ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
від 28 жовтня 2020 року № 432

Про Роз’яснення щодо окремих питань організації підготовки та проведення повторного голосування з виборів депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч), сільського, селищного, міського голови

Відповідно до статей 5, 52, 58, 196, пункту 2-1 частини першої статті 205, пункту 19 частини другої статті 206, статей 208 - 210, 213 - 215, 231, 238 - 240, 242, 268, 269, 278, 280, 281 Виборчого кодексу України (396-20) , керуючись статтями 11 - 13, пунктом 1 частини другої статті 16, пунктами 4, 5 статті 17, пунктом 2 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (1932-15) , Центральна виборча комісія постановляє:
1. Затвердити Роз’яснення щодо окремих питань організації підготовки та проведення повторного голосування з виборів депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч), сільського, селищного, міського голови (додається).
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Центральної виборчої комісії від 3 листопада 2015 року № 524 (v0524359-15) "Про Роз’яснення щодо окремих питань організації підготовки та проведення повторного голосування з виборів депутатів сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ";
пункт 3 постанови Центральної виборчої комісії від 13 листопада 2015 року № 559 "Про внесення змін до деяких постанов Центральної виборчої комісії".
3. Цю постанову надіслати органам ведення Державного реєстру виборців для доведення до відома відповідних територіальних виборчих комісій.
4. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.
Голова
Центральної виборчої комісії
О.ДІДЕНКО
Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 28 жовтня 2020 року № 432

РОЗ’ЯСНЕННЯ

щодо окремих питань організації підготовки та проведення повторного голосування з виборів депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч), сільського, селищного, міського голови

Це Роз’яснення спрямовано на забезпечення однакового застосування положень Виборчого кодексу України (396-20) (далі - Кодекс) під час організації підготовки та проведення повторного голосування з виборів депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч), сільського, селищного, міського голови (далі - повторне голосування).
1. Згідно з частиною другою статті 196 Кодексу (396-20) виборчий процес місцевих виборів у випадках, передбачених Кодексом, включає також етапи повторного голосування та підрахунку голосів виборців, установлення підсумків повторного голосування і результатів місцевих виборів.
Підготовка та проведення повторного голосування, підрахунок голосів виборців, установлення підсумків голосування та результатів відповідних місцевих виборів у відповідному виборчому окрузі здійснюються у порядку, визначеному Кодексом, з особливостями, встановленими статтею 281 Кодексу (396-20) , та з урахуванням цього Роз’яснення.
Рішення про призначення повторного голосування у багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) та/або про призначення повторного голосування з виборів сільського, селищного, міського голови приймається сільською, селищною, міською виборчою комісією з відповідних місцевих виборів (статті 269, 278 Кодексу (396-20) ).
2. Відповідно до положень частини другої статті 268 Кодексу (396-20) відповідна територіальна виборча комісія на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях з відповідних місцевих виборів (у тому числі протоколів з позначкою "Уточнений"), а в разі проведення повторного підрахунку голосів виборців - на підставі протоколів відповідної територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, не пізніш як на дванадцятий день з дня голосування встановлює результати голосування з відповідних місцевих виборів сільського, селищного, міського голови, депутатів у багатомандатних виборчих округах у день виборів, про що складає протокол.
За змістом статей 269, 278 Кодексу (396-20) сільська, селищна, міська виборча комісія:
встановлюючи результати голосування з виборів депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) у відповідному багатомандатному виборчому окрузі, приймає одне з передбачених частиною першою статті 269 Кодексу (396-20) рішень, зокрема може прийняти рішення про призначення повторного голосування у відповідному багатомандатному виборчому окрузі;
на підставі протоколу про результати голосування з виборів сільського, селищного, міського голови приймає одне з передбачених частиною першою статті 278 Кодексу (396-20) рішень, зокрема може прийняти рішення про призначення повторного голосування з виборів сільського, селищного, міського голови.
Отже, сільська, селищна, міська виборча комісія після складення протоколу про результати голосування з відповідних місцевих виборів та за наявності передбачених Кодексом (396-20) підстав приймає рішення про призначення повторного голосування.
