КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 жовтня 2020 р. № 1035
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 893 від 20.08.2021 (893-2021-п) )
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 2020 р. № 1035

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про порядок призначення житлових субсидій (848-95-п) , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива" (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 2000 р., № 5, ст.178; 2019 р., № 69, ст. 2390; 2020 р., № 3, ст. 161):
1) абзаци другий і третій пункту 9 замінити абзацами такого змісту:
"Заяви про призначення та надання житлової субсидії у грошовій формі за формою, встановленою Мінсоцполітики (далі - заява), з необхідними документами приймаються від громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення. З 1 січня 2021 р. заяви з необхідними документами приймаються від громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних держадміністрацій лише у разі надіслання їх поштою або в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг).
Заяви з необхідними документами також приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади (далі - посадові особи виконавчого органу) та посадовими особами центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати їх надходження відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення.
До 1 березня 2021 р. посадова особа виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг, яка приймає заяву з необхідними документами, за наявності технічної можливості реєструє заяву та формує електронну справу (заповнює відповідні електронні форми з використанням інформаційних систем Мінсоцполітики) і не пізніше наступного робочого дня надсилає електронну справу відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення засобами електронного зв’язку через інформаційні системи Мінсоцполітики з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" (851-15) , "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) , "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (80/94-ВР) .
З 1 березня 2021 р. заяви з необхідними документами приймаються посадовими особами виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг виключно з формуванням електронної справи.
Заяви з необхідними документами (після формування електронної справи) у паперовому вигляді передаються відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення не рідше ніж раз на два тижні.".
У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом сьомим;
2) у пункті 43:
в абзаці першому слова "структурному підрозділу з питань соціального захисту населення" виключити;
в абзаці другому слова "про призначення та надання житлової субсидії у грошовій формі за формою, встановленою Мінсоцполітики (далі - заява)" виключити.
2. Пункт 2 Порядку надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею (1192-2000-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2000 р. № 1192 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 31, ст. 1314; 2018 р., № 62, ст. 2144; 2020 р., № 61, ст. 1981), викласти в такій редакції:
"2. Призначення і виплата допомоги на догляд здійснюються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад міст обласного значення, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі - органи соціального захисту населення).
Заяви про призначення допомоги на догляд, до яких додаються необхідні документи (далі - заяви з необхідними документами), приймаються від громадян органами соціального захисту населення. З 1 січня 2021 р. заяви з необхідними документами приймаються від громадян органами соціального захисту населення районних держадміністрацій лише у разі надіслання їх поштою або в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг).
Заяви з необхідними документами також приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади (далі - посадові особи виконавчого органу) та посадовими особами центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати їх надходження відповідному органу соціального захисту населення.
До 1 березня 2021 р. посадова особа виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг, яка приймає заяву з необхідними документами, за наявності технічної можливості реєструє заяву та формує електронну справу (заповнює відповідні електронні форми з використанням інформаційних систем Мінсоцполітики) і не пізніше наступного робочого дня надсилає електронну справу відповідному органу соціального захисту населення засобами електронного зв’язку через інформаційні системи Мінсоцполітики з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" (851-15) , "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) , "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (80/94-ВР) .
З 1 березня 2021 р. заяви з необхідними документами приймаються посадовими особами виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг виключно з формуванням електронної справи.
Заяви з необхідними документами (після формування електронної справи) у паперовому вигляді передаються відповідному органу соціального захисту населення не рідше ніж раз на два тижні.
Якщо заявник вже отримує будь-який з видів державної допомоги, які призначаються органами соціального захисту населення, відомості про розмір допомоги враховуються такими органами без її декларування.".
3. У Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми (1751-2001-п) , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2365; 2003 р., № 9, ст. 397; 2018 р., № 62, ст. 2144; 2020 р., № 4, ст. 210, № 61, ст. 1981):
1) абзаци сьомий - одинадцятий пункту 2 викласти в такій редакції:
"Заяви з необхідними документами для призначення державної допомоги сім’ям з дітьми (далі - заяви з необхідними документами) приймаються від громадян органами соціального захисту населення. З 1 січня 2021 р. заяви з необхідними документами приймаються від громадян органами соціального захисту населення районних держадміністрацій лише у разі надіслання їх поштою (крім допомоги при народженні дитини з урахуванням вимог абзацу четвертого пункту 43 цього Порядку) або в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг).
Заяви з необхідними документами також приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади (далі - посадові особи виконавчого органу) та посадовими особами центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати їх надходження відповідному органу соціального захисту населення.
До 1 березня 2021 р. посадова особа виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг, яка приймає заяву з необхідними документами, за наявності технічної можливості реєструє заяву та формує електронну справу (заповнює відповідні електронні форми з використанням інформаційних систем Мінсоцполітики) і не пізніше наступного робочого дня надсилає електронну справу відповідному органу соціального захисту населення засобами електронного зв’язку через інформаційні системи Мінсоцполітики з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" (851-15) , "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) , "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (80/94-ВР) .
З 1 березня 2021 р. заяви з необхідними документами приймаються посадовими особами виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг виключно з формуванням електронної справи.
Заяви з необхідними документами (після формування електронної справи) у паперовому вигляді передаються відповідному органу соціального захисту населення не рідше ніж раз на два тижні.";
2) абзац третій пункту 43 виключити.
4. Пункт 3 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям (250-2003-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 250 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 9, ст. 394; 2020 р., № 61, ст. 1981), викласти в такій редакції:
"3. Призначення і виплата державної соціальної допомоги здійснюються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад міст обласного значення, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі - органи соціального захисту населення) за зареєстрованим місцем проживання або місцем проживання уповноваженого представника малозабезпеченої сім’ї.
