 липня 2020 року № 1287

ЗАГАЛЬНИЙ РЕЄСТР

суб'єктів господарювання, які набули право на компенсацію вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів, виплачену не в повному обсязі у 2019 році через незалежні від отримувача причини

( Див. текст (z0747-20F270) )
Директор департаменту
аграрної політики
Д. Паламарчук
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства 
України 
07 липня 2020 року № 1287

ІНФОРМАЦІЯ

від суб'єкта господарювання про наявне поголів'я тварин, у тому числі поголів'я тварин, вартість яких частково відшкодована

________________________________________________________________

(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

Вид тварин
Поголів'я тварин, вартість яких була частково відшкодована, голів
Поголів'я тварин станом на 01 січня 20__ року
Поголів'я тварин станом на 01 січня 20__ року
усього, голів
у тому числі вартість яких була частково відшкодована
усього, голів
у тому числі вартість яких була частково відшкодована
Телиці, нетелі, корови молочного,
молочно-м'ясного і м'ясного напряму продуктивності
Свинки та кнурці
Вівцематки, барани, ярки
Директор департаменту
аграрної політики
Д. Паламарчук
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства 
України 
07 липня 2020 року № 1287

ІНФОРМАЦІЯ

від суб'єкта господарювання про діяльність об'єкта в галузі скотарства, вартість якого частково відшкодована

__________________________________________________________________

(найменування (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи - підприємця) суб'єкта господарювання, який отримав часткове відшкодування)

станом на "___" ____________ 20__ року

Показники
20__ рік
20__ рік
20__ рік
1
2
3
4
Поголів'я великої рогатої худоби, усього голів
у тому числі корів
Худоба м'ясного напряму, усього голів
у тому числі корови м'ясного напряму
Середній річний удій молока від однієї корови, кілограмів
Середньодобовий приріст великої рогатої худоби на
вирощуванні, відгодівлі та нагулі, грамів
Вироблено молока, центнерів
Вирощено (у живій масі) великої рогатої худоби, центнерів
Реалізовано на забій (у живій масі) великої рогатої худоби, центнерів
Середня забійна вага однієї голови великої рогатої худоби, реалізованої на забій, кілограмів
Вихід телят на 100 корів, голів
Собівартість 1 центнера молока, гривень
Собівартість 1 центнера приросту живої маси великої рогатої худоби, гривень
Середня ціна реалізації 1 центнера молока, гривень
Середня ціна реалізації 1 центнера (у живій масі)
великої рогатої худоби, гривень
Прибуток (+), збиток (-) від скотарства, усього, тис. гривень
Рівень рентабельності скотарства, %
Кількість створених робочих місць
Директор департаменту
аграрної політики
Д. Паламарчук
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства 
України 
07 липня 2020 року № 1287

ІНФОРМАЦІЯ

від суб'єкта господарювання про діяльність об'єкта в галузі свинарства, вартість якого частково відшкодована

__________________________________________________________________

(найменування (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи - підприємця) суб'єкта господарювання, який отримав часткове відшкодування)

станом на "___" ____________ 20__ року

Показники
20__ рік
20__ рік
20__ рік
1
2
3
4
Поголів'я свиней усього, голів
у тому числі основних свиноматок
Середньодобовий приріст свиней на вирощуванні, відгодівлі та нагулі, грамів
Вирощено (у живій масі) свиней, центнерів
Реалізовано на забій (у живій масі) свиней, центнерів
Середня забійна вага однієї голови свині, реалізованої на забій, кілограмів
Отримано поросят на 100 основних свиноматок, голів
Собівартість 1 центнера приросту живої маси свиней, гривень
Середня ціна реалізації 1 центнера (у живій масі) свиней, гривень
Прибуток (+), збиток (-) від свинарства, усього, тис. гривень
Рівень рентабельності, %
Кількість створених робочих місць
Директор департаменту
аграрної політики
Д. Паламарчук
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства 
України 
07 липня 2020 року № 1287