3. Повторне голосування призначається на неділю - в межах тритижневого строку після дня прийняття рішення про призначення повторного голосування (абзац четвертий частини першої статті 281 Кодексу (396-20) ).
При цьому територіальна виборча комісія під час визначення у рішенні про призначення повторного голосування дня повторного голосування враховує, що першим днем, з якого обчислюється тритижневий строк для призначення повторного голосування, є наступний день з дня прийняття такого рішення.
Також для визначення дня повторного голосування територіальним виборчим комісіям слід керуватися таким.
Виборчий процес - це здійснення суб’єктами виборчого процесу протягом установленого Кодексом періоду часу виборчих процедур, пов’язаних із підготовкою і проведенням відповідних виборів, встановленням та офіційним оголошенням (офіційним оприлюдненням) їх результатів (частина перша статті 20 Кодексу (396-20) ).
Зокрема, частиною першою статті 242 Кодексу (396-20) передбачено строки виготовлення та отримання виготовлених виборчих бюлетенів для голосування на місцевих виборах.
Таким чином, день повторного голосування, який визначається у відповідному рішенні територіальної виборчої комісії, повинен припадати на неділю (в межах тритижневого строку після дня прийняття рішення про призначення повторного голосування), до настання якої територіальна виборча комісія зможе забезпечити здійснення необхідних виборчих процедур у встановлені Кодексом (396-20) строки.
4. Територіальна виборча комісія з відповідних місцевих виборів приймає рішення про призначення повторного голосування у відповідному виборчому окрузі, якщо:
1) за результатами голосування у відповідному багатомандатному виборчому окрузі на останній мандат у цьому окрузі претендують два або більше кандидатів у депутати, які отримали однакову кількість голосів виборців;
2) у виборчому окрузі в день голосування найбільшу і водночас однакову кількість голосів виборців набрали два або більше кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови;
3) до виборчого бюлетеня у день голосування було включено більше двох кандидатів на посаду міського (міста з кількістю виборців 75 тисяч і більше) голови, і за результатами голосування у день виборів жоден з них не отримав на свою підтримку більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.
5. Про прийняте рішення щодо проведення повторного голосування територіальна виборча комісія не пізніш як наступного дня після дня його прийняття інформує Центральну виборчу комісію відповідно до Порядку інформування Центральної виборчої комісії про перебіг виборчого процесу місцевих виборів (v0200359-20) , затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 25 серпня 2020 року № 200, а також відповідну місцеву раду, орган ведення Державного реєстру виборців та доводить до загального відома у визначений комісією спосіб (шляхом розміщення на офіційному вебсайті територіальної виборчої комісії (за наявності), вебсайті відповідної місцевої ради (за наявності) та/або на стенді офіційних матеріалів виборчої комісії).
У рішенні територіальної виборчої комісії щодо проведення повторного голосування зазначаються відомості про прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності), число, місяць, рік народження, суб’єкта висування або про самовисування кандидатів у депутати сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч), кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, які включаються до виборчого бюлетеня для повторного голосування.
6. Одночасно з призначенням повторного голосування відповідна територіальна виборча комісія затверджує текст виборчого бюлетеня.
До виборчого бюлетеня для повторного голосування, призначеного відповідно до пункту 1 частини першої статті 281 Кодексу (396-20) (якщо у відповідному виборчому окрузі в день голосування найбільшу і водночас однакову кількість голосів виборців набрали два або більше кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови), включаються кандидати в депутати в багатомандатному виборчому окрузі, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, які за результатами голосування на відповідних виборах набрали найбільшу і водночас однакову кількість голосів виборців, крім тих кандидатів, які після дня голосування відмовилися від балотування.
До виборчого бюлетеня для повторного голосування, призначеного відповідно до пункту 2 частини першої статті 281 Кодексу (396-20) (якщо до виборчого бюлетеня у день голосування було включено більше двох кандидатів на посаду міського (міста з кількістю виборців 75 тисяч і більше) голови і за результатами голосування у день виборів жоден з них не отримав на свою підтримку більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні), включаються два кандидати на посаду міського голови, які за підсумками голосування на виборах міського голови отримали найбільшу кількість голосів виборців, крім тих кандидатів, які після дня голосування відмовилися від балотування.
