КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 2 вересня 2020 р. № 1083-р
Київ

Про реорганізацію Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного

1. Погодитися з пропозицією Міністерства освіти і науки щодо реорганізації Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного (код згідно з ЄДРПОУ 02125315) шляхом приєднання до Національного університету фізичного виховання і спорту України (код згідно з ЄДРПОУ 02928433) з утворенням на його базі відокремленого структурного підрозділу зазначеного Університету і надалі іменувати його Олімпійський фаховий коледж імені Івана Піддубного Національного університету фізичного виховання і спорту України.
Реорганізацію здійснити в межах бюджетних призначень, передбачених зазначеному Міністерству для підготовки кадрів.
2. Взяти до відома, що здобувачі освіти та інші особи, які навчаються в Олімпійському коледжі імені Івана Піддубного, продовжують навчання в Олімпійському фаховому коледжі імені Івана Піддубного Національного університету фізичного виховання і спорту України за обраними спеціальностями та джерелами фінансування.
3. У встановленому законодавством порядку фінансування здобуття освіти особами, які зараховані до Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного, здійснюється у частині забезпечення видатків на:
здобуття повної загальної середньої освіти - за рахунок коштів державного бюджету;
здобуття вищої освіти на основі регіонального замовлення - за рахунок коштів бюджету м. Києва, визначених з розрахунку розміру середніх витрат на навчання одного здобувача вищої освіти за регіональним замовленням згідно з паспортом бюджетної програми на відповідний рік головного розпорядника коштів бюджету м. Києва, що здійснював фінансування Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного протягом 2018-2019 років.
4. Дозволити здійснювати протягом 2020-2024 років фінансування Олімпійського фахового коледжу імені Івана Піддубного Національного університету фізичного виховання і спорту України одночасно з державного бюджету та бюджету м. Києва.
5. Міністерству освіти і науки здійснити заходи, пов’язані з реорганізацією та утриманням майна Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 73