МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.08.2020 № 2933/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції Україн
01 вересня 2020 р.
за № 832/35115

Про затвердження Змін до Порядку реалізації арештованого майна

Відповідно до частин другої та четвертої статті 61 Закону України "Про виконавче провадження" (1404-19) НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку реалізації арештованого майна (z1301-16) , затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29 вересня 2016 року № 2831/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2016 року за № 1301/29431, що додаються.
2. Визначити державне підприємство "ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ", що належить до сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, відповідальним за забезпечення функціонування електронної торгової системи - адміністратором електронної торгової системи.
3. Взяти до відома, що організатор електронних торгів, визначений наказом Міністерства юстиції України від 29 березня 2019 року № 1008/5, після набрання чинності цим наказом продовжує здійснювати функції організатора електронних торгів відповідно до Порядку реалізації арештованого майна (z1301-16) , затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29 вересня 2016 року № 2831/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2016 року за № 1301/29431.
4. Лоти, внесені до електронної торгової системи до набрання чинності пунктами 1, 2 цього наказу, продовжують реалізовуватись в порядку, який діяв до моменту набрання чинності вказаними пунктами.
5. Державному підприємству "ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ" разом з державним підприємством "СЕТАМ" та Департаментом державної виконавчої служби Міністерства юстиції України вжити заходів для забезпечення реалізації цього наказу.
6. Директорату правосуддя та кримінальної юстиції Міністерства юстиції України подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 (493/92) "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пунктів 1, 2 цього наказу, які набирають чинності з дня, наступного за днем розміщення на вебсайті Міністерства юстиції України оголошення про початок реалізації арештованого майна в електронній торговій системі, адміністратором якої є державне підприємство "ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ".
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України з питань виконавчої служби Гайченка А.
Міністр
Д. Малюська
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України
Голова Антимонопольного комітету України
Міністр розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України
Директор Державного підприємства
"Прозорро.Продажі"
Директор-розпорядник
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
В.о. генерального директора державного
підприємства "СЕТАМ"
О. Вискуб
Ю. Терентьєв
І. Петрашко
О.Д. Соболев
С.В. Рекрут
М.М. Писанчин
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
28 серпня 2020 року № 2933/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 вересня 2020 р.
за № 832/35115

ЗМІНИ

до Порядку реалізації арештованого майна

( Див. текст Порядку реалізації арештованого майна (z1301-16) )
1. Розділ I викласти в такій редакції:
"I. Загальні положення
1. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:
авторизований електронний майданчик (далі - електронний майданчик) - електронний майданчик, оператор якого пройшов процедуру відбору відповідно до Порядку відбору операторів електронних майданчиків для організації проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації, авторизації електронних майданчиків (433-2018-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 433, та уклав з адміністратором електронної торгової системи договір про використання електронної торгової системи;
авторизаційні дані - ідентифікаційні дані користувача, заявника або учасника, що створюються ними під час проходження реєстрації в електронній торговій системі через електронний майданчик, за допомогою яких здійснюється перевірка їх повноважень щодо доступу до особистого кабінету та вчинення будь-яких дій згідно з цим Порядком для участі в електронних торгах (торгах за фіксованою ціною);
адміністратор електронної торгової системи (далі - Адміністратор) - визначена Міністерством юстиції України юридична особа, відповідальна за забезпечення функціонування електронної торгової системи та уповноважена на здійснення заходів із супроводження програмного та технічного забезпечення центральної бази даних електронної торгової системи, збереження та захисту даних, що містяться у ній, обслуговування цієї системи, забезпечення її безперебійної роботи та доступу користувачів до неї, виконання інших функцій, передбачених цим Порядком. Забороняється поєднання функцій Адміністратора та оператора електронного майданчика або Адміністратора і організатора електронних торгів, торгів за фіксованою ціною в одній особі;
арештоване майно (далі - майно) - рухоме або нерухоме майно боржника (крім майна, вилученого з цивільного обороту, обмежено оборотоздатного майна та майна, зазначеного у частині восьмій статті 56 Закону України "Про виконавче провадження" (1404-19) ), на яке звернено стягнення і яке підлягає примусовій реалізації;
веб-сайт оператора електронного майданчика (далі - Веб-сайт) - сторінка в мережі Інтернет, на якій розміщено електронний майданчик оператора електронного майданчика. Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі та є доступним усім користувачам у мережі Інтернет.
Інформація про безоплатне передання конфіскованого майна розміщується на веб-сайті організатора електронних торгів (торгів за фіксованою ціною).
Веб-сайт, веб-сайт організатора електронних торгів (торгів за фіксованою ціною) функціонують у цілодобовому режимі та є доступними усім користувачам мережі Інтернет.
Інформація на Веб-сайті розміщується державною мовою, за винятком випадків, коли використання літер та символів українською мовою призводить до спотворення розміщуваної інформації (зокрема при написанні адрес сайтів у мережі Інтернет, зазначенні реєстраційних номерів тощо).
На Веб-сайті відображаються всі електронні торги (торги за фіксованою ціною), що проводяться центральною базою даних електронної торгової системи;
виконавець - державний виконавець відділу державної виконавчої служби, приватний виконавець;
відділ державної виконавчої служби - відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, відділи примусового виконання рішень в районах міста Києва управління забезпечення примусового виконання рішень в місті Києві Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, відділи примусового виконання рішень управлінь забезпечення примусового виконання рішень міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України, районні, районні в містах, міські, міськрайонні, міжрайонні відділи державної виконавчої служби відповідних міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України;
гарантійний внесок - грошова сума, зарахована на рахунок оператора електронного майданчика, яку за одним лотом сплачує учасник електронних торгів (торгів за фіксованою ціною) у розмірі 10 % (5 % - у разі продажу предмета іпотеки) від стартової ціни лота для забезпечення виконання зобов’язання учасника щодо участі в електронних торгах (торгах за фіксованою ціною);
електронна торгова система (далі - Система) - дворівнева інформаційно-телекомунікаційна система, що складається з центральної бази даних та електронних майданчиків, які взаємодіють через інтерфейс програмування додатків, який надається у вигляді коду з відкритим доступом та визначає функціональність Системи. Система забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронному вигляді, необхідними для проведення електронних торгів (торгів за фіксованою ціною) в електронній формі.
