МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
19.08.2020 № 43
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 жовтня 2020 р.
за № 1040/35323

Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, та Порядку відшкодування цих витрат

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (2939-17) , постанов Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 (740-2011-п) "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію", від 15 січня 2020 року № 4 (4-2020-п) "Про внесення змін до граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію" та Положення про Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України (614-2020-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 року № 614. НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, що додається.
2. Затвердити Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів (z1041-20) , що надаються за запитом на інформацію, що додається.
3. Департаменту бухгалтерського обліку та звітності (Світлана РУРЕНКО) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр
Р. Абрамовський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства захисту
довкілля та природних
ресурсів України
19 серпня 2020 року № 43
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 жовтня 2020 р.
за № 1040/35323

РОЗМІР

фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

Послуга, що надається
Норми витрат
Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)
0,2 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки
Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)
0,3 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки
Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)
0,5 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки
Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування
0,1 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за сканування однієї сторінки
Примітка
Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання або друку документів.
Директор Департаменту
бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер
С. Руренко