МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
09.07.2020 № 1572
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 липня 2020 р.
за № 705/34988

Про критерії успішного складання тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів у 2020 році

Відповідно до абзацу сьомого пункту 1, підпунктів 2 та 6 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України (267-2015-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), пункту 11 Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів "Медицина" і "Фармація" (z0563-98) , затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 серпня 1998 року № 251, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 вересня 1998 року за № 563/3003, у зв’язку з встановленими карантинними обмеженнями через поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити критерії успішного складання у 2020 році тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст галузі знань "22 Охорона здоров’я" та інтернів, які навчаються з метою отримання кваліфікації провізора або лікаря певної лікарської спеціальності відповідно до переліку лікарських або провізорських спеціальностей інтернатури:
для іспиту КРОК 2 на рівні 50,5 % правильних відповідей від загальної кількості тестових завдань;
для іспиту КРОК 3 на рівні 60,5 % правильних відповідей від загальної кількості тестових завдань;
для іспитів КРОК М та КРОК Б на рівні 50,5 % правильних відповідей від загальної кількості тестових завдань.
2. Директорату освіти, науки та кадрів (Мартинова Н.О.) забезпечити подання у встановленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Микичак І.В.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр
М. Степанов
ПОГОДЖЕНО:
Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини
Т.в.о. Міністра освіти і науки України
Л. Денісова
С. Шкарлет