МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
15.05.2020 № 1145
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 серпня 2020 р.
за № 745/35028

Про затвердження Вимог до тверджень про поживну цінність харчових продуктів та тверджень про користь для здоров'я харчових продуктів

Відповідно до статті 6 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" (771/97-ВР) , підпункту 14 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (267-2015-п) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), пунктів 226 - 228, 231 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (1106-2017-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 1106, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Вимоги до тверджень про поживну цінність харчових продуктів та тверджень про користь для здоров'я харчових продуктів, що додаються.
2. Директорату громадського здоров'я (Ганжа І.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Установити, що харчові продукти, які відповідали вимогам законодавства, що діяло до набрання чинності цим наказом, проте не відповідають вимогам цього наказу, можуть ввозитися на митну територію України, вироблятися і вводитися в обіг протягом трьох років після набрання чинності цим наказом. Такі харчові продукти можуть перебувати в обігу до настання кінцевої дати споживання, закінчення строку придатності, мінімального терміну придатності, дати "вжити до".
Міністр
М. Степанов
ПОГОДЖЕНО:
Міністр розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України
Президент Національної академії
медичних наук України
Т.в.о. Голови Державної регуляторної
служби України
Т.в.о. Голови Державної служби України
з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів
Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини
І. Петрашко
В. Цимбалюк
О. Мірошніченко
О. Шевченко
Л. Денісова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
15 травня 2020 року № 1145
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 серпня 2020 р.
за № 745/35028

ВИМОГИ

до тверджень про поживну цінність харчових продуктів та тверджень про користь для здоров'я харчових продуктів

I. Загальні положення

1. Ці Вимоги застосовуються до тверджень про поживну цінність та тверджень про користь для здоров'я, що використовується у маркуванні, представленні або рекламі, призначених для кінцевого споживача харчових продуктів, які виробляються в Україні, перебувають в обігу, ввозяться (пересилаються) на митну територію України.
Вимоги до дієтичних добавок та продуктів дитячого харчування встановлено Гігієнічними вимогами до дієтичних добавок (z2231-13) , затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 грудня 2013 року № 1114, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2013 року за № 2231/24763, Гігієнічними вимогами до продуктів дитячого харчування, параметрів безпечності та окремих показників їх якості (z1380-13) , затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України від 06 серпня 2013 року № 696, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2013 року за № 1380/23912, та цими Вимогами.
2. У цих Вимогах терміни вживаються у таких значеннях:
загальновизнані наукові дані щодо поживної цінності або користі для здоров'я харчових продуктів (загальновизнані наукові дані) - результати наукових досліджень прийнятного рівня доказовості, які підтверджують поживні або фізіологічні ефекти харчових продуктів та їх компонентів (інгредієнтів). Для цілей цих Вимог можуть застосовуватися критерії та підходи Європейського агентства з безпечності харчових продуктів (European Food Safety Authority (EFSA) до оцінки прийнятності рівня доказовості;
інша речовина - речовина, відмінна від поживної речовини, яка має поживний та/або фізіологічний ефект;
твердження - позначка будь-якого типу та форми, включаючи малюнки, графічні зображення або символи, яка не відносяться до обов'язкової інформації про харчові продукти та в якій стверджується або вказується, що харчовий продукт має певні властивості;
твердження про зниження ризику захворювання - твердження про користь для здоров'я, яке стверджує або вказує, що споживання певної категорії харчових продуктів, харчового продукту або складової харчового продукту значно знижує ризик розвитку певної хвороби;
твердження про користь для здоров'я - твердження, яке стверджує або вказує, що існує зв'язок між категорією харчових продуктів, харчовим продуктом, або однією з його складових та здоров'ям споживача;
твердження про поживну цінність - твердження, яке стверджує або вказує, що харчовий продукт має певні поживні властивості через його:
енергетичну цінність (калорійність), яку він має; має в зниженій або збільшеній кількості або не має взагалі; та/або
поживні речовини або інші речовини, які він містить; містить у зменшеній або збільшеній кількості або не містить взагалі.
3. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" (771/97-ВР) , "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів" (2639-19) .

