МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
07.09.2020 № 318
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 листопада 2020 р.
за № 1077/35360

Про затвердження Порядку допуску авіаційного персоналу до проведення робіт з аеродромно-технічного, радіотехнічного та радіолокаційного забезпечення польотів державних повітряних суден у державній авіації України

Відповідно до статті 7 Повітряного кодексу України (3393-17) та з метою упорядкування допуску авіаційного персоналу державної авіації до проведення робіт з аеродромно-технічного, радіотехнічного та радіолокаційного забезпечення польотів НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок допуску авіаційного персоналу до проведення робіт з аеродромно-технічного, радіотехнічного та радіолокаційного забезпечення польотів державних повітряних суден у державній авіації України.
2. Управлінню регулювання діяльності державної авіації України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленному порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр оборони України
А. Таран
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій
Голова Державної прикордонної
служби України
генерал-майор
Міністр внутрішніх справ України
Т.в.о. Міністра освіти і науки України
Голова Національної поліції України
генерал поліції третього рангу
Т.в.о. Голови Державної регуляторної
служби України
М. Чечоткін
С. Дейнеко
А. Аваков
С. Шкарлет
І. Клименко
О. Мірошніченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
07 вересня 2020 року № 318
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 листопада 2020 р.
за № 1077/35360

ПОРЯДОК

допуску авіаційного персоналу до проведення робіт з аеродромно-технічного, радіотехнічного та радіолокаційного забезпечення польотів державних повітряних суден у державній авіації України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає основні заходи щодо підготовки та допуску наземних авіаційних спеціалістів суб’єктів державної авіації (далі - СДА) з числа авіаційного персоналу до проведення робіт з аеродромно-технічного забезпечення (далі - АТЗ), радіотехнічного забезпечення (далі - РТЗ), радіолокаційного забезпечення (далі - РЛЗ) польотів (далі - НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ)), встановлює процедури для уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі державної авіації (далі - Міноборони) щодо схвалення організацій з підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ), порядку видачі Свідоцтва наземного авіаційного спеціаліста (далі - Свідоцтво НАС) з АТЗ (РТЗ, РЛЗ), процедури призупинення його дії та анулювання.
2. Цей Порядок є обов’язковим для керівництва і виконання всіма СДА, які провадять діяльність, пов’язану з виконанням і забезпеченням польотів державної авіації (далі - ДА), організацій з підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) та поширюється на центральні органи виконавчої влади (далі - ЦОВВ), Збройні Сили України (далі - ЗСУ) та інші військові формування, утворені відповідно до законів України (далі - ІВФ), які мають у підпорядкуванні СДА.
3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:
анулювання Сертифіката схвалення організації з підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) - офіційна процедура, за результатами якої Сертифікат схвалення організації з підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) (далі - Сертифікат схвалення) визначається недійсним через неспроможність організації з підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) здійснювати їх підготовку відповідно до встановлених цим Порядком вимог або не проведення організацією з підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) процесу підготовки впродовж року та більше;
заявник - юридична особа, яка подала в установленому порядку заяву про одержання, визнання, поновлення або продовження строку дії Сертифіката схвалення;
підготовка - це здобуття НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) знань, умінь та навичок із забезпечення польотів, яких вони раніше не мали;
