УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
05.10.2020 № 283
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 жовтня 2020 р.
за № 1043/35326
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Служби безпеки України № 383 від 23.12.2020 (z0052-21) )

Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

Відповідно до статей 10 - 12 Закону України "Про державну таємницю" (3855-12) , Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939, на підставі рішень державних експертів з питань таємниць про скасування раніше прийнятих рішень про віднесення інформації до державної таємниці, зареєстрованих у Службі безпеки України 05 серпня 2020 року за № 2429, 19 серпня 2020 року за № 2469, № 2471, № 2472, 21 серпня 2020 року за № 2473, 25 серпня 2020 року за № 2477, № 2478, № 2480, 09 вересня 2020 року за № 2487, 11 вересня 2020 року за № 2490, № 2496, № 2498, № 2500, № 2502, № 2504, 17 вересня 2020 року за № 2506, та рішень державних експертів з питань таємниць про віднесення інформації до державної таємниці, зареєстрованих у Службі безпеки України 27 липня 2020 року за №№ 2424-2427, 30 липня 2020 року за № 2428, 05 серпня 2020 року за № 2430, № 2433, № 2434, 14 серпня 2020 року за № 2459, 19 серпня 2020 року за № 2470, 21 серпня 2020 року за № 2474, № 2475, 25 серпня 2020 року за № 2479, № 2481, 09 вересня 2020 року за № 2488, 11 вересня 2020 року № 2491, № 2497, № 2499, № 2501, № 2503, № 2505, 17 вересня 2020 року за № 2507, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю (z0902-05) , затвердженого наказом Служби безпеки України від 12 серпня 2005 року № 440, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2005 року за № 902/11182, що додаються.
2. Начальникам Управління правового забезпечення та Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Голова Служби
І. Баканов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Служби безпеки України
05 жовтня 2020 року № 283
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 жовтня 2017 р.
за № 1043/35326

ЗМІНИ

до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

1. У Загальних положеннях (z0902-05) :
2) у пункті 5 абзац двадцять сьомий викласти в такій редакції:
"МЕ - Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.";
2) у пункті 7 після абзацу сто двадцять третього доповнити новим абзацом сто двадцять четвертим такого змісту:
"Спеціальні споруди - споруди, які обладнані автоматизованими системами життєзабезпечення та/або технічними засобами охорони (у випадку встановлення технічних засобів охорони безпосередньо у спеціальних спорудах та/або на охоронному периметрі навколо них у разі, якщо такі технічні засоби охорони є складовою частиною загальної системи охорони спеціальних споруд, а розголошення відомостей стосовно них підвищить уразливість спеціальних споруд) та призначені для безпосереднього виконання бойових завдань, зберігання засобів ураження (за умови перебування об’єкту, де розміщується така споруда, у Державному реєстрі об’єктів підвищеної небезпеки або Державному реєстрі потенційно небезпечних об’єктів), паливо-мастильних матеріалів (за умови перебування об’єкту, де розміщується така споруда, у Державному реєстрі об’єктів підвищеної небезпеки або Державному реєстрі потенційно небезпечних об’єктів), компонентів рідкого ракетного палива (за умови перебування об’єкту, де розміщується така споруда, у Державному реєстрі об’єктів підвищеної небезпеки або Державному реєстрі потенційно небезпечних об’єктів), військової техніки (за винятком тих, які підпадають під дію міжнародних договорів у галузі контролю за озброєнням), спеціальної техніки, озброєння, забезпечення мобілізаційного розгортання або життєдіяльності військ (сил, у тому числі органів виконавчої влади).".
У зв’язку з цим абзаци сто двадцять четвертий-сто шістдесят третій вважати відповідно абзацами сто двадцять п’ятим-сто шістдесят четвертим.
