Указ
Президента України

Про заходи щодо створення сприятливих умов для розвитку IT-індустрії в Україні

З метою створення сприятливих умов для розвитку IT-індустрії та реалізації інвестиційного потенціалу України у сфері інформаційних технологій постановляю:
1. Кабінету Міністрів України:
1) розробити у тримісячний строк із залученням представників державних органів, бізнес-асоціацій, незалежних експертів і народних депутатів України та внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти, спрямовані на стимулювання здійснення господарської діяльності у сфері інформаційних технологій юридичними особами з визначенням критеріїв, яким мають відповідати такі юридичні особи, зокрема щодо:
визначення тимчасових особливостей оподаткування доходів у вигляді заробітної плати IT-фахівців, які перебувають у трудових відносинах з юридичними особами, що здійснюють діяльність у сфері інформаційних технологій, з метою встановлення ефективного рівня податкового навантаження для сприяння детінізації розрахунків у сфері оплати праці та підвищення конкурентоспроможності вітчизняних ІТ-компаній на зовнішньому ринку;
лібералізації трудових відносин між юридичними особами, що здійснюють діяльність у сфері інформаційних технологій, та IT-фахівцями, які перебувають з ними у трудових відносинах;
удосконалення порядку здійснення процесуальних дій під час кримінального провадження з метою унеможливлення необґрунтованого втручання у діяльність юридичних осіб, що здійснюють діяльність у сфері інформаційних технологій;
2) забезпечити вжиття заходів, спрямованих на:
удосконалення процедур отримання IT-фахівцями, які є іноземцям або особами без громадянства, та іммігрують в Україну, дозволу на імміграцію та одержання роботодавцем - IT-компанією дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;
розвиток освіти у галузі знань "Інформаційні технології" та інтеграції кращих світових практик у систему підготовки IT-фахівців для підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці;
удосконалення організації професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних шляхом залучення в установленому порядку до такої діяльності закладів освіти, що здійснюють підготовку фахівців у сфері інформаційних технологій.
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України
В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
3 вересня 2020 року
№ 371/2020