МІНІСТЕРСТВО ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.08.2020 № 126
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 вересня 2020 р.
за № 951/35234

Про затвердження Порядку надання / блокування доступу (підключення робочих місць) до Єдиного державного вебпорталу електронних послуг посадових осіб суб'єктів розгляду звернень

( Назва Наказу із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства цифрової трансформації № 96 від 13.07.2021 (z1002-21) ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства цифрової трансформації № 96 від 13.07.2021 (z1002-21) )
Відповідно до пункту 9 Положення про Єдиний державний веб-портал електронних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1137 (1137-2019-п) , Положення про Міністерство цифрової трансформації України (856-2019-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 року № 856, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок надання/блокування доступу (підключення робочих місць) до Єдиного державноговебпорталуелектронних послуг посадових осіб суб'єктів розгляду звернень, що додається.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства цифрової трансформації № 96 від 13.07.2021 (z1002-21) )
2. Директорату системного розвитку надання публічних послуг (Рябуха О.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рабчинську Л.С.
Перший заступник Міністра
О. Вискуб
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства цифрової
трансформації України
25 серпня 2020 року № 126
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 вересня 2020 р.
за № 951/35234

ПОРЯДОК

надання / блокування доступу (підключення робочих місць) до Єдиного державного вебпорталу електронних послуг посадових осіб суб'єктів розгляду звернень

( Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства цифрової трансформації № 96 від 13.07.2021 (z1002-21) )

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру надання / блокування доступу (підключення робочих місць) посадових осіб суб'єктів розгляду звернень (далі - посадові особи) до Єдиного державного вебпорталу електронних послуг "Портал Дія" (далі - Портал Дія) у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом.
( Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства цифрової трансформації № 96 від 13.07.2021 (z1002-21) )
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України (5203-17) "Про адміністративні послуги", інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до нього, Законах України "Про інформацію (2657-12) ", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (80/94-ВР) , "Про захист персональних даних" (2297-17) , "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) , а також Положенні про Єдиний державний веб-портал електронних послуг (1137-2019-п) , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1137.
3. Надання/блокування доступу (підключення робочих місць) посадових осіб до Порталу Дія здійснюється на безоплатній основі.
( Абзац перший пункту 3 розділу I в редакції Наказу Міністерства цифрової трансформації № 96 від 13.07.2021 (z1002-21) )
Надання доступу (підключення робочих місць) посадових осіб до Порталу Дія здійснюється на підставі заяви про надання доступу (підключення робочих місць) до Єдиного державного вебпорталу електронних послуг посадових осіб суб’єкта розгляду звернень за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку (далі - Заява про надання доступу) та проходження тестування за результатами навчання відповідно до розділу II цього Порядку (крім надання нового доступу за умов, визначених абзацом другим пункту 6 розділу III цього Порядку).
( Абзац другий пункту 3 розділу I в редакції Наказу Міністерства цифрової трансформації № 96 від 13.07.2021 (z1002-21) )
Блокування доступу посадових осіб до Порталу Дія відповідно до пункту 1 розділу III цього Порядку може здійснюватися на підставі заяви про блокування доступу до Єдиного державного вебпорталу електронних послуг посадових осіб суб’єкта розгляду звернень за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку (далі - Заява про блокування доступу).
( Абзац третій пункту 3 розділу I в редакції Наказу Міністерства цифрової трансформації № 96 від 13.07.2021 (z1002-21) )
Зазначені заяви надсилаються суб'єктами розгляду звернень в електронній формі разом з відповідними супровідними листами довільної форми з накладенням кваліфікованого електронного підпису до державного підприємства "ДІЯ", яке є технічним адміністратором Порталу Дія (далі - Технічний адміністратор) на електронну пошту portal@diia.gov.ua.
4. Для обміну інформацією, передбаченою цим Порядком, Технічний адміністратор, суб'єкт розгляду звернень та його посадові особи використовують електронну пошту.
( Пункт 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства цифрової трансформації № 96 від 13.07.2021 (z1002-21) )
5. Обробка персональних даних, що обробляються під час процедури надання/блокування доступу (підключення робочих місць) посадових осіб здійснюється відповідно до Закону України (2297-17) "Про захист персональних даних".