Порядок функціонування Системи для підготовки та проведення електронних торгів (торгів за фіксованою ціною) визначається Регламентом роботи електронної торгової системи, який затверджується Адміністратором;
електронні торги - продаж майна за допомогою функціоналу центральної бази даних Системи, за яким його власником стає учасник, який подав найвищу закриту цінову пропозицію або під час торгів запропонував за нього найвищу ціну;
етап подання цінових пропозицій - проміжок часу, протягом якого всім учасникам електронних торгів надається можливість робити цінові пропозиції відповідно до цього Порядку;
закрита цінова пропозиція - сума коштів, сплата якої декларується учасником електронних торгів (торгів за фіксованою ціною) до проведення відповідних торгів та подається в особистому кабінеті через оператора електронного майданчика до Системи до закінчення кінцевого терміну прийняття заявок на участь в електронних торгах (торгах за фіксованою ціною);
заявник - фізична особа, що має повну дієздатність або її належним чином уповноважений представник, юридична особа в особі представника, уповноваженого виступати від її імені, яка подала заявку на участь в електронних торгах (торгах за фіксованою ціною) через електронний майданчик;
користувач - фізична особа, що має повну дієздатність, або її належним чином уповноважений представник, юридична особа в особі представника, уповноваженого виступати від її імені, яка зареєстрована на електронному майданчику в Системі та має намір взяти участь в електронних торгах або в торгах за фіксованою ціною;
крок електронних торгів - надбавка, на яку може здійснюватися підвищення цінової пропозиції;
лот - одиниця арештованого майна, що виставляється для продажу на електронних торгах або торгах за фіксованою ціною;
мінімальний крок електронних торгів - мінімальна надбавка, на яку в ході електронних торгів (або на етапі подання закритих цінових пропозицій) може здійснюватися підвищення цінової пропозиції. Мінімальний крок електронних торгів становить 5 % стартової ціни, якщо вартість майна становить від 0,01 до 10 000,00 грн включно; 3 % стартової ціни, якщо вартість майна становить від 10 000,01 до 100 000,00 грн включно; 2 % стартової ціни, якщо вартість майна становить від 100 000,01 до 1 000 000,00 грн включно; 1 % стартової ціни, якщо вартість майна становить 1 000 000,01 грн та більше;
оператор електронного майданчика (далі - Оператор) - юридична особа, що має право використовувати електронний майданчик, який підключений до центральної бази даних Системи, діє відповідно до договору, укладеного з Адміністратором, та яку уповноважено на здійснення реєстрації учасників (крім реєстрації учасників електронних торгів з реалізації предмета іпотеки), зарахування гарантійних внесків учасників, розгляд та перевірку заявок на участь в електронних торгах, підписання протоколу електронних торгів (торгів за фіксованою ціною), розподіл винагороди за організацію та проведення електронних торгів, виконання інших функцій, передбачених цим Порядком;
організатор електронних торгів, торгів за фіксованою ціною (далі - Організатор) - суб’єкт господарювання, якого за результатами конкурсної процедури відбору організатора (далі - Конкурс), передбаченої цим Порядком, уповноважено на внесення до Системи інформації про майно, що передано на реалізацію, забезпечення збереження такого майна, здійснення реєстрації учасників електронних торгів з реалізації предмета іпотеки, підписання протоколу електронних торгів (торгів за фіксованою ціною), дискваліфікацію учасників у випадках, передбачених цим Порядком, публікацію повідомлень про безоплатне передання нереалізованого конфіскованого майна відповідно до абзацу другого пункту 14 Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 11 липня 2002 року № 985 (985-2002-п) , виконання інших функцій, передбачених цим Порядком;
особистий кабінет - складова частина Системи, яка дає змогу Організатору, виконавцю, учаснику електронних торгів (торгів за фіксованою ціною) провадити діяльність в Системі відповідно до цього Порядку;
реєстраційний номер лота - номер лота, який автоматично формується під час розміщення інформаційного повідомлення про електронні торги (торги за фіксованою ціною);
спостерігач - будь-який користувач мережі Інтернет, який безоплатно спостерігає за проведенням електронних торгів (торгів за фіксованою ціною) без можливості подання своїх цінових пропозицій;
стартова ціна лота - початкова ціна продажу лота, яка дорівнює вартості майна, визначеній відповідно до законодавства, що виставляється на електронних торгах (торгах за фіксованою ціною);
торги за фіксованою ціною - спосіб реалізації арештованого майна за ціною, що фіксується на період початку реалізації, який не передбачає її підвищення, за яким покупцем стає особа, що подала заявку на участь у таких торгах відповідно до вимог цього Порядку у разі відсутності інших заявок на участь у відповідних торгах за фіксованою ціною;
учасник електронних торгів, торгів за фіксованою ціною (далі - учасник) - фізична особа, що має повну дієздатність, або її належним чином уповноважений представник, юридична особа в особі представника, уповноваженого виступати від її імені, допущені до участі в електронних торгах (торгах за фіксованою ціною) відповідно до вимог цього Порядку;
центральна база даних Системи - сукупність технічних та програмних засобів, вихідний код яких опубліковано у відкритому доступі, у складі баз даних, модулів електронних торгів (торгів за фіксованою ціною) та допоміжних модулів, що забезпечують можливість проведення електронних торгів (торгів за фіксованою ціною) в електронній формі та гарантують рівний доступ до інформації учасникам електронних торгів в електронній формі;
ціна продажу лота - фактична ціна реалізації лота на торгах;
цінова пропозиція - сума коштів, сплата якої декларується учасником у ході електронних торгів.
Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про виконавче провадження" (1404-19) та "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) .
2. Реалізація майна здійснюється шляхом проведення електронних торгів або торгів за фіксованою ціною.
3. Доступ до інформації, що розміщується в Системі, забезпечується за допомогою прикладного програмного інтерфейсу.
Доступ до Системи здійснюється через сервіси, що надаються Операторами відповідно до цього Порядку.
Виконавці здійснюють доступ до їх особистих кабінетів через веб-сайт Організатора.
У разі якщо після передання майна на реалізацію виконавче провадження передано на виконання до іншого виконавця, доступ до інформації про реалізацію майна та взаємодія з Організатором щодо реалізації цього майна здійснюються через особистий кабінет виконавця, якому передано виконавче провадження.
Доступ до особистого кабінету приватного виконавця, діяльність якого зупинена на підставі пункту 5 частини першої статті 42 Закону (1403-19) України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів", а також за поданням ради приватних виконавців регіону про зупинення діяльності приватного виконавця на підставі пункту 2 частини першої статті 42 цього Закону (1403-19) , зупиняється не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідного наказу Міністерства юстиції України.
На підставі такого наказу приватний виконавець, який здійснюватиме заміщення, отримує доступ до інформації про реалізацію майна та взаємодіє з Організатором щодо реалізації цього майна через власний особистий кабінет.
Доступ до особистого кабінету приватного виконавця, діяльність якого припинена відповідно до Закону України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів" (1403-19) , припиняється не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідного наказу Міністерства юстиції України.
Тимчасовий приватний виконавець отримує доступ до інформації про реалізацію майна, що передав на продаж приватний виконавець, діяльність якого припинена, та взаємодіє з Організатором щодо реалізації цього майна через власний особистий кабінет на підставі рішення Ради приватних виконавців про призначення тимчасового виконавця.
У разі відсутності у приватного виконавця, який здійснюватиме заміщення, або у тимчасового приватного виконавця особистого кабінету, він зобов’язаний звернутися до Організатора із заявою на створення особистого кабінету.
4. Взаємодія органів державної виконавчої служби та приватних виконавців з Організатором щодо реалізації арештованого майна, у тому числі надсилання документів та повідомлень, передбачених цим Порядком, здійснюється через особисті кабінети виконавців.
Надсилання документів та повідомлень, передбачених цим Порядком, електронною поштою, поштовими відправленнями, доставка нарочним або кур’єрською службою доставки дозволяються виключно у разі наявності технічних підстав, що унеможливлюють роботу особистих кабінетів виконавців більше ніж на 24 години, до відновлення їх працездатності.
5. Форматом позначення дати в Системі є рік, місяць, день. Форматом позначення часу в Системі є години, хвилини, секунди і мілісекунди (годинник вказується в 24-годинному форматі).
Перебіг строків, встановлених цим Порядком, починається з наступного дня після настання події, з якою вони пов’язані. Якщо останній день строку припадає на неробочий або вихідний день, днем закінчення строку є перший за ним робочий день.
6. Будь-яка дія, вчинена в Системі з особистого кабінету учасника, виконавця, Організатора вважається такою, що вчинена відповідною особою.
7. Учасники мають право подавати запитання в Системі через Веб-сайт в текстовому вигляді без можливості приєднання файлів. Інформація про учасників, що подали запитання, розкривається після моменту завершення електронних торгів (торгів за фіксованою ціною). Всі запитання зберігаються в Системі.
Організатор надає відповіді на запитання щодо лоту (у випадку наявності інформації) протягом трьох робочих днів з моменту отримання запитань, але не пізніше ніж за один робочий день до дня проведення електронних торгів (торгів за фіксованою ціною). Організатор має право не надавати відповіді на запитання учасників, що розміщені в системі пізніше ніж за один робочий день до дня проведення електронних торгів (торгів за фіксованою ціною).
Організатор має право звернутися до виконавця із запитом на отримання інформації, необхідної для надання відповіді на запитання щодо лота.
