МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
11.08.2020 № 1528
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 серпня 2020 р.
за № 824/35107

Про внесення змін до Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни дорожніх транспортних засобів

Відповідно до абзацу п’ятого пункту 1 Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459 (459-2014-п) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2019 року № 838), та з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність із законодавством України НАКАЗУЮ:
1. Унести до Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни дорожніх транспортних засобів (z0072-05) , затвердженого наказом Міністерства промислової політики України від 29 грудня 2004 року № 721, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 січня 2005 року за № 72/10352, такі зміни:
1) у пункті 1:
абзац другий викласти в такій редакції:
"Вимоги Порядку поширюються на дорожні транспортні засоби, які підлягають державній реєстрації територіальними органами з надання сервісних послуг МВС.";
абзац дев’ятий викласти в такій редакції:
"Роботи з технічного обслуговування ДТЗ в період гарантійного терміну експлуатації або його гарантійного ремонту здійснюються з оформленням акта передавання-приймання ДТЗ та наряду-замовлення згідно з Правилами надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів (z1609-14) , затвердженими наказом Міністерства інфраструктури України від 28 листопада 2014 року № 615, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2014 року за № 1609/26386.";
2) пункт 7 викласти в такій редакції:
"7. Продавець здійснює торгівлю ДТЗ згідно з Порядком здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери (1200-2009-п) , затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 року № 1200, і забезпечує відповідні умови для зберігання ДТЗ та виконання робіт щодо передпродажної підготовки.";
3) абзац перший пункту 21 викласти в такій редакції:
"21. Виконавець (Продавець, Виробник) (чи уповноважені ними представники) зобов’язані прийняти ДТЗ неналежної якості від Споживача і задовольнити його вимоги про заміну ДТЗ або усунення недоліків. Доставка ДТЗ Виконавцю (Продавцю, Виробнику) та його повернення Споживачеві здійснюються Виконавцем (Продавцем, Виробником) відповідно до частини першої статті 709 Цивільного кодексу України (435-15) .".
2. Департаменту регуляторної політики та підприємництва в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України згідно з розподілом обов’язків.
Міністр розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
І. Петрашко
ПОГОДЖЕНО:
Міністр інфраструктури України
Міністр внутрішніх справ України
Т.в.о. Голови Державної служби України
з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів
В. Криклій
А. Аваков
О. Шевченко