КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 16 вересня 2020 р. № 839
Київ

Про внесення змін до Порядку використання коштів, виділених для здійснення доплат до заробітної плати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та тим, що забезпечують життєдіяльність населення

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Порядку використання коштів, виділених для здійснення доплат до заробітної плати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та тим, що забезпечують життєдіяльність населення (623-2020-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 623 "Про виділення коштів для здійснення доплат до заробітної плати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та тим, що забезпечують життєдіяльність населення" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 61, ст. 1973), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 вересня 2020 р. № 839

ЗМІНИ,

що вносяться до Порядку використання коштів, виділених для здійснення доплат до заробітної плати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та тим, що забезпечують життєдіяльність населення

1. Доповнити Порядок (623-2020-п) пунктом 4-1 такого змісту:
"4-1. Реєстрація бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань НСЗУ за напрямом, зазначеним у підпункті 2 пункту 3 цього Порядку, за договорами здійснюється на підставі зведеного реєстру договорів (додаткових договорів), укладених надавачами медичних послуг з НСЗУ, про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, складеного за формою згідно з додатком 1 та зведеного реєстру звітів (рахунків) надавачів медичних послуг про обсяг наданих послуг, складеного за формою згідно з додатком 2, поданих НСЗУ до органів Казначейства. Інші підтвердні документи не подаються до органів Казначейства.".
2. Доповнити Порядок (623-2020-п) додатками 1 і 2 такого змісту:
                                "Додаток 1
                                до Порядку
ЗВЕДЕНИЙ РЕЄСТР
договорів (додаткових договорів), укладених надавачами медичних послуг з НСЗУ, про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій
( Див. текст (839-2020-пF17) )
                                Додаток 2
                                до Порядку
ЗВЕДЕНИЙ РЕЄСТР
звітів (рахунків) надавачів медичних послуг про обсяг наданих послуг".
( Див. текст (839-2020-пF18) )