КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 2 вересня 2020 р. № 769
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 вересня 2020 р. № 769

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з відтворення водних живих ресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні (337-2007-п) , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. № 337 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 16, ст. 619; 2011 р., № 11, ст. 486; 2020 р., № 2, ст. 62):
1) в абзаці першому пункту 1 слова "Мінекоенерго за програмою "Відтворення водних живих ресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні" замінити словами "Міндовкілля за програмою "Селекція у рибному господарстві та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні" для відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні";
2) у тексті Порядку слово "Мінекоенерго" замінити словом "Міндовкілля".
2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення селекції у рибному господарстві (352-2007-п) , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. № 352 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 16, ст. 624; 2011 р., № 11, ст. 486; 2020 р., № 2, ст. 62):
1) в абзаці першому пункту 1 слова "Мінекоенерго за програмою "Селекція у рибному господарстві" замінити словами "Міндовкілля за програмою "Селекція у рибному господарстві та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні" для селекції в рибному господарстві;
2) у тексті Порядку слово "Мінекоенерго" замінити словом "Міндовкілля".
3. У тексті Порядку розгляду, схвалення і реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (221-2008-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. № 221 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 23, ст. 695; 2010 р., № 68, ст. 2447; 2011 р., № 51, ст. 2025; 2015 р., № 7, ст. 163, № 89, ст. 2974; 2020 р., № 2, ст. 62), слово "Мінекоенерго" замінити словом "Міндовкілля".
4. У тексті Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області (137-2011-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 137 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 14, ст. 575; 2012 р., № 15, ст. 558; 2014 р., № 54, ст. 1448; 2015 р., № 50, ст. 1605; 2020 р., № 2, ст. 62), слово "Мінекоенерго" замінити словом "Міндовкілля".
5. В абзацах першому і шостому пункту 2 та пункті 8 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи (143-2011-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 143 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 14, ст. 581; 2014 р., № 64, ст. 1771; 2020 р., № 2, ст. 62), слово "Мінекоенерго" замінити словом "Міндовкілля".
6. У тексті Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки екологічно безпечного стану в зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення (202-2011-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 202 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 17, ст. 711; 2013 р., № 98, ст. 3605; 2014 р., № 78, ст. 2235; 2020 р., № 2, ст. 62), слово "Мінекоенерго" замінити словом "Міндовкілля".
7. У тексті Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення природоохоронних заходів (163-2011-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 163 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 16, ст. 651; 2012 р., № 20, ст. 749; 2018 р., № 40, ст. 1405; 2020 р., № 2, ст. 62), слово "Мінекоенерго" замінити словом "Міндовкілля".
8. У пункті 4 та абзаці третьому пункту 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки у безпечному стані енергоблоків та об’єкта "Укриття" і здійснення заходів щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС (234-2011-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 234 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 18, ст. 771; 2012 р., № 13, ст. 480; 2013 р., № 98, ст. 3605; 2014 р., № 34, ст. 907; 2019 р., № 24, ст. 860; 2020 р., № 2, ст. 62), слово "Мінекоенерго" замінити словом "Міндовкілля".
9. В абзаці другому пунктів 1 та 10 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку мінерально-сировинної бази (301-2011-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 301 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 22, ст. 920; 2012 р., № 10, ст. 377, № 58, ст. 2340; 2020 р., № 2, ст. 62), слово "Мінекоенерго" замінити словом "Міндовкілля".
10. У тексті Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництва комплексу "Вектор" та експлуатації його об’єктів (196-2011-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р. № 196 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 16, ст. 684; 2013 р., № 16, ст. 558, № 98, ст. 3605; 2015 р., № 16, ст. 415; 2020 р., № 2, ст. 62), слово "Мінекоенерго" замінити словом "Міндовкілля".
11. У тексті Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів (348-2011-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. № 348 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 26, ст. 1056; 2012 р., № 38, ст. 1424; 2015 р., № 7, ст. 163, № 89, ст. 2974; 2017 р., № 84, ст. 2572; 2020 р., № 2, ст. 62), слово "Мінекоенерго" замінити словом "Міндовкілля".
12. У тексті Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для сплати внесків України до бюджетів Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, Кіотського протоколу та Міжнародного журналу транзакцій (621-2011-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. № 621 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 45, ст. 1838; 2012 р., № 38, ст. 1422; 2015 р., № 69, ст. 2264; 2020 р., № 2, ст. 62), слово "Мінекоенерго" замінити словом "Міндовкілля".
13. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2011 р. № 877 (877-2011-п) "Деякі питання виконання Угоди про фінансування програми "Підтримка реалізації Стратегії національної екологічної політики України" (Офіційний вісник України, 2011 р., № 63, ст. 2499; 2016 р., № 47, ст. 1703; 2020 р., № 2, ст. 62):
1) у пункті 1 постанови слова "Міністерство енергетики та захисту довкілля" замінити словами "Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів";
2) у пункті 4, абзаці другому пункту 5 та абзаці другому пункту 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища (877-2011-п) , затвердженого зазначеною постановою, слово "Мінекоенерго" замінити словом "Міндовкілля".
14. У пункті 2 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо селекції у рибному господарстві та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні (206-2012-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 206 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 20, ст. 765; 2020 р., № 2, ст. 62), слово "Мінекоенерго" замінити словом "Міндовкілля".
15. У тексті Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для провадження міжнародної діяльності у галузі рибного господарства (470-2012-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 р. № 470 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 42, ст. 1603; 2020 р., № 2, ст. 62), слово "Мінекоенерго" замінити словом "Міндовкілля".
16. У тексті Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів з ведення лісового і мисливського господарства, охорони і захисту лісів у лісовому фонді, створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг (1016-2017-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1016 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 2, ст. 66; 2020 р., № 2, ст. 62), слово "Мінекоенерго" замінити словом "Міндовкілля".
17. У пункті 5 Порядку використання коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами (330-2018-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 330 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 37, ст. 1310; 2020 р., № 2, ст. 62), слово "Мінекоенерго" замінити словом "Міндовкілля".
18. У постанові Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 р. № 401 (401-2018-п) "Деякі питання використання коштів у сфері управління водними ресурсами" (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1577; 2020 р., № 2, ст. 62):
1) у Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для першочергового забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням, затвердженому зазначеною постановою:
у пункті 8 слова і цифри "постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 (117-2014-п) (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916)" замінити словами і цифрами "постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1070 (1070-2019-п) "Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 2, ст. 64)";
у тексті Порядку (401-2018-п) слово "Мінекоенерго" замінити словом "Міндовкілля";
2) у Порядку використання коштів державного фонду розвитку водного господарства (401-2018-п) , затвердженому зазначеною постановою:
в абзаці другому пункту 7 слова і цифри "постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 (117-2014-п) (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916)" замінити словами і цифрами "постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1070 (1070-2019-п) "Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 2, ст. 64)";
у тексті Порядку (401-2018-п) слово "Мінекоенерго" замінити словом "Міндовкілля".
19. У тексті порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 2019 р. № 379 (379-2019-п) "Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації державних інвестиційних проектів у сфері управління водними ресурсами" (Офіційний вісник України, 2019 р., № 39, ст. 1365; 2020 р., № 2, ст. 62), слово "Мінекоенерго" замінити словом "Міндовкілля".
20. У тексті Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для відновлення об’єктів транспортної інфраструктури зони відчуження (472-2019-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 472 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 47, ст. 1609; 2020 р., № 2, ст. 62), слово "Мінекоенерго" замінити словом "Міндовкілля".