КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 26 серпня 2020 р. № 760
Київ

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 серпня 2020 р. № 760

ЗМІНИ,

що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У пункті 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. № 338 (338-2020-р) "Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації" - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 р. № 500 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 52, ст. 1626) і від 22 липня 2020 р. № 641 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 63, ст. 2029), слово "серпня" замінити словом "жовтня".
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 (641-2020-п) "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 63, ст. 2029) - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2020 р. № 712 і від 27 серпня 2020 р. № 757:
1) у пункті 1 цифри і слово "31 серпня" замінити цифрами і словом "31 жовтня";
2) пункт 11 доповнити підпунктом 3 такого змісту:
"3) проведення концертів (крім тих, які проводяться закладами культури, для яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом діяльності), дискотек, робота розважальних закладів (нічних клубів), діяльність закладів громадського харчування із організацією дозвілля (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо).";
3) у пункті 12:
підпункт 3 викласти в такій редакції:
"3) роботу після 24-ї та до 7-ї години суб’єктів господарювання з надання послуг громадського харчування без організації дозвілля (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос.";
підпункт 4 виключити;
4) пункт 20 після абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"5) особи з підтвердженим діагнозом COVID-19, виписані із закладу охорони здоров’я, до моменту одужання відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.".
У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим - вісімнадцятим;
5) у підпункті 1 пункту 37:
абзац шостий після слів "Національній гвардії" доповнити словами ", органам місцевого самоврядування";
абзац сьомий після слів і цифр "з підтвердженим випадком COVID-19" доповнити словами ", серії та номера паспорта громадянина України для виїзду за кордон";
6) абзац другий пункту 38 після слів "Національної служби здоров’я" доповнити словами ", органів місцевого самоврядування".