2. У Відомостях, що становлять державну таємницю (z0902-05) :
1) у розділі 1:
статті 1.1.1-1.1.3 викласти в такій редакції:
"
1.1.1
Відомості про стратегічне розгортання військ (сил)
ДПС
ДССЗЗІ
ЗС
МВС
НГУ
СБ
СЗР
УДО
за сукупністю всіх складових показників у цілому щодо: виду, спеціальних військ (до них прирівняних) ЗС; МВС; ДПС; ДССТ; ДССЗЗІ; СБ
ОВ
30
за окремими складовими показниками у цілому щодо: виду, спеціальних військ (до них прирівняних) ЗС; МВС; ДПС; ДССТ; ДССЗЗІ; СБ;
за сукупністю всіх складових показників у цілому щодо: оперативного командування, повітряного командування, тактичної групи (до них прирівняних) ЗС; розвідувального органу, регіонального управління, морської охорони ДПС; НГУ; Адміністрації, територіального органу, територіального підрозділу ДССЗЗІ; СЗР; підрозділу Центрального управління, органу СБ
ЦТ
10
за окремими складовими показниками у цілому щодо: оперативного командування, повітряного командування, тактичної групи (до них прирівняних) ЗС; розвідувального органу, регіонального управління, морської охорони, органу охорони державного кордону, загону морської охорони, органу забезпечення ДПС; УДО; НГУ, оперативно-територіального об’єднання, угруповання НГУ; Адміністрації, територіального органу, територіального підрозділу ДССЗЗІ; СЗР; підрозділу Центрального управління, органу СБ;
за сукупністю всіх складових показників у цілому щодо: головного управління, управління МВС; Головного управління, територіального управління, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) НГУ
Т
5
1.1.2
Відомості про зміст стратегічних (оперативних) планів застосування ЗС (військ або сил)
ДПС
ДССЗЗІ
ЗС
МВС
НГУ
СЗР
УДО
за сукупністю всіх складових показників у цілому щодо: виду, створеного угруповання (стратегічного рівня), спеціальних військ (до них прирівняних) ЗС; МВС; ДПС; Державної спеціальної служби транспорту; ДССЗЗІ
ОВ
за окремими складовими показниками у цілому щодо: виду, створеного угруповання (стратегічного рівня), спеціальних військ (до них прирівняних) ЗС; МВС; ДПС; Державної спеціальної служби транспорту; ДССЗЗІ; за сукупністю всіх складових показників у цілому щодо: оперативних, повітряних, морських, морської піхоти командувань видів ЗС, корпусу резерву, створених угруповань (оперативного, оперативно-тактичного рівня) та їм рівним; Адміністрації, розвідувального органу, регіонального управління, морської охорони ДПС; УДО; НГУ; територіального органу, територіального підрозділу ДССЗЗІ; СЗР
ЦТ
за окремими складовими показниками у цілому щодо: оперативних, повітряних, морських, морської піхоти командувань видів ЗС, корпусу резерву, створених угруповань (оперативного, оперативно-тактичного рівня) та їм рівним; зони, району територіальної оборони; Адміністрації, розвідувального органу, регіонального управління, морської охорони ДПС; УДО; органу охорони державного кордону, загону морської охорони, органу забезпечення ДПС; частини Державної спеціальної служби транспорту; оперативно-територіального об’єднання, угруповання НГУ; територіального органу, територіального підрозділу ДССЗЗІ; СЗР; за сукупністю всіх складових показників у цілому щодо: головного управління, управління МВС; Головного управління, територіального управління, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) НГУ
Т
1.1.3
Відомості про зміст документів з управління військами (силами), які розкривають за окремими показниками питання підготовки, організації, ведення бойових дій, розташування військ (сил), у цілому щодо:
ДПС
ДССЗЗІ
ЗС
МВС
НГУ
СБ
СЗР
виду, спеціальних військ (до них прирівняних) ЗС; МВС; ДПС; ДССТ; ДССЗЗІ; СБ
ОВ
30
оперативного командування, повітряного командування (до них прирівняних) ЗС; Адміністрації, розвідувального органу, регіонального управління, морської охорони ДПС; НГУ; територіального підрозділу ДССЗЗІ; СЗР; підрозділу Центрального управління, органу СБ
ЦТ
10
тактичної групи, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) ЗС; зони (району) територіальної оборони; органу охорони державного кордону, загону морської охорони, органу забезпечення ДПС; головного управління, управління МВС; Головного управління, оперативно-територіального об’єднання, угруповання, територіального управління, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) НГУ; підрозділу СЗР
Т
5
";
статтю 1.1.8 викласти в такій редакції:
"
1.1.8
Відомості про заходи уведення в оману, приховування діяльності військ (сил) та військових об’єктів
ДПС
ДССЗЗІ
ЗС
НГУ
СЗР
на особливий період у цілому щодо ЗС
ОВ
30
у мирний час у цілому щодо: ЗС; на особливий період у цілому щодо: виду, спеціальних військ, оперативного командування, повітряного командування (до них прирівняних) ЗС; ДПС; СБ; СЗР; ДССЗЗІ; НГУ
