МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ
НАКАЗ
29.04.2020 № 288

Про затвердження Переліку національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності безсальникових автономних циркуляційних насосів та безсальникових циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої, вимогам Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну безсальникових автономних циркуляційних насосів та безсальникових циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої

Відповідно до статей 8 і 11 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" (124-19) НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Перелік національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності безсальникових автономних циркуляційних насосів та безсальникових циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої, вимогам Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну безсальникових автономних циркуляційних насосів та безсальникових циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 № 153 (153-2019-п) (далі - Перелік), що додається.
2. Директорату з питань формування енерго- та ресурсоефективної політики оприлюднити Перелік на офіційному веб-сайті Мінекоенерго протягом п'яти робочих днів від дати його затвердження.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра енергетики та захисту довкілля України Олексія РЯБЧИНА.
В.о. Міністра
О. Буславець
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики
та захисту довкілля України
29 квітня 2020 року № 288

ПЕРЕЛІК

національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності безсальникових автономних циркуляційних насосів та безсальникових циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої вимогам Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну безсальникових автономних циркуляційних насосів та безсальникових циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 № 153

До цього Переліку включено національні стандарти, що є ідентичними гармонізованим європейським стандартам відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) № 641/2009 від 22.07.2009, щодо імплементації Директиви 2005/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно екодизайну для безсальникових автономних циркуляційних насосів та безсальникових циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої.
Цей Перелік сформовано на основі переліку гармонізованих європейських стандартів, опублікованого в Офіційному віснику ЄС 2013/C 254/04 від 04.09.2013.
Позначення національного стандарту
Назва національного стандарту
Позначення гармонізованого європейського стандарту
Дата першого опублікування гармонізованого європейського стандарту в Офіційному віснику ЄС
Позначення заміненого гармонізованого європейського стандарту
Дата припинення надання презумпції відповідності внаслідок застосування заміненого гармонізованого європейського стандарту Примітка 1
1
2
3
4
5
6
7
1.
ДСТУ EN 16297-1:2017
(EN 16297-1:2012, IDT)
Насоси. Відцентрові насоси. Безсальникові циркуляційні насоси. Частина 1. Загальні вимоги та процедури для випробування та розрахунку показника енергоефективності (EEI)
EN 16297-1:2012
04.09.2013
2.
ДСТУ EN 16297-2:2017
(EN 16297-2:2012. IDT)
Насоси. Відцентрові насоси. Безсальникові циркуляційні насоси. Частина 2. Розрахунок показника енергоефективності (EEI) для автономних циркуляційних насосів
EN 16297-2:2012
04.09.2013
3.
ДСТУ EN 16297-3:2017
(EN 16297-3:2012. IDT)
Насоси. Відцентрові насоси. Безсальникові циркуляційні насоси. Частина 3. Показник енергоефективності (EEI) для безсальникових циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої
EN 16297-3:2012
04.09.2013
__________
Примітка 1:
Дата припинення надання презумпції відповідності внаслідок застосування заміненого стандарту співпадає з датою, з якої він скасовується та яка встановлюється відповідною Європейською організацією зі стандартизації*. Однак у деяких випадках, як виняток, може бути встановлено іншу дату, до настання якої презумпція відповідності надається внаслідок застосування як нового, так і заміненого стандарту**.
Примітка 2.1:
Новий стандарт або стандарт із змінами має таку саму сферу застосування, що і замінений стандарт. Із зазначеного терміну припиняється надання презумпції відповідності суттєвим або іншим вимогам відповідного технічного регламенту (акта законодавства ЄС) унаслідок застосування заміненого стандарту.
Примітка 3:
У разі прийняття зміни до стандарту стандарт, на який посилаються, є національним (гармонізованим європейським) стандартом з раніше внесеними змінами (за наявності) та новою зазначеною зміною. Тому замінений стандарт є національним (гармонізованим європейським) стандартом із змінами, що були внесені раніше (за наявності), але без нової наведеної зміни. Із зазначеного терміну припиняється надання презумпції відповідності суттєвим або іншим вимогам відповідного технічного регламенту (акта законодавства ЄС) унаслідок застосування заміненого стандарту.
__________
* Англійською "date of withdrawal" або "dow".
** Такі випадки, як виняток, визначаються Європейською Комісією та зумовлені тим, що після скасування гармонізованих європейських стандартів та їх заміни на нові версії на ринку надається продукція, виготовлена відповідно до стандартів, що скасовані.
В.о. генерального директора
Директорату
з питань формування енерго-
та ресурсоефективної політики
О. Байда
( Текст взято з сайту Міністерства енергетики та захисту довкілля https://menr.gov.ua )