Відповіді на запитання є додатковим інструментом інформування учасників про лот. Ненадання відповіді чи надання неповної відповіді на запитання не є підставою для оскарження результатів торгів або визнання торгів недійсними.".
2. У розділі II:
1) абзац третій пункту 2 викласти в такій редакції:
"повне найменування відділу державної виконавчої служби, прізвище ім’я, по батькові (за наявності) державного виконавця або прізвище ім’я, по батькові (за наявності) приватного виконавця, виконавчий округ, номер посвідчення приватного виконавця;";
2) в абзаці п’ятому пункту 4 слова "відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця) повідомляє начальника відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця)" замінити словами "повідомляє державного (приватного) виконавця, який підготував проект відповідної заявки (відповідну заявку)";
3) абзац шостий пункту 5 доповнити словами ", крім випадків, коли зберігання майна Організатором є технічно або юридично неможливим.".
3. У розділі III:
1) пункти 2, 3 викласти в такій редакції:
"2. Розмір винагороди Адміністратора становить 0,1 % вартості реалізованого майна.
Розмір винагороди Організатора становить 3,9 % вартості реалізованого майна.
Розмір винагороди Оператора становить 1 % вартості реалізованого майна.
Оператор має право на винагороду і в тому випадку, коли переможець електронних торгів (торгів за фіксованою ціною), що подав заявку на участь у відповідних торгах через електронний майданчик Оператора, був дискваліфікований Організатором.
У разі якщо майно реалізоване за ціною, вищою від стартової, Оператор здійснює перерахунок винагороди пропорційно до збільшення ціни майна.
3. Організатор вносить до Системи інформацію про майно та формує лот торгів (інформаційне повідомлення про електронні торги (торги за фіксованою ціною)) на підставі отриманої ним заявки не пізніше ніж на третій робочий день з дати її отримання. Лот вноситься за типом, найменуванням, категорією відповідно до класифікації, яка підтримується Системою, що забезпечує вільний та прямий пошук за відповідними пошуковими критеріями.
Торги з продажу арештованого майна проводяться в такі строки:
а) для торгів за фіксованою ціною - не раніше семи, але не пізніше десяти робочих днів після внесення лота до Системи;
б) для електронних торгів:
для лотів зі стартовою ціною до 5000,00 грн - не раніше дванадцяти, але не пізніше п’ятнадцяти робочих днів після внесення лота до Системи;
для лотів зі стартовою ціною від 5000,01 до 1 000 000,00 грн - не раніше двадцяти, але не пізніше двадцяти п’яти робочих днів після внесення лота до Системи;
для лотів зі стартовою ціною від 1 000 000,01 грн - не раніше тридцяти, але не пізніше тридцяти п’яти робочих днів після внесення лота до Системи.";
2) у пункті 5:
підпункт 1 викласти в такій редакції:
"1) загальну інформацію про електронні торги (торги за фіксованою ціною):
відомості про Організатора (найменування, контактні телефони, електронна адреса);
відомості про зберігача (найменування та місцезнаходження (для юридичних осіб), прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), контактний телефон, електронна адреса (за наявності), фактична адреса зберігання майна);
порядок оформлення участі в електронних торгах (торгах за фіксованою ціною);
дату внесення інформаційного повідомлення про електронні торги (торги за фіксованою ціною) у Систему;
строк підготовки до проведення електронних торгів (торгів за фіксованою ціною);
кінцевий термін прийому заявок на участь в електронних торгах (торгах за фіксованою ціною);
дата та час проведення електронних торгів;
розмір та строки сплати гарантійного внеску, реквізити рахунку, на який вноситься гарантійний внесок;
розмір винагороди за організацію та проведення електронних торгів (торгів за фіксованою ціною);
порядок та умови отримання майна переможцем;
найменування, контактні телефони, адресу офіційної електронної пошти та реквізити рахунку відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця), на який у разі визначення переможця електронних торгів (торгів за фіксованою ціною) необхідно перерахувати кошти за придбане майно, строки сплати таких коштів, номер виконавчого провадження згідно з даними автоматизованої системи виконавчих проваджень;";
у підпункті 2:
абзац дев’ятий виключити.
У зв’язку з цим абзаци десятий-тринадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим-дванадцятим;
абзац десятий перед словами "крок електронних торгів" доповнити словом "мінімальний";
3) абзаци другий та третій пункту 11 викласти в такій редакції:
"Інформаційне повідомлення про електронні торги (торги за фіксованою ціною) може включати інші додаткові відомості, необхідні для проведення електронних торгів (торгів за фіксованою ціною).
Інформаційне повідомлення про електронні торги (торги за фіксованою ціною) не повинно містити положень, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.";
4) після пункту 11 доповнити новим пунктом 12 такого змісту:
"12. Після розміщення інформаційного повідомлення про електронні торги (торги за фіксованою ціною) Організатор має право за обґрунтованим рішенням, але не пізніше ніж за п’ять календарних днів до дати проведення електронних торгів (торгів за фіксованою ціною), змінити назву лота, опис лота, стислий опис майна або доповнити відповідне інформаційне повідомлення в частині фотографічного зображення майна.
Відповідне рішення Організатора має містити перелік змін, які вносяться до інформаційного повідомлення, причину внесення змін та має бути розміщене в Системі разом із внесенням таких змін до інформаційного повідомлення.".
4. Розділ IV-VIII викласти в такій редакції:
"IV. Порядок реєстрації учасників електронних торгів (торгів за фіксованою ціною)
1. Програмні засоби Системи функціонують у цілодобовому режимі, за винятком проведення планових та позапланових профілактичних та/або технічних робіт, та забезпечують автоматичну можливість безперервної та безперешкодної реєстрації учасників через електронні майданчики.
Адміністратор відповідальний за належне функціонування програмних засобів Системи.
У разі виникнення у Адміністратора непрогнозованих технічних або програмних несправностей чи інших проблем, що унеможливлюють роботу із Системою та проведення торгів, Адміністратор невідкладно повідомляє про це Операторів та Організатора засобами електронного зв’язку. Адміністратор протягом години з моменту відновлення працездатності Системи повідомляє про це Операторів та Організатора засобами електронного зв’язку.
Веб-сайт та електронний майданчик функціонує у цілодобовому режимі, за винятком проведення планових та позапланових профілактичних та/або технічних робіт, та забезпечує автоматичну можливість безперервної та безперешкодної реєстрації учасників.
Повідомлення про тривалість і терміни планових та позапланових профілактичних та/або технічних робіт розміщуються Оператором на Веб-сайті не пізніше ніж за два календарні дні до дати початку проведення таких робіт.
Оператор забезпечує функціонування Веб-сайту та електронного майданчика, цілісність даних, що передаються до Системи або приймаються від Системи, коректне та своєчасне відображення в Системі даних та можливість вчинення Організатором, учасниками дій в Системі через сервіси, які надаються Оператором відповідно до цього Порядку.
Оператор розміщує на Веб-сайті інструкції з детальною інформацією про користування ним, описом умов реєстрації та механізму завантаження документів для участі в електронних торгах (торгах за фіксованою ціною) та забезпечує антивірусну і технічну перевірку інформації та матеріалів перед їх передачею до Системи та/або збереженням.
Організатор та Оператори здійснюють консультаційну підтримку користувачів з питань, пов’язаних з функціонуванням Системи та Веб-сайту за допомогою телефонного зв’язку та електронної пошти в робочі дні з 09.00 до 18.00 за київським часом.
2. Для участі в електронних торгах (торгах за фіксованою ціною) учасник проходить процедуру реєстрації на електронному майданчику, подає заявку на участь в електронних торгах (торгах за фіксованою ціною) за кожним лотом окремо, сплачує гарантійний внесок на рахунок Оператора та виконує інші вимоги, визначені цим Порядком.