перепідготовка - освіта НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ), спрямована на професійне навчання з метою оволодіння іншою професією;
призупинення дії Сертифіката схвалення - тимчасове припинення дії Сертифіката схвалення з правом відновлення його дії після усунення недоліків, що призвели до призупинення;
підготовка за затвердженою програмою - підготовка НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ), що здійснюється за програмою, погодженою та затвердженою відповідно до вимог цього Порядку;
сертифікаційні вимоги - вимоги щодо кадрового, навчально-методичного, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення процесу підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ);
Сертифікат схвалення - документ, який видається згідно з цим Порядком та свідчить про те, що організація з підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) відповідає вимогам для здійснення їх підготовки за затвердженою програмою;
схвалення організації з підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) - засвідчення того, що організація з підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) відповідає вимогам встановленим цим Порядком.
Інші терміни вживаються в значеннях, наведених у Повітряному кодексі України (3393-17) , Правилах виконання польотів державної авіації України (z0082-15) , затверджених наказом Міністерства оборони України від 05 січня 2015 року № 2, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 січня 2015 року за № 82/26527 (зі змінами), та інших нормативно-правових актах, що регламентують діяльність державної авіації України.
4. Порядок застосовується для розроблення навчальних програм підготовки за військовими обліковими спеціальностями (обліковими спеціальностями), перепідготовки, підвищення кваліфікації (далі - підготовка) НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ), визначення процедури схвалення організацій з підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ), а також для проведення перевірок СДА, які забезпечують виконання польотів повітряних суден (далі - ПС) ДА, та організацій з підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ).
5. Порядок поширюється на НАС з організації та здійснення:
експлуатації та ремонту засобів заправки пальним, мастилами, оливами, спеціальними рідинами, електрогазової техніки, засобів буксирування ПС, засобів утримання аеродромів в експлуатаційній готовності;
утримання та поточного ремонту аеродрому;
зберігання та перевірки якості пально-мастильних матеріалів та спеціальних рідин;
перевірки якості зріджених та стиснених газів;
експлуатації та ремонту приводних аеродромних радіостанцій, автоматичних радіопеленгаторів, радіолокаційних систем посадки літаків, радіотехнічних систем навігації та посадки літаків, засобів радіозв’язку, засобів електрозв’язку, засобів об’єктивного контролю, світлотехнічного обладнання, автоматизованих систем управління, електротехнічних засобів;
експлуатації та ремонту радіолокаційних станцій та радіовисотомірів, автоматизованих систем.
6. Структурний підрозділ з питань регулювання діяльності державної авіації України (далі - уповноважений підрозділ Міноборони):
впроваджує процедури допуску НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) до проведення робіт із забезпечення польотів, схвалення організацій з підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ), видачі, призупинення або анулювання Свідоцтв НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) та Сертифікатів схвалення;
приймає рішення стосовно видачі, призупинення, продовження дії або анулювання Сертифікату схвалення;
приймає рішення стосовно видачі або анулювання Свідоцтва НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ);
веде облік виданих Сертифікатів схвалення та Свідоцтв НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ);
проводить моніторинг допуску НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) до проведення робіт із забезпечення польотів;
здійснює контроль за діяльністю схвалених організацій з підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ).

