УХВАЛА
ДРУГОЇ КОЛЕГІЇ СУДДІВ
ПЕРШОГО СЕНАТУ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Гуйвана Петра Дмитровича щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 1 частини першої статті 170 Кодексу адміністративного судочинства України

м. К и ї в
16 липня 2020 року
№ 158-2(І)/2020
Справа № 3-135/2020(300/20)
Друга колегія суддів Першого сенату Конституційного Суду України у складі:
Саса Сергія Володимировича - головуючого,
Кривенка Віктора Васильовича,
Тупицького Олександра Миколайовича - доповідача,
розглянула на засіданні питання про відкриття конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Гуйвана Петра Дмитровича щодо відповідності Конституції України (254к/96-ВР) (конституційності) пункту 1 частини першої статті 170 Кодексу адміністративного судочинства України.
Заслухавши суддю-доповідача Тупицького О.М. та дослідивши матеріали справи, Друга колегія суддів Першого сенату Конституційного Суду України
установила:
1. Гуйван П.Д. звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням перевірити на відповідність статті 55, частині другій статті 124 Конституції України (конституційність) пункт 1 частини першої статті 170 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - Кодекс), згідно з яким суддя відмовляє у відкритті провадження в адміністративній справі, якщо "позов не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства".
Зі змісту конституційної скарги та долучених до неї матеріалів вбачається, що Гуйван П.Д. у листопаді 2019 року звернувся до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду як суду першої інстанції з позовом до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі - Комісія) про визнання протиправними та скасування рішень Комісії від 6 березня 2019 року про визначення результатів кваліфікаційного оцінювання кандидатів на зайняття вакантних посад суддів Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Гулейкова І.Ю. та Яремка В.В.
Ухвалою від 9 грудня 2019 року цей суд позовну заяву Гуйвана П.Д. залишив без руху та ухвалою від 20 січня 2020 року повернув її Гуйвану П.Д., оскільки він не усунув її недоліків. Не погодившись із цією ухвалою, Гуйван П.Д. подав апеляційну скаргу.
Велика Палата Верховного Суду постановою від 25 березня 2020 року апеляційну скаргу Гуйвана П.Д. залишила без задоволення, а ухвалу Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 20 січня 2020 року - без змін.
Гуйван П.Д. стверджує, що оспорюване положення Кодексу (2747-15) порушує його конституційне право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, гарантоване статтею 55 Основного Закону України.
На підтвердження своїх тверджень суб'єкт права на конституційну скаргу посилається на окремі положення Конституції України (254к/96-ВР) , Кодексу (2747-15) , юридичні позиції Конституційного Суду України, Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод (995_004) 1950 року.
2. Вирішуючи питання щодо відкриття конституційного провадження у справі, Друга колегія суддів Першого сенату Конституційного Суду України виходить із такого.
Згідно із Законом України "Про Конституційний Суд України" (2136-19) конституційною скаргою є подане до Конституційного Суду України письмове клопотання щодо перевірки на відповідність Конституції України (254к/96-ВР) (конституційність) закону України (його окремих положень), що застосований в остаточному судовому рішенні у справі суб'єкта права на конституційну скаргу; конституційна скарга має містити конкретні положення закону України, які належить перевірити на відповідність Конституції України (254к/96-ВР) , та конкретні положення Конституції України (254к/96-ВР) , на відповідність яким належить перевірити закон України, а також обґрунтування тверджень щодо неконституційності закону України (його окремих положень) із зазначенням того, яке з гарантованих Конституцією України (254к/96-ВР) прав людини, на думку суб'єкта права на конституційну скаргу, зазнало порушення внаслідок застосування закону (частина перша, пункти 5, 6 частини другої статті 55); конституційна скарга вважається прийнятною, зокрема, за умов її відповідності вимогам, передбаченим статтями 55, 56 цього закону (абзац перший частини першої статті 77).
Зі змісту постанови Великої Палати Верховного Суду від 25 березня 2020 року, яка є остаточним судовим рішенням у справі Гуйвана П.Д., вбачається, що пункт 1 частини першої статті 170 Кодексу, щодо неконституційності якого звернувся автор клопотання, не застосовувався. Верховний Суд лише зазначив, що "Велика Палата Верховного Суду відхиляє доводи скаржника щодо можливої необ'єктивності суддів Тацій JI.B. та Чиркіна С.М., рішення ВККС про визначення результатів кваліфікаційного оцінювання яких на зайняття вакантних посад суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду оскаржувались Гуйваном П.Д. з аналогічних підстав у межах справи № 9901/590/19, оскільки у вказаній справі до прийняття оскаржуваного рішення в цій справі ухвалою Верховного Суду у складі судді Касаційного адміністративного суду від 05 грудня 2019 року було відмовлено у відкритті провадження на підставі пункту 1 частини першої статті 170 КАС України".
Крім того, суб'єкт права на конституційну скаргу, звертаючись до Конституційного Суду України з клопотанням перевірити оспорюване положення Кодексу (2747-15) на відповідність статті 55, частині другій статті 124 Конституції України, цитує частину другу статті 55, перше речення частини третьої статті 124 Основного Закону України. Отже, Гуйван П.Д. не вказав конкретних положень Конституції України (254к/96-ВР) , на відповідність яким належить перевірити пункт 1 частини першої статті 170 Кодексу.
Автор клопотання також не обгрунтував тверджень щодо неконституційності пункту 1 частини першої статті 170 Кодексу, а фактично висловив незгоду із законодавчим регулюванням порядку оскарження рішень Комісії щодо кваліфікаційного оцінювання суддів (кандидатів на посади суддів) іншою особою.
Отже, суб'єкт права на конституційну скаргу не дотримав вимог частини першої, пунктів 5, 6 частини другої статті 55 Закону України "Про Конституційний Суд України".
Наведене є підставою для відмови у відкритті конституційного провадження у справі згідно з пунктом 4 статті 62 Закону України "Про Конституційний Суд України" - неприйнятність конституційної скарги.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 151-1, 153 Конституції України, на підставі статей 7, 32, 37, 50, 55, 56, 58, 61, 62, 77, 83, 86 Закону України "Про Конституційний Суд України", відповідно до § 45, § 56 Регламенту Конституційного Суду України (v001z710-97) Друга колегія суддів Першого сенату Конституційного Суду України
ухвалила:
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Гуйвана Петра Дмитровича щодо відповідності Конституції України (254к/96-ВР) (конституційності) пункту 1 частини першої статті 170 Кодексу адміністративного судочинства України на підставі пункту 4 статті 62 Закону України "Про Конституційний Суд України" - неприйнятність конституційної скарги.
2. Ухвала Другої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України є остаточною.
ДРУГА КОЛЕГІЯ СУДДІВ
ПЕРШОГО СЕНАТУ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