3. З метою реєстрації через електронний майданчик заявник надає такі дані:
1) для фізичної особи:
прізвище, ім’я та по батькові (за наявності останнього);
реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
адресу електронної пошти для надсилання повідомлень Системою, Оператором та Організатором;
номер контактного телефону;
логін та пароль;
2) для уповноваженого представника юридичної особи:
найменування юридичної особи;
код за ЄДРПОУ;
прізвище, ім’я та по батькові (за наявності останнього) представника юридичної особи;
адресу електронної пошти уповноваженої особи для надсилання повідомлень Системою, Оператором та Організатором;
номер контактного телефону уповноваженої особи;
логін та пароль.
Оператор зобов’язаний провести перевірку відповідності ідентифікаційної інформації (для громадян України - паспортні дані; для іноземних громадян - дані документа, що посвідчує особу; для юридичних осіб - резидентів - дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; для юридичних осіб - нерезидентів - дані документа про реєстрацію у державі місцезнаходження), наданої заявником.
Після реєстрації на електронному майданчику користувач повинен заповнити графу "фінансові реквізити", що знаходиться в його особистому кабінеті в розділі "налаштування".
У разі відсутності актуальних та повних реквізитів учасника для повернення йому гарантійного внеску, Оператор звільняється від обов’язку з повернення гарантійного внеску до моменту письмового повідомлення учасником Оператора про внесення/заміну фінансових реквізитів.
4. Оператор під час реєстрації зобов’язаний отримати згоду заявника на збирання, обробку (реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення), використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу третім особам), знеособлення, публікацію, знищення персональних даних заявника відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" (2297-17) , а також його попередню згоду на очікування у разі його визнання другим за результатами електронних торгів.
Факт реєстрації на електронному майданчику підтверджує згоду на обробку Організатором та Оператором персональних даних зареєстрованих учасників. Організатор та Оператор відповідає за порушення законодавства про захист персональних даних.
5. Після розміщення інформаційного повідомлення про електронні торги (торги за фіксованою ціною) заявники сплачують гарантійний внесок на рахунок Оператора та подають заявку на участь в електронних торгах (торгах за фіксованою ціною) через електронний майданчик. До заявки на участь в електронних торгах (торгах за фіксованою ціною) додаються копії документу, що підтверджує сплату гарантійного внеску учасником, та документу, що ідентифікує заявника. Заявка на участь в електронних торгах (торгах за фіксованою ціною) повинна містити закриту цінову пропозицію. Подання заявки на участь в електронних торгах (торгах за фіксованою ціною) підтверджує згоду заявника з умовами проведення електронних торгів.
Прийом заявок на участь в електронних торгах (торгах за фіксованою ціною) починається з моменту розміщення інформаційного повідомлення про електронні торги (торги за фіксованою ціною) і закінчується в час, що визначається Системою для кожних торгів окремо в проміжок часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронних торгів (торгів за фіксованою ціною).
6. Заявці на участь в електронних торгах (торгах за фіксованою ціною), поданій через електронний майданчик, Системою автоматично присвоюється унікальний реєстраційний номер та фіксуються дата і час її подання.
Заявка на участь в електронних торгах подається виключно щодо обраного лота і не є дозволом для участі в електронних торгах за іншими лотами.
7. Заявник набуває статус учасника та отримує відповідний доступ до участі у торгах після підтвердження Оператором сплати ним гарантійного внеску.
Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту зарахування його на рахунок Оператора, але не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заявок на участь в електронних торгах (торгах за фіксованою ціною), зазначеного в оголошенні про проведення електронних торгів (торгів за фіксованою ціною).
Гарантійний внесок, зарахований на банківський рахунок Оператора менш, ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заявок на участь в електронних торгах (торгах за фіксованою ціною), не вважається сплаченим та підлягає поверненню такому заявнику протягом одного робочого дня з моменту його зарахування на рахунок Оператора.
Оператор протягом однієї години з моменту зарахування гарантійного внеску на рахунок Оператора надсилає заявнику на електронну пошту повідомлення про набуття ним статусу учасника та можливість взяття участі в електронних торгах (торгах за фіксованою ціною) за допомогою унікального гіперпосилання на індивідуальну веб-сторінку електронних торгів (торгів за фіксованою ціною), надісланого до його особистого кабінету.
8. Система забезпечує взаємодію з особистим кабінетом зареєстрованого учасника, доступ до якого здійснюється з використанням логіна та пароля.
Учасник зобов’язаний забезпечити збереження авторизаційних даних, свого імені (логіну) та пароля, необхідних для роботи в Системі.
9. Будь-яка інформація про кожного учасника є знеособленою (анонімною) до завершення електронних торгів (торгів за фіксованою ціною).
Не допускається розголошення інформації про розмір закритих цінових пропозицій учасників та кількість учасників, які подали заявки на участь в електронних торгах, до моменту початку електронних торгів, а найменування та/або прізвище, ім’я, по батькові або інші ідентифікаційні дані учасників - до моменту завершення електронних торгів.
V. Проведення електронних торгів
1 Оператор забезпечує на безоплатній основі рівний доступ усім користувачам до інформації про проведення електронних торгів, включаючи надання можливості спостерігати за перебігом торгів в інтерактивному режимі реального часу.
Учасники беруть участь в електронних торгах за допомогою унікального гіперпосилання на індивідуальну веб-сторінку електронних торгів, надісланого до їх особистих кабінетів.
2. Електронні торги проходять в Системі та полягають у повторювальному процесі підвищення цін, що проводиться у три раунди в інтерактивному режимі реального часу. Електронні торги починаються автоматично в час та дату, які визначені в інформаційному повідомленні про електронні торги. Електронні торги, розпочаті у день, що передує вихідному або святковому дню, можуть продовжуватись у вихідний або святковий день у разі наявності великої кількості учасників та з урахуванням вимог цього Порядку.
У кожному раунді кожен учасник протягом трьох хвилин у порядку від менших до більших цінових пропозицій, а у разі їх співпадіння - від тих, що подані пізніше, до тих, що подані раніше, має право зробити крок електронних торгів в порядку, передбаченому пунктом 3 цього розділу. У разі відсутності цінової пропозиції від учасника протягом трьох хвилин, цінова пропозиція такого учасника у поточному раунді вважається такою, що здійснена в розмірі його закритої цінової пропозиції для першого раунду або його попередньої цінової пропозиції для другого та третього раундів.
Якщо учасник зробив цінову пропозицію раніше закінчення відведеного часу на внесення такої цінової пропозиції, Система надає йому можливість внести зміни до цінової пропозиції щодо її збільшення або зменшення, але не нижче попередньої цінової пропозиції цього учасника, до завершення відведеного часу. Якщо учасник не вносив та/або не змінював цінової пропозиції протягом трьох хвилин після закінчення цього часу, Система приймає його попередню цінову пропозицію і передає хід наступному учаснику.
3. Учасник може протягом одного раунду електронних торгів один раз підвищити свою закриту цінову пропозицію / цінову пропозицію не менше, ніж на розмір мінімального кроку електронних торгів.
Після завершення раунду Система робить паузу три хвилини і оголошує наступний раунд.
Протягом кожного раунду електронних торгів всім учасникам забезпечується рівний доступ до перебігу електронних торгів, зокрема до інформації про місця розташування їх цінових пропозицій в Системі від найнижчої до найвищої у кожному раунді проведення електронних торгів та інформації про кількість учасників у даному раунді електронних торгів без зазначення їх найменувань.
4. Переможцем електронних торгів вважається учасник, що подав найвищу цінову пропозицію (закриту цінову пропозицію) та здійснив щонайменше один крок електронних торгів. Якщо за результатами електронних торгів жоден з учасників не зробив крок електронних торгів, електронні торги вважаються такими, що не відбулись.
5. Формування протоколів про електронні торги здійснюється в Системі автоматично в день завершення електронних торгів, а у разі коли для участі в електронних торгах не подано жодної заявки або подано заявку на участь в електронних торгах від одного покупця,- в день закінчення кінцевого строку прийняття заявок на участь в електронних торгах.