II. Допуск наземних авіаційних спеціалістів з аеродромно-технічного, радіотехнічного та радіолокаційного забезпечення до проведення робіт із забезпечення польотів

1. Допуск наземних авіаційних спеціалістів з аеродромно-технічного забезпечення польотів

1. До забезпечення польотів допускається персонал з АТЗ, який пройшов відповідну підготовку у схваленій у встановленому порядку організації з підготовки НАС з АТЗ, пройшов стажування на відповідному аеродромі (вертодромі), одержав Свідоцтво НАС з АТЗ та допущений наказом керівника СДА до самостійного виконання заходів АТЗ, у тому числі експлуатації та ремонту засобів аеродромно-технічного забезпечення польотів (далі- ЗАТЗ), виконання робіт з контролю якості стиснених (зріджених) газів, пально-мастильних матеріалів та спеціальних рідин, експлуатації, утримання та поточного ремонту льотного поля в установленому в ДА порядку.
2. НАС з АТЗ, а саме: водії автомобілів, трактористи-машиністи, механіки-водії тягачів (далі - водії), які мають національне посвідчення водія (далі - посвідчення водія), мають право керувати лише ЗАТЗ польотів відповідно до відкритих категорій на право керування транспортними засобами. До керування транспортними засобами інших категорій допускаються водії після їх перепідготовки та одержання посвідчення водія відповідної категорії.
3. Після завершення підготовки у схваленій організації НАС з АТЗ отримує документ, що підтверджує проходження підготовки у схваленій організації з підготовки НАС з АТЗ, призначається на посаду в СДА відповідно до напряму підготовки та наказом керівника СДА за ним закріплюється штатний ЗАТЗ польотів.
4. Перед допуском до самостійного керування ЗАТЗ польотів з усім НАС з АТЗ, який прибув до СДА, проводиться стажування з питань експлуатації ЗАТЗ польотів, особливостей руху на даному аеродромі, обслуговування ПС та практичного виконання робіт з АТЗ польотів.
Стажування проводиться протягом не менше п’ятнадцяти робочих днів.
5. Стажування НАС з АТЗ на відповідному аеродромі (вертодромі) включає:
вивчення керівних документів (інструкцій) з організації, виконання заходів АТЗ польотів на даному аеродромі, функціональних обов’язків, техніки безпеки та охорони праці, порядку руху транспортних засобів та пішоходів по аеродрому тощо;
підготовку до самостійного виконання заходів АТЗ польотів під керівництвом досвідченого НАС з АТЗ за відповідним фахом (напрямом підготовки);
виконання практичних заходів щодо експлуатації засобів АТЗ польотів, поточного ремонту, технічного обслуговування базових шасі, регламентних робіт на спеціальному обладнанні засобів АТЗ, контролю якості пально-мастильних матеріалів, спеціальних рідин, зріджених (стиснених) газів, утримання та поточного ремонту льотного поля та об’єктів аеродрому тощо;
складання заліків.
6. Стажування НАС з АТЗ організовується керівниками підрозділів АТЗ відповідно до наказу керівника СДА про організацію та проведення стажування НАС з АТЗ.
7. План стажування розробляється у підрозділі АТЗ та затверджується керівником підрозділу АТЗ.
8. Виконання практичних заходів під час стажування проводиться під керівництвом досвідченого НАС з АТЗ.
9. Контроль за проведенням стажування здійснюють посадові особи СДА за відповідними напрямами підготовки НАС з АТЗ та посадові особи, відповідальні за виконання заходів з АТЗ польотів, експлуатацію автомобільної та спеціальної техніки, згідно із наказом керівника СДА про організацію та проведення стажування НАС з АТЗ.
10. У період проведення стажування до самостійного виконання заходів АТЗ польотів НАС з АТЗ за відповідним напрямом діяльності:
вивчає завдання, що покладаються на підрозділ, та свої функціональні обов’язки;
засвоює порядок ведення та оформлення технічної та іншої документації відповідно до займаної посади;
підвищує рівень знань та удосконалює вміння та практичні навички з виконання робіт з АТЗ, експлуатації, технічного обслуговування та ремонту ЗАТЗ;
практично засвоює методику виконання робіт з підготовки ЗАТЗ до забезпечення польотів;