II. Надання доступу посадовим особам до Порталу Дія

1. Для отримання доступу (підключення робочих місць) (далі - доступ) посадових осіб до Порталу Дія суб'єкт розгляду звернень надсилає Технічному адміністратору на електронну пошту portal@diia.gov.ua відповідний супровідний лист довільної форми, належним чином завірену копію документа, що підтверджує співробітництво суб'єкта надання адміністративної послуги та суб'єкта розгляду звернень (відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523 (523-2014-р) "Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг", постанови Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 691 (691-2019-п) "Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини" та інших нормативно-правових актів) (за наявності) та Заяву про надання доступу, в якій зазначає перелік посадових осіб, яким потрібно надати доступ до Порталу Дія після проведення їх навчання з питань підключення до Порталу Дія, здійснення інформаційної взаємодії з Порталом Дія, порядку користування Порталом Дія (далі - навчання).
( Абзац перший пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства цифрової трансформації № 96 від 13.07.2021 (z1002-21) )
Відомості про суб’єкта розгляду звернень, суб’єктів, у яких здійснюється прийняття заяв посадовими особами, та перелік посадових осіб, яким потрібно надати доступ до Порталу Дія, що зазначаються в Заяві про надання доступу, також надаються суб’єктом розгляду звернень у форматі Excel.
( Абзац другий пункту 1 розділу II в редакції Наказу Міністерства цифрової трансформації № 96 від 13.07.2021 (z1002-21) )
2. За результатами розгляду Заяви про надання доступу Технічний адміністратор не пізніше п’яти робочих днів з дня її отримання інформує суб’єкта розгляду звернень у довільній формі про проведення навчання посадових осіб (процедуру, строки тощо).
( Пункт 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства цифрової трансформації № 96 від 13.07.2021 (z1002-21) )
3. Мінцифри забезпечує організацію навчання посадових осіб, зокрема з використанням засобів і ресурсів Національної вебплатформи центрів надання адміністративних послуг (Платформи Центрів Дія).
Навчання проводиться Технічним адміністратором, якщо Мінцифри не визначено іншого органу (установи, закладу, організації, підприємства), який проводитиме навчання.
Навчання проводиться на безоплатній основі.
( Пункт 3 розділу II в редакції Наказу Міністерства цифрової трансформації № 96 від 13.07.2021 (z1002-21) )
4. За результатами навчання посадові особи проходять тестування.
Технічний адміністратор забезпечує фіксацію результатів проходження тестування в електрон-них відомостях.
( Пункт 4 розділу II доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства цифрової трансформації № 96 від 13.07.2021 (z1002-21) )
Технічний адміністратор забезпечує постійний доступ Мінцифри до результатів проходження тестування, зокрема з використанням засобів і ресурсів Національної вебплатформи центрів надання адміністративних послуг (Платформи Центрів Дія).
( Абзац третій пункту 4 розділу II в редакції Наказу Міністерства цифрової трансформації № 96 від 13.07.2021 (z1002-21) )
5. Технічний адміністратор не пізніше наступного робочого дня з дня фіксації результатів проходження тестування надає доступ відповідній посадовій особі, яка пройшла тестування, та надсилає на електронну пошту суб'єкта розгляду звернень відповідну технічну інструкцію щодо користування Порталом Дія для ознайомлення.
( Абзац перший пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства цифрової трансформації № 96 від 13.07.2021 (z1002-21) )
Технічний адміністратор протягом зазначеного строку також повідомляє суб'єкта розгляду звернень про надання доступу до Порталу Дія посадовим особам, які пройшли тестування, а також повідомляє про посадових осіб, які не пройшли тестування та яким відповідно не надано доступ до Порталу Дія.
( Абзац другий пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства цифрової трансформації № 96 від 13.07.2021 (z1002-21) )
Надання доступу до Порталу Дія посадовим особам, які не пройшли тестування, здійснюється в порядку, визначеному цим розділом.
( Пункт 5 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства цифрової трансформації № 96 від 13.07.2021 (z1002-21) ) ( Пункт 6 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства цифрової трансформації № 96 від 13.07.2021 (z1002-21) )
6. Посадова особа зобов'язана:
не розголошувати інформацію про особисті ключі, та не передавати їх іншим особам, в тому числі іншим посадовим особам;
не використовувати Портал Дія, зокрема електронний кабінет користувача, для вчинення протиправних діянь.
7. За запитом Мінцифри Технічний адміністратор зобов’язаний надавати інформацію про підключених до Порталу Дія посадових осіб, а також іншу інформацію щодо надання та блокування доступу посадових осіб до Порталу Дія (у тому числі в розрізі суб’єктів розгляду звернень та суб’єктів, у яких здійснюється прийняття заяв посадовими особами), необхідну Мінцифри для виконання його повноважень.
( Пункт 7 розділу II в редакції Наказу Міністерства цифрової трансформації № 96 від 13.07.2021 (z1002-21) )
8. Суб'єкт розгляду звернень зобов'язаний повідомляти Технічного адміністратора про зміну даних щодо себе та своїх посадових осіб, зазначених у Заяві про надання доступу, протягом одного робочого дня з дня, коли відбулись такі зміни, шляхом надсилання Технічному адміністратору на електронну пошту portal@diia.gov.ua в електронній формі відповідного супровідного листа довільної форми та заяви про зміну даних щодо суб'єкта розгляду звернень та його посадових осіб за формою згідно здодатком 3 до цього Порядку з накладенням кваліфікованого електронного підпису.
Технічний адміністратор не пізніше наступного робочого дня з дня отримання заяви про зміну даних щодо суб'єкта розгляду звернень та його посадових осіб вносить необхідні зміни.