6. Система забезпечує постійний та відкритий доступ спостерігачів електронних торгів до Веб-сайту з метою спостереження за проведенням електронних торгів.
VI. Реалізація арештованого майна за фіксованою ціною
1. Реалізація майна шляхом проведення торгів за фіксованою ціною застосовується до майна, визначеного в абзаці другому частини першої статті 61 Закону України "Про виконавче провадження" (1404-19) .
2. Рішення про реалізацію майна за фіксованою ціною приймається виконавцем, який готує заявку на реалізацію арештованого майна, якщо майно відповідає критеріям, визначеним у пункті 1 цього розділу, керуючись принципом максимальної ефективності (реалізація майна за найбільшою ціною у найкоротший строк).
3. Для участі у торгах за фіксованою ціною учасник проходить процедуру реєстрації, подає заявку на участь в торгах за фіксованою ціною та сплачує гарантійний внесок у порядку, визначеному розділом IV цього Порядку.
Заявка на участь у торгах за фіксованою ціною має містити закриту цінову пропозицію.
4. Якщо в момент закінчення кінцевого терміну прийняття заявок на участь у торгах за фіксованою ціною не подано жодної заявки, торги за фіксованою ціною вважаються такими, що не відбулись.
5. Якщо в момент закінчення кінцевого терміну прийняття заявок на участь у торгах за фіксованою ціною подано більше однієї заявки, такий лот реалізується на електронних торгах відповідно до цього Порядку.
6. Якщо в момент закінчення кінцевого терміну прийняття заявок на участь у торгах за фіксованою ціною подано одну заявку на участь у торгах за фіксованою ціною, такий заявник вважається переможцем торгів за фіксованою ціною.
Такий переможець отримує право придбати арештоване майно за ціною, зазначеною у закритій ціновій пропозиції учасника.
Переможець торгів за фіксованою ціною зобов’язаний вчинити всі дії, передбачені цим Порядком для переможця електронних торгів.
У разі несплати переможцем торгів за фіксованою ціною вартості лота у строк, визначений пунктом 1 розділу Х цього Порядку, торги за фіксованою ціною вважаються такими, що не відбулись.
7. Повторні торги за фіксованою ціною проводяться з урахуванням вимог розділу IХ цього Порядку.
8. В день завершення торгів за фіксованою ціною в Системі формується протокол торгів за фіксованою ціною. До протоколу вноситься така інформація:
дата і час початку та завершення торгів за фіксованою ціною;
реєстраційний номер лота;
назва лота;
ціна продажу лота;
відомості про переможця електронних торгів (найменування, код за ЄДРПОУ та місцезнаходження (для юридичної особи), прізвище, ім’я та по батькові (за наявності).
9. Протокол торгів за фіксованою ціною розміщується в Системі.
10. Протокол торгів за фіксованою ціною підписується Оператором та Організатором у порядку, передбаченому розділом VIII цього Порядку.
11. Не пізніше наступного робочого дня після дня надходження на рахунок відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця) коштів від реалізації лота на підставі протоколу про проведення торгів, який надійшов на електронну адресу, виконавець складає акт про проведені торги за фіксованою ціною.
Державний виконавець затверджує акт про проведені торги за фіксованою ціною у начальника відділу, якому він безпосередньо підпорядкований.
Приватний виконавець самостійно затверджує акт про проведені торги шляхом його підписання та скріплення печаткою приватного виконавця.
12. В акті про проведені торги за фіксованою ціною зазначаються дані, передбачені пунктом 5 розділу Х цього Порядку.
13. Начальник відповідного відділу державної виконавчої служби повинен затвердити акт про проведені торги за фіксованою ціною не пізніше наступного робочого дня після його подання державним виконавцем.
14. Акт про проведені торги за фіксованою ціною надсилається переможцеві не пізніше наступного робочого дня з дня його затвердження. Акт про проведені торги за фіксованою ціною, складений приватним виконавцем, надсилається переможцеві не пізніше наступного робочого дня з дня його підписання приватним виконавцем.
15. Акт про проведені торги за фіксованою ціною є підставою для отримання майна у зберігача. Зазначений акт підтверджує виникнення права власності у особи, що придбала рухоме майно.
16. Переможець торгів зобов’язаний отримати майно у зберігача не пізніше семи робочих днів з дати отримання акта. У разі отримання майна пізніше семи робочих днів з дати отримання акта витрати на зберігання майна в період, що перевищує вказані вище сім робочих днів, покладаються на переможця торгів за фіксованою ціною.
VII. Особливості реалізації окремих видів майна
1. Реалізація майна, що швидко псується, залежно від його вартості (оцінки) здійснюється шляхом проведення торгів за фіксованою ціною або електронних торгів з урахуванням таких особливостей:
торги з продажу майна, що швидко псується проводяться протягом семи календарних днів;
Організатор вносить до Системи інформацію про таке майно та формує лот торгів (інформаційне повідомлення про електронні торги (торги за фіксованою ціною)) на підставі отриманої ним заявки в день її отримання. Якщо заявка надійшла після 18-ї години, лот формується не пізніше 10-ї години дня, наступного за днем отримання заявки.
Переможець електронних торгів протягом п’яти робочих днів з дня визначення його переможцем здійснює розрахунки за придбане на електронних торгах майно, що швидко псується.
2. Реалізація предмета іпотеки здійснюється відповідно до вимог цього Порядку з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом та Законом України "Про іпотеку" (898-15) .
Строк підготовки до електронних торгів під час реалізації предмета іпотеки складає не менше тридцяти календарних днів.
Організатор не пізніше ніж за п’ятнадцять робочих днів до дня початку електронних торгів публікує в місцевих друкованих засобах масової інформації за місцезнаходженням предмета іпотеки та на Веб-сайті повідомлення про проведення таких електронних торгів.
Не пізніше дня публікації повідомлення про проведення електронних торгів у засобах масової інформації Організатор письмово повідомляє виконавця, іпотекодавця, іпотекодержателя та всіх осіб, що мають зареєстровані у встановленому законом порядку права та вимоги на предмет іпотеки, про день та час проведення електронних торгів та про початкову ціну продажу майна.
Будь-який учасник може бути покупцем предмета іпотеки, якщо він запропонує найвищу ціну. Якщо покупцем є іпотекодержатель, він зобов’язаний сплатити лише різницю між запропонованою ним ціною і розміром невиконаного основного зобов’язання. Іпотекодержатель також зобов’язаний сплатити винагороду за організацію та проведення електронних торгів.
Для участі в електронних торгах з реалізації предмета іпотеки учасник проходить процедуру реєстрації. Реєстрація припиняється не раніше ніж за одну годину до початку електронних торгів. Під час процедури реєстрації заявник надає дані в обсязі, визначеному пунктом 3 розділу IV цього Порядку, та за допомогою електронного майданчику подає заявку на участь в електронних торгах за кожним лотом окремо, сплачує гарантійний внесок на рахунок Оператора. До заявки на участь в електронних торгах додаються копії документу, що підтверджує сплату гарантійного внеску учасником, та документу, що ідентифікує заявника. Заявка на участь в електронних торгах (торгах за фіксованою ціною) повинна містити закриту цінову пропозицію.
Оператор після отримання заявки на участь в електронних торгах невідкладно здійснює її перевірку на відповідність вимогам цього Порядку та не пізніше трьох годин до початку електронних торгів за допомогою засобів Системи надсилає її Організатору. Якщо заявка на участь в електронних торгах надійшла до Оператора пізніше ніж за три години до початку електронних торгів, Оператор невідкладно здійснює її перевірку на відповідність вимогам цього Порядку та не пізніше ніж за одну годину до початку електронних торгів за допомогою засобів Системи надсилає її Організатору.