II. Загальні вимоги до тверджень про поживну цінність та тверджень про користь для здоров'я

1. Твердження про поживну цінність та твердження про користь для здоров'я можуть бути використані у маркуванні, та (або) в інших супровідних документах, та (або) рекламі, якщо вони відповідають цим Вимогам, містяться відповідно у додатку 1, додатках 2 і 3 до цих Вимог, а також відповідають умовам застосування та використання, що зазначені у цих додатках.
2. Твердження про поживну цінність та твердження про користь для здоров'я не повинні:
1) бути неправдивими, неоднозначними або такими, що вводять споживача в оману;
2) спричиняти сумніви стосовно безпечності або поживних властивостей інших харчових продуктів;
3) заохочувати або спонукати до надмірного споживання певного харчового продукту;
4) стверджувати, вказувати або мати на увазі (натякати), що збалансоване та різноманітне харчування не може забезпечити отримання організмом необхідної кількості поживних речовин;
5) посилатися на зміни у функціях організму шляхом надання текстової інформації або графічних зображень (за допомогою піктограм або символів), що можуть викликати та (або) підсилювати страх споживача.
3. Забороняється використовувати твердження про користь для здоров'я у маркуванні, презентації або рекламі напоїв, що містять понад 1,2 відсотка об'ємних одиниць спирту.
4. Використання тверджень про поживну цінність та тверджень про користь для здоров'я дозволяється тільки при дотриманні таких умов:
1) наявність, відсутність або знижений вміст у харчовому продукті або категорії харчових продуктів поживної речовини або іншої речовини, щодо якої було зроблено твердження, має корисний поживний або фізіологічний ефект відповідно до загальновизнаних наукових даних;
2) поживна речовина або інша речовина, щодо якої робиться твердження:
міститься у кінцевому продукті у значних кількостях, що визначаються відповідно до пункту 2 додатка 9 до Закону України "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів" (2639-19) , або у такій кількості, що матиме поживний або фізіологічний ефект відповідно до загальновизнаних наукових даних; або
не міститься або міститься у харчовому продукті у зменшеній кількості, що матиме поживний або фізіологічний ефект відповідно до загальновизнаних наукових даних;
3) поживна речовина або інша речовина знаходиться у формі, яка може засвоюватися організмом;
4) кількість продукту, яка очікувано може вживатися споживачем, забезпечує значну кількість поживної речовини або іншої речовини, щодо якої зроблено твердження, або таку кількість, що матиме поживний або фізіологічний ефект відповідно до загальновизнаних наукових даних.
5. Використання тверджень про поживну цінність та тверджень про користь для здоров'я допускається лише у випадку, якщо можна очікувати, що споживач може зрозуміти корисний вплив, про який йдеться у твердженні.
6. Твердження про поживну цінність та твердження про користь для здоров'я застосовуються до харчових продуктів, готових до споживання відповідно до інструкцій виробника.
7. Оператор ринку, що використовує твердження про поживну цінність або твердження про користь для здоров'я повинен мати докази відповідності харчового продукту умовам використання такого твердження для цього продукту, що зазначені в додатках 1, 2 або 3 до цих Вимог. Такими доказами можуть бути результати лабораторних досліджень (випробувань), проведених в акредитованих лабораторіях, розрахунки кількості вмісту інгредієнтів/окремих речовин в харчовому продукті, призначеному для кінцевого споживача, відповідно до кількості інгредієнтів, що використовувалися при його виробництві.

III. Вимоги до тверджень про поживну цінність

1. Забороняється використовувати твердження про поживну цінність, що відсутні у додатку 1 до цих Вимог.
2. Дозволяється використання порівняльних тверджень про поживну (харчову) цінність якщо виконуються всі такі умови:
таке твердження стосується лише харчових продуктів однієї і тієї ж категорії, беручи до уваги інші харчові продукти цієї категорії;
вказується різниця у кількості поживної речовини та/або енергетичній цінності;
порівняння стосується однакової кількості харчового продукту;
Порівняльні твердження про поживну цінність повинні порівнювати склад харчового продукту, щодо якого застосовується порівняльне твердження про поживну цінність, з продуктами тієї ж категорії, в тому числі, харчовими продуктами інших торговельних марок, для яких внаслідок особливостей складу не можуть застосовуватися твердження про поживну цінність.
3. Твердження про поживну цінність має вказуватися словами і числами, а також може додатково виражатися графічно (за допомогою піктограм або символів).

IV. Вимоги до тверджень про користь для здоров'я

1. Забороняється використовувати твердження про користь для здоров'я які не містяться у додатку 2 або додатку 3 до цих Вимог.
2. Твердження про користь для здоров'я дозволяються до використання лише у випадку якщо у маркуванні та/або у інших супровідних документах та матеріалах, та/або рекламі, міститься така інформація:
1) важливість різноманітного і збалансованого харчування та здорового способу життя;
2) кількість та умови (рекомендації) щодо споживання харчового продукту, необхідна для отримання заявленого корисного ефекту;
3) у випадку необхідності, застереження для осіб, яким слід уникати вживання харчового продукту в їжу;
4) відповідне попередження для харчових продуктів, які можуть становити небезпеку для здоров'я у випадку споживання у надлишкових кількостях.
3. Посилання на загальні переваги поживної речовини або харчового продукту для здоров'я або якості життя, пов'язаної зі станом здоров'я може бути зроблене лише у супроводі твердження про користь для здоров'я, що міститься у додатку 2 до цих Вимог.
4. Рекомендації або схвалення медичними асоціаціями, асоціаціями дієтологів та інших організацій, що мають на меті покращення здоров'я людей, можуть застосовуватися лише за наявності науково обґрунтованих доказів для таких рекомендацій та схвалень.
5. Забороняються до використання такі твердження про користь для здоров'я:
1) твердження, яке вказує та/або передбачає, що здоров'ю може бути нанесена шкода у разі неспоживання певного харчового продукту;
2) твердження, що прямо вказують кількість або відсоток ваги, яка може бути втрачена у випадку споживання харчового продукту;
3) твердження, що посилаються на рекомендації окремих лікарів або фахівців у сфері охорони здоров'я.

