ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
від 2 жовтня 2020 року № 335

Про скаргу Барана С.В., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 29 вересня 2020 року за № 21-36/1-13694

До Центральної виборчої комісії 29 вересня 2020 року надійшла скарга Барана Сергія Вікторовича на постанову Бердянської міської територіальної виборчої комісії Бердянського району Запорізької області (далі - Бердянська міська територіальна виборча комісія) від 27 вересня 2020 року № 22 про відмову йому в реєстрації кандидатом на посаду Бердянського міського голови.
У скарзі суб’єкт звернення просить, зокрема, визнати незаконною та скасувати постанову Бердянської міської територіальної виборчої комісії від 27 вересня 2020 року № 22, "прийняти самостійно рішення (постанову) або зобов’язати Бердянську міську територіальну виборчу комісію прийняти відповідну постанову про реєстрацію Барана С.В. кандидатом на посаду Бердянського міського голови, висунутого в порядку самовисування", а також "дати належну оцінку однократному грубому порушенню" його конституційних прав та законодавства України про місцеві вибори складом Бердянської міської територіальної виборчої комісії.
Свої вимоги суб’єкт звернення обґрунтовує тим, що 23 вересня 2020 року він подав до Бердянської міської територіальної виборчої комісії документи для реєстрації кандидатом на посаду Бердянського міського голови Бердянського району Запорізької області на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. Про прийняття вказаних документів йому була видана довідка, яка свідчить про подання ним документів у повному обсязі. На засіданні Бердянської міської територіальної виборчої комісії 27 вересня 2020 року документи Барана С.В. були розглянуті і прийнята постанова № 22, якою йому відмовлено в реєстрації кандидатом на посаду Бердянського міського голови. Підставою для відмови в реєстрації на підставі пункту 2 частини другої статті 230 Виборчого кодексу України (396-20) (далі - Кодекс) слугував витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, номер кримінального провадження 12020080130002116.
Суб’єкт звернення зі скаргою вважає постанову Бердянської міської територіальної виборчої комісії від 27 вересня № 22 незаконною і такою, що підлягає скасуванню і грубо порушує його виборчі права, Конституцію України (254к/96-ВР) і містить безпідставний та незаконний привід для відмови в реєстрації.
При цьому він заявляє, що не має судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, кримінального правопорушення проти виборчих прав громадян чи корупційного кримінального правопорушення, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку. А тому вважає підставу відмови йому в реєстрації його кандидатом на посаду Бердянського міського голови Бердянського району Запорізької області видуманою і яка не відповідає дійсності.
На виконання частини п’ятої статті 70 Виборчого кодексу України (396-20) (далі - Кодекс) та пункту 8.6 Порядку розгляду скарг виборчими комісіями з виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 21 серпня 2020 року № 192 (v0192359-20) (далі - Порядок), копію скарги надіслано суб’єкту оскарження, якого повідомлено про можливість подати письмові пояснення по суті скарги.
До Центральної виборчої комісії 1 жовтня 2020 року з Бердянської міської територіальної виборчої комісії надійшла копія постанови від 27 вересня 2020 року № 22, з якої вбачається, що підставою для її прийняття став витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, номер кримінального провадження 12020080130002116, а також пояснення голови Бердянської міської територіальної виборчої комісії Власової І.А., у яких не зазначено жодних аргументів щодо підстав прийняття комісією постанови від 27 вересня 2020 року № 22.
Відповідно до частини другої статті 3 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (1932-15) Комісія та її члени зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України (254к/96-ВР) та законами України.
Згідно з частиною четвертою статті 14 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (1932-15) скарги, що стосуються виборів чи референдумів, подаються до Комісії в порядку та строки, встановлені законом про вибори чи законом про референдуми.
Порядок і строки подання та розгляду скарг, що стосуються місцевих виборів, а також вимоги до їх форми і змісту визначено розділом XI Кодексу (396-20) .
Відповідно до частини сьомої статті 63 Кодексу (396-20) постановою Центральної виборчої комісії від 21 серпня 2020 року № 192 затверджено Порядок (v0192359-20) .
Згідно з частиною другою статті 72 Кодексу (396-20) , пунктом 10.3 Порядку (v0192359-20) перед розглядом скарги по суті виборча комісія вивчає скаргу для встановлення, чи подано її належним суб’єктом звернення зі скаргою, визначеним Кодексом (396-20) ; чи віднесено Кодексом розгляд скарги до повноважень виборчої комісії (належний суб’єкт розгляду скарги); чи дотримано суб’єктом звернення зі скаргою строки оскарження, встановлені Кодексом.
