МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
30.06.2020 № 337

Про визначення умов правочину з державним боргом

Відповідно до пункту 7 статті 16, пункту 3-5 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України (2456-17) , постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року № 186 (186-2018-п) "Про випуски облігацій зовнішніх державних позик" НАКАЗУЮ:
1. Здійснити до 10 липня 2020 року правочин з державним боргом шляхом обміну та/або викупу облігацій зовнішніх державних позик 2015 року третьої (далі - облігації третьої серії) та четвертої (далі - облігації четвертої серії, а разом із облігаціями третьої серії - облігації) серій, випущених згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 912 (912-2015-п) , загальним номінальним обсягом до 1000 млн доларів США (далі - правочин).
2. Визначити такі умови правочину:
ціна обміну та/або викупу становить: для облігацій третьої серії - 103,500 відсотка номінальної вартості облігацій третьої серії, для облігацій четвертої серії - 104,250 відсотка номінальної вартості облігацій четвертої серії;
нарахований відсотковий дохід за облігаціями сплачується з дати сплати останнього купона до дати проведення розрахунків за правочином;
обмін та/або викуп облігацій відбудеться за рахунок залучення коштів для здійснення обміну та/або викупу шляхом випуску нових довгострокових облігацій зовнішніх державних позик 2020 року на умовах, визначених окремим наказом Міністерства фінансів України, або за рахунок коштів державного бюджету, передбачених у Державному бюджеті України на 2020 рік (294-20) на погашення та обслуговування державного боргу.
Інші умови правочину встановлюються меморандумом про пропозицію обміну (Switch Tender Offer Memorandum), що надається держателям облігацій, договором про призначення дилерів-менеджерів (Dealer Manager Agreement) та іншими документами, що мають юридичну силу.
3. За результатами правочину внести відповідні зміни до річного та помісячного розпису фінансування державного бюджету, надати доручення Державній казначейській службі щодо відображення правочину в обліку виконання державного бюджету.
4. Взяти до відома, що для здійснення правочину J.P.Morgan та Goldman Sachs International залучено як спільних дилерів-менеджерів, a Lucid Issuer Services Limited - як агента з надання інформації.
5. Взяти до відома, що до прийняття Кабінетом Міністрів України рішення щодо початку функціонування Боргового агентства України Міністерство фінансів України здійснює повноваження і функції з управління державним боргом та гарантованим державою боргом.
6. Департаменту боргової політики забезпечити здійснення заходів, передбачених цим наказом.
7. Департаменту документообігу та контролю за виконанням документів забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційній вебсторінці Міністерства фінансів України.
8. Контроль за виконанням цього наказу та його координацію покласти на заступника Міністра Шкуракова В.О. та Урядового уповноваженого з питань управління державним боргом Буцу Ю.Б.
Міністр
С. Марченко
( Текст взято з сайту Мінфіну України http://www.mof.gov.ua )