МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
16.06.2020 № 460
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 вересня 2020 р.
за № 931/35214

Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Відповідно до пункту 16 частини другої статті 17 Кодексу цивільного захисту України (5403-17) , пунктів 11, 18, 19 і 27 Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку (138-2017-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138, з метою вдосконалення вимог щодо критеріїв неможливості подальшого утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, оформлення документів, що підтверджують таку неможливість, а також визначення зразків документів паперового обліку фонду захисних споруд цивільного захисту НАКАЗУЮ:
1. У підпункті 2 пункту 1 наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 "Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 липня 2018 року за № 879/32331, слово "паперового" виключити.
2. Затвердити такі, що додаються:
1) Зміни до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту (z0879-18) , затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 липня 2018 року за № 879/32331;
2) Зміни (z0932-20) до Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення паперового обліку фонду захисних споруд цивільного захисту (z0880-18) , затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (z0879-18) , зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 липня 2018 року за № 880/32332;
3) Зміни (z0933-20) до Вимог щодо визначення критеріїв неможливості подальшого утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, оформлення документів, що підтверджують таку неможливість (z0881-18) , затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (z0879-18) , зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 липня 2018 року за № 881/32333.
3. Управлінню взаємодії з Державною службою України з надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ України (Скакун В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр
А. Аваков
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій
Міністр розвитку громад
та територій України
В.о. Міністра енергетики України
Міністр охорони здоров'я України
Т.в.о. Голови Державної регуляторної
служби України
Виконавчий директор Всеукраїнської
асоціації органів місцевого самоврядування
"Асоціація міст України"
М. Чечоткін
О. Чернишов
О. Буславець
М. Степанов
О. Мірошніченко
О.В. Слобожан
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
16 червня 2020 року № 460
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 вересня 2020 р.
за № 931/35214

ЗМІНИ

до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту

1. У розділі V:
пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Утримання, експлуатація та обслуговування споруд подвійного призначення із захисними властивостями сховищ та протирадіаційних укриттів здійснюється як відповідних захисних споруд згідно з нормами, визначеними розділами III, IV, VI та VII цих Вимог.";
у пункті 2 слова "споруд подвійного призначення та", "споруди подвійного призначення та", "споруди подвійного призначення і" виключити;
2. Пункт 10 глави 2 розділу VI виключити.
Начальник Управління
взаємодії з Державною
службою України
з надзвичайних ситуацій
Міністерства внутрішніх
справ України
В. Скакун