V. Вимоги до тверджень про зниження ризику захворювань та тверджень, які стосуються розвитку і здоров'я дітей

1. Забороняється використовувати твердження про зниження ризику захворювань та твердження, які стосуються розвитку і здоров'я дітей, що не містяться у додатку 3 до цих Вимог.
2. На маркуванні харчових продуктів, в якому зазначені твердження про зниження ризику захворювань, або презентація чи реклама харчових продуктів, до яких застосовуються твердження про зниження ризику захворювань, повинні містити інформацію про те, що захворювання на яке посилається твердження, має декілька факторів ризику, і що зміна одного з цих факторів може або не може мати сприятливий ефект.
В.о. генерального
директора Директорату
громадського здоров'я
І. Ганжа
Додаток 1
до Вимог до тверджень про поживну
цінність харчових продуктів та тверджень
про користь для здоров'я харчових
продуктів
(пункт 1 розділу II)

ПЕРЕЛІК

тверджень про поживну цінність та умови їх застосування

№ з/п
Твердження про поживну цінність
Умови застосування тверджень про поживну цінність
1
Низькокалорійний продукт / Продукт з низькою енергетичною цінністю
Твердження, що харчовий продукт є низькокалорійним (з низькою енергетичною цінністю), та інше твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, може бути зазначено лише у випадку, якщо харчовий продукт не містить більше ніж 20 ккал (80 кДж) на 100 мл для рідких харчових продуктів або більше ніж 40 ккал (170 кДж) на 100 г для інших харчових продуктів. Для столових підсолоджувачів застосовується верхня межа - 4 ккал (17 кДж) на порцію, або еквівалент не більше ніж 6 г цукрози (приблизно одна чайна ложка цукрози).
2
Продукт зі зниженою калорійністю / Продукт зі зниженою енергетичною цінністю
Твердження, що харчовий продукт має знижену калорійність (енергетичну цінність) та інше твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, може бути зазначено лише у випадку, якщо калорійність (енергетична цінність) знижено щонайменше на 30 відсотків, із зазначенням характеристик, які призводять до зниження загальної калорійності (енергетичної цінності).
3
Безкалорійний продукт
Твердження, що харчовий продукт є безкалорійним, та інше твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, може бути зазначено лише у випадку, якщо харчовий продукт не містить більше ніж 4 ккал (17 кДж) на 100 мл. Для столових підсолоджувачів застосовується верхня межа - 0,4 ккал (1,7 кДж) на порцію, або еквівалент не більше ніж 6 г цукрози (приблизно одна чайна ложка цукрози).
4
Продукт з низькою жирністю
Твердження, що харчовий продукт є продуктом з низькою жирністю та інше твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, може бути зазначено лише у випадку, якщо харчовий продукт не містить більше ніж 1,5 г жиру на 100 мл для рідких харчових продуктів (1,8 г жиру на 100 мл або 100 г для молока) або 3 г жиру на 100 г для інших харчових продуктів.
5
Знежирений продукт / Без жиру
Твердження, що харчовий продукт є знежиреним та інше твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, може бути зазначено лише у випадку, якщо харчовий продукт не містить більше ніж 0,5 г жиру на 100 г або на 100 мл. Твердження "знежирено на Х відсотків" забороняються.
6
З низьким вмістом насичених жирів
Твердження, що харчовий продукт є продуктом з низьким вмістом насичених жирів та інше твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, може бути зазначено лише у випадку, якщо сума насичених жирних кислот і трансжирних кислот у продукті не перевищує 0,75 г на 100 мл для рідких харчових продуктів або 1,5 г на 100 г для інших харчових продуктів, при цьому сума насичених жирних кислот та трансжирних кислот не повинна становити більше, ніж 10 відсотків енергетичної цінності (калорійності) продукту.
7
Не містить насичені жири
Твердження, що харчовий продукт не містить насичені жири та інше твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, може бути зазначено лише у випадку, якщо сума насичених жирних кислот і трансжирних кислот у продукті не перевищує 0,1 г насичених жирів на 100 г або 100 мл.
8
З низьким вмістом цукру
Твердження, що харчовий продукт є продуктом з низьким вмістом цукру та інше твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, може бути зазначено лише у випадку, якщо харчовий продукт містить не більше, ніж 2,5 г цукру на 100 мл для рідких харчових продуктів або 5 г цукру на 100 г для інших харчових продуктів.
9
Не містить цукру
Твердження, що харчовий продукт не містить цукру та інше твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, може бути зазначено лише у випадку, якщо харчовий продукт містить не більше, ніж 0,5 г цукру на 100 г або 100 мл.
10
Без додавання цукру