Заяви про призначення державної соціальної допомоги, до яких додаються необхідні документи (далі - заяви з необхідними документами) приймаються від громадян органами соціального захисту населення. З 1 січня 2021 р. заяви з необхідними документами приймаються від громадян органами соціального захисту населення районних держадміністрацій лише у разі надіслання їх поштою або в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг).
Заяви з необхідними документами також приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади (далі - посадові особи виконавчого органу) та посадовими особами центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати їх надходження відповідному органу соціального захисту населення.
До 1 березня 2021 р. посадова особа виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг, яка приймає заяву з необхідними документами, за наявності технічної можливості реєструє заяву та формує електронну справу (заповнює відповідні електронні форми з використанням інформаційних систем Мінсоцполітики) і не пізніше наступного робочого дня надсилає електронну справу відповідному органу соціального захисту населення засобами електронного зв’язку через інформаційні системи Мінсоцполітики з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" (851-15) , "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) , "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (80/94-ВР) .
З 1 березня 2021 р. заяви з необхідними документами приймаються посадовими особами виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг виключно з формуванням електронної справи.
Заяви з необхідними документами (після формування електронної справи) у паперовому вигляді передаються відповідному органу соціального захисту населення не рідше ніж раз на два тижні.".
5. У Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян (785-2004-п) , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 р. № 785 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 24, ст. 1598; 2018 р., № 2, ст. 67):
1) доповнити Порядок пунктом 8-1 такого змісту:
"8-1. Заяви з необхідними документами для виплати грошової компенсації та компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування від осіб (крім осіб, зазначених в абзаці п’ятому пункту 8 цього Порядку) приймаються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад міст обласного значення, районних у містах у разі їх утворення (крім мм. Києва та Севастополя) рад. З 1 січня 2021 р. заяви з необхідними документами приймаються від осіб структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних держадміністрацій лише у разі надіслання їх поштою або в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг).
Заяви з необхідними документами для виплати грошової компенсації та компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування також приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади (далі - посадові особи виконавчого органу) та посадовими особами центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати їх надходження відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчому органу міської ради міста обласного значення, районної у місті у разі її утворення (крім мм. Києва та Севастополя) ради.
До 1 березня 2021 р. посадова особа виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг, яка приймає заяву з необхідними документами для виплати грошової компенсації та компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування, за наявності технічної можливості реєструє заяву та формує електронну справу (заповнює відповідні електронні форми з використанням інформаційних систем Мінсоцполітики) і не пізніше наступного робочого дня надсилає електронну справу відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчому органу міської ради міста обласного значення, районної у місті у разі її утворення (крім мм. Києва та Севастополя) ради засобами електронного зв’язку через інформаційні системи Мінсоцполітики з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" (851-15) , "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) , "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (80/94-ВР) .
З 1 березня 2021 р. заяви з необхідними документами для виплати грошової компенсації та компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування приймаються посадовими особами виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг виключно з формуванням електронної справи.
Заяви з необхідними документами для виплати грошової компенсації та компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування (після формування електронної справи) у паперовому вигляді передаються відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчому органу міської ради міста обласного значення, районної у місті у разі її утворення (крім мм. Києва та Севастополя) ради не рідше ніж раз на два тижні.";
2) у тексті Порядку слова "виконавчі органи міських, районних у містах у разі їх утворення (крім мм. Києва та Севастополя) рад" у всіх відмінках замінити словами "виконавчі органи міських рад міст обласного значення, районних у містах у разі їх утворення (крім мм. Києва та Севастополя) рад" у відповідному відмінку.
6. У постанові Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2005 р. № 261 (261-2005-п) "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 14, ст. 717; 2017 р., № 69, ст. 2075; 2018 р., № 16, ст. 545; 2020 р., № 63, ст. 2042):
1) постановляючу частину постанови доповнити абзацом такого змісту:
"Установити, що призначення і виплата державної соціальної допомоги на догляд одиноким особам, які досягли 80-річного віку та за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду, з 1 січня 2020 р. здійснюється за заявами осіб, які звернулися за призначенням такої допомоги до 1 листопада 2020 року.";
2) у Порядку (261-2005-п) , затвердженому зазначеною постановою:
абзац третій пункту 4 після слів "за призначенням соціальної допомоги)" доповнити словами "(у разі потреби)";
абзац десятий пункту 10 після слів "за призначенням соціальної допомоги" доповнити словами "(у разі потреби)";
у пункті 46:
доповнити пункт після абзацу першого новими абзацами такого змісту:
"Заяви з необхідними документами для призначення соціальної допомоги та допомоги на догляд особам, зазначеним у підпунктах 4-6 пункту 13 цього Порядку, приймаються від заявників органами соціального захисту населення. З 1 січня 2021 р. заяви з необхідними документами для призначення соціальної допомоги та допомоги на догляд особам, зазначеним у підпунктах 4-6 пункту 13 цього Порядку, приймаються від заявників органами соціального захисту населення районних держадміністрацій лише у разі надіслання їх поштою або в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг).
Заяви з необхідними документами для призначення соціальної допомоги та допомоги на догляд особам, зазначеним у підпунктах 4-6 пункту 13 цього Порядку, також приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади (далі - посадові особи виконавчого органу) та посадовими особами центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати їх надходження відповідному органу соціального захисту населення.
До 1 березня 2021 р. посадова особа виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг, яка приймає заяву з необхідними документами для призначення соціальної допомоги та допомоги на догляд особам, зазначеним у підпунктах 4-6 пункту 13 цього Порядку, за наявності технічної можливості реєструє заяву та формує електронну справу (заповнює відповідні електронні форми з використанням інформаційних систем Мінсоцполітики) і не пізніше наступного робочого дня надсилає електронну справу відповідному органу соціального захисту населення засобами електронного зв’язку через інформаційні системи Мінсоцполітики з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" (851-15) , "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) , "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (80/94-ВР) .
