КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 2 вересня 2020 р. № 765
Київ

Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у сфері фахової передвищої освіти з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 12 Закону України "Про фахову передвищу освіту" (2745-19) Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у сфері фахової передвищої освіти з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, що додається.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 вересня 2020 р. № 765

ПЕРЕЛІК

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у сфері фахової передвищої освіти з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання

Шифр галузі
Галузь знань
Код спеціальності
Найменування спеціальності
14
Електрична інженерія
143
Атомна енергетика
144
Теплоенергетика
145
Гідроенергетика
19
Архітектура та будівництво
191
Архітектура та містобудування
21
Ветеринарна медицина
211
Ветеринарна медицина
212
Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза
22
Охорона здоров’я
221
Стоматологія
222
Медицина
223
Медсестринство
224
Технології медичної діагностики та лікування
226
Фармація, промислова фармація
227
Фізична терапія, ерготерапія
25
Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону
252
Безпека державного кордону
253
Військове управління (за видами збройних сил)
254
Забезпечення військ (сил)
255
Озброєння та військова техніка
26
Цивільна безпека
261
Пожежна безпека
262
Правоохоронна діяльність
263
Цивільна безпека
27
Транспорт
271
Річковий та морський транспорт
272
Авіаційний транспорт
273
Залізничний транспорт
275
Транспортні технології (за видами)