Твердження про те, що до харчового продукту не додавався цукор та інше твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, може бути зазначено лише у випадку, якщо харчовий продукт не містить доданих моно- або дисахаридів або іншого продукту, що має підсолоджуючи властивості. У випадку, якщо цукор є природньо присутнім у харчовому продукті необхідно зазначати: "містить цукор природнього походження".
11
З низьким вмістом солі / З низьким вмістом натрію
Твердження про те, що харчовий продукт є продуктом з низьким вмістом натрію/солі та інше твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, може бути зазначено лише у випадку, якщо харчовий продукт містить не більше 0,12 г натрію, або еквівалентне значення для солі, на 100 г або 100 мл. Для вод, крім вод природних мінеральних, це значення не може перевищувати 2 мг натрію на 100 мл.
12
З дуже низьким вмістом солі / З дуже низьким вмістом натрію
Твердження про те, що харчовий продукт є продуктом з дуже низьким вмістом натрію/солі та інше твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, може бути зазначено лише у випадку, якщо харчовий продукт містить не більше 0,04 г натрію, або еквівалентне значення для солі, на 100 г або 100 мл. Це твердження не може застосовуватися до природних мінеральних вод та інших вод.
13
Без солі / Без натрію
Твердження про те, що харчовий продукт не містить натрію або солі, та інше твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, може бути зазначено лише у випадку, якщо харчовий продукт містить не більше, ніж 0,005 г натрію, або еквівалентне значення для солі, на 100 г або на 100 мл.
14
Без додавання солі / Без додавання натрію
Твердження про те, що харчовий продукт не містить доданого натрію або солі, та інше твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, може бути зазначено лише у випадку, якщо харчовий продукт не містить доданого натрію/солі чи жоден інгредієнт, що входить до складу продукту, не містить доданого натрію/солі і харчовий продукт містить не більше, ніж 0,12 г натрію, або еквівалентне значення для солі, на 100 г чи на 100 мл.
15
Джерело харчових волокон / Джерело клітковини
Твердження про те, що харчовий продукт є джерелом харчових волокон (клітковини), та інше твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, може бути зазначено лише у випадку, якщо харчовий продукт містить щонайменше 3 г харчових волокон (клітковини) на 100 г або щонайменше 1,5 г харчових волокон (клітковини) на 100 ккал.
16
З високим вмістом харчових волокон / З високим вмістом клітковини
Твердження про те, що харчовий продукт є продуктом з високим вмістом харчових волокон (клітковини), та інше твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, може бути зазначено лише у випадку, якщо продукт містить щонайменше 6 г харчових волокон (клітковини) на 100 г або щонайменше 3 г харчових волокон (клітковини) на 100 ккал.
17
Джерело білку
Твердження про те, що харчовий продукт є джерелом білку, та інше твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, може бути зазначено лише у випадку, якщо щонайменше 12 відсотків енергетичної цінності (калорійності) продукту забезпечується білком.
18
З високим вмістом білку
Твердження про те, що харчовий продукт є продуктом з високим вмістом білку, та інше твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, може бути зазначено лише у випадку, якщо щонайменше 20 відсотків енергетичної цінності (калорійності) харчового продукту забезпечується білком.
19
Джерело [назва вітаміну/нів] та/або [назва мінеральних/ної речовин/и]
Твердження про те, що харчовий продукт є джерелом вітамінів та/або мінеральних речовин, та інше твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, може бути зазначено лише у випадку, якщо харчовий продукт містить значну кількість вітамінів та/або мінеральних речовин.
20
Високий вміст [назва вітаміну/нів] та/або [назва мінеральних/ної речовин/и]
Твердження про те, що харчовий продукт є продуктом з високим вмістом вітамінів та/або мінеральних речовин, та інше твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, може бути зазначено лише у випадку, якщо харчовий продукт містить щонайменше в два рази більшу кількість вітамінів та/або мінеральних речовин, ніж потрібно для твердження джерело [назва вітаміну/нів] та/ або [назва мінеральних/ної речовин/и].
21
Містить [назва поживної або іншої речовини]
Твердження про те, що харчовий продукт містить поживну або іншу речовину, та інше твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, для якого цим документом не встановлені умови застосування, може бути зазначено лише у випадку, якщо харчовий продукт відповідає всім відповідним положенням цих Вимог та іншим відповідним актам законодавства стосовно тверджень. Для вітамінів і мінеральних речовин застосовуються умови використання для твердження "Джерело [назва вітаміну/нів] та/або [назва мінеральних/ної речовин/и]".
22