З 1 березня 2021 р. заяви з необхідними документами для призначення соціальної допомоги та допомоги на догляд особам, зазначеним у підпунктах 4-6 пункту 13 цього Порядку, приймаються посадовими особами виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг виключно з формуванням електронної справи.
Заяви з необхідними документами для призначення соціальної допомоги та допомоги на догляд особам, зазначеним у підпунктах 4-6 пункту 13 цього Порядку (після формування електронної справи), у паперовому вигляді передаються відповідному органу соціального захисту населення не рідше ніж раз на два тижні.".
У зв’язку з цим абзаци другий - дванадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - сімнадцятим;
абзац одинадцятий виключити;
в абзаці тринадцятому слова ", і печаткою цього органу" виключити;
абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:
"Орган, що призначає допомогу, а у випадках, передбачених абзацами третім - п’ятим цього пункту, посадові особи виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг видають заявнику (уповноваженій особі) розписку про прийняття заяви та доданих до неї документів із зазначенням дати прийняття заяви.";
в абзаці сімнадцятому після слів "з усіма необхідними документами" доповнити словами і цифрами ", а у випадках, передбачених абзацами третім - п’ятим цього пункту, - протягом 10 днів після одержання заяви про призначення соціальної допомоги та допомоги на догляд з усіма необхідними документами/електронної справи".
7. У Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (936-2005-п) , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2005 р. № 936 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 38, ст. 2372; 2007 р., № 12, ст. 429; 2016 р., № 87, ст. 2842, № 94, ст. 3086):
1) у пункті 3:
в абзаці першому слова і цифри "єдиною заявою відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 1146 "Про вдосконалення механізму надання соціальної допомоги" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 34, ст. 1584)" замінити словами "заявою, форма якої затверджується Мінсоцполітики";
доповнити пункт абзацами такого змісту:
"Заяви з необхідними документами для виплати компенсацій, допомоги певних видів та надання пільг приймаються від громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчими органами міської ради міста обласного значення, районної у місті (крім м. Києва) ради. З 1 січня 2021 р. заяви з необхідними документами для виплати компенсацій, допомоги певних видів та надання пільг приймаються від громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних держадміністрацій лише у разі надіслання їх поштою або в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг).
Заяви з необхідними документами для виплати компенсацій, допомоги певних видів та надання пільг також приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади (далі - посадові особи виконавчого органу) та посадовими особами центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати їх надходження відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчому органу міської ради міста обласного значення, районної у місті (крім м. Києва) ради.
До 1 березня 2021 р. посадова особа виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг, яка приймає заяву з необхідними документами для виплати компенсацій, допомоги певних видів та надання пільг, за наявності технічної можливості реєструє заяву та формує електронну справу (заповнює відповідні електронні форми з використанням інформаційних систем Мінсоцполітики) і не пізніше наступного робочого дня надсилає електронну справу відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчому органу міської ради міста обласного значення, районної у місті (крім м. Києва) ради засобами електронного зв’язку через інформаційні системи Мінсоцполітики з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" (851-15) , "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) , "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (80/94-ВР) .
З 1 березня 2021 р. заяви з необхідними документами для виплати компенсацій, допомоги певних видів та надання пільг приймаються посадовими особами виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг виключно з формуванням електронної справи.
Заяви з необхідними документами для виплати компенсацій, допомоги певних видів та надання пільг (після формування електронної справи) у паперовому вигляді передаються відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчому органу міської ради міста обласного значення, районної у місті (крім м. Києва) ради не рідше ніж раз на два тижні.";
2) в абзаці третьому пункту 13 слова "відповідних субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам" замінити словами "державного бюджету".
8. Пункт 5 Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме (189-2006-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 189 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 8, ст. 446; 2020 р., № 61, ст. 1981), викласти в такій редакції:
"5. Тимчасова допомога призначається та виплачується за місцем проживання (перебування) одного з батьків, який утримує дитину (далі - одержувач), структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад міст обласного значення, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі - органи соціального захисту населення). Ця допомога призначається та виплачується за місцем проживання у разі її неотримання за зареєстрованим місцем проживання заявника. Перевірка відомостей щодо неотримання допомоги проводиться органами соціального захисту населення з використанням інформаційних систем.
У разі зміни реєстрації місця проживання чи місця перебування одержувача виплата тимчасової допомоги продовжується органом соціального захисту населення за реєстрацією нового місця проживання з місяця звернення одержувача.
Заяви з необхідними документами для призначення тимчасової допомоги (далі - заяви з необхідними документами) приймаються від громадян органами соціального захисту населення. З 1 січня 2021 р. заяви з необхідними документами приймаються від громадян органами соціального захисту населення районних держадміністрацій лише у разі надіслання їх поштою або в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг).
Заяви з необхідними документами також приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади (далі - посадові особи виконавчого органу) та посадовими особами центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати їх надходження відповідному органу соціального захисту населення.
До 1 березня 2021 р. посадова особа виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг, яка приймає заяву з необхідними документами, за наявності технічної можливості реєструє заяву та формує електронну справу (заповнює відповідні електронні форми з використанням інформаційних систем Мінсоцполітики) і не пізніше наступного робочого дня надсилає електронну справу відповідному органу соціального захисту населення засобами електронного зв’язку через інформаційні системи Мінсоцполітики з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" (851-15) , "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) , "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (80/94-ВР) .
З 1 березня 2021 р. заяви з необхідними документами приймаються посадовими особами виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг виключно з формуванням електронної справи.
Заяви з необхідними документами (після формування електронної справи) у паперовому вигляді передаються відповідному органу соціального захисту населення не рідше ніж раз на два тижні.
Якщо заявник вже отримує будь-який з видів державної допомоги, які призначаються органами соціального захисту населення, відомості про розмір допомоги враховуються такими органами без її декларування.".
