КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 13 жовтня 2020 р. № 958
Київ

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації загальнодержавних заходів у сфері освіти

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації загальнодержавних заходів у сфері освіти (131-2020-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2020 р. № 131 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 20, ст. 762), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 жовтня 2020 р. № 958

ЗМІНИ,

що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації загальнодержавних заходів у сфері освіти

1. Підпункт 6 пункту 3 викласти в такій редакції:
"6) розроблення, проведення експертизи, придбання, супроводження та розміщення в інформаційно-телекомунікаційних системах дистанційних курсів для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників;".
2. Пункт 6 виключити.
3. Пункт 29 доповнити абзацом такого змісту:
"Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня для розроблення, проведення експертизи, придбання, супроводження та розміщення в інформаційно-телекомунікаційних системах дистанційних курсів для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників може здійснювати попередню оплату в розмірі 25 відсотків вартості товарів, робіт і послуг, які згідно з укладеним договором передбачається поставити (виконати, надати) протягом поточного року.".