Збільшена кількість [назва поживної речовини]
Твердження про те, що харчовий продукт є продуктом зі збільшеною кількістю однієї або більше поживних речовин, відмінних від вітамінів та мінералів, та інше твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, може бути зазначено лише у випадку, якщо харчовий продукт відповідає умовам для твердження "Джерело [назва]" і збільшення вмісту поживних речовин становить не менше 30 відсотків в порівнянні з аналогічним харчовим продуктом.
23
Зменшена кількість [назва поживної речовини]
Твердження про те, що вміст однієї або більше поживних речовин було зменшено та інше твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, може бути зазначено лише у випадку, якщо вміст поживної речовини у продукті щонайменше на 30 відсотків менше, у порівнянні з аналогічним продуктом, окрім поживних мікронутрієнтів, для яких різниця референсних значень може становити 10 відсотків, за винятком солі або її еквівалентів, для якої прийнятною вважатиметься різниця у 25 відсотків.
Твердження "зменшена кількість насичених жирів", та інше твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, може бути зазначено лише у випадках:
1) якщо сума насичених жирних кислот та трансжирних кислот у продукті, що містить таке твердження, щонайменше на 30 відсотків нижча, ніж сума насичених жирних кислот та трансжирних кислот в аналогічному харчовому продукті; та
2) якщо вміст трансжирних кислот у харчовому продукті такий самий або нижчий, ніж в аналогічному харчовому продукті.
Твердження "знижена кількість цукру(ів)" та будь-яке інше твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, може бути зроблене лише у випадку, якщо енергетична цінність такого харчового продукту дорівнює або менше, ніж енергетична цінність аналогічного харчового продукту.
24
Легкий/Полегшений
Твердження про те, що харчовий продукт є "легким" або "полегшеним" та інше твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, може бути зазначено лише у випадку, якщо харчовий продукт відповідає вимогам, вказаним для терміну "зі зменшеною кількістю"; при цьому таке твердження повинно супроводжуватися інформацією про характеристику/стики речовин/и, що роблять продукт "легким" або "полегшеним".
25
Природньо
У випадку, коли харчовий продукт природньо відповідає вимогам, викладеним у цьому додатку для використання твердження про поживну цінність (тобто, без будь-якої обробки/переробки, що спрямована на їх виконання), слово "природньо" може зазначатися перед таким твердженням.
26
Джерело омега-3 жирних кислот
Твердження про те, що харчовий продукт є джерелом омега-3 жирних кислот, та інше твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, може бути зазначене лише у випадку, якщо продукт містить щонайменше 0,3 г альфа-ліноленової кислоти на 100 г та на 100 ккал, або щонайменше 40 мг суми ейкозапентаєнової кислоти та докозагексаєнової кислоти на 100 г та на 100 ккал.
27
Високий вміст омега-3 жирних кислот
Твердження про те, що харчовий продукт має високий вміст омега-3 жирних кислот, та інше твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, може бути зазначене лише у випадку, якщо продукт містить щонайменше 0,6 г альфа-ліноленової кислоти на 100 г та на 100 ккал, або щонайменше 80 мг суми ейкозапентаєнової кислоти та докозагексаєнової кислоти на 100 г та на 100 ккал.
28
Високий вміст мононенасичених жирів
Твердження про те, що харчовий продукт має високий вміст мононенасичених жирів, та інше твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, може бути зазначене лише у випадку, якщо продукт містить щонайменше 45 відсотків жирних кислот, що походять від мононенасичених жирів за умови, що мононенасичені жири забезпечують більше 20 відсотків енергетичної цінності (калорійності) харчового продукту.
29
Високий вміст поліненасичених жирів
Твердження про те, що харчовий продукт має високий вміст поліненасичених жирів, та інше твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, може бути зазначене лише у випадку, якщо продукт містить щонайменше 45 відсотків жирних кислот, що походять від поліненасичених жирів за умови, що поліненасичені жири забезпечують більше 20 відсотків енергетичної цінності (калорійності) харчового продукту.
30
Високий вміст ненасичених жирів
Твердження про те, що харчовий продукт має високий вміст ненасичених жирів, та інше твердження, що ймовірно матиме таке ж значення для споживача, може бути зазначене лише у випадку, якщо продукт містить щонайменше 70 відсотків жирних кислот, що походять від ненасичених жирів за умови, що ненасичені жири забезпечують 20 відсотків енергетичної цінності (калорійності) харчового продукту.
Додаток 2
до Вимог до тверджень про поживну
цінність харчових продуктів та тверджень
про користь для здоров'я харчових
продуктів
(пункт 1 розділу II)