Частиною першою статті 65 Кодексу (396-20) , пунктом 2.1 Порядку (v0192359-20) визначено, що суб’єктом звернення зі скаргою може бути виборець, виборчі права або охоронювані законом інтереси якого щодо участі у виборчому процесі порушено рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта оскарження.
Виборець може оскаржити до відповідної виборчої комісії рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів оскарження, якщо такі рішення, дії чи бездіяльність порушують особисто його виборчі права або охоронювані законом інтереси щодо участі у виборчому процесі (частина друга статті 65 Кодексу (396-20) , пункт 2.2. Порядку (v0192359-20) ).
Згідно з частинами першою, шостою, сьомою статті 66 Кодексу (396-20) , пунктом 4.1, підпунктами 4, 6 пункту 4.3 Порядку (v0192359-20) скарга до виборчої комісії може бути подана суб’єктом звернення зі скаргою протягом двох днів після прийняття рішення, вчинення дії чи бездіяльності суб’єктом оскарження, за винятком випадків, зазначених у частинах другій і третій вказаної статті Кодексу (396-20) . Строк подання скарги продовженню або поновленню не підлягає, крім випадку повторного подання скарги після усунення її недоліків не пізніше наступного дня після дня її повернення суб’єктом розгляду скарги без розгляду відповідно до частини першої статті 68 Кодексу (396-20) . Днем подання скарги вважається день фактичного отримання скарги виборчою комісією.
Отже, скаргу подано належним суб’єктом із дотриманням встановленого Кодексом (396-20) строку.
Досліджуючи питання, чи належить розгляд поданої скарги до повноважень Центральної виборчої комісії (належний суб’єкт розгляду скарги), Комісія зазначає.
Згідно з пунктом 2 частини третьої статті 65 Кодексу (396-20) та підпунктом 1 пункту 3.1 Порядку (v0192359-20) до Центральної виборчої комісії може бути оскаржено бездіяльність територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів.
За змістом пункту 1-1 частини другої статті 64, підпункту 5 пункту 3.4 Порядку (v0192359-20) рішення чи дії територіальної виборчої комісії, крім установлених Кодексом (396-20) випадків, оскаржуються виключно до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України, шляхом подання позовної заяви.
Суб’єкт звернення зі скаргою оскаржує постанову Бердянської міської територіальної виборчої комісії від 27 вересня 2020 року № 22 "Про відмову в реєстрації Баран Сергія Вікторовича кандидатом на посаду Бердянського міського голови Бердянського району, висунутого в порядку самовисування".
Отже, Центральна виборча комісія констатує, що є неналежним суб’єктом розгляду скарги Барана С.В. у частині визнання незаконною та скасування постанови Бердянської міської територіальної виборчої комісії від 27 вересня 2020 року № 22.
Згідно з частиною третьою статті 72 Кодексу (396-20) та пунктом 10.6 Порядку (v0192359-20) виборча комісія приймає рішення про залишення скарги без розгляду по суті, якщо вона подана неналежним суб’єктом звернення зі скаргою чи до неналежного суб’єкта розгляду скарги або з порушенням строків оскарження, встановлених Кодексом (396-20) .
При цьому Комісія зазначає, що вимоги скарги щодо прийняття Комісією рішення про реєстрацію Барана С.В. або зобов’язання Бердянської міської територіальної виборчої комісії прийняти таке рішення, а також щодо надання оцінки порушенню конституційних прав скаржника та законодавства України про місцеві вибори Бердянською міською територіальною виборчою комісією є похідними від вимоги щодо визнання незаконною та скасування постанови Бердянської міської територіальної виборчої комісії від 27 вересня 2020 року № 22, а отже, також повинні бути залишені без розгляду по суті.
За таких обставин скарга Барана С.В. підлягає залишенню без розгляду по суті в цілому.
Враховуючи викладене, відповідно до частини третьої статті 65, статті 69, частин другої, третьої статті 72, статті 224 Виборчого кодексу України (396-20) , Порядку розгляду скарг виборчими комісіями з виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів (v0192359-20) , затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 21 серпня 2020 року № 192, керуючись частиною другою статті 3, статтями 11 - 13, 17, 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (1932-15) , Центральна виборча комісія постановляє:
1. Скаргу Барана Сергія Вікторовича залишити без розгляду по суті.
2. Копію цієї постанови надіслати Барану С.В. та Бердянській міській територіальній виборчій комісії Бердянського району Запорізької області.
3. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.
Голова
Центральної виборчої комісії
О.ДІДЕНКО