7. Виборчі бюлетені для повторного голосування виготовляються за формами (v0295359-20) та кольорами (v0295359-20) , затвердженими постановою Центральної виборчої комісії від 24 вересня 2020 року № 295 "Про затвердження форми та кольору виборчих бюлетенів з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у місті, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів", із зазначенням після назви місцевих виборів і дати їх проведення слів "ПОВТОРНЕ ГОЛОСУВАННЯ" та дати його проведення, у тій самій кількості, що й для голосування у день голосування.
Відповідна територіальна виборча комісія забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів для повторного голосування, їх передачу відповідним виборчим комісіям згідно з Кодексом (396-20) та Порядком виготовлення виборчих бюлетенів з місцевих виборів та їх передачі відповідним територіальним і дільничним виборчим комісіям (v0330359-20) , затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від 2 жовтня 2020 року № 330.
8. Для підготовки і проведення повторного голосування та підрахунку голосів виборців використовуються звичайні виборчі дільниці та спеціальні виборчі дільниці, що існують на постійній основі у стаціонарних закладах охорони здоров’я.
Зміна меж багатомандатних виборчих округів з виборів депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) до завершення повторного голосування не допускається.
9. Підготовка і проведення повторного голосування здійснюються дільничними виборчими комісіями у тому самому складі, який проводив голосування на відповідних виборах у відповідних виборчих округах (частина восьма статті 281 Кодексу (396-20) ).
Повноваження складу або члена дільничної виборчої комісії можуть бути достроково припинені в порядку, встановленому статтею 208 Кодексу (396-20) , з урахуванням Роз’яснення щодо порядку дострокового припинення повноважень усього складу та окремих членів виборчих комісій з місцевих виборів (v0351359-20) , затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 6 жовтня 2020 року № 351.
10. Повторне голосування під час проведення чергових, позачергових, додаткових і перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч), сільських, селищних, міських голів фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на здійснення Центральною виборчою комісією керівництва та управління у сфері проведення виборів та референдумів, коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, а також коштів власних виборчих фондів кандидатів, включених до виборчих бюлетенів для повторного голосування.
При цьому Центральна виборча комісія затверджує середні норми видатків територіальної та дільничної виборчих комісій на підготовку і проведення повторного голосування.
Територіальна виборча комісія невідкладно повідомляє відповідну місцеву державну адміністрацію або виконавчий орган міської ради, які здійснювали безпосередньо розподіл субвенції на підготовку та проведення відповідних місцевих виборів, про прийняте рішення щодо проведення повторного голосування та надає пропозиції щодо обсягу видатків такої комісії та відповідних дільничних виборчих комісій, необхідних для проведення повторного голосування, розраховані на підставі середніх норм видатків для відповідної територіальної виборчої комісії та дільничної виборчої комісії. При цьому враховуються залишки не використаних територіальною виборчою комісією коштів.
Відповідні районні державні адміністрації, виконавчі органи міських рад передають указану інформацію обласним, Київській, Севастопольській міським державним адміністраціям.
Обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації надають Центральній виборчій комісії пропозиції щодо обсягу видатків на проведення повторного голосування з урахуванням залишку невикористаних коштів субвенції у межах області, міст Києва, Севастополя.
Центральна виборча комісія на підставі наданих обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями пропозицій здійснює розподіл субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам на підготовку та проведення повторного голосування за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, з урахуванням залишків невикористаних коштів.
Обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації розподіляють субвенцію з Державного бюджету України між місцевими бюджетами відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2020 року № 745 (745-2020-п) "Про затвердження Порядку фінансування виборчих комісій під час підготовки і проведення місцевих виборів".
Територіальна виборча комісія на підставі розподілу субвенції вносить зміни до кошторису, плану асигнувань загального фонду місцевого бюджету та єдиного кошторису видатків.
Фінансування повторного голосування під час проведення повторних, проміжних місцевих виборів здійснюється за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів та коштів власних виборчих фондів кандидатів, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування.
11. Передвиборна агітація перед повторним голосуванням розпочинається з дня, наступного після дня призначення повторного голосування, і закінчується о 24 годині останньої п’ятниці перед днем повторного голосування.
Використання коштів власних виборчих фондів кандидатів, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, поновлюється з дня прийняття рішення про призначення повторного голосування у відповідному виборчому окрузі.
