МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ЛИСТ
15.10.2020 № 07010-03-2/31720

Щодо оплати роботодавцем курсів підвищення кваліфікації

Міністерство фінансів України розглянуло <...> звернення <...> про надання роз'яснень щодо підвищення кваліфікації медичних працівників установ соціального захисту та закладів освіти і в межах компетенції повідомляє.
Організаційні засади безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров'я визначені Положенням про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров'я (302-2018-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 302.
Відповідно до вказаного Положення (302-2018-п) всі фахівці у сфері охорони здоров'я після здобуття вищої освіти у зазначеній сфері охорони здоров'я та отримання кваліфікації після закінчення навчання в інтернатурі для подальшої атестації відповідно до законодавства зобов'язані дотримуватися вимог до безперервного професійного розвитку.
Фінансування безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров'я здійснюється за рахунок бюджетних коштів відповідно до Реєстру медичних працівників та Реєстру медичних спеціалістів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411 (411-2018-п) "Деякі питання електронної системи охорони здоров'я" ("Офіційний вісник України", 2018 р., № 46, ст. 1604), у порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров'я України, з урахуванням принципу індивідуального виділення фіксованої суми коштів на безперервний професійний розвиток окремого лікаря, а також за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб та інших не заборонених законодавством джерел фінансування.
Отже, у разі якщо у кошторисі закладу не передбачено кошти на безперервний професійний розвиток фахівців у сфері охорони здоров'я, такі фахівці можуть оплатити проходження безперервного професійного розвитку самостійно.
<...>
Заступник Міністра
Р. Єрмоличев