МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.08.2020 № 523

Про визначення умов додаткового випуску облігацій зовнішніх державних позик 2015 року другої серії

Відповідно до статті 16, пункту З--5 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України (2456-17) , статті 31 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року № 186 "Про випуски облігацій зовнішніх державних позик" (186-2018-п) , постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2020 року № 457-4
НАКАЗУЮ:
1. Здійснити до 31 серпня 2020 року державні зовнішні запозичення шляхом приватного розміщення додаткового випуску облігацій зовнішніх державних позик 2015 року другої серії на таких умовах:
загальний номінальний обсяг додаткового випуску облігацій становить 328 798 000 доларів США;
номінальна вартість однієї облігації становить 100 тис. доларів США та/або більшу суму, що є цілим числом, кратним 1 тис. доларів США; кінцева дата погашення облігацій - 01 вересня 2020 року; ціна розміщення кожної облігації, визначена за результатами прайсингу, становить 100,00% номінальної вартості облігації;
на облігації нараховується дохід за ставкою 7,75 відсотка річних; термін сплати відсотків - 01 вересня 2020 року;
облігації випускаються для здійснення правочину з державними деривативами, випущеними відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 912 (912-2015-п) (Офіційний вісник України, 2015 р., № 90, ст. 3045), шляхом обміну облігацій на такі державні деривативи на умовах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2020 року № 457-4.
Інші умови приватного розміщення додаткового випуску облігацій зовнішніх державних позик 2015 року другої серії встановлюються відповідною договірною документацією та іншими документами, що мають юридичну силу, зокрема:
договором про підписку (Subscription Agreement);
додатковим договором доручення (Supplemental Agency Agreement);
шостий додатковий договір про довірче управління (Sixth Supplemental Trust Deed);
іншими документами, пов'язаними Із приватним розміщенням облігацій.
2. Взяти до відома, що J.P.Morgan Securities ріс залучено як лід-менеджера з приватного розміщення додаткового випуску облігацій зовнішніх державних позик 2015 року другої серії.
3. Департаменту боргової політики забезпечити здійснення заходів, передбачених цим наказом.
4. Департаменту забезпечення комунікацій та організаційно-аналітичної роботи забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційній веб-сторінці Міністерства фінансів України.
5. Контроль та координацію виконання цього наказу покласти на заступника Міністра Шкуракова В. О. та Урядового уповноваженого з питань управління державним боргом Буцу Ю. Б.
Міністр
С. МАРЧЕНКО
(Текст взято з сайту Мінфіну України http://www.mof.gov.ua)