Витрачання коштів з поточного рахунку виборчого фонду кандидата, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, після 18 години останнього дня перед днем повторного голосування здійснюється виключно у разі, якщо рахунки на оплату товарів, робіт і послуг були виставлені до зазначеного часу.
Витрачання коштів з поточного рахунку виборчого фонду кандидата, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, припиняється о 18 годині середи після дня повторного голосування.
12. У разі прийняття відповідною територіальною виборчою комісією рішення про призначення повторного голосування розпорядник поточного рахунку виборчого фонду кандидата, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, зобов’язаний не пізніше ніж за п’ять днів до дня повторного голосування подати до відповідної територіальної виборчої комісії проміжний фінансовий звіт за період з дня, наступного за днем офіційного опублікування рішення відповідної територіальної виборчої комісії про призначення повторного голосування, до сьомого дня перед днем повторного голосування. Розпорядник поточного рахунку виборчого фонду кандидата, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, зобов’язаний не пізніш як на сьомий день після дня повторного голосування подати до відповідної територіальної виборчої комісії остаточний фінансовий звіт.
Форми (v0324359-20) фінансових звітів установлено та порядок (v0324359-20) їх складання затверджено постановою Центральної виборчої комісії від 1 жовтня 2020 року № 324 "Про форми фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів місцевих організацій політичних партій, кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, порядок їх складання та проведення аналізу".
13. Для проведення повторного голосування списки виборців на звичайних виборчих дільницях виготовляються органами ведення Державного реєстру виборців за формою (v0124359-20) , встановленою постановою Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року № 124 "Про форми списків виборців на виборчих дільницях та інших виборчих документів для підготовки та проведення голосування на виборах", та передаються дільничним виборчим комісіям не пізніш як за два дні до дня повторного голосування в порядку, встановленому Кодексом (396-20) .
Списки виборців для повторного голосування на спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я, виготовляються відповідними дільничними виборчими комісіями не пізніш як за два дні до дня повторного голосування на підставі відомостей, поданих керівниками цих закладів. Форми (v0124359-20) списку виборців для повторного голосування на спеціальній виборчій дільниці, подання з відомостями про виборців, на підставі яких складається список виборців на спеціальній виборчій дільниці, встановлено постановою Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року № 124 "Про форми списків виборців на виборчих дільницях та інших виборчих документів для підготовки та проведення голосування на виборах".
До списку виборців для повторного голосування на виборах депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) у багатомандатному виборчому окрузі включаються лише виборці, виборча адреса яких належить до відповідного багатомандатного виборчого округу.
14. Іменні запрошення виборцям, включеним до списку виборців для повторного голосування на звичайній виборчій дільниці, виготовляються органами ведення Державного реєстру виборців за формами (v0123359-20) , затвердженими постановою Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року № 123 "Про форми іменних запрошень".
Іменні запрошення передаються органом ведення Державного реєстру виборців відповідним дільничним виборчим комісіям звичайних виборчих дільниць у приміщенні, в якому він розташований, не пізніш як за п’ять днів до дня повторного голосування.
Дільнична виборча комісія надсилає або доставляє в інший спосіб кожному виборцю іменне запрошення не пізніш як за три дні до дня повторного голосування.
15. Фінансування виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень на повторне голосування здійснюється відповідно до Порядку фінансування виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення голосування на місцевих виборах (756-2020-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2020 року № 756.
16. Офіційні спостерігачі від кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, офіційні спостерігачі від громадських організацій, іноземних держав та міжнародних організацій продовжують здійснювати свої повноваження під час організації підготовки та проведення повторного голосування, їхні повноваження припиняються після офіційного оприлюднення результатів відповідних місцевих виборів.
Довірені особи кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, продовжують здійснювати свої повноваження до дня завершення відповідного виборчого процесу.
Припинення повноважень та реєстрація довірених осіб і офіційних спостерігачів здійснюються в установленому Кодексом (396-20) порядку.