9. У Порядку забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями (999-2006-п) , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 р. № 999 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 30, ст. 2130; 2007 р., № 32, ст. 1291; 2008 р., № 31, ст. 996; 2010 р., № 68, ст. 2463; 2012 р., № 88, ст. 3571; 2016 р., № 101, ст. 3298; 2018 р., № 46, ст. 1616):
1) у пункті 5:
в абзаці п’ятому слова ", об’єднаної територіальної громади" виключити;
2) у пункті 34:
абзац перший замінити абзацами такого змісту:
"34. Особа з інвалідністю, законний представник недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю (крім осіб з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва) береться на облік на підставі заяви, форма якої затверджується Мінсоцполітики.
Заяви з необхідними документами приймаються від осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю органами соціального захисту населення за місцем реєстрації. З 1 січня 2021 р. заяви з необхідними документами приймаються від осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю органами соціального захисту населення районних держадміністрацій за місцем реєстрації лише у разі надіслання їх поштою або в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг).
Заяви з необхідними документами також приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади (далі - посадові особи виконавчого органу) та посадовими особами центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати їх надходження відповідному органу соціального захисту населення за місцем реєстрації.
До 1 березня 2021 р. посадова особа виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг, яка приймає заяву з необхідними документами, за наявності технічної можливості реєструє заяву та формує електронну справу (заповнює відповідні електронні форми з використанням інформаційних систем Мінсоцполітики) і не пізніше наступного робочого дня надсилає електронну справу відповідному органу соціального захисту населення за місцем реєстрації засобами електронного зв’язку через інформаційні системи Мінсоцполітики з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" (851-15) , "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) , "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (80/94-ВР) .
З 1 березня 2021 р. заяви з необхідними документами приймаються посадовими особами виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг виключно з формуванням електронної справи.
Заяви з необхідними документами (після формування електронної справи) у паперовому вигляді передаються відповідному органу соціального захисту населення за місцем реєстрації не рідше ніж раз на два тижні.
Для взяття на облік особа з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва подає до відділення виконавчої дирекції Фонду заяву, форма якої затверджується Мінсоцполітики.".
У зв’язку з цим абзаци другий - тринадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - дев’ятнадцятим;
в абзаці восьмому слова ", що реєструється у спеціальному журналі обліку," виключити;
доповнити пункт після абзацу сімнадцятого новим абзацом такого змісту:
"Копії поданих документів засвідчуються посадовими особами виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг, який прийняв заяву про взяття на облік.".
У зв’язку з цим абзаци вісімнадцятий і дев’ятнадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятнадцятим і двадцятим;
перше речення абзацу дев’ятнадцятого викласти в такій редакції: "Після надходження заяви з необхідними документами до органу соціального захисту населення або відділення виконавчої дирекції Фонду в триденний строк особі з інвалідністю надається направлення до лікувально-профілактичного закладу для проходження медичного огляду та направлення на МСЕК.".
10. У пункті 3 Порядку надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації) (80-2007-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 80 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 8, ст. 292; 2018 р., № 62, ст. 2137):
1) в абзаці першому слова "до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської (міст республіканського та обласного значення), районної у місті (у разі її утворення) ради, крім мм. Києва та Севастополя, ради об’єднаної територіальної громади (далі - місцевий орган) за місцем проживання (перебування)" виключити;
2) доповнити пункт після абзацу дев’ятого новими абзацами такого змісту:
"Заяви про надання послуг із комплексної реабілітації (абілітації) з необхідними документами приймаються від отримувачів або їх законних представників структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської (міст республіканського та обласного значення), районної у місті (у разі її утворення) ради, крім мм. Києва та Севастополя за місцем їх реєстрації (далі - місцевий орган). З 1 січня 2021 р. заяви з необхідними документами для отримання послуг із комплексної реабілітації (абілітації) приймаються від отримувачів або їх законних представників місцевими органами районних держадміністрацій лише у разі надіслання їх в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг).
Заяви з необхідними документами для отримання послуг із комплексної реабілітації (абілітації) також приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади (далі - посадові особи виконавчого органу) та посадовими особами центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати їх надходження місцевому органу.
До 1 березня 2021 р. посадова особа виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг, яка приймає заяву з необхідними документами для отримання послуг із комплексної реабілітації (абілітації), за наявності технічної можливості реєструє заяву та формує електронну справу (заповнює відповідні електронні форми з використанням інформаційних систем Мінсоцполітики) і не пізніше наступного робочого дня надсилає електронну справу відповідному місцевому органу засобами електронного зв’язку через інформаційні системи Мінсоцполітики з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" (851-15) , "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) , "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (80/94-ВР) .
З 1 березня 2021 р. заяви з необхідними документами для отримання послуг із комплексної реабілітації (абілітації) в установі приймаються посадовими особами виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг виключно з формуванням електронної справи.
Заяви з необхідними документами для отримання послуг із комплексної реабілітації (абілітації) в установі (після формування електронної справи) у паперовому вигляді передаються відповідному місцевому органу не рідше ніж раз на два тижні.".
У зв’язку з цим абзац десятий вважати абзацом п’ятнадцятим;
3) в абзаці п’ятнадцятому слова "і робить копії, які засвідчуються посадовою особою такого органу" виключити.
11. У Порядку виплати деяким категоріям осіб з інвалідністю грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування (150-2007-п) , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2007 р. № 150 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 10, ст. 358; 2015 р., № 96, ст. 3290; 2018 р., № 2, ст. 67):
1) пункт 3 доповнити абзацами такого змісту:
"Заяви з необхідними документами для виплати грошової компенсації за путівку та за самостійне лікування приймаються від осіб з інвалідністю структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад міст обласного значення, районних у містах у разі їх утворення (крім мм. Києва та Севастополя) рад. З 1 січня 2021 р. заяви з необхідними документами для виплати грошової компенсації за путівку та за самостійне лікування приймаються від осіб з інвалідністю структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних держадміністрацій лише у разі надіслання їх поштою або в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг).
