ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
06.11.2020 N 4588/ІПК/99-00-04-05-03-06
Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула Ваше звернення щодо роз'яснення окремих норм чинного законодавства та в межах компетенції повідомляє.
Платник податків у своєму зверненні повідомив, що перебуває на обліку як особа, що здійснює незалежну професійну діяльність, але доходів від такої діяльності не отримує.
Таким чином, платник податків просить надати індивідуальну податкову консультацію щодо заповнення Книги обліку доходів і витрат за періоди, в яких не отримував доходів.
Оподаткування доходів фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, здійснюється відповідно до положень ст. 178 Кодексу (2755-17) .
Згідно з п. 178.3 ст. 178 Кодексу (2755-17) оподатковуваним доходом фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця між доходом і документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження певного виду незалежної професійної діяльності.
Відповідно до п. 178.6 фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов'язані вести облік доходів і витрат від такої діяльності.
Форму Книги обліку доходів і витрат (далі - Книга) та Порядок її ведення затверджено наказом Міндоходів від 16.09.2013 р. N 481 (z1686-13) "Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи - підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення" (далі - Порядок).
Згідно з пунктами 1 та 5 Порядку (z1686-13) фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов'язані вести Книгу, у якій за підсумком робочого дня, протягом якого отримано дохід, на підставі первинних документів здійснюються записи про отримані доходи та документально підтверджені витрати.
Пунктом 6 Порядку визначено, що у графі 2 Книги "Сума доходу, отриманого від здійснення господарської діяльності або незалежної професійної діяльності" відображається сума доходу, отриманого від здійснення господарської або незалежної професійної діяльності із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік, зокрема, кошти, що надійшли на поточний рахунок, касу платника податків та/або отримано готівкою, сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).
У графі 6 Книги "Сума витрат, пов'язаних з придбанням товарів (робіт, послуг)" відображається сума витрат, які документально підтверджені та безпосередньо пов'язані з отриманням доходу за підсумками дня (пп. 6 п. 6 Порядку (z1686-13) ).
У графі 7 Книги "Витрати на оплату праці найманих осіб" відображається сума витрат на оплату праці та нарахування на оплату праці найманих осіб, понесені у звітному місяці (пп. 7 п. 6 Порядку (z1686-13) ).
У графі 8 Книги "Інші витрати, пов'язані з одержанням доходу" відображається сума фактично понесених інших витрат, безпосередньо пов'язаних з одержанням доходу, які не зазначені в графах 6 та 7, зокрема, витрати на сплату послуг, зв'язку, орендних та комунальних платежів тощо (пп. 8 п. 6 Порядку (z1686-13) ).
Отже, фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, здійснює записи про отримані доходи у Книзі за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід. Витрати, пов'язані з провадженням незалежної професійної діяльності, відображаються у Книзі згідно з підпунктами 6 - 8 п. 6 Порядку (z1686-13) .
При цьому Порядком не передбачено заповнення Книги за періоди, в яких фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, не отримані доходи та/або не понесені витрати.
Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу (2755-17) індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.