Указ
Президента України

Про внесення змін до Указів Президента України від 20 червня 2019 року № 417 та від 25 червня 2019 року № 436

1. Внести до Указів Президента України такі зміни:
1) в Указі Президента України від 20 червня 2019 року № 417 (417/2019) "Питання забезпечення діяльності Президента України" (зі змінами, внесеними Указами від 14 лютого 2020 року № 54, від 12 березня 2020 року № 77 та від 13 квітня 2020 року № 137):
а) у статті 2:
абзаци "Перший заступник Керівника Офісу Президента України", "помічники Президента", "Директорат з питань регіональної політики та децентралізації", "Департамент з питань Державного Протоколу та Церемоніалу" виключити;
абзац "радники Президента" викласти в такій редакції: "радники Президента України";
після абзацу "Кабінет Керівника Офісу Президента України" доповнити абзацами такого змісту:
"Служба Державного Протоколу та Церемоніалу;
Служба моніторингу та управління ризиками";
після абзацу "Директорат з питань юстиції та правоохоронної діяльності" доповнити абзацом такого змісту:
"Директорат з питань регіональної політики";
б) у статті 3 слова "помічник Президента України" виключити;
2) у Положенні про Офіс Президента України (436/2019) , затвердженому Указом Президента України від 25 червня 2019 року № 436 (зі змінами, внесеними Указами від 5 вересня 2019 року № 663 та від 30 квітня 2020 року № 162):
а) у пункті 7:
абзац третій виключити;
абзац шостий викласти у такій редакції:
"Перший помічник Президента України";
після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"служби".
У зв’язку з цим абзаци тринадцятий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - сімнадцятим;
в абзаці п’ятнадцятому слова "директорати та департаменти" замінити словами "служби, директорати та департаменти";
б) у пункті 8 слова "Перший помічник, помічники Президента України" замінити словами "Перший помічник Президента України";
в) в абзаці першому пункту 9 слова "його Перший заступник та заступники, Перший помічник, помічники Президента України" замінити словами "його заступники, Перший помічник Президента України";
г) пункт 11 виключити;
ґ) у пункті 12:
в абзаці четвертому слова "Першого заступника" виключити;
в абзаці п’ятому слова "Першого заступника та" виключити;
в абзаці тринадцятому слова "Перший заступник Керівника Офісу Президента України або" виключити;
д) у пункті 13 слова "Перший заступник, заступники Керівника Офісу Президента України" замінити словами "Заступники Керівника Офісу Президента України";
е) в абзаці другому пункту 16 слова "його Першого заступника та заступників" замінити словами "його заступників".
2. Керівнику Апарату Офісу Президента України здійснити в установленому порядку заходи, що випливають із цього Указу.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України
В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
4 листопада 2020 року
№ 484/2020