III. Блокування доступу до Порталу Дія

1. Блокування доступу до Порталу Дія посадових осіб здійснюється Технічним адміністратором на підставі:
Заяви про блокування доступу;
інформації про виявлення факту (ознак) компрометації особистого ключа посадової особи;
виявлення факту надання адміністративної послуги з порушенням законодавства.
2. Суб'єкт розгляду звернення надсилає Технічному адміністратору Заяву про блокування доступу у разі наявності підстав, що унеможливлюють виконання завдань / повноважень посадовою особою (припинення трудових відносин, відсторонення від виконання обов'язків, відсутності на робочому місці протягом більш як чотирьох місяців підряд, ліквідації суб'єкта розгляду звернення тощо).
3. Суб'єкт розгляду звернення зобов'язаний надіслати Технічному адміністратору Заяву про блокування доступу у той же день, коли він дізнався про обставини, що є підставою для блокування доступу до Порталу Дія, але не пізніше наступного робочого дня.
4. Технічний адміністратор невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідної Заяви про блокування доступу блокує доступ посадовій особі до Порталу Дія.
5. У разі виявлення факту (ознак) компрометації особистого ключа або надання адміністративної послуги з порушенням законодавства Технічний адміністратор невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня отримання інформації, блокує доступ такої посадової особи до Порталу Дія, про що повідомляє суб'єкта розгляду звернення із зазначенням підстав блокування.
6. У разі блокування доступу посадовій особі до Порталу Дія такий доступ не може бути відновлений. Надання нового доступу до Порталу Дія таким посадовим особам здійснюється відповідно до розділу II цього Порядку.
У разі подання суб'єктом розгляду звернення щодо посадової особи, якій було заблоковано доступ до Порталу Дія, Заяви про надання доступу протягом року з дати блокування такого доступу, такій посадовій особі надається новий доступ до Порталу Дія на підставі Заяви про надання доступу без необхідності проходження навчання та складання за його результатами тестування.
( Абзац другий пункту 6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства цифрової трансформації № 96 від 13.07.2021 (z1002-21) )
Заступник
Міністра цифрової
трансформації України
Л. Рабчинська
Додаток 1
до Порядку надання/блокування
доступу (підключення робочих місць)
до Єдиного державного вебпорталу
електронних послуг посадових осіб
суб’єктів розгляду звернень
(пункт 3 розділу I)

ЗАЯВА

про надання доступу (підключення робочих місць) до Єдиного державного вебпорталу електронних послуг посадових осіб суб’єкта розгляду звернень

( Див. текст (z0951-20F116) ) ( Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства цифрової трансформації № 96 від 13.07.2021 (z1002-21) )
Додаток 2
до Порядку надання / блокування доступу
(підключення робочих місць)
до Єдиного державного вебпорталу
електронних послуг посадових осіб
суб'єктів розгляду звернень
(пункт 3 розділу I)

ЗАЯВА

про блокування доступу до Єдиного державного вебпорталу електронних послуг посадових осіб суб'єкта розгляду звернень

( Див. текст (z0951-20F120) ) ( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства цифрової трансформації № 96 від 13.07.2021 (z1002-21) )
Додаток 3
до Порядку надання / блокування доступу
(підключення робочих місць)
до Єдиного державного вебпорталу
електронних послуг посадових осіб
суб'єктів розгляду звернень
(пункт 8 розділу II)

ЗАЯВА

про зміну даних щодо суб'єкта розгляду звернень та його посадових осіб

( Див. текст (z0951-20F121) ) ( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства цифрової трансформації № 96 від 13.07.2021 (z1002-21) )