ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
03.09.2020 N 3675/ІПК/99-00-05-06-02-06
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг з санаторно-курортного лікування і, керуючись статтею 52 розділу ІІ Податкового кодексу (2755-17) України (далі - ПКУ (2755-17) ), повідомляє.
Як зазначено у зверненні, до складу відокремленого підрозділу платника ПДВ входять бази відпочинку. Розміщення відпочиваючих, у тому числі фізичних осіб до 18 років, на таких базах відпочинку здійснюється на підставі путівок.
Згідно з підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ (2755-17) об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ (2755-17) розташоване на митній території України.
Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПКУ (2755-17) ).
Постачання послуг - будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПКУ (2755-17) ).
Відповідно до підпункту 197.1.6 пункту 197.1 статті 197 розділу V ПКУ (2755-17) звільняються від оподаткування ПДВоперації з постачання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, а також постачання путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України фізичних осіб віком до 18 років, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю.
Враховуючи викладене, операції платника ПДВ з постачання (продажу) фізичним особам віком до 18 років, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України звільняються від оподаткування ПДВ.
Щодо операцій з постачання путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України фізичним особам (крім фізичних осіб віком до 18 років, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю), то такі операції підлягають оподаткуванню ПДВ.
Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові зобов'язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які визначені ПКУ (2755-17) .
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 розділу ІІ ПКУ (2755-17) індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.