Організатор після отримання заявки на участь в електронних торгах невідкладно здійснює її перевірку та у разі її відповідності вимогам цього Порядку здійснює реєстрацію такого учасника.
Організатор протягом однієї години з моменту реєстрації учасника (але не пізніше ніж за тридцять хвилин до початку електронних торгів) надсилає учаснику на електронну пошту повідомлення про набуття ним статусу учасника та можливість взяття участі в електронних торгах за допомогою унікального гіперпосилання на індивідуальну веб-сторінку електронних торгів, надісланого до його особистого кабінету.
Електронні торги проводяться за умови присутності принаймні одного учасника. У разі участі в електронних торгах одного учасника майно може бути придбане ним за стартовою ціною.
За результатами проведення електронних торгів складається протокол, який підписується уповноваженим представником Організатора та покупцем предмета іпотеки. У протоколі, крім інформації, передбаченої пунктом 1 розділу VIII цього Порядку, зазначаються дата видачі/підписання протоколу та початкова ціна предмета іпотеки.
Протокол електронних торгів роздруковується переможцем електронних торгів із особистого кабінету, підписується та передається особисто або через представника Організатору або надсилається засобами зв’язку на поштову адресу Організатора. Підписаний протокол повинен надійти до Організатора не пізніше семи робочих днів з дати отримання протоколу переможцем в особистому кабінеті.
Організатор протягом трьох робочих днів після надходження від переможця електронних торгів підписаного протоколу надсилає копію такого протоколу іпотекодавцю, всім іпотекодержателям, виконавцю та публікує його в Системі.
Якщо переможець електронних торгів відмовився від підписання протоколу або не сплатив належної грошової суми за придбане майно у строк, визначений пунктом 1 розділу Х цього Порядку, наступний учасник, що запропонував найвищу ціну, оголошується переможцем електронних торгів. За його відсутності або відмови електронні торги оголошуються такими, що не відбулися. Гарантійний внесок переможцю торгів, який відмовився підписати протокол або не сплатив належної грошової суми за придбане майно, не повертається.
Учаснику, якого визнано другим за результатами електронних торгів, сума гарантійного внеску повертається протягом трьох робочих днів після отримання від виконавця повідомлення про повний розрахунок переможця електронних торгів за придбане майно.
У разі зупинення вчинення виконавчих дій відповідно до вимог Закону України "Про виконавче провадження" (1404-19) , внаслідок чого електронні торги у призначений строк не відбулися, Організатор проводить такі торги після продовження примусового виконання рішення. Про проведення електронних торгів після продовження примусового виконання рішення Організатор не пізніше ніж за десять робочих днів до дня їх проведення повідомляє всіх учасників, які зареєструвалися в установленому порядку.
Організатор протягом трьох днів з дня підписання переможцем протоколу електронних торгів надсилає відповідний протокол виконавцю.
Протягом п’яти робочих днів з дня надходження коштів від реалізації предмета іпотеки виконавець складає акт про реалізацію предмета іпотеки відповідно до вимог статті 47 Закону України "Про іпотеку" (898-15) та не пізніше наступного робочого дня надсилає його Організатору.
Протягом п’яти робочих днів з дня надходження від виконавця акта про реалізацію предмета іпотеки Організатор видає цей акт переможцю електронних торгів (покупцю), нотаріально засвідчені копії акта надсилає іпотекодержателю та іпотекодавцю.
Зменшення ціни предмета іпотеки на електронних торгах проводиться відповідно до вимог статті 49 Закону України "Про іпотеку" (898-15) .
У разі якщо електронні торги з реалізації предмета іпотеки оголошено такими, що не відбулися, акт про реалізацію предмета іпотеки (у разі придбання іпотекодержателем предмета іпотеки за початковою ціною шляхом заліку своїх забезпечених вимог в рахунок ціни майна) видається на підставі протоколу, сформованого за результатами електронних торгів, що не відбулися.
VIII. Оформлення результатів електронних торгів
1. Інформація про результати електронних торгів негайно після їх завершення оприлюднюється в Системі у вигляді протоколу та відображається на Веб-сайті. До протоколу вноситься така інформація:
дата і час початку та завершення електронних торгів;
реєстраційний номер лота;
назва лота;
кількість учасників електронних торгів;
відомості про електронний майданчик, через який переможець подав заявку на участь в електронних торгах;
стартова ціна та ціна продажу лота;
сума сплаченого гарантійного внеску;
розмір винагороди за організацію та проведення електронних торгів, яку повинен сплатити переможець електронних торгів (у разі необхідності);
відомості про переможця електронних торгів (найменування, код за ЄДРПОУ та місцезнаходження (для юридичної особи), прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) або відомості про те, що електронні торги завершились без визначення переможця;
дата, до якої переможець електронних торгів повинен повністю сплатити ціну лота;
реквізити рахунку відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця), на який необхідно перерахувати кошти за придбане майно.
У разі визнання електронних торгів такими, що не відбулися, Системою формується відповідний протокол.
До протоколу електронних торгів можуть бути внесені й інші відомості.
2. Оператор, через електронний майданчик якого переможець подав заявку на участь в електронних торгах, не пізніше наступного робочого дня з дня формування протоколу електронних торгів, підписує такий протокол (шляхом накладення на нього кваліфікованого електронного підпису) та надсилає його Організатору засобами електронного зв’язку.
3. Організатор протягом трьох робочих днів з дня отримання протоколу електронних торгів, здійснює перевірку зазначених у протоколі електронних торгів відомостей про переможця електронних торгів та у разі співпадіння відомостей, зазначених у протоколі електронних торгів, із відомостями, зазначеними в документі, що ідентифікує переможця, підписує відповідний протокол і опубліковує його в Системі та розміщує в особистому кабінеті виконавця.
4. Організатор приймає рішення про дискваліфікацію учасника у разі:
1) ненадходження від переможця електронних торгів (торгів за фіксованою ціною) належних до сплати сум за лот (у тому числі винагороди за організацію та проведення електронних торгів) на рахунок одержувача у строк, визначений пунктом 1 розділу Х цього Порядку (пунктом 1 розділу VII цього Порядку у разі реалізації майна, що швидко псується);
2) непідписання переможцем та/або неповернення підписаного переможцем протоколу з продажу предмета іпотеки у строки, передбачені цим Порядком;
3) виявлення Організатором розбіжностей між відомостями про переможця, зазначеними у протоколі електронних торгів (торгів за фіксованою ціною), із відомостями, зазначеними в документі, що ідентифікує переможця.
Організатор не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення про дискваліфікацію учасника вносить його до Системи. У такому разі Системою автоматично формується новий протокол електронних торгів, в якому переможцем визначається учасник з наступною за величиною ціновою пропозицією, а у разі однакових цінових пропозицій кількох учасників - той, що подав її раніше (учасник, якого визнано другим за результатами електронних торгів), за умови відсутності належним чином оформленого листа (звернення) від такого учасника про відмову від очікування або натискання ним відповідної кнопки про відмову від очікування в особистому кабінеті. Цей протокол публікується у Системі та розміщується Організатором в особистому кабінеті виконавця, яким майно передано на реалізацію.
У разі дискваліфікації учасника гарантійний внесок йому не повертається, також він позбавляється права участі в наступних торгах за цим лотом.".
5. В абзаці третьому пункту 1 розділу IX слово "підписання" замінити словом "опублікування".
