УХВАЛА
ПЕРШОЇ КОЛЕГІЇ СУДДІВ
ПЕРШОГО СЕНАТУ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Охоти Юрія Андрійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень підпунктів "а"-"г" пункту 2 частини п'ятої статті 328 Кодексу адміністративного судочинства України

м. К и ї в
3 вересня 2020 року
№ 196-1(І)/2020
Справа № 3-140/2020(340/20)
Перша колегія суддів Першого сенату Конституційного Суду України у складі:
Колісника Віктора Павловича - головуючого, доповідача,
Литвинова Олександра Миколайовича,
Філюка Петра Тодосьовича,
розглянула на засіданні питання про відкриття конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Охоти Юрія Андрійовича щодо відповідності Конституції України (254к/96-ВР) (конституційності) положень підпунктів "а"-"г" пункту 2 частини п'ятої статті 328 Кодексу адміністративного судочинства України.
Заслухавши суддю-доповідача Колісника В.П. та дослідивши матеріали справи, Перша колегія суддів Першого сенату Конституційного Суду України
установила:
1. Охота Ю.А. звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням перевірити на відповідність пункту 8 частини другої статті 129 Конституції України (конституційність) положення підпунктів "а"-"г" пункту 2 частини п'ятої статті 328 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - Кодекс).
Згідно з оспорюваними положеннями Кодексу (2747-15) "не підлягають касаційному оскарженню судові рішення у справах незначної складності та інших справах, розглянутих за правилами спрощеного позовного провадження (крім справ, які відповідно до цього Кодексу розглядаються за правилами загального позовного провадження), крім випадків, якщо: а) касаційна скарга стосується питання права, яке має фундаментальне значення для формування єдиної правозастосовчої практики; б) особа, яка подає касаційну скаргу, відповідно до цього Кодексу (2747-15) позбавлена можливості спростувати обставини, встановлені оскарженим судовим рішенням, при розгляді іншої справи; в) справа становить значний суспільний інтерес або має виняткове значення для учасника справи, який подає касаційну скаргу; г) суд першої інстанції відніс справу до категорії справ незначної складності помилково" (підпункти "а"-"г" пункту 2 частини п'ятої статті 328).
Зі змісту конституційної скарги та долучених до неї матеріалів випливає таке.
У жовтні 2019 року Охота Ю.А. звернувся до Львівського окружного адміністративного суду з позовом, у якому просив визнати протиправними дії та бездіяльність Львівської обласної державної адміністрації та стягнути з останньої моральну шкоду.
Рішенням Львівського окружного адміністративного суду від 11 грудня 2019 року в задоволенні позову відмовлено.
Восьмий апеляційний адміністративний суд постановою від 24 лютого 2020 року апеляційну скаргу Охоти Ю.А. залишив без задоволення, а рішення Львівського окружного адміністративного суду від 11 грудня 2019 року - без змін.
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду Ухвалою від 16 квітня 2020 року відмовив у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою Охоти Ю.А. на рішення Львівського окружного адміністративного суду від 11 грудня 2019 року та постанову Восьмого апеляційного адміністративного суду від 24 лютого 2020 року.
У конституційній скарзі зазначено, що "у випадку отримання Верховним Судом касаційної скарги, з якої буде вбачатися порушення нижчестоящими судами прав скаржника, проте такі порушення не підпадатимуть під виключні підстави оскарження, порушене право не зможе бути захищене, а це не сприяє основному завданню правосуддя".
Автор клопотання просить перевірити Конституційний Суд України на відповідність пункту 8 частини другої статті 129 Конституції України положення підпунктів "а"-"г" пункту 2 частини п'ятої статті 328 Кодексу, застосовані в ухвалі Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 16 квітня 2020 року у його справі.
2. Вирішуючи питання про відкриття конституційного провадження у справі, Перша колегія суддів Першого сенату Конституційного Суду України виходить із такого.
Відповідно до Закону України "Про Конституційний Суд України" (2136-19) конституційна скарга має містити обґрунтування тверджень щодо неконституційності закону України (його окремих положень) із зазначенням того, яке з гарантованих Конституцією України (254к/96-ВР) прав людини, на думку суб'єкта права на конституційну скаргу, зазнало порушення внаслідок застосування закону (пункт 6 частини другої статті 55); конституційна скарга вважається прийнятною за умов її відповідності вимогам, передбаченим, зокрема, статтею 55 цього закону (абзац перший частини першої статті 77); Конституційний Суд України відмовляє у відкритті конституційного провадження, визнавши конституційну скаргу неприйнятною, якщо зміст і вимоги конституційної скарги є очевидно необгрунтованими (частина четверта статті 77).
На підтвердження своєї позиції суб'єкт права на конституційну скаргу посилається на положення статті 1, частини другої статті 3, частин першої, другої статті 8 Конституції України, оспорювані положення Кодексу (2747-15) , рішення Європейського суду з прав людини та юридичні позиції Конституційного Суду України. Однак автор клопотання не навів аргументів щодо невідповідності оспорюваних положень Кодексу (2747-15) пункту 8 частини другої статті 129 Конституції України, а лише висловив незгоду із законодавчим регулюванням, що не можна вважати обґрунтуванням тверджень щодо їх неконституційності.
Таким чином, конституційна скарга не відповідає вимогам пункту 6 частини другої статті 55 Закону України "Про Конституційний Суд України", що є підставою для відмови у відкритті конституційного провадження у справі згідно з пунктом 4 статті 62 цього закону - неприйнятність конституційної скарги.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 151-1, 153 Конституції України, на підставі статей 7, 32, 37, 50, 55, 56, 58, 62, 77, 86 Закону України "Про Конституційний Суд України", відповідно до § 45, § 56 Регламенту Конституційного Суду України (v001z710-97) Перша колегія суддів Першого сенату Конституційного Суду України
ухвалила:
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Охоти Юрія Андрійовича щодо відповідності Конституції України (254к/96-ВР) (конституційності) положень підпунктів "а"-"г" пункту 2 частини п'ятої статті 328 Кодексу адміністративного судочинства України на підставі пункту 4 статті 62 Закону України "Про Конституційний Суд України" неприйнятність конституційної скарги.
2. Ухвала є остаточною.
ПЕРША КОЛЕГІЯ СУДДІВ
ПЕРШОГО СЕНАТУ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