ПЕРЕЛІК

дозволених до використання в маркуванні та рекламі харчових продуктів тверджень про користь для здоров'я, крім тверджень про зниження ризику захворювань та тверджень, які стосуються розвитку і здоров'я дітей

( Див. текст (z0745-20F87) )
Додаток 3
до Вимог до тверджень про поживну
цінність харчових продуктів та тверджень
про користь для здоров'я харчових
продуктів
(пункт 1 розділу II)

ПЕРЕЛІК

тверджень про зниження ризику захворювань та тверджень, які стосуються розвитку і здоров'я дітей

№ з/п
Поживна речовина
Твердження
Умови використання твердження
1
Альфа -ліноленова кислота (ALA) та лінолева кислота (LA), незамінні жирні кислоти
Незамінні жирні кислоти потрібні для нормального росту та розвитку дітей.
Споживачеві повинна бути надана інформація, про те, що сприятливий ефект досягається при щоденному споживанні 2 г альфа-ліноленової кислоти та щоденному споживанні 10 г лінолевої кислоти.
2
Бета-глюкани ячменю
Доведено, що бета-глюкани з ячменю знижують/зменшують рівень холестерину в крові.
Споживачеві повинна надаватися інформація про те, що сприятливий ефект досягається при щоденному споживанні 3 г бета-глюкану ячменю.
Високий рівень холестерину є фактором ризику розвитку ішемічної хвороби серця.
Твердження може бути використане для харчових продуктів, які містять щонайменше 1 г бета-глюкана ячменю на кількісно визначену порцію.
3
Білок
Білок необхідний для нормального росту і розвитку кісток у дітей.
Твердження може бути використано лише для харчових продуктів, що є принаймні джерелом білка, як зазначено в умовах застосування твердження "ДЖЕРЕЛО БІЛКА" наведеного у додатку 1 до цих Вимог.
4
Вівсяний бета-глюкан
Доведено, що вівсяний бета-глюкан знижує/зменшує рівень холестерину в крові.
Споживачеві повинна надаватися інформація про те, що сприятливий ефект досягається при щоденному споживанні 3 г бета-глюкана вівса.
Високий рівень холестерину є фактором ризику розвитку ішемічної хвороби серця.
Твердження може бути використане для харчових продуктів, які містять щонайменше 1 г бета-глюкана вівса на кількісно визначену порцію.
5
Вітамін D
Вітамін D сприяє нормальній роботі імунної системи у дітей.
Твердження може бути використане лише для харчових продуктів, що є щонайменше джерелом вітаміну D, як зазначено в умовах застосування твердження "ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/ІВ] І/АБО [НАЗВА МІНЕРАЛУ/ІВ]", наведеного у додатку 1 до цих Вимог.
6
Вітамін D
Вітамін D допомагає зменшити ризик падінь, пов'язаних з постуральною нестійкістю та м'язовою слабкістю. Падіння - фактор ризику виникнення переломів кісток серед чоловіків і жінок 60 років і старше.
Твердження може застосовуватися лише до дієтичних добавок, які забезпечують надходження щонайменше 15 мкг вітаміну D на добу.
Споживачеві надається інформація про те, що сприятливий ефект досягається при щоденному споживанні 20 мкг вітаміну D з усіх джерел.
Це твердження до дієтичних добавок з додаванням вітаміну D можна застосовувати лише для тих з них, що призначені для чоловіків та жінок 60 років і старше.
7
Вітамін D
Вітамін D необхідний для нормального росту і розвитку кісток у дітей.
Твердження можна використовувати лише для харчових продуктів, що є щонайменше джерелом вітаміну D, як зазначено в умовах застосування твердження "ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/ІВ] І/АБО [НАЗВА МІНЕРАЛУ/ІВ]", наведеного у додатку 1 до цих Вимог.
8
Докозагексаенова кислота (DHA)
Вживання докозагексаенової кислоти (ДГК) сприяє нормальному розвитку зору немовлят до 12-місячного віку.
Споживачеві повинна надаватися інформація про те, що сприятливий ефект досягається при щоденному споживанні 100 мг ДГК. Коли твердження застосовується для дитячої суміші для подальшого годування, ця суміш повинна містити щонайменше 0,3 % від загальної кількості жирних кислот у перерахунку на ДГК.
9
Докозагексаенова кислота (DHA)
Вживання матерями кислоти докозагексаенової кислоти (ДГК) сприяє нормальному розвитку мозку плода та немовлят на грудному вигодовуванні.
Вагітним та жінкам, що годують груддю повинна бути надана інформація про те, що сприятливий ефект досягається при щоденному споживанні 200 мг ДГК як доповнення до рекомендованого добового вживання омега-3 жирних кислот для дорослих, тобто до 250 мг ДГК та ЕПК.
