ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
31.08.2020 N 3633/ІПК/99-00-04-01-03-06
Державна податкова служба України розглянула звернення Товариства стосовно поновлення пропущеного строку на подання скарги в адміністративному порядку, та керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
Як зазначено у зверненні, Товариство отримало рішення про відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) та подало скарги на такі рішення разом з клопотаннями про поновлення пропущеного строку на подання скарги в адміністративному порядку та копіями підтверджуючих документів поважності причин його пропуску, в результаті чого отримало квитанції з відмовою у прийнятті таких документів.
Заявник просить надати роз'яснення щодо можливості скористатись своїм правом на поновлення з поважних причин строку на подання скарги в адміністративному порядку.
Рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку (пункт 56.1 статті 56 Кодексу (2755-17) ).
Згідно з підпунктом 56.23.1 пункту 56.23 та пунктом 56.3 статті 56 Кодексу (2755-17) скарга на рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН подається до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику протягом 10 робочих днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення-рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується.
Однак, відповідно до внесених змін Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" від 16.01.2020 р. N 466-IX (466-20) до пункту 56.3 статті 56 Кодексу (2755-17) платник податків має право, протягом шести місяців з дати закінчення строку, подати скаргу разом з клопотанням про поновлення пропущеного строку на подання скарги в адміністративному порядку та копіями підтверджуючих документів поважності причин його пропуску (за наявності). У скарзі може міститися клопотання про поновлення пропущеного строку на подання скарги в адміністративному порядку. Контролюючий орган вищого рівня, розглядаючи клопотання платника податків, поновлює пропущений строк на подання скарги в адміністративному порядку, якщо визнає причини його пропуску поважними.
Крім того, відповідно до підпункту 56.23.2 пункту 56.23 статті 56 Кодексу (2755-17) скарга на рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних розглядається в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Так, пунктом 5 Порядку розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 р. N 1165 (1165-2019-п) "Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних" визначено, що скарга подається платником податку в електронній формі засобами електронного зв'язку з урахуванням вимог Законів України від 22.05.2003 р. N 851-IV "Про електронні документи та електронний документообіг" (851-15) , від 05.10.2017 р. N 2155-VIII (2155-19) "Про електронні довірчі послуги"та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 р. N 557 (z0959-17) та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.08.2017 р. за N 959/30827 (z0959-17) .
Враховуючи зазначене, наразі ДПС вносить відповідні зміни до Порядку розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року N 1165 (1165-2019-п) , для реалізації у найкоротші терміни можливості використання платником податків права на подання скарги разом з клопотанням про поновлення пропущеного строку для розгляду такої скарги в адміністративному порядку.
Про реалізацію зазначених змін платників податків буде проінформовано на офіційному порталі ДПС.
Разом з цим, відповідно до абзаців першого, другого, п'ятого пункту 528 підрозділу 10 розділу XX Кодексу (2755-17) тимчасово, на період по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), зупиняється перебіг строків, встановлених статтею 56 Кодексу (2755-17) (в частині процедури адміністративного оскарження) щодо скарг платників податків (крім скарг щодо законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету податку на додану вартість та/або з від'ємного значення з податку на додану вартість), що надійшли (надійдуть) по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), та/або які не розглянуті станом на 18 березня 2020 року. Таке зупинення не породжує будь-яких наслідків, передбачених статтею 56 Кодексу (2755-17) .
З першого календарного дня місяця, наступного за місяцем, в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), перебіг строків, які зупинялися відповідно до цього пункту, продовжується з урахуванням часу, що минув до такого зупинення.
Водночас повідомляємо, що відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу (2755-17) індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.