17. Якщо всі кандидати, включені до виборчого бюлетеня для повторного голосування, крім одного, не пізніш як за п’ять днів до дня повторного голосування відмовилися бути кандидатами відповідно до пункту 1 частини першої статті 231 Кодексу (396-20) або вибули з балотування відповідно до частини четвертої статті 231 Кодексу (396-20) , територіальна виборча комісія приймає рішення про скасування повторного голосування та про визнання обраним кандидата з числа включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, який не подав такої заяви або не вибув з балотування.
Якщо станом на день голосування у виборчому бюлетені не залишилося жодного кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, відповідна територіальна виборча комісія приймає рішення про визнання виборів депутата у багатомандатному виборчому окрузі, сільського, селищного, міського голови такими, що не відбулися, та про призначення повторних виборів.
18. Якщо заява про відмову від балотування кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, передбачена пунктом 1 частини першої статті 231 Кодексу (396-20) , надійшла до територіальної виборчої комісії пізніше ніж за п’ять днів до дня повторного голосування, така заява територіальною виборчою комісією не розглядається, рішення щодо неї не приймається, про що суб’єкт звернення повідомляється листом за підписом голови або за його дорученням - члена відповідної виборчої комісії.
У разі скасування реєстрації кандидата в депутати в багатомандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови або вибуття такого кандидата з балотування у період виготовлення виборчих бюлетенів або після виготовлення виборчих бюлетенів, але за проміжок часу, в який неможливо здійснити передрукування виборчих бюлетенів після виготовлення виборчих бюлетенів, відповідна територіальна виборча комісія приймає рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня (у разі якщо до виборчого бюлетеня було включено більше двох кандидатів). Копія такого рішення невідкладно передається територіальною виборчою комісією до Центральної виборчої комісії.
Такі зміни за рішенням територіальної виборчої комісії вносяться до виборчих бюлетенів членами дільничних виборчих комісій з використанням штампа "ВИБУВ" у порядку, встановленому частиною тринадцятою статті 242 Кодексу (396-20) , та згідно з Порядком виготовлення, передачі, використання та зберігання штампа "Вибув" під час проведення місцевих виборів (v0304359-20) , затвердженим постановою Центральної виборчої комісії 28 вересня 2020 року № 304.
19. Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці проводиться у послідовності, передбаченій статтею 250 Кодексу (396-20) , та відповідно до Порядку підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці та складання протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з відповідних місцевих виборів, порядку повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці (v0386359-20) , затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 15 жовтня 2020 року № 386.
20. Транспортування виборчої документації здійснюється відповідно до вимог Кодексу (396-20) та з урахуванням Роз’яснення щодо порядку транспортування виборчих документів з місцевих виборів до територіальних виборчих комісій (v0370359-20) , затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 12 жовтня 2020 року № 370.
21. Відповідна територіальна виборча комісія не пізніш як на п’ятий день з дня повторного голосування встановлює результати голосування з відповідних місцевих виборів сільського, селищного, міського голови, депутатів у багатомандатних виборчих округах у день повторного голосування, про що складає протокол за формою, затвердженою постановою Центральної виборчої комісії від 4 жовтня 2020 року № 341 "Про форми протоколів територіальних виборчих комісій про підсумки голосування та результати виборів (голосування) депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у місті, сільських, селищних, міських рад, сільських, селищних, міських голів" (додатки 12 - 15).
22. Територіальна виборча комісія з відповідних місцевих виборів визнає обраним депутатом у багатомандатному виборчому окрузі кандидата в депутати, який за результатами голосування виборців у день повторного голосування у відповідному багатомандатному виборчому окрузі отримав найбільшу порівняно з іншими кандидатами, зареєстрованими в тому самому окрузі, кількість голосів виборців.
23. Територіальна виборча комісія з відповідних місцевих виборів визнає обраним сільським, селищним, міським головою кандидата, який за результатами голосування виборців у день повторного голосування отримав найбільшу порівняно з іншими кандидатами на посаду сільського, селищного, міського голови кількість голосів виборців.
24. Для проведення повторного голосування використовуються форми виборчих документів, затверджені та встановлені відповідними постановами Центральної виборчої комісії, із зазначенням після назви місцевих виборів і дати їх проведення слів "ПОВТОРНЕ ГОЛОСУВАННЯ" та дати його проведення.
Секретар
Центральної виборчої комісії
О.ГАТАУЛЛІНА