ІНФОРМАЦІЯ

від суб'єкта господарювання про діяльність об'єкта в галузі птахівництва, вартість якого частково відшкодована

__________________________________________________________________

(найменування (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи - підприємця) суб'єкта господарювання, який отримав часткове відшкодування)

станом на "___" ____________ 20__ року

Показники
20__ рік
20__ рік
20__ рік
1
2
3
4
Поголів'я птиці, усього, тис. голів
у тому числі:
курей
гусей
качок
індиків
Одержано яєць, тис. штук
Середня несучість однієї курки-несучки на рік, штук
Вирощено (у живій масі) птиці, центнерів
у тому числі:
кури
гуси
качки
індики
Реалізовано на забій (у живій масі) птиці, центнерів
у тому числі:
кури
гуси
качки
індики
Середня забійна вага однієї голови птиці, кілограмів
у тому числі:
кури
гуси
качки
індики
Собівартість 1 центнера приросту живої маси птиці, гривень
у тому числі:
кури
гуси
качки
індики
Середня ціна реалізації 1 центнера (у живій масі) птиці, гривень
у тому числі:
кури
гуси
качки
індики
Прибуток (+), збиток (-) від скотарства, усього, тис. гривень
Рівень рентабельності птахівництва, %
Кількість створених робочих місць
Директор департаменту
аграрної політики
Д. Паламарчук
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства 
України 
07 липня 2020 року № 1287

ІНФОРМАЦІЯ

від суб'єкта господарювання про діяльність підприємства з переробки сільськогосподарської продукції, вартість якого частково відшкодована

__________________________________________________________________

(найменування (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи - підприємця) суб'єкта господарювання, який отримав часткове відшкодування)

станом на "___" ____________ 20__ року

Показники
20__ рік
20__ рік
20__ рік
1
2
3
4
Перероблено продукції, усього, тонн:
молока
м'яса
побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною, II категорії
Потужність підприємства з переробки, тонн/доба:
молока
м'яса
побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною, II категорії
Собівартість переробки однієї тонни продукції, гривень:
молока
м'яса
побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною, II категорії
Прибуток (+), збиток (-) від переробки продукції, тис. гривень:
молока
м'яса
побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною, II категорії
Рівень рентабельності переробки продукції, %:
молока
м'яса
побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною, II категорії
Кількість створених робочих місць, усього, у тому числі на підприємстві з переробки:
молока
м'яса
побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною, II категорії
Директор департаменту
аграрної політики
Д. Паламарчук
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства 
України 
07 липня 2020 року № 1287

ІНФОРМАЦІЯ

від сільськогосподарського товаровиробника про діяльність об'єкта із зберігання та переробки зерна, вартість якого частково відшкодована

__________________________________________________________________

(найменування сільськогосподарського товаровиробника, який отримав часткове відшкодування)

станом на "___" ____________ 20__ року

Показники
20__ рік
20__ рік
20__ рік
1
2
3
4
Потужність об'єкта будівництва / реконструкції із зберігання зерна, тис. тонн одночасного зберігання
Усього проведено доробку та зберігання зерна протягом звітного року, тис. тонн
Коефіцієнт обертання та використання обладнання з
доробки та зберігання зерна протягом звітного року
Окуплено затрат на будівництво та реконструкцію об'єкта із зберігання зерна протягом звітного року, %
Прибуток (+), збитки (-) від зберігання зерна усього, тис. гривень
Рівень рентабельності, %
Кількість створених робочих місць
Потужність підприємства з виробництва кормових домішок та сумішей (комбікормів), тонн комбікормів на добу
Усього вироблено підприємством кормових домішок та сумішей (комбікормів) протягом звітного року, тонн
Прибуток (+), збитки (-) підприємства з виробництва кормових домішок та сумішей (комбікормів), усього, тис. грн
Рівень рентабельності, %
Кількість створених робочих місць
Директор департаменту
аграрної політики
Д. Паламарчук