Заяви з необхідними документами для виплати грошової компенсації за путівку та за самостійне лікування також приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади (далі - посадові особи виконавчого органу) та посадовими особами центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати їх надходження відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчому органу міської ради міста обласного значення, районної у місті у разі її утворення (крім мм. Києва та Севастополя) ради.
До 1 березня 2021 р. посадова особа виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг, яка приймає заяву з необхідними документами для виплати грошової компенсації за путівку та за самостійне лікування, за наявності технічної можливості реєструє заяву та формує електронну справу (заповнює відповідні електронні форми з використанням інформаційних систем Мінсоцполітики) і не пізніше наступного робочого дня надсилає електронну справу відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчому органу міської ради міста обласного значення, районної у місті у разі її утворення (крім мм. Києва та Севастополя) ради засобами електронного зв’язку через інформаційні системи Мінсоцполітики з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" (851-15) , "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) , "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (80/94-ВР) .
З 1 березня 2021 р. заяви з необхідними документами для виплати грошової компенсації за путівку та за самостійне лікування приймаються посадовими особами виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг виключно з формуванням електронної справи.
Заяви з необхідними документами для виплати грошової компенсації за путівку та за самостійне лікування (після формування електронної справи) у паперовому вигляді передаються відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчому органу міської ради міста обласного значення, районної у місті у разі її утворення (крім мм. Києва та Севастополя) ради не рідше ніж раз на два тижні.";
2) у тексті Порядку (150-2007-п) слова "виконавчий орган міської, районної у місті у разі її утворення (крім мм. Києва та Севастополя) ради" у всіх відмінках і формах числа замінити словами "виконавчий орган міської ради міста обласного значення, районної у місті у разі її утворення (крім мм. Києва та Севастополя) ради" у відповідному відмінку і числі.
12. У пункті 4 Порядку виплати одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня" (268-2011-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 268 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 20, ст. 845, № 56, ст. 2242; 2013 р., № 10, ст. 377):
1) абзац перший викласти в такій редакції:
"4. Винагорода виплачується структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі - органи соціального захисту). Для отримання винагороди жінка, якій присвоєно почесне звання, або уповноважена нею особа подає за місцем реєстрації зазначеної жінки такі документи:";
2) доповнити пункт після абзацу четвертого новими абзацами такого змісту:
"Заяви з необхідними документами для виплати винагороди приймаються від заявників органами соціального захисту населення. З 1 січня 2021 р. заяви з необхідними документами для виплати винагороди приймаються від заявників органами соціального захисту населення районних держадміністрацій лише у разі надіслання їх поштою або в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг).
Заяви з необхідними документами для виплати винагороди також приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади (далі - посадові особи виконавчого органу) та посадовими особами центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати їх надходження відповідному органу соціального захисту населення.
До 1 березня 2021 р. посадова особа виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг, яка приймає заяву з необхідними документами для виплати винагороди, за наявності технічної можливості реєструє заяву та формує електронну справу (заповнює відповідні електронні форми з використанням інформаційних систем Мінсоцполітики) і не пізніше наступного робочого дня надсилає електронну справу відповідному органу соціального захисту населення засобами електронного зв’язку через інформаційні системи Мінсоцполітики з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" (851-15) , "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) , "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (80/94-ВР) .
З 1 березня 2021 р. заяви з необхідними документами для виплати винагороди приймаються посадовими особами виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг виключно з формуванням електронної справи.
Заяви з необхідними документами для виплати винагороди (після формування електронної справи) у паперовому вигляді передаються відповідному органу соціального захисту населення не рідше ніж раз на два тижні.".
У зв’язку з цим абзаци п’ятий - сьомий вважати відповідно абзацами деcятим - дванадцятим.
13. У пункті 5 Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг (505-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 80, ст. 2271; 2015 р., № 70, ст. 2312; 2018 р., № 57, ст. 1992, № 72, ст. 2436; 2019 р., № 68, ст. 2361; 2020 р., № 32, ст. 1095, № 51, ст. 1591):
1) абзаци перший і другий викласти в такій редакції:
"5. Призначення і виплата грошової допомоги здійснюється уповноваженим органом за фактичним місцем проживання (перебування) сім’ї.
Для призначення грошової допомоги уповноважений представник сім’ї за умови пред’явлення паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, а для іноземців та осіб без громадянства - документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, подає складену в довільній формі письмову заяву про надання грошової допомоги та документи, визначені цим пунктом.";
2) у першому реченні абзацу третього слова "до уповноваженого органу" виключити;
3) доповнити пункт після абзацу шістнадцятого новими абзацами такого змісту:
"Заяви з необхідними документами для призначення грошової допомоги приймаються від уповноважених представників сім’ї уповноваженими органами. З 1 січня 2021 р. заяви з необхідними документами для призначення грошової допомоги приймаються від уповноважених представників сім’ї уповноваженими органами районних держадміністрацій лише у разі надіслання їх поштою або в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг).
Заяви з необхідними документами для призначення грошової допомоги також приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади (далі - посадові особи виконавчого органу) та посадовими особами центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати їх надходження відповідному уповноваженому органу.
До 1 березня 2021 р. посадова особа виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг, яка приймає заяву з необхідними документами для призначення грошової допомоги, за наявності технічної можливості реєструє заяву та формує електронну справу (заповнює відповідні електронні форми з використанням інформаційних систем Мінсоцполітики) і не пізніше наступного робочого дня надсилає електронну справу відповідному уповноваженому органу засобами електронного зв’язку через інформаційні системи Мінсоцполітики з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" (851-15) , "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) , "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (80/94-ВР) .
З 1 березня 2021 р. заяви з необхідними документами для призначення грошової допомоги приймаються посадовими особами виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг виключно з формуванням електронної справи.