Твердження може бути використане лише для харчових продуктів, що забезпечують щоденне надходження не менше 200 мг ДГК.
10
Докозагексаенова кислота (DHA)
Прийом матерями докозагексаенової кислоти (ДГК) сприяє нормальному розвитку очей плоду та немовлят на грудному вигодовуванні.
Вагітним та жінкам, що годують груддю повинна бути надана інформація про те, що сприятливий ефект досягається при щоденному споживанні 200 мг ДГК як доповнення до рекомендованого добового вживання омега-3 жирних кислот для дорослих, тобто до 250 мг ДГК та ЕПК.
Твердження може бути використане лише для харчових продуктів, що забезпечують щоденне надходження не менше 200 мг ДГК.
11
Ефіри рослинних станолів
Доведено, що рослинні ефіри станола знижують / зменшують рівень холестерину в крові. Високий рівень холестерину є фактором ризику розвитку ішемічної хвороби серця.
Споживачеві повинна бути надана інформація, про те, що сприятливий ефект досягається за умови щоденного споживання 1,5 - 3 г рослинних станолів протягом 2 - 3 тижнів. Величина ефекту може вказуватися лише для таких харчових продуктів: жовті жирові спреди, молочні продукти, майонез та салатні заправки. Діапазон ефекту "від 7 % до 10 %" вказується для харчових продуктів, які забезпечують щоденне вживання 1,5 - 2,4 г рослинних станолів або діапазон "від 10 % до 12,5 %" для продуктів, які забезпечують щоденне вживання 2,5 - 3 г рослинних станолів.
12
Жувальна гумка без цукру
Жувальна гумка без цукру допомагає зменшити демінералізацію зубів. Демінералізація зубів є фактором ризику розвитку карієсу зубів.
Споживачеві повинна надаватися інформація про те, що сприятливий ефект досягається при жуванні 2 - 3 г жувальної гумки без цукру протягом 20 хвилин принаймні три рази на день після вживання харчових продуктів.
13
Жувальна гумка без цукру
Жувальна гумка без цукру допомагає нейтралізувати зубний наліт. Зубний наліт є фактором ризику розвитку карієсу зубів.
Споживачеві повинна надаватися інформація про те, що сприятливий ефект досягається при жуванні 2 - 3 г жувальної гумки без цукру протягом 20 хвилин принаймні три рази на день після вживання харчових продуктів.
14
Жувальна гумка підсолоджена 100 % ксилітом
Доведено, що жувальна гумка, підсолоджена 100 % ксилітом, зменшує зубний наліт. Високий вміст / рівень зубного нальоту є фактором ризику розвитку карієсу у дітей.
Споживачеві повинна бути надана інформація про те, що сприятливий ефект досягається при жуванні 2 - 3 г жувальної гумки, підсолодженої 100 % ксилітом, принаймні 3 рази на день після вживання харчових продуктів.
15
Залізо
Залізо сприяє нормальному когнітивному розвитку дітей.
Твердження може бути використане лише для харчових продуктів, що є щонайменше джерелом заліза, як зазначено в умовах застосування твердження "ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/ІВ] І/АБО [НАЗВА МІНЕРАЛУ/ІВ]", наведеного у додатку 1 до цих Вимог.
16
Йод
Йод сприяє нормальному росту дітей.
Твердження може бути використане лише для харчових продуктів, що є щонайменше джерелом йоду, як зазначено в умовах застосування твердження "ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/ІВ] І/АБО [НАЗВА МІНЕРАЛУ/ІВ]", наведеного у додатку 1 до цих Вимог.
17
Кальцій
Кальцій допомагає зменшити втрату мінералів в кістках у жінок в постменопаузі. Низька мінеральна щільність кісток є фактором ризику виникнення остеопоротичних переломів кісток.
Це твердження може бути використане лише для харчових продуктів, що забезпечують надходження щонайменше 400 мг кальцію на кількісно визначену порцію. Споживачеві надається інформація про те, що твердження призначене спеціально для жінок 50 років, а старше, і сприятливий ефект досягається при щоденному споживанні не менше 1200 мг кальцію з усіх джерел.
18
Кальцій
Кальцій необхідний для нормального росту і розвитку кісток у дітей.
Твердження можна використовувати лише для харчових продуктів, що є щонайменше джерелом кальцію, як зазначено в умовах застосування твердження "ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/ІВ] І/АБО [НАЗВА МІНЕРАЛУ/ІВ]", наведеного у додатку 1 до цих Вимог.
