НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЛИСТ
31.08.2020 № 22-0005/46645
Незалежна асоціація банків України
Асоціація українських банків
Банки України

Про застосування окремих норм Положення № 97

У зв'язку із запитами банків щодо практичного застосування окремих норм Положення про організацію процесу управління проблемними активами в банках України (v0097500-19) * (далі - Положення № 97), зокрема в частині визначення банком найприйнятніших інструментів реструктуризації заборгованості боржників/контрагентів, Національний банк України повідомляє таке.
Пунктами 1 та 2 розділу І Положення № 97 (v0097500-19) визначено, що це положення спрямоване на забезпечення ефективного управління банками проблемними активами, скорочення рівня та обсягу таких активів і встановлює мінімальні вимоги щодо організації цього процесу.
З урахуванням пункту 49 розділу V Положення № 97 (v0097500-19) банк самостійно розробляє найефективніші варіанти реструктуризації заборгованості, що ґрунтуються на комплексному та об'єктивному аналізі всієї інформації, а також визначає найприйнятніший варіант реструктуризації.
Нормами пункту 80 розділу VI, пункту 90 розділу VІІ та пункту 112 розділу VІІI Положення № 97 (v0097500-19) передбачено право банку приймати обґрунтоване рішення щодо вибору та застосування прийнятних інструментів урегулювання заборгованості банку, а також на підставі судження доводити незастосовність для банку тих чи інших інструментів реструктуризації та визначити найприйнятніші.
* Затверджене постановою Правління Національного банку України від 18 липня 2019 року № 97 (v0097500-19)
З урахуванням зазначеного вище банки під час виконання вимог Положення № 97 (v0097500-19) мають право самостійно обирати і застосовувати найприйнятніші інструменти реструктуризації заборгованості незалежно від класу боржника/контрагента, визначеного згідно з нормами Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями (v0351500-16) **.
** Затверджене постановою Правління Національного банку України від 30.06.2016 року № 351 (v0351500-16) (зі змінами).
Перший заступник Голови
Катерина РОЖКОВА
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)