Заяви з необхідними документами для призначення грошової допомоги (після формування електронної справи) у паперовому вигляді передаються відповідному уповноваженому органу не рідше ніж раз на два тижні.".
У зв’язку з цим абзаци сімнадцятий - двадцять четвертий вважати відповідно абзацами двадцять другим - двадцять дев’ятим;
4) в абзаці двадцять п’ятому слова "до уповноваженого органу" виключити.
14. У пункті 14 Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій та збройного конфлікту (604-2015-п) , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 604 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 68, ст. 2234; 2019 р., № 19, ст. 660):
1) в абзаці першому слова "органам соціального захисту населення" виключити;
2) доповнити пункт після абзацу третього новими абзацами такого змісту:
"Заяви з необхідними документами для отримання одноразової грошової допомоги приймаються від заявників органами соціального захисту населення. З 1 січня 2021 р. заяви з необхідними документами для отримання одноразової грошової допомоги приймаються від заявників органами соціального захисту населення районних держадміністрацій лише у разі надіслання їх поштою або в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг).
Заяви з необхідними документами для отримання одноразової грошової допомоги також приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади (далі - посадові особи виконавчого органу) та посадовими особами центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати їх надходження відповідному органу соціального захисту населення.
До 1 березня 2021 р. посадова особа виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг, яка приймає заяву з необхідними документами для отримання одноразової грошової допомоги, за наявності технічної можливості реєструє заяву та формує електронну справу (заповнює відповідні електронні форми з використанням інформаційних систем Мінсоцполітики) і не пізніше наступного робочого дня надсилає електронну справу відповідному органу соціального захисту населення засобами електронного зв’язку через інформаційні системи Мінсоцполітики з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" (851-15) , "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) , "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (80/94-ВР) .
З 1 березня 2021 р. заяви з необхідними документами для отримання одноразової грошової допомоги приймаються посадовими особами виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг виключно з формуванням електронної справи.
Заяви з необхідними документами для отримання одноразової грошової допомоги (після формування електронної справи) у паперовому вигляді передаються відповідному органу соціального захисту населення не рідше ніж раз на два тижні.".
У зв’язку з цим абзаци четвертий і п’ятий вважати відповідно абзацами дев’ятим і десятим.
15. У Порядку виплати одноразової компенсації за шкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, та щорічної допомоги на оздоровлення деяким категоріям громадян (760-2016-п) , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 760 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 87, ст. 2843):
1) у пункті 3:
слова і цифри "єдиною заявою, передбаченою постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 1146 "Про вдосконалення механізму надання соціальної допомоги (Офіційний вісник України, 2002 р., № 34, ст. 1584)" замінити словами "заявою, форма якої затверджується Мінсоцполітики";
доповнити пункт абзацами такого змісту:
"Заяви з необхідними документами для виплати одноразової компенсації приймаються від громадян уповноваженими органами. З 1 січня 2021 р. заяви з необхідними документами для виплати одноразової компенсації та щорічної допомоги приймаються від громадян уповноваженими органами районних держадміністрацій лише у разі надіслання їх поштою або в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг).
Заяви з необхідними документами для виплати одноразової компенсації також приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади (далі - посадові особи виконавчого органу) та посадовими особами центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати їх надходження відповідному уповноваженому органу.
До 1 березня 2021 р. посадова особа виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг, яка приймає заяву з необхідними документами для виплати одноразової компенсації, за наявності технічної можливості реєструє заяву та формує електронну справу (заповнює відповідні електронні форми з використанням інформаційних систем Мінсоцполітики) і не пізніше наступного робочого дня надсилає електронну справу відповідному уповноваженому органу засобами електронного зв’язку через інформаційні системи Мінсоцполітики з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" (851-15) , "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) , "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (80/94-ВР) .
З 1 березня 2021 р. заяви з необхідними документами для виплати одноразової компенсації приймаються посадовими особами виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг виключно з формуванням електронної справи.
Заяви з необхідними документами для виплати одноразової компенсації (після формування електронної справи) у паперовому вигляді передаються відповідному уповноваженому органу не рідше ніж раз на два тижні.".
16. У Порядку надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам та закладам відпочинку, здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (854-2016-п) , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 854 "Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Офіційний вісник України, 2016 р., № 94, ст. 3086; 2018 р., № 48, ст. 1676):
1) у пункті 9:
в абзаці першому слова "до органу соціального захисту населення" виключити;
доповнити пункт після абзацу сімнадцятого новими абзацами такого змісту:
"Заяви з необхідними документами для взяття на облік для забезпечення путівкою шляхом надання грошової допомоги приймаються від громадян органами соціального захисту населення. З 1 січня 2021 р. заяви з необхідними документами для взяття на облік для забезпечення путівкою шляхом надання грошової допомоги приймаються від громадян органами соціального захисту населення районних держадміністрацій лише у разі надіслання їх поштою або в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг).
Заяви з необхідними документами для взяття на облік для забезпечення путівкою шляхом надання грошової допомоги також приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади (далі - посадові особи виконавчого органу) та посадовими особами центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати їх надходження відповідному органу соціального захисту населення.
До 1 березня 2021 р. посадова особа виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг, яка приймає заяву з необхідними документами для взяття на облік для забезпечення путівкою шляхом надання грошової допомоги, за наявності технічної можливості реєструє заяву та формує електронну справу (заповнює відповідні електронні форми з використанням інформаційних систем Мінсоцполітики) і не пізніше наступного робочого дня надсилає електронну справу відповідному органу соціального захисту населення засобами електронного зв’язку через інформаційні системи Мінсоцполітики з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" (851-15) , "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) , "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (80/94-ВР) .
З 1 березня 2021 р. заяви з необхідними документами для взяття на облік для забезпечення путівкою шляхом надання грошової допомоги приймаються посадовими особами виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг виключно з формуванням електронної справи.
