МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
12.10.2020 № 613
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 листопада 2020 р.
за № 1080/35363

Про внесення змін до Порядку надання послуг із забезпечення запобігання і ліквідації розливу забруднюючих речовин у морських портах України

Відповідно до пункту 15 частини першої статті 15, пункту 5 частини третьої та частини четвертої статті 19 Закону України "Про морські порти України" (4709-17) НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку надання послуг із забезпечення запобігання і ліквідації розливу забруднюючих речовин у морських портах України (z1533-13) , затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 21 серпня 2013 року № 631, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06 вересня 2013 року за № 1533/24065, що додаються.
2. Директорату морського та річкового транспорту (Я. Ілясевич) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Відділу зовнішніх комунікацій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства інфраструктури України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр
В. Криклій
ПОГОДЖЕНО:
Міністр оборони України
Перший заступник Міністра захисту
довкілля та природних ресурсів України
Міністр внутрішніх справ України
Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій
Голова Антимонопольного комітету України
В.о. Голови Державної служби морського
та річкового транспорту
Голова Державної екологічної
інспекції України
А. Таран
Б. Боруховський
А. Аваков
М. Чечоткін
О. Піщанська
А. Глазков
А. Мальований
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
12 жовтня 2020 року № 613
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 листопада 2020 р.
за № 1080/35363

ЗМІНИ

до Порядку надання послуг із забезпечення запобігання і ліквідації розливу забруднюючих речовин у морських портах України

1. У пункті 2:
абзац другий виключити.
У зв’язку з цим абзаци третій - п’ятий вважати відповідно абзацами другим - четвертим;
в абзаці третьому слова ", узгоджений з територіальними органами Державної екологічної інспекції України" виключити;
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Кодексі цивільного захисту України (5403-17) , законах України "Про морські порти України" (4709-17) , "Про охорону навколишнього природного середовища" (1264-12) , "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" (124-19) , Міжнародній конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року (896_009) .".
2. Абзаци третій та четвертий пункту 3 виключити.
У зв’язку з цим абзаци п’ятий - одинадцятий вважати відповідно абзацами третім - дев’ятим.
Генеральний директор
Директорату морського
та річкового транспорту
Я. Ілясевич