МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.04.2020 № 285

Про затвердження Переліку національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності побутових пральних машин вимогам Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для побутових пральних машин та Технічного регламенту енергетичного маркування побутових пральних машин

Відповідно до статей 8 і 11 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" (124-19) НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Перелік національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності побутових пральних машин вимогам Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для побутових пральних машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 738 (738-2019-п) , та Технічного регламенту енергетичного маркування побутових пральних машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 № 702 (702-2013-п) (далі - Перелік), що додається.
2. Директорату з питань формування енерго- та ресурсоефективної політики оприлюднити Перелік на офіційному веб-сайті Мінекоенерго протягом п'яти робочих днів від дати його затвердження.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В.о. Міністра
О. Буславець
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики
та захисту довкілля України
28 квітня 2020 року № 285

ПЕРЕЛІК

національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності побутових пральних машин вимогам Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для побутових пральних машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 738 та Технічного регламенту енергетичного маркування побутових пральних машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 № 702

До цього Переліку включено національні стандарти, що є ідентичними гармонізованим європейським стандартам відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) № 1015/2010 від 10.11.2010, що доповнює Директиву 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог екодизайну для побутових пральних машин та Регламенту Комісії (ЄС) від 28.09.2010 № 1061/2010, що доповнює Директиву Європейського Парламенту та Ради 2010/30/ЄС від 19.05.2010 щодо енергетичного маркування побутових пральних машин.
Цей Перелік сформовано на основі переліку гармонізованих європейських стандартів, опублікованого в Офіційному віснику ЄС 2016/C416/01 від 11.11.2016.
Позначення національного стандарту
Назва національного стандарту
Позначення гармонізованого європейського стандарту
Дата першого опублікування гармонізованого європейського стандарту в Офіційному віснику ЄС
Позначення заміненого гармонізованого європейського стандарту
Дата припинення надання презумпції відповідності внаслідок застосування заміненого гармонізованого європейського стандарту Примітка 1
1
2
3
4
5
6
7
1.
ДСТУ EN 60456:2019
(EN 60456:2011, IDT;
IEC 60456:2010, MOD)
Машини пральні побутові. Методи вимірювання експлуатаційних характеристик
EN 60456:2011; IEC 60456:2010 (Modified)
05.12.2013
Цей стандарт потребує доповнення для чіткого визначення юридичних вимог, що мають бути охоплені.
2.
ДСТУ EN 60456:2017
(EN 60456:2016, IDT;
IEC 60456:2010, MOD)
Машини пральні побутові. Методи вимірювання функційних характеристик
EN 60456:2016, IEC 60456:2010 (Modified)
11.11.2016
EN 60456:2011, Примітка 2.1
14.06.2017
3.
ДСТУ EN 60704-2-4:2016
(EN 60704-2-4:2012, IDT)
Прилади побутові та аналогічні електричні. Норми та правила випробування для визначення розповсюджуваного в повітрі шуму. Частина 2-4. Додаткові вимоги до пральних машин і віджимних центрифуг
EN 60704-2-4:2012, IEC 60704-2-4:2011 (Modified)
05.12.2013
Цей стандарт потребує доповнення для чіткого визначення юридичних вимог, що мають бути охоплені.
__________
Примітка 1:
Дата припинення надання презумпції відповідності внаслідок застосування заміненого стандарту співпадає з датою, з якої він скасовується та яка встановлюється відповідною Європейською організацією зі стандартизації*. Однак у деяких випадках, як виняток, може бути встановлено іншу дату, до настання якої презумпція відповідності надається внаслідок застосування як нового, так і заміненого стандарту**.
Примітка 2.1:
Новий стандарт або стандарт із змінами має таку саму сферу застосування, що і замінений стандарт. Із зазначеного терміну припиняється надання презумпції відповідності суттєвим або іншим вимогам відповідного технічного регламенту (акта законодавства ЄС) унаслідок застосування заміненого стандарту.
Примітка 3:
У разі прийняття зміни до стандарту стандарт, на який посилаються, є національним (гармонізованим європейським) стандартом з раніше внесеними змінами (за наявності) та новою зазначеною зміною. Тому замінений стандарт є національним (гармонізованим європейським) стандартом із змінами, що були внесені раніше (за наявності), але без нової наведеної зміни. Із зазначеного терміну припиняється надання презумпції відповідності суттєвим або іншим вимогам відповідного технічного регламенту (акта законодавства ЄС) унаслідок застосування заміненого стандарту.
__________
* Англійською "date of withdrawal" або "dow".
** Такі випадки, як виняток, визначаються Європейською Комісією та зумовлені тим, що після скасування гармонізованих європейських стандартів та їх заміни на нові версії на ринку надається продукція, виготовлена відповідно до стандартів, що скасовані.
В.о. генерального директора
Директорату
з питань формування енерго-
та ресурсоефективної політики
О. Байда
( Текст взято з сайту Міністерства енергетики та захисту довкілля https://menr.gov.ua )