Заяви з необхідними документами для взяття на облік для забезпечення путівкою шляхом надання грошової допомоги (після формування електронної справи) у паперовому вигляді передаються відповідному органу соціального захисту населення не рідше ніж раз на два тижні.".
У зв’язку з цим абзаци вісімнадцятий і дев’ятнадцятий вважати відповідно абзацами двадцять третім і двадцять четвертим;
2) у пункті 25:
в абзаці першому слова "органу соціального захисту населення за місцем проживання" виключити;
доповнити пункт абзацами такого змісту:
"Заяви з необхідними документами для виплати грошової компенсації приймаються від громадян органами соціального захисту населення. З 1 січня 2021 р. заяви з необхідними документами для виплати грошової компенсації приймаються від громадян органами соціального захисту населення районних держадміністрацій лише у разі надіслання їх поштою або в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг).
Заяви з необхідними документами для виплати грошової компенсації також приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади (далі - посадові особи виконавчого органу) та посадовими особами центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати їх надходження відповідному органу соціального захисту населення.
До 1 березня 2021 р. посадова особа виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг, яка приймає заяву з необхідними документами для виплати грошової компенсації, за наявності технічної можливості реєструє заяву та формує електронну справу (заповнює відповідні електронні форми з використанням інформаційних систем Мінсоцполітики) і не пізніше наступного робочого дня надсилає електронну справу відповідному органу соціального захисту населення засобами електронного зв’язку через інформаційні системи Мінсоцполітики з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" (851-15) , "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) , "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (80/94-ВР) .
З 1 березня 2021 р. заяви з необхідними документами для виплати грошової компенсації приймаються посадовими особами виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг виключно з формуванням електронної справи.
Заяви з необхідними документами для виплати грошової компенсації (після формування електронної справи) у паперовому вигляді передаються відповідному органу соціального захисту населення не рідше ніж раз на два тижні.".
( Пункт 17 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 893 від 20.08.2021 (893-2021-п) )
18. У Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (256-2017-п) , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 р. № 256 "Деякі питання використання коштів державного бюджету для виконання заходів із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення" (Офіційний вісник України, 2017 р., № 33, ст. 1044; 2020 р., № 77, ст. 2464):
1) у пункті 4:
в абзаці першому слова ", поданої центру надання адміністративних послуг або районному органові соціального захисту населення" виключити;
доповнити пункт абзацами такого змісту:
"Заяви з необхідними документами для отримання допомоги приймаються від заявників районними органами соціального захисту населення. З 1 січня 2021 р. заяви з необхідними документами для отримання допомоги приймаються від заявників районними органами соціального захисту населення районних держадміністрацій лише у разі надіслання їх поштою або в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг).
Заяви з необхідними документами для отримання допомоги також приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади (далі - посадові особи виконавчого органу) та посадовими особами центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати їх надходження відповідному районному органу соціального захисту населення.
До 1 березня 2021 р. посадова особа виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг, яка приймає заяву з необхідними документами для отримання допомоги, за наявності технічної можливості реєструє заяву та формує електронну справу (заповнює відповідні електронні форми з використанням інформаційних систем Мінсоцполітики) і не пізніше наступного робочого дня надсилає електронну справу відповідному районному органу соціального захисту населення засобами електронного зв’язку через інформаційні системи Мінсоцполітики з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" (851-15) , "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) , "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (80/94-ВР) .
З 1 березня 2021 р. заяви з необхідними документами для отримання допомоги приймаються посадовими особами виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг виключно з формуванням електронної справи.
Заяви з необхідними документами для отримання допомоги (після формування електронної справи) у паперовому вигляді передаються відповідному районному органу соціального захисту населення не рідше ніж раз на два тижні.";
2) в абзаці дев’ятому пункту 5 після слів "посадовими особами" доповнити словами "виконавчого органу або", а слова "або органу соціального захисту населення" виключити.
19. Абзаци четвертий - дев’ятий пункту 7 Порядку виплати допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях (250-2019-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2019 р. № 250 "Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним сім’ям" (Офіційний вісник України, 2019 р., № 28, ст. 985, № 70, ст. 2453; 2020 р., № 61, ст. 1981), замінити абзацами такого змісту:
"Заяви про призначення допомоги, до яких додаються необхідні документи (далі - заяви з необхідними документами), приймаються від громадян органами соціального захисту населення. З 1 січня 2021 р. заяви з необхідними документами приймаються від громадян органами соціального захисту населення районних держадміністрацій лише у разі надіслання їх поштою або в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг).
Заяви з необхідними документами також приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади (далі - посадові особи виконавчого органу) та посадовими особами центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати їх надходження відповідному органу соціального захисту населення.
До 1 березня 2021 р. посадова особа виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг, яка приймає заяву з необхідними документами, за наявності технічної можливості реєструє заяву та формує електронну справу (заповнює відповідні електронні форми з використанням інформаційних систем Мінсоцполітики) і не пізніше наступного робочого дня надсилає електронну справу відповідному органу соціального захисту населення засобами електронного зв’язку через інформаційні системи Мінсоцполітики з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" (851-15) , "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) , "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (80/94-ВР) .
З 1 березня 2021 р. заяви з необхідними документами приймаються посадовими особами виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг виключно з формуванням електронної справи.
Заяви з необхідними документами (після формування електронної справи) у паперовому вигляді передаються відповідному органу соціального захисту населення не рідше ніж раз на два тижні.".
У зв’язку з цим абзаци десятий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим і тринадцятим.