ЦТ
10
у мирний час у цілому щодо: виду, спеціальних військ, оперативного командування, повітряного командування (до них прирівняних) ЗС; ДПС; СБ; СЗР; ДССЗЗІ;
у мирний час або на особливий період у цілому щодо: тактичної групи, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) ЗС; Головного управління, оперативно-територіального об’єднання, угруповання, територіального управління, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) НГУ; Державної спеціальної служби транспорту
Т
5
";
статтю 1.1.12 викласти в такій редакції:
"
1.1.12
Відомості про заходи, які плануються або проводяться для захисту від зброї масового ураження, володіння якими дає змогу зацікавленій стороні вплинути на їх ефективність, у цілому щодо:
ЗС
ДКВС
ДПС
МВС
НПУ
СБ
УДО
виду, роду військ, оперативного командування ЗС
ЦТ
10
корпусу, повітряного командування, військово-морської бази, тактичної групи, бригади, полку та до них прирівняних ЗС; СБ, підрозділу, органу СБ; МВС, Головних управлінь МВС, Управлінь МВС в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, НГУ, управління територіального командування, оперативно-територіального об’єднання, бригади, полку, батальйону НГУ; НПУ, головного управління Національної поліції, відокремленого управління, відокремленого відділу головного управління Національної поліції, міжрегіонального територіального органу Національної поліції, відокремленого підрозділу міжрегіонального територіального органу Національної поліції, закладу, установи, що належить до сфери управління НПУ; Адміністрації ДПС, регіонального управління, морської охорони, органу охорони державного кордону, загону морської охорони, органу забезпечення ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу; органу, установи виконання покарань, слідчого ізолятора, навчального закладу ДКВС; УДО
Т
5
";
статтю 1.3.3 виключити;
статтю 1.3.4 викласти в такій редакції:
"
1.3.4
Відомості про функціонування, характеристики, географічні координати (дислокацію) пункту управління (стаціонарного, рухомого, повітряного), об’єкта оперативного управління (діючого, запасного), пункту передислокації
ДССЗЗІ
ЗС
НГУ
СБ
за сукупністю всіх показників в цілому щодо ЗС
ОВ
30
за сукупністю всіх показників в цілому щодо НГУ;
за окремими показниками в цілому щодо: ЗС; СБ;
за сукупністю всіх показників щодо двох або більше пунктів управління у цілому щодо: ГШ, виду (роду) військ (сил), оперативного (повітряного) командування, корпусу резерву, створених угруповань (до них прирівняних) ЗС, ДССТ; ДССЗЗІ
ЦТ
10
за сукупністю всіх показників щодо повітряного пункту управління: ГШ, виду (роду) військ (сил), оперативного (повітряного) командування ЗС, ДССТ; Головного управління НГУ;
за сукупністю всіх показників щодо двох або більше пунктів управління в цілому щодо Головного управління, територіального управління НГУ;
за окремими показниками щодо стаціонарного або рухомого пункту управління: ГШ, виду (роду) військ (сил), оперативного (повітряного) командування, корпусу резерву, військово-морської бази (до них прирівняних) ЗС, ДССТ; Адміністрації ДССЗЗІ; Головного управління, територіального управління НГУ;
за окремими показниками в цілому щодо: Центрального управління, органу, закладу СБ; НГУ;
за сукупністю всіх показників щодо пункту управління: тактичної групи, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) ЗС, ДССТ; територіального органу Адміністрації ДССЗЗІ, територіального
підрозділу ДССЗЗІ; тактичної групи, бригади, полку, окремого
батальйону (до них прирівняних) НГУ
Т
5
";
статті 1.10.1, 1.10.2 викласти в такій редакції:
"
1.10.1
Відомості про рецептуру або технологію виробництва матеріалів військового призначення:
МО
НАН
об’ємно-детонаційних, запалювальних сумішей; вибухових речовин; відбивальних чи поглинальних покрить, що працюють у радіо-, інфрачервоному й оптичному діапазонах
ЦТ
10
напівпровідникових, діелектричних, жаро-, ерозійностійких, теплоізоляційних композиційних матеріалів; виготовлення методом порошкової металургії виробів із тугоплавких матеріалів, жароміцних сплавів, сплавів на основі інтерметалевих з’єднань, демпфувальних матеріалів
Т
5
1.10.2
Відомості за окремими показниками про повний рецептурний склад, особливості технології виготовлення піроксилінових (балістичних, сферичних чи інших) порохів (боєприпасів), що виготовляються для військового озброєння
Т
5
ДКУ
МЕ
МО
";
статтю 1.10.5 викласти в такій редакції:
"
1.10.5
Відомості за окремими показниками про опис, схеми спеціальних споруд, їх автоматизованих систем життєзабезпечення чи технічних засобів охорони, порядок експлуатації, плани, перспективи використання таких споруд, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці.
