ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
09.10.2020 N 4240/ІПК/99-00-07-05-01-06
Державна податкова служба України розглянула запит фізичної особи - підприємця (далі - Підприємець) без дати та без номеру (вх. ДПС N 1886/ІПК/6 від 11.08.2020 р.) про надання податкової консультації та в порядку статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.
Відповідно до листа, Підприємцем на спрощеній системі оподаткування (2 група) протягом 2019 року отримано дохід за результатами господарської діяльності 1 400 000 грн.
Які фінансові санкції будуть застосовуватись за дохід отриманий з 01.01.2020 р. по 01.08.2020 р. (чи має місце принцип незворотності дії в часі законів?).
Які фінансові санкції будуть застосовуватись за дохід отриманий з 01.08.2020 р. по дату встановлення реєстратора розрахункових операцій? 10 % на всю суму доходу чи за кожне порушення окремо?
Правовідносини у цій сфері регулюються Податковим кодексом (2755-17) України (далі - Кодекс) та Законом України від 06 липня 1995 року N 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (265/95-ВР) (далі - Закон N 265).
Відповідно до пункту 296.10 статті 296 Кодексу (2755-17) реєстратори розрахункових операцій (далі - РРО) та/або програмні реєстратори розрахункових операцій (далі - ПРРО) не застосовуються платниками єдиного податку першої групи.
Водночас, п. 61 підрозділу 10 Розділу XX Перехідних положень ПКУ (2755-17) визначено, що до 1 січня 2021 року ПРРО/РРО не застосовуються платниками єдиного податку другої - четвертої груп (фізичними особами - підприємцями) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 000 000 гривень, крім тих, які здійснюють:
реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;
реалізацію лікарських засобів та виробів медичного призначення.
З 1 січня 2021 року до 1 квітня 2021 року ПРРО/РРО не застосовуються платниками єдиного податку другої - четвертої груп (фізичними особами - підприємцями), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 000 000 гривень, незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, які здійснюють:
реалізацію товарів (надання послуг) через мережу Інтернет;
реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;
реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров'я;
реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, та напівдорогоцінного каміння;
роздрібну торгівлю вживаними товарами в магазинах (група 47.79 КВЕД);
діяльність ресторанів, кафе, ресторанів швидкого обслуговування, якщо така діяльність є іншою, ніж визначена пунктом 11 статті 9 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг";
діяльність туристичних агентств, туристичних операторів;
діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення (група 55.10 КВЕД);
реалізацію текстилю (крім реалізації за готівкові кошти на ринках), деталей та приладдя для автотранспортних засобів відповідно до переліку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
У разі перевищення платником єдиного податку другої - четвертої груп (фізичною особою - підприємцем) в календарному році обсягу доходу 1 000 000 гривень, застосування ПРРО/РРО для такого платника єдиного податку є обов'язковим. Застосування ПРРО/РРО починається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується в усіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб'єкта господарювання, як платника єдиного податку.
При цьому, зазначеними положеннями Кодексу спосіб отримання доходу не розподіляється на готівковий або безготівковий.
Законом N 265 (265/95-ВР) визначено правові засади застосування ПРРО/РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Дія його поширюється на усіх суб'єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі.
Встановлення норм щодо незастосування ПРРО/РРО у інших законах, крім Податкового кодексу України (2755-17) , не допускається.
Також ПРРО/РРО не застосовуються усіма платниками податків у разі здійснення розрахунків виключно у безготівковій формі (шляхом переказу коштів із розрахункового рахунку на розрахунковий рахунок через установу банку, а також шляхом безпосереднього внесення готівки через касу банку для подальшого перерахування на розрахунковий рахунок).
Отже фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, при здійсненні розрахункових операцій виключно у безготівковій формі (шляхом перерахування коштів із розрахункового рахунку на розрахунковий рахунок через установу банку, а також шляхом безпосереднього внесення готівки через касу банку для подальшого перерахування на розрахунковий рахунок) можуть не застосовувати ПРРО/РРО незалежно від виду діяльності та обсягу отриманого доходу.
Тобто, фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, у разі перевищення обсягу доходу у календарному році більше 1 000 000 гривень (незалежно від виду та способу отримання такого доходу) зобов'язані з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення або перейти виключно на безготівкову форму розрахунків, або розпочати застосування ПРРО/РРО (якщо в подальшому розрахунки будуть здійснюватися готівковими коштами, платіжними картками, платіжними чеками, жетонами тощо).
Зауважимо, що застосування ПРРО/РРО у цьому випадку продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб'єкта господарювання, як платника єдиного податку.
Пунктом 1 статті 17 Закону N 265 встановлена відповідальність суб'єктів господарювання за порушення порядку застосування ПРРО/РРО при проведенні розрахунків із споживачами.
Так, зокрема, з 01.01.2021 р. у разі встановлення в ході перевірки факту: проведення розрахункових операцій з використанням ПРРО/РРО або розрахункових книжок на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг); непроведення розрахункових операцій через ПРРО/РРО з фіскальним режимом роботи; невідповідності на місці проведення розрахунків суми готівкових коштів сумі коштів, зазначеній у денному звіті реєстратора розрахункових операцій, більше ніж на 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, а в разі використання розрахункової книжки - загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня; невидача (в паперовому вигляді та/або електронній формі) відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, або проведення її без використання розрахункової книжки на окремому господарському об'єкті такого суб'єкта господарювання:
100 відсотків вартості проданих з порушеннями, встановленими цим пунктом, товарів (робіт, послуг) - за порушення, вчинене вперше;
150 відсотків вартості проданих з порушеннями, встановленими цим пунктом, товарів (робіт, послуг) - за кожне наступне вчинене порушення.
Звертаємо увагу, що пунктом 11 Розділу ІІ Прикінцевих положень Закону N 265 (265/95-ВР) , тимчасово, до 1 січня 2021 року, санкції, визначені пунктом 1 статті 17 цього Закону, застосовуються в таких розмірах:
10 відсотків вартості проданих з порушеннями, встановленими цим пунктом, товарів (робіт, послуг) - за порушення, вчинене вперше;
50 відсотків вартості проданих з порушеннями, встановленими цим пунктом, товарів (робіт, послуг) - за кожне наступне вчинене порушення.
Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу (2755-17) індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.