КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 5 жовтня 2020 р. № 919
Київ

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та свобод осіб, які позбавлені (були позбавлені) особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації з політичних мотивів, а також у зв’язку з громадською, політичною або професійною діяльністю таких осіб, підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, заходів з реінтеграції населення тимчасово окупованих територій, здійснення виплат державних стипендій імені Левка Лук’яненка

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1039 від 26.10.2020 (1039-2020-п) № 153 від 24.02.2021 (153-2021-п) )
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та свобод осіб, які позбавлені (були позбавлені) особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації з політичних мотивів, а також у зв’язку з громадською, політичною або професійною діяльністю таких осіб, підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, заходів з реінтеграції населення тимчасово окупованих територій, здійснення виплат державних стипендій імені Левка Лук’яненка (328-2018-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 328 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 37, ст. 1291; 2019 р., № 30, ст. 1055, № 78, ст. 2693; 2020 р., № 4, ст. 201), зміни, що додаються.
( Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ № 153 від 24.02.2021 (153-2021-п) )
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 жовтня 2020 р. № 919

ЗМІНИ,

що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та свобод осіб, які позбавлені (були позбавлені) особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації з політичних мотивів, а також у зв’язку з громадською, політичною або професійною діяльністю таких осіб, підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, заходів з реінтеграції населення тимчасово окупованих територій, здійснення виплат державних стипендій імені Левка Лук’яненка

1. Доповнити Порядок (328-2018-п) пунктом 4-1 такого змісту:
"4-1. Одержувачем бюджетних коштів за напрямом, зазначеним у підпункті 8 пункту 5 цього Порядку, є державне підприємство "Реінтеграція та відновлення" (далі - підприємство), яке належить до сфери управління Мінреінтеграції.".
2. Пункт 5 доповнити підпунктом 8 такого змісту:
"8) фінансова підтримка на покриття поточних витрат підприємства під час виконання його статутних завдань з метою реінтеграції населення тимчасово окупованих територій.".
3. Доповнити Порядок (328-2018-п) пунктом 8-5 такого змісту:
"8-5. Бюджетні кошти за напрямом, зазначеним у підпункті 8 пункту 5 цього Порядку, використовуються для:
забезпечення статутної діяльності підприємства, в тому числі на оплату праці штатних працівників підприємства; оплату їх службових відряджень; справляння податків, зборів, оплату послуг фінансових установ; оплату оренди приміщень; оплату транспортних послуг; оплату послуг зв’язку; придбання обладнання, матеріалів та інвентарю; ремонт і обслуговування обладнання, програмного забезпечення; оплату юридичних та консультаційних послуг; оплату послуг з охорони території підприємства; оплату послуг з охорони праці та техніки безпеки; оплату комунальних послуг та енергоносіїв; оплату послуг з утримання комунікаційних систем приміщень підприємства у належному стані;
оплати видатків за договорами постачання комунальних послуг та енергоносіїв;
здійснення заходів з технічного переоснащення, модернізації, реконструкції, ремонту, підготовки будівництва, спорудження, встановлення будівель/споруд, інженерно-технічних систем та комунікацій, що розташовані на контрольованих Україною територіях поблизу лінії розмежування в Донецькій, Луганській областях та адміністративного кордону вільної економічної зони "Крим" в Херсонській області;
здійснення заходів з підготовки техніко-економічних обґрунтувань (концептуальних проектів), проектної документації, розробленої на стадії проекту, робочого проекту (детальний проект) та іншої проектної документації, спрямовані на здійснення заходів з технічного переоснащення, модернізації, реконструкції, ремонту, підготовки будівництва, спорудження, встановлення будівель/споруд, інженерно-технічних систем та комунікацій, що розташовані на контрольованих Україною територіях поблизу лінії розмежування в Донецькій, Луганській областях та адміністративного кордону вільної економічної зони "Крим" в Херсонській області;
закупівлі товарів, робіт і послуг, спрямованих на забезпечення створення належних умов в’їзду осіб на тимчасово окуповані території та виїзду осіб з таких територій;
здійснення інших заходів, пов’язаних з виконанням статутних завдань підприємства.
Підприємство використовує бюджетні кошти відповідно до плану використання бюджетних коштів, погодженого Мінреінтеграції, та подає щокварталу до 15 числа наступного місяця Мінреінтеграції інформацію про використання бюджетних коштів для її узагальнення та подання Мінфіну до 25 числа зазначеного місяця.".