6. У розділі X:
1) пункти 1-3 викласти в такій редакції:
"1. На підставі копії протоколу переможець електронних торгів протягом десяти робочих днів з дня опублікування підписаного в порядку, визначеному розділом VIII цього Порядку, протоколу електронних торгів здійснює розрахунки за придбане на електронних торгах майно в такому порядку:
зазначена в протоколі електронних торгів сума коштів, яка дорівнює різниці між ціною продажу придбаного лота і сумою винагороди за організацію та проведення електронних торгів за цим лотом, перераховується переможцем на рахунок відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця);
сума гарантійного внеску, зарахованого на рахунок Оператора, розподіляється Оператором відповідно до пункту 3 цього розділу. Якщо розмір гарантійного внеску є більшим за розмір винагороди за організацію та проведення електронних торгів, різниця між ними повертається Оператором переможцю електронних торгів протягом трьох робочих днів з дня отримання від Організатора повідомлення про повний розрахунок переможця електронних торгів за придбане майно;
різниця між сумою гарантійного внеску та сумою винагороди за організацію та проведення електронних торгів перераховується переможцем на рахунок Оператора у разі, якщо розмір винагороди за організацію та проведення електронних торгів є більшим за розмір гарантійного внеску.
При перерахуванні коштів за придбане майно переможець зобов’язаний зазначати в розрахунковому документі номер лота, за яким здійснюється оплата.
У разі якщо кошти за придбане на електронних торгах майно надійшли з порушенням строків, встановлених абзацом першим цього пункту (пунктом 1 розділу VII цього Порядку у разі реалізації майна, що швидко псується), або переможцем здійснено неповний розрахунок за придбане майно, кошти підлягають поверненню протягом семи робочих днів з дня їх зарахування на рахунок.
У разі зупинення електронних торгів з підстав, передбачених пунктом 2 розділу XI цього Порядку (крім зупинення через наявність технічних підстав), строк здійснення переможцем розрахунку за придбане майно, встановлений абзацом першим цього пункту, переривається до відновлення електронних торгів.
У разі якщо зупинення електронних торгів триває більше трьох місяців з дати формування протоколу електронних торгів, переможець має право відмовитись від сплати за придбане на електронних торгах майно. У такому випадку переможцю повертається гарантійний внесок протягом трьох робочих днів після відмови від сплати за придбане на електронних торгах майно.
Після усунення обставин, що стали підставою для зупинення вчинення виконавчих дій, виконавець не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли йому стало про це відомо, надсилає Організатору та переможцю електронних торгів засобами зв’язку, зазначеними у протоколі електронних торгів, повідомлення про поновлення строку перерахування коштів.
Організатор не пізніше наступного робочого дня повідомляє переможця електронних торгів та Оператора, через електронний майданчик якого переможець подав заявку на участь в електронних торгах, інформацію про поновлення строку здійснення розрахунків за придбане на електронних торгах майно.
Переможець електронних торгів протягом десяти робочих днів з дня отримання інформації про поновлення строку здійснення розрахунків за придбане на електронних торгах майно повинен здійснити розрахунки за придбане на електронних торгах майно. Здійснення переможцем електронних торгів розрахунків за придбане майно, передбачене пунктом 1 розділу VIІ цього Порядку, проводиться протягом одного робочого дня.
Виконавець через особистий кабінет зобов’язаний повідомити Організатора про перерахування переможцем електронних торгів коштів за придбане майно не пізніше наступного робочого дня з дня надходження коштів на рахунок відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця). Організатор невідкладно повідомляє про повний розрахунок переможця електронних торгів за придбане майно Оператора, через електронний майданчик якого переможець подав заявку на участь в електронних торгах.
У разі ненадходження всієї належної грошової суми на рахунок відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця) у строки, визначені цим пунктом, виконавець не пізніше наступного робочого дня через особистий кабінет повідомляє Організатора про несплату переможцем електронних торгів належної грошової суми за придбане майно. Організатор невідкладно повідомляє відповідну інформацію Оператору, через електронний майданчик якого переможець подав заявку на участь в електронних торгах.
2. Гарантійний внесок переможця електронних торгів зараховується до ціни продажу в рахунок сплати винагороди за організацію та проведення електронних торгів (крім різниці між розміром гарантійного внеску та розміром винагороди за організацію та проведення електронних торгів).
Учаснику, якого визнано другим за результатами електронних торгів, сума гарантійного внеску повертається протягом трьох робочих днів після отримання від виконавця повідомлення про повний розрахунок переможця електронних торгів за придбане майно. У разі надходження листа (звернення) від такого учасника про відмову від очікування або натискання ним кнопки про відмову від очікування в особистому кабінеті, гарантійний внесок йому повертається протягом трьох робочих днів після надходження відповідного листа (натискання кнопки про відмову від очікування в особистому кабінеті).
Іншим учасникам (крім дискваліфікованих) внесена сума гарантійного внеску повертається протягом трьох робочих днів після завершення електронних торгів.
Якщо електронні торги не відбулися або їх скасовано чи майно знято з реалізації, гарантійний внесок підлягає поверненню учасникам цих електронних торгів (крім дискваліфікованих) протягом трьох робочих днів з дня настання такої обставини.
У разі набрання законної сили судовим рішенням щодо визнання електронних торгів недійсними гарантійний внесок підлягає поверненню переможцю електронних торгів протягом трьох робочих днів з дня надходження відповідного рішення на адресу Організатора.
3. Оператор, через електронний майданчик якого переможець подав заявку на участь в електронних торгах, не пізніше десяти робочих днів з дня опублікування в Системі підписаного в порядку, визначеному розділом VIII цього Порядку, протоколу електронних торгів вчиняє такі дії:
1) вираховує із суми гарантійного внеску, внесеного переможцем електронних торгів, винагороду у розмірі, що становить (з урахуванням податку на додану вартість) 1 % ціни продажу лоту;
2) перераховує на рахунок Організатора 3,9 % ціни продажу лоту;
3) перераховує на рахунок Адміністратора 0,1 % ціни продажу лоту.
Суми гарантійних внесків дискваліфікованих учасників за вирахуванням винагороди Оператора перераховуються Оператором на рахунок Організатора протягом трьох робочих днів з дня настання такої обставини.";
2) в абзаці першому пункту 4 слова "(у випадку, якщо майно реалізувалося за ціною, вищою стартової)" замінити словами "(у випадку, якщо розмір винагороди за організацію та проведення електронних торгів є більшим за розмір гарантійного внеску)".
7. Розділ XI викласти в такій редакції:
"XI. Визнання електронних торгів (торгів за фіксованою ціною) такими, що не відбулися, зупинення, скасування електронних торгів (торгів за фіксованою ціною) та зняття майна з реалізації
1. Електронні торги вважаються такими, що не відбулись, у разі:
відсутності учасників електронних торгів;
подання однієї заявки на участь в електронних торгах (крім електронних торгів з реалізації предмету іпотеки);
несплати учасниками, що були визнані переможцями електронних торгів відповідно до цього Порядку, належної грошової суми в строки, передбачені пунктом 1 розділу X цього Порядку (пунктом 1 розділу VII цього Порядку у разі реалізації майна, що швидко псується);
якщо за результатами електронних торгів жоден з учасників не зробив крок електронних торгів (крім електронних торгів з реалізації предмету іпотеки).
Торги за фіксованою ціною вважаються такими, що не відбулись, у разі:
ненадходження жодної заявки на участь у торгах за фіксованою ціною;
несплата переможцем торгів за фіксованою ціною вартості лота в строки, передбачені пунктом 1 розділу X цього Порядку.
У випадку визнання електронних торгів (торгів за фіксованою ціною) такими, що не відбулися, гарантійні внески повертаються Оператором учасникам (крім дискваліфікованих) не пізніше трьох робочих днів із дня настання такої події. Суми гарантійних внесків дискваліфікованих учасників за вирахуванням винагороди Оператора перераховуються Оператором на рахунок Організатора протягом трьох робочих днів з дня настання такої обставини.
2. Підставою для зупинення електронних торгів (торгів за фіксованою ціною) є:
рішення суду щодо зупинення реалізації арештованого майна;
зупинення вчинення виконавчих дій у випадках, визначених Законом України "Про виконавче провадження" (1404-19) ;
відкладення проведення виконавчих дій;
зупинення виконавчого провадження у разі поновлення судом строку подання апеляційної скарги або прийняття такої апеляційної скарги до розгляду;
наявність технічних підстав, що унеможливлюють роботу Системи, виключно на період відновлення її працездатності.
