ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
від 18 вересня 2020 року № 277

Про форми виборчих документів дільничних виборчих комісій з місцевих виборів

(зі змінами, внесеними постановою Центральної виборчої комісії від 23 вересня 2020 року № 290 (v0290359-20) )
Відповідно до частини шостої статті 37, пункту 4 частини першої статті 205, частин дванадцятої, чотирнадцятої статті 242, частин четвертої, п’ятої, сьомої статті 247, частини дванадцятої статті 248, частини одинадцятої статті 249, частин тринадцятої, шістнадцятої, вісімнадцятої, двадцять другої, двадцять третьої, тридцять другої, тридцять шостої, сорок першої статті 250, частин першої, другої статті 252, пункту 6 розділу XXXXII "Прикінцеві та перехідні положення" Виборчого кодексу України (396-20) , керуючись статтями 11 - 13, пунктом 7 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (1932-15) , Центральна виборча комісія постановляє:
1. Затвердити форми актів дільничних виборчих комісій з місцевих виборів:
про внесення змін до виборчих бюлетенів без рішення територіальної виборчої комісії щодо внесення змін до виборчих бюлетенів чи внесення змін, що не відповідають такому рішенню (додатки 1 - 4);
про внесення змін до інформаційних плакатів та/або інформаційних буклетів місцевої організації політичної партії - суб’єкта виборчого процесу без рішення територіальної виборчої комісії щодо внесення змін до інформаційних плакатів та/або інформаційних буклетів чи внесення змін, що не відповідають такому рішенню (додатки 5, 6);
про виявлені ознаки відкриття сейфа (металевої шафи чи окремої кімнати) та (у разі виявлення) про невідповідність кількості виборчих бюлетенів (додатки 7 - 10);
про погашення неправильно заповненого виборцем виборчого бюлетеня як невикористаного (додатки 11 - 14);
про невідповідність кількості контрольних талонів виборчих бюлетенів з підписами виборців та членів дільничної виборчої комісії, які їх видали, кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені (додатки 15 - 18);
про невідповідність суми кількості невикористаних виборчих бюлетенів і кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені, кількості виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією (додатки 19 - 22);
про виявлення на виборчій скриньці пошкоджень пломб/печаток, інших пошкоджень, що порушують цілісність виборчої скриньки (додатки 23, 24);
про відсутність у виборчій скриньці контрольного листа/контрольних листів (додатки 25 - 28);
про перевищення кількості виборчих бюлетенів, виявленої при відкритті переносної виборчої скриньки, кількості виборців, включених до витягу зі списку виборців на виборчій дільниці (додатки 29 - 32);
про невідповідність кількості виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці, сумі кількості недійсних виборчих бюлетенів та кількостей виборчих бюлетенів з голосами виборців, які підтримали територіальні виборчі списки місцевих організацій усіх політичних партій (додатки 33, 34);
про невідповідність кількості голосів виборців, які підтримали територіальний виборчий список місцевої організації політичної партії, сумі кількості голосів виборців, які підтримали кожного з кандидатів у депутати, включених до територіального виборчого списку цієї організації партії, та кількості голосів виборців, які підтримали весь територіальний виборчий список від цієї організації партії, не підтримуючи окремого кандидата в депутати з цього списку (додатки 35, 36);
про невідповідність кількості виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці, сумі кількості недійсних виборчих бюлетенів та виборчих бюлетенів, голоси в яких подано за кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі (додаток 37);
про невідповідність кількості виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці, сумі кількості недійсних виборчих бюлетенів та виборчих бюлетенів, голоси в яких подано за кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови (додаток 38);
про виявлення випадку незаконного голосування (додатки 39 - 42);
про знищення/пошкодження виборчої скриньки (скриньок), що унеможливлює встановлення змісту виборчих бюлетенів, які знаходилися у цій скриньці (цих скриньках) (додатки 43 - 46);
про виявлення у виборчих скриньках виборчих бюлетенів у кількості, що перевищує кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці з відповідних місцевих виборів (додатки 47 - 50).
2. Встановити форми:
контрольного листа для стаціонарної/переносної виборчої скриньки (додаток 51);
контрольного листа для переносної виборчої скриньки (додаток 52);
відомостей про передачу членам дільничної виборчої комісії виборчих бюлетенів для видачі їх виборцям у приміщенні для голосування/за місцем перебування виборців (додатки 53 - 56).
3. Затвердити зразок заяви виборця про видачу виборчого бюлетеня в обмін на неправильно заповнений (додатки 57 - 60).
4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Центральної виборчої комісії від 11 серпня 2015 року № 177 (v0177359-15) "Про форми виборчих документів дільничних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ".
5. Цю постанову надіслати органам ведення Державного реєстру виборців для доведення до відома територіальних виборчих комісій, дільничних виборчих комісій після їх утворення.
6. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.
Голова
Центральної виборчої комісії
О.ДІДЕНКО
( Додатки 1-60 ) ( Див. текст (v0277359-20F33) ) ( Текст Постанови в редакції на 23.09.2020 отримано з ЦВК )