ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
03.11.2020 № 315

Про внесення змін до наказу Державної служби статистики України від 04 липня 2014 року № 207 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики цін" (зі змінами)

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику" (2614-12) , пунктів 4 та 9 Положення про Державну службу статистики України (481-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481 (зі змінами) та планів державних статистичних спостережень на 2020 та 2021 роки, затверджених розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2020 року № 1257-р (1257-2020-р) та № 1258-р (1258-2020-р) , з метою приведення нормативних актів Держстату у відповідність із законодавством НАКАЗУЮ:
1. Унести до наказу Державної служби статистики України від 04 липня 2014 року № 207 (v0207832-14) "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики цін" (зі змінами) такі зміни:
1) підпункт 1.2.2 пункту 1.2 виключити;
2) у пункті 2 слова та цифри "2.3. № 1-тариф (труб) - на Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, Національну акціонерну компанію "Нафтогаз України", Публічне акціонерне товариство "Укртранснафта" виключити;
3) у пункті 4 слова та цифри "(за винятком форми № 1-тариф (труб)" виключити.
2. Департаменту координації процесу збирання даних (Правосуд О.Ф.) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О.А.) цей наказ в електронному форматі для оприлюднення на офіційному вебсайті Держстату.
3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О.А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Держстату протягом трьох робочих днів після одержання його електронної версії.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Жук І.М.
Головa
І. Вернер
( Текст взято з сайту Держстату України http://www.ukrstat.gov.ua )