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється в залежності від обсягу і важливості відповідних відомостей за рішенням посадової особи, уповноваженої на встановлення грифа секретності
ЦТ
Т
10
5
ЗС
СЗР
УДО
";
статтю 1.11.10 викласти в такій редакції:
"
1.11.10
Відомості, що містяться у первинних матеріалах аерозйомок (незалежно від форми та виду носія) території України, які виконані з авіаційних носіїв за допомогою різних типів аерофотозйомки або лазерного сканування, а також у похідних матеріалах з них, з роздільною здатністю на місцевості краще 50 сантиметрів, за умови наявності на матеріальних носіях інформації відомостей, що охороняються на об’єктах МО, ЗС та інших суб’єктів сил безпеки і оборони.
За виключенням відомостей, які надаються Україною згідно з міжнародними зобов’язаннями. Засекречування матеріальних носіїв цієї інформації відбувається на стадії отримання первинних матеріалів аерозйомок або лазерного сканування чи похідних матеріалів з них. Рішення про розсекречування конкретної інформації приймає державний експерт з питань таємниць
Т
5
ДССЗЗІ
ЗС
";
2) у розділі 2:
статтю 2.1.8 викласти в такій редакції:
"
2.1.8
Відомості про заходи, які заплановані або здійснюються для забезпечення сталості функціонування галузей національної економіки України в умовах особливого періоду щодо: створення сировинних запасів, матеріально-технічних ресурсів, які заплановані з урахуванням можливих наслідків застосування засобів ураження; підготовки систем управління; створення проектної та технічної документації; організації та проведення відновлювальних робіт; створення та утримання страхового фонду документації щодо виробництва озброєння (боєприпасів, військової та спеціальної техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них, основних видів найважливішої цивільної промислової продукції), будівництва фортифікаційних споруд, технічного прикриття об’єктів галузей національної економіки
МЕ
за окремими показниками в цілому щодо: центрального органу виконавчої влади, ПАТ УЗ
ЦТ
10
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: Ради міністрів АР Крим, обласної, Київської або Севастопольської міської державних адміністрацій; залізниці
Т
5
";
статтю 2.1.11 викласти в такій редакції:
"
2.1.11
Відомості про плани технічного прикриття найважливіших об’єктів (споруд) оборонного значення єдиної транспортної системи України на особливий період (крім об’єктів авіаційного, трубопровідного транспорту та міського електротранспорту за виключенням метрополітену), об’єктів телекомунікацій на особливий період. Перелік найважливіших об’єктів (споруд) єдиної транспортної системи України визначається органами управління технічним прикриттям, об’єктів телекомунікацій - Адміністрацією ДССЗЗІ
Т
5
ДССЗЗІ
МІ
";
статтю 2.2.1 виключити;
статтю 2.2.2 викласти в такій редакції:
"
2.2.2
Відомості про належність до важливих державних об’єктів, систему їх охорони (оборони), сили та засоби, які залучаються до охорони (оборони) таких об’єктів в особливий період.
Перелік важливих державних об’єктів, які беруться під охорону (оборону) в особливий період визначається відповідним нормативно-правовим актом.
НГУ
за сукупністю показників щодо належності, сил та засобів, які залучаються до охорони (оборони) важливих державних об’єктів у цілому щодо НГУ
ЦТ
10
за окремими показниками в цілому щодо: НГУ, оперативно-територіального об’єднання, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) НГУ, окремого важливого державного об’єкта (об’єктів)
Т
5
";
статтю 2.2.10 виключити;
3) статті 4.11.16, 4.12.2 розділу 4 виключити.
Начальник
Департаменту охорони
державної таємниці
та ліцензування
І. Носко