практично засвоює технологію виконання робіт з контролю якості пально-мастильних матеріалів, спеціальних рідин, зріджених (стиснених) газів;
практично засвоює технологію виконання робіт з утримання та поточного ремонту льотного поля та об’єктів аеродрому.
11. Після завершення стажування у НАС з АТЗ комісією СДА приймаються заліки на отримання Свідоцтва НАС з АТЗ. Комісія призначається наказом керівника СДА.
У разі успішної здачі заліків документи на отримання Свідоцтва НАС з АТЗ надаються до уповноваженого підрозділу Міноборони.
Для НАС з АТЗ, які не склали заліки на отримання Свідоцтва НАС з АТЗ, призначається додатковий час (не менш ніж чотирнадцяти робочих днів) на підготовку для повторної здачі заліків.
12. Після отримання Свідоцтва НАС з АТЗ, НАС наказом керівника СДА допускається до самостійного виконання робіт з АТЗ за відповідним напрямом підготовки.
13. Після допуску НАС з АТЗ до самостійного виконання робіт з АТЗ польотів СДА надає до уповноваженого підрозділу Міноборони завірені в установленому порядку копії підтверджувальних документів (відомості, витяги з наказів тощо).
14. Наприкінці поточного року комісією, утвореною керівником СДА, у НАС з АТЗ проводиться перевірка знань з питань АТЗ польотів зі складанням оціночних відомостей та акта перевірки знань.
За результатами перевірки знань видається наказ керівника СДА про допуск НАС з АТЗ до забезпечення польотів.
15. Допуск НАС з АТЗ до експлуатації ЗАТЗ польотів іншого або нового типу (зразка) проводиться після перепідготовки НАС з АТЗ у схвалених організаціях з підготовки НАС з АТЗ з отриманням Свідоцтва НАС з АТЗ.
До експлуатації таких ЗАТЗ польотів допускаються НАС з АТЗ, які пройшли стажування у СДА та допущені до керування наказом керівника СДА.
16. Заборонено, крім випадків передбачених чинним законодавством, призначати НАС з АТЗ, які мають Свідоцтва НАС з АТЗ та прибули до СДА, на посади, які не пов’язані з напрямом підготовки, яку він пройшов.
17. Право на керування ЗАТЗ польотів, обладнаними спеціальними звуковими та світловими сигналами або призначеними для перевезення небезпечних вантажів, надається НАС з АТЗ після проходження відповідної допідготовки.
18. Особи, які мають посвідчення водія, але протягом останніх дванадцяти місяців не працювали водіями або призначаються на посаду водія ЗАТЗ польотів (у тому числі на нову марку ЗАТЗ) уперше, допускаються до керування ЗАТЗ польотів після проходження стажування з практичного керування на відповідному типі (зразку) ЗАТЗ польотів тривалістю не менш як тридцять годин.
19. Право на керування ЗАТЗ польотів категорій ВЕ, С1Е, СЕ, D1E та DE надається особам, які мають посвідчення водія категорій В, С1, С, D1 та D та безперервний річний стаж керування транспортними засобами категорій В, С1, С, D1, D, пройшли перепідготовку за відповідними програмами та склали практичний іспит з керування такими транспортними засобами.
До керування автобусами, вантажними автомобілями, призначеними для перевезення авіаційного персоналу, в яких кількість місць для сидіння, крім сидіння водія, більше шістнадцяти, допускаються водії, які мають у посвідченні водія відкриту категорію D.
До керування сідельними тягачами зі спеціальними напівпричепами допускаються водії, які мають у посвідченні водія відкриту категорію СЕ.
До керування тракторами, самохідними шасі, дорожньо-будівельними машинами допускаються водії, які мають посвідчення тракториста-машиніста відповідної категорії.
20. До безперервного стажу керування транспортним засобом включається робота протягом останнього часу на транспортному засобі із максимально допустимою перервою не більше одного місяця, якщо це підтверджено витягом із трудової книжки або довідкою з місця роботи із зазначенням дати наказу про призначення особи на посаду, дати, з якої така особа працює водієм, марки закріпленого транспортного засобу;
для осіб, які керують власним транспортним засобом,- реєстраційними документами на такий транспортний засіб;
для осіб, які керують транспортними засобами, що не є їх власністю,- реєстраційними документами на такий транспортний засіб та документами, що надають право керування ним.

