УХВАЛА
ТРЕТЬОЇ КОЛЕГІЇ СУДДІВ
ПЕРШОГО СЕНАТУ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Ланчковського Сергія Віталійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення частини восьмої статті 34 Закону України "Про місцеві державні адміністрації"

м. К и ї в
16 липня 2020 року
№ 152-3(І)/2020
Справа № 3-128/2020(268/20)
Третя колегія суддів Першого сенату Конституційного Суду України у складі:
Литвинова Олександра Миколайовича - головуючого,
Завгородньої Ірини Миколаївни,
Кривенка Віктора Васильовича - доповідача,
розглянула на засіданні питання про відкриття конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Ланчковського Сергія Віталійовича щодо відповідності Конституції України (254к/96-ВР) (конституційності) положення частини восьмої статті 34 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" від 9 квітня 1999 року № 586-ХІV (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-11, ст. 190) зі змінами.
Заслухавши суддю-доповідача Кривенка В.В. та дослідивши матеріали справи, Третя колегія суддів Першого сенату Конституційного Суду України
установила:
1. Ланчковський C.B. звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням щодо перевірки на відповідність Конституції України (254к/96-ВР) (конституційність) положення частини восьмої статті 34 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" від 9 квітня 1999 року № 586-XIV зі змінами (далі - Закон), згідно з яким, якщо недовіру голові обласної чи районної державної адміністрації висловили дві третини від складу відповідної ради, Президент України приймає відставку голови відповідної місцевої державної адміністрації.
Автор клопотання вважає, що оспорюване положення Закону (586-14) не відповідає частині десятій статті 118 Конституції України, а внаслідок його застосування в остаточному судовому рішенні у його справі - постанові Великої Палати Верховного Суду від 4 березня 2020 року - порушено такі гарантовані Конституцією України (254к/96-ВР) права, як "право жити в правовій державі" та "право на судовий захист його прав і свобод".
2. Вирішуючи питання щодо відкриття конституційного провадження у справі, Третя колегія суддів Першого сенату Конституційного Суду України виходить із такого.
Відповідно до пункту 6 частини другої статті 55 Закону України "Про Конституційний Суд України" у конституційній скарзі має міститись обґрунтування тверджень щодо неконституційності закону України (його окремих положень) із зазначенням того, яке з гарантованих Конституцією України (254к/96-ВР) прав людини, на думку суб'єкта права на конституційну скаргу, зазнало порушення внаслідок застосування закону.
Згідно з абзацом першим частини першої статті 77 Закону України "Про Конституційний Суд України" конституційна скарга вважається прийнятною, зокрема, за умов її відповідності вимогам, передбаченим статтею 55 цього закону.
Аналіз конституційної скарги дає підстави для висновку, що Ланчковський С.В. не обґрунтував тверджень щодо невідповідності положення частини восьмої статті 34 Закону приписам Конституції України (254к/96-ВР) , а лише обмежився цитуванням окремих положень Конституції України (254к/96-ВР) та законів України.
Аргументація суб'єкта права на конституційну скаргу зводиться до висловлення незгоди із судовими рішеннями у своїй справі, у тому числі з наданою Верховним Судом оцінкою фактичних обставин справи, що не можна вважати належним обґрунтуванням тверджень щодо неконституційності оспорюваного положення Закону.
Отже, конституційна скарга не відповідає вимогам пункту 6 частини другої статті 55 Закону України "Про Конституційний Суд України", що є підставою для відмови у відкритті конституційного провадження у справі згідно з пунктом 4 статті 62 цього закону - неприйнятність конституційної скарги.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 151-1, 153 Конституції України, на підставі статей 7, 32, 37, 50, 55, 56, 61, 62, 77, 86 Закону України "Про Конституційний Суд України", відповідно до § 45, § 56 Регламенту Конституційного Суду України (v001z710-97) Третя колегія суддів Першого сенату Конституційного Суду України
ухвалила:
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Ланчковського Сергія Віталійовича щодо відповідності Конституції України (254к/96-ВР) (конституційності) положення частини восьмої статті 34 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" від 9 квітня 1999 року № 586-XIV зі змінами на підставі пункту 4 статті 62 Закону України "Про Конституційний Суд України" - неприйнятність конституційної скарги.
2. Ухвала Третьої колегії суддів Першого сенату Конституційного Суду України є остаточною.
ТРЕТЯ КОЛЕГІЯ СУДДІВ
ПЕРШОГО СЕНАТУ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