ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
02.09.2020 № 128

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 03 квітня 2020 року № 46

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України" (679-14) , статей 39, 44, 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (2121-14) , у зв'язку з продовженням дії карантину, установленого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 (211-2020-п) "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами), згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 (641-2020-п) "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", з метою мінімізації негативного впливу таких обмежень на банківську систему, фінансову стабільність та економіку України, підтримання фінансової системи України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Підпункт 5 пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 03 квітня 2020 року № 46 (v0046500-20) "Про особливості застосування вимог окремих нормативно-правових актів і внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України у зв'язку з установленням карантину та запровадженням обмежувальних заходів" доповнити трьома новими абзацами такого змісту:
"банкам, які набули статусу системно важливого банку, подати до Національного банку України плани відновлення діяльності не пізніше 01 грудня 2020 року;
банкам не включати до планів відновлення діяльності перелік критичних функцій, визначення якого передбачено в підпункті 2 пункту 25 розділу IV Положення № 95 (v0095500-19) ;
банкам подати до Національного банку України плани відновлення діяльності у вигляді електронного документа, підписаного кваліфікованим(и) електронним(и) підписом(ами) відповідної(их) уповноваженої(их) особи(іб).".
2. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Наталія Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Катерину Рожкову.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
Голова
К. Шевченко