За наявності підстав, визначених у цьому пункті, Організатор негайно зупиняє відповідні електронні торги (торги за фіксованою ціною), про що складає акт про зупинення електронних торгів (торгів за фіксованою ціною) з фіксацією підстави та рішення про їх зупинення. З моменту зупинення електронних торгів (торгів за фіксованою ціною) строки електронних торгів автоматично перериваються.
Акт про зупинення електронних торгів (торгів за фіксованою ціною) негайно, але не пізніше наступного робочого дня, опубліковується Організатором у Системі.
3. У разі зупинення електронних торгів (торгів за фіксованою ціною) до початку проведення електронних торгів (торгів за фіксованою ціною), такі електронні торги (торги за фіксованою ціною) вважаються скасованими з моменту зупинення.
У разі усунення підстав для зупинення електронних торгів (торгів за фіксованою ціною), визначених у пункті 2 цього розділу (в тому числі набрання судовим рішенням законної сили про відмову в задоволенні позову, про закриття провадження у справі або залишення позовної заяви без розгляду, одержанні постанови виконавця про продовження примусового виконання рішення чи закінчення строку відкладення виконавчих дій), Організатор з дотриманням вимог цього Порядку засобами Системи здійснює заходи щодо відновлення електронних торгів (торгів за фіксованою ціною) із збереженням попередніх умов їх проведення та без уцінки майна, шляхом опублікування нового інформаційного повідомлення про електронні торги (торги за фіксованою ціною).
В інформаційному повідомленні про електронні торги (торги за фіксованою ціною) обов’язково зазначається підстава для відновлення електронних торгів (торгів за фіксованою ціною) та дата і час їх початку.
Інформаційне повідомлення про електронні торги (торги за фіксованою ціною) не пізніше наступного робочого дня з дня його публікації у Системі надсилається усім учасникам відповідних електронних торгів (торгів за фіксованою ціною) до їх особистих кабінетів.
Електронні торги (торги за фіксованою ціною) після їх відновлення проводяться відповідно до вимог цього Порядку.
4. У разі зупинення електронних торгів (торгів за фіксованою ціною) після початку проведення електронних торгів (торгів за фіксованою ціною), але до опублікування протоколу електронних торгів, підписаного в порядку, визначеному розділом VIII цього Порядку, перебіг строків, визначених цим Порядком, переривається до відновлення електронних торгів.
У разі зупинення електронних торгів (торгів за фіксованою ціною) після опублікування протоколу електронних торгів, підписаного в порядку, визначеному розділом VIII цього Порядку, але до внесенням переможцем в повному обсязі коштів за лот на рахунок відділу державної виконавчої служби чи приватного виконавця, зазначеного в інформаційному повідомленні про електронні торги (торги за фіксованою ціною), перебіг строків на внесення таких коштів, визначених цим Порядком, переривається до відновлення електронних торгів.
У разі усунення підстав для зупинення електронних торгів (торгів за фіксованою ціною), визначених у пункті 2 цього розділу (в тому числі набрання судовим рішенням законної сили про відмову в задоволенні позову, про закриття провадження у справі або залишення позовної заяви без розгляду, одержанні постанови виконавця про продовження примусового виконання рішення чи закінчення строку відкладення виконавчих дій), перебіг строків, передбачених цим Порядком, підлягає поновленню. Організатор не пізніше наступного робочого дня після відновлення відповідних електронних торгів (торгів за фіксованою ціною) повідомляє про це переможця таких торгів та Оператора, через електронний майданчик якого переможець подав заявку на участь торгах.
Після усунення підстав для зупинення електронних торгів (торгів за фіксованою ціною) Оператор, через електронний майданчик якого переможець подав заявку на участь в торгах, Організатор та переможець відповідних торгів зобов’язані вчинити всі необхідні дії для завершення процедури реалізації арештованого майна у строки, визначені цим Порядком.
5. Якщо електронні торги (торги за фіксованою ціною) не відбулися, Організатор не пізніше наступного дня повідомляє про це виконавця, який передав відповідне майно на реалізацію через його особистий кабінет.
6. У разі надходження від виконавця постанови про закінчення виконавчого провадження, постанови, в якій зазначено про зняття арешту з майна, або постанови про повернення виконавчого документа стягувачу, Організатор зобов’язаний негайно відмінити електронні торги (торги за фіксованою ціною) та зняти майно з реалізації.
Організатор розміщує в Системі повідомлення про відміну електронних торгів (торгів за фіксованою ціною) не пізніше наступного робочого дня з дня надходження Організатору відповідної постанови виконавця.
7. У разі відміни або скасування електронних торгів (торгів за фіксованою ціною), гарантійні внески повертаються Оператором учасникам (крім дискваліфікованих) не пізніше трьох робочих днів із дня настання такої події. Суми гарантійних внесків дискваліфікованих учасників за вирахуванням винагороди Оператора перераховується Оператором на рахунок Організатора протягом трьох робочих днів з дня настання такої обставини.".
8. Підпункти 2, 3 пункту 9 розділу XII виключити.
У зв’язку з цим підпункти 4-9 вважати відповідно підпунктами 2-7.
9. Розділ XIII виключити.
У зв’язку з цим розділи ХIV та XV вважати відповідно розділами XIII та XIV.
10. У розділі XIII:
1) у підпункті 3 пункту 4 слово "торгового" виключити;
2) підпункт 4 пункту 5 виключити.
У зв’язку з цим підпункт 5 вважати підпунктом 4;
3) пункти 7, 8 викласти в такій редакції:
"7. Рішення про відключення електронного майданчика Оператора від Системи приймається Комісією у разі:
1) отримання заяви від Оператора про його неспроможність виконувати функції Оператора;
2) порушення вимог щодо цілісності даних (зокрема, непередання даних обміну Системи електронного майданчика Оператора та/або неприйняття даних обміну від Системи (їх оновлення)) з вини Оператора;
3) технічного збою роботи електронного майданчика Оператора з вини Оператора у процесі проведення електронних торгів (торгів за фіксованою ціною);
4) технічного втручання в Систему та/або дані Системи або підміни даних в Системі через електронний майданчик Оператора, що стало наслідком незабезпечення захисту від несанкціонованого доступу і ненавмисного знищення та/або спотворення даних, що містяться в Системі;
5) недоступності сервісу, внаслідок чого у користувачів електронного майданчика були відсутні доступ до системи через підключений електронний майданчик та/або можливість здійснювати дії і процедури в процесі проведення електронних торгів (торгів за фіксованою ціною), якщо це вплинуло на результати електронних торгів (торгів за фіксованою ціною);
6) вчинення Оператором дій, що перешкоджають функціонуванню Системи та/або електронного майданчика Оператора та/або створюють умови для неможливості функціонування Системи та/або електронного майданчика Оператора;
7) встановлення факту невідповідності Оператора вимогам, передбаченим пунктом 4 Порядку відбору операторів електронних майданчиків для організації проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації, авторизації електронних майданчиків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 433 (433-2018-п) .
Відповідне рішення Комісії протягом одного робочого дня надсилається на адреси Оператора та Адміністратора з одночасним оприлюдненням на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України.
8. Відключення електронного майданчика Оператора від Системи здійснюється Адміністратором протягом двох робочих днів з дня надходження рішення Комісії про відключення електронного майданчика Оператора від Системи.
Адміністратор забезпечує завершення раніше оголошених електронних торгів (торгів за фіксованою ціною) в інтерактивному режимі реального часу.
Під час процесу відключення Оператор зобов’язаний забезпечити конфіденційність та цілісність даних, отриманих від Системи.";
4) пункт 9 виключити.
У зв’язку з цим пункт 10 вважати пунктом 9.
Директор Директорату
правосуддя та кримінальної
юстиції
О. Олійник