20. У Порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі (373-2019-п) , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 373 "Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі" (Офіційний вісник України, 2019 р., № 36, ст. 1263; 2020 р., № 3, ст. 161):
1) у пункті 3-1:
в абзаці першому слова "звертаються до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, а у сільській місцевості - до уповноважених осіб, визначених виконавчими комітетами селищних і сільських рад," замінити словами "або їх законні представники звертаються";
абзац другий замінити абзацами такого змісту:
"Заяви з необхідними документами для призначення пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу приймаються від заявників структурними підрозділами з питань соціального захисту населення. З 1 січня 2021 р. заяви з необхідними документами для призначення пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу приймаються від заявників структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних держадміністрацій лише у разі надіслання їх поштою або в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг).
Заяви з необхідними документами для призначення пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу також приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади (далі - посадові особи виконавчого органу) та посадовими особами центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати їх надходження відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення.
До 1 березня 2021 р. посадова особа виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг, яка приймає заяву з необхідними документами для призначення пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу, за наявності технічної можливості реєструє заяву та формує електронну справу (заповнює відповідні електронні форми з використанням інформаційних систем Мінсоцполітики) і не пізніше наступного робочого дня надсилає електронну справу відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення засобами електронного зв’язку через інформаційні системи Мінсоцполітики з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" (851-15) , "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) , "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (80/94-ВР) .
З 1 березня 2021 р. заяви з необхідними документами для призначення пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу приймаються посадовими особами виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг виключно з формуванням електронної справи.
Заяви з необхідними документами для призначення пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу (після формування електронної справи) у паперовому вигляді передаються відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення не рідше ніж раз на два тижні.";
2) у пункті 3-2:
в абзаці першому слова "уповноважені особи, визначені виконавчими органами ради об’єднаної територіальної громади, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад," замінити словами "посадові особи виконавчого органу".
21. Пункт 5 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною" (552-2019-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 р. № 552 "Деякі питання виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплати послуг із здійснення патронату над дитиною та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримки малих групових будинків" (Офіційний вісник України, 2019 р., № 53, ст. 1840), після абзацу сьомого доповнити новими абзацами такого змісту:
"Заяви з необхідними документами для призначення державної соціальної допомоги та грошового забезпечення приймаються від заявників структурними підрозділами з питань соціального захисту населення. З 1 січня 2021 р. заяви з необхідними документами для призначення державної соціальної допомоги та грошового забезпечення приймаються від заявників структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних держадміністрацій лише у разі надіслання їх поштою або в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг).
Заяви з необхідними документами для призначення державної соціальної допомоги та грошового забезпечення також приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади (далі - посадові особи виконавчого органу) та посадовими особами центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати їх надходження відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення.
До 1 березня 2021 р. посадова особа виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг, яка приймає заяву з необхідними документами для призначення державної соціальної допомоги та грошового забезпечення, за наявності технічної можливості реєструє заяву та формує електронну справу (заповнює відповідні електронні форми з використанням інформаційних систем Мінсоцполітики) і не пізніше наступного робочого дня надсилає електронну справу відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення засобами електронного зв’язку через інформаційні системи Мінсоцполітики з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" (851-15) , "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) , "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (80/94-ВР) .
З 1 березня 2021 р. заяви з необхідними документами для призначення державної соціальної допомоги та грошового забезпечення приймаються посадовими особами виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг виключно з формуванням електронної справи.
Заяви з необхідними документами для призначення державної соціальної допомоги та грошового забезпечення (після формування електронної справи) у паперовому вигляді передаються відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення не рідше ніж раз на два тижні.".
У зв’язку з цим абзаци восьмий і дев’ятий вважати відповідно абзацами тринадцятим і чотирнадцятим.
22. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2020 р. № 264 (264-2020-п) "Деякі питання надання державної соціальної допомоги" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 32, ст. 1093, № 61, ст. 1981) доповнити абзацом такого змісту:
"Не підлягають поверненню кошти державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та допомоги на дітей одиноким матерям, виплачені отримувачам під час карантину до 1 липня 2020 р., якщо не було підтверджено право на отримання допомоги або її розмір внаслідок перерахунку зменшився. Якщо отримувач державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, допомоги на дітей одиноким матерям повернув суми надміру виплачених коштів, орган соціального захисту населення повертає такі кошти отримувачу допомоги.".
23. У Порядку та умовах реалізації пілотного проекту "Монетизація одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" у 2020-2021 роках (744-2020-п) , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. № 744 "Деякі питання реалізації пілотного проекту з монетизації одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 69, ст. 2219):
1) у пункті 7:
в абзаці першому слова "структурному підрозділу з питань соціального захисту населення, виконавчому органу сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади (далі - виконавчий орган місцевої ради)" виключити;
доповнити пункт абзацами такого змісту:
"Заяви з необхідними документами для отримання грошової компенсації приймаються від заявників структурними підрозділами з питань соціального захисту населення. З 1 січня 2021 р. заяви з необхідними документами для отримання грошової компенсації приймаються від заявників структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних держадміністрацій лише у разі надіслання їх поштою або в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг).
Заяви з необхідними документами для отримання грошової компенсації також приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади (далі - посадові особи виконавчого органу) та посадовими особами центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати їх надходження відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення.
До 1 березня 2021 р. посадова особа виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг, яка приймає заяву з необхідними документами для отримання грошової компенсації, за наявності технічної можливості реєструє заяву та формує електронну справу (заповнює відповідні електронні форми з використанням інформаційних систем Мінсоцполітики) і не пізніше наступного робочого дня надсилає електронну справу відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення засобами електронного зв’язку через інформаційні системи Мінсоцполітики з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" (851-15) , "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) , "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (80/94-ВР) .
З 1 березня 2021 р. заяви з необхідними документами для отримання грошової компенсації приймаються посадовими особами виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг виключно з формуванням електронної справи.
Заяви з необхідними документами для отримання грошової компенсації (після формування електронної справи) у паперовому вигляді передаються відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення не рідше ніж раз на два тижні.";
2) пункт 12 виключити.