19
Кальцій і вітамін D
Кальцій та вітамін D допомагають зменшити втрату мінералів в кістках у жінок в постменопаузі. Низька мінеральна щільність кісток є фактором ризику виникнення остеопоротичних переломів кісток.
Твердження може бути використане лише до дієтичних добавок, які забезпечують надходження щонайменше 400 мг кальцію та 15 мкг вітаміну D на добу.
Споживачеві надається інформація про те, що твердження призначене спеціально для жінок 50 років і старше, а сприятливий ефект досягається при щоденному споживанні не менше 1200 мг кальцію та 20 мкг вітаміну D з усіх джерел.
Це твердження до дієтичних добавок з додаванням кальцію та вітаміну D можна застосовувати лише для тих з них, які призначені для жінок 50 років і старше.
20
Кальцій і вітамін D
Кальцій і вітамін D необхідні для нормального росту і розвитку кісток у дітей.
Твердження можна використовувати лише для харчових продуктів, що є щонайменше джерелом кальцію та вітаміну D, як зазначено в умовах застосування твердження "ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/ІВ] І/АБО [НАЗВА МІНЕРАЛУ/ІВ]", наведеного у додатку 1 до цих Вимог.
21
Рослинні стероли: стероли, що отримані з рослин і які етерифіковані або ні харчовими жирними кислотами
Доведено, що рослинні стероли знижують/зменшують рівень холестерину в крові. Високий рівень холестерину є фактором ризику розвитку ішемічної хвороби серця.
Споживачеві повинна бути надана інформація про те, що сприятливий ефект досягається за умови щоденного споживанні 1,5 - 3 г рослинних стеролів протягом 2 - 3 тижнів. Величина ефекту може вказуватися лише для таких харчових продуктів: жовті жирові спреди, молочні продукти, майонез та салатні заправки. Діапазон ефекту "від 7 % до 10 %" вказується для харчових продуктів, які забезпечують щоденне вживання 1,5 - 2,4 г рослинних стеролів або діапазон "від 10 % до 12,5 %" для продуктів, які забезпечують щоденне вживання 2,5 - 3 г рослинних стеролів.
22
Рослинні стероли/Ефіри станолових ефірів
Доведено, що рослинні стероли та ефіри станолових ефірів знижують/зменшують рівень холестерину в крові. Високий рівень холестерину є фактором ризику розвитку ішемічної хвороби серця.
Споживачеві повинна бути надана інформація, про те, що сприятливий ефект досягається за умови щоденного споживання 1,5 - 3 г рослинних стеролів/станолів протягом 2 - 3 тижнів. Величина ефекту може вказуватися лише для таких харчових продуктів: жовті жирові спреди, молочні продукти, майонез та салатні заправки. Діапазон ефекту "від 7 % до 10 %" вказується для харчових продуктів, які забезпечують щоденне вживання 1,5 - 2,4 г рослинних стеролів/станолів або діапазон "від 10 % до 12,5 %" для продуктів, які забезпечують щоденне вживання 2,5 - 3 г рослинних стеролів/станолів.
23
Мононенасичені та/або поліненасичені жирні кислоти
Доведено, що заміна насичених жирів ненасиченими жирами в раціоні знижує/зменшує рівень холестерину в крові. Високий рівень холестерину є фактором ризику розвитку ішемічної хвороби серця.
Твердження може бути використане лише для харчових продуктів з високим вмістом ненасичених жирних кислот, як зазначено в умовах застосування твердження "Високий вміст ненасичених жирів", наведеного у додатку 1 до цих Вимог.
Твердження може застосовуватися лише для жирів та олій.
24
Фолієва кислота
Додатковий прийом фолієвої кислоти збільшує статус фолатів у матері. Низький статус фолатів у матері є фактором ризику розвитку дефектів нервової трубки у плода, що розвивається.
Твердження може бути використане лише до дієтичних добавок, які забезпечують надходження щонайменше 400 мкг фолієвої кислоти на добу.
Споживачеві повинна надаватися інформація про те, що цільовим населенням є жінки в дітородному віці, а сприятливий ефект досягається при добовій дозі фолієвої кислоти в дозі 400 мкг протягом щонайменше одного місяця до і до трьох місяців після зачаття.
25
Фосфор
Фосфор необхідний для нормального росту і розвитку кісток у дітей.
Твердження може бути використане лише для харчових продуктів, які є щонайменше джерелом фосфору, як зазначено в умовах застосування твердження "ДЖЕРЕЛО [НАЗВА ВІТАМІНУ/ІВ] І/АБО [НАЗВА МІНЕРАЛУ/ІВ]", наведеного у додатку 1 до цих Вимог.