2. Допуск наземних авіаційних спеціалістів радіотехнічного, радіолокаційного забезпечення польотів

1. Для забезпечення польотів персонал РТЗ (РЛЗ) повинен мати посвідчення на право експлуатації техніки зв’язку, РТЗ, автоматизованих та інформаційних систем, а НАС з РТЗ (РЛЗ), які відносяться до авіаційного персоналу,- Свідоцтво НАС з РТЗ (РЛЗ), пройти підготовку до забезпечення польотів та мати посвідчення на право самостійного несення чергування.
2. До самостійної експлуатації засобу зв’язку, РТЗ (РЛЗ) польотів допускається персонал РТЗ (РЛЗ), який:
пройшов підготовку та стажування у СДА, має практичні навички з експлуатації, технічного обслуговування, поточного ремонту та з перевірки пристроїв заземлення цього засобу;
одержав посвідчення на право експлуатації конкретного типу (зразку) техніки або Свідоцтво НАС з РТЗ (РЛЗ);
пройшов медичне обстеження та визнаний за станом здоров’я придатним до роботи за відповідною спеціальністю;
склав заліки з техніки безпеки та охорони праці, має необхідну для експлуатації цього засобу групу з електробезпеки.
3. Підготовка персоналу РТЗ (РЛЗ) у СДА до забезпечення польотів включає:
навчання у складі підрозділів (навчальних груп) за відповідною програмою, розробленою у підрозділі РТЗ (РЛЗ) та затвердженою керівником підрозділу РТЗ (РЛЗ);
стажування на вузлах (об’єктах) зв’язку, РТЗ (РЛЗ);
складання заліків на допуск до самостійного забезпечення польотів;
отримання посвідчення на право самостійного несення чергування.
4. Порядок спеціальної підготовки, стажування, перевірки знань, практичних навичок, визначення можливості допуску персоналу до самостійної роботи на засобах зв’язку, РТЗ (РЛЗ) польотів, зразок посвідчення на право експлуатації техніки зв’язку, РТЗ, автоматизованих та інформаційних систем польотів визначається Правилами технічної експлуатації техніки зв’язку, радіотехнічного забезпечення, автоматизованих та інформаційних систем державної авіації України, затверджених наказом Міністерства оборони України від 15 травня 2013 року № 314/дск, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 травня 2013 року за № 849/83381.
5. Порядок навчання, стажування та складання заліків персоналом РТЗ (РЛЗ) для допуску до забезпечення польотів та зразок посвідчення на право самостійного несення чергування визначається Інструкцією з організації несення чергування в підрозділах та на об’єктах радіотехнічного забезпечення польотів державної авіації України, затвердженою наказом Міністерства оборони України від 28 березня 2013 року № 200/дск, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2013 року за № 646/23178.

3. Допуск водіїв до керування тягачами для буксирування повітряних суден та засобами пошуково-рятувального забезпечення польотів

1. Водії тягачів для буксирування ПС та засобів пошуково-рятувального забезпечення повинні мати посвідчення водія відповідної категорії, пройти в установленому у відповідному ЦОВВ, виді ЗСУ та ІВФ порядку збори зі стажування на транспортному засобі відповідної марки.
2. З метою допуску водіїв до керування тягачами для буксирування ПС та засобами пошуково­рятувального забезпечення до самостійного виконання заходів із забезпечення польотів на відповідному аеродромі (вертодромі) з ними проводиться стажування відповідно до глави 1 цього розділу.
Допуск водіїв до керування тягачами для буксирування ПС та засобами пошуково-рятувального забезпечення до самостійного виконання заходів із забезпечення польотів оформлюється наказом керівника СДА.

III. Підготовка наземних авіаційних спеціалістів з аеродромно-технічного, радіотехнічного, радіолокаційного забезпечення

1. Підготовка НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) здійснюється в закладах освіти, що забезпечують здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти, та в навчальних центрах з підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ), схвалених як організації з підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ).
2. У схваленій організації з підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) повинні бути документи щодо планування, організації та обліку процесу підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) (додаток 1).
3. Підготовка НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) за відповідними напрямами проводиться за затвердженими програмами.
4. Програма підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) має містити конкретний зміст дисципліни (дисциплін), теми та/або модулі, послідовність, організаційні форми, обсяг їх вивчення, засоби та форми поточного і підсумкового контролю.
5. Орієнтовний розрахунок часу за напрямами підготовки НАС з АТЗ наведено в додатку 2.
Розрахунок часу за напрямами підготовки НАС може коригуватися освітньою (освітньо-професійною) програмою, навчальним планом підготовки НАС та робочими програмами навчальних дисциплін у залежності від рівня знань та навичок НАС, які проходять підготовку.
6. Програма підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) складається організацією з підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) окремо для кожного напряму підготовки, погоджується з уповноваженим підрозділом Міноборони та затверджується керівником ОУА ЦОВВ, виду ЗСУ та ІВФ, що планує проводити підготовку НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ).
7. Затверджені програми підготовки мають бути доступними для ознайомлення персоналом організації з підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) та НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ), який претендує на отримання сертифікату про підготовку за затвердженою програмою (далі - Сертифікат про підготовку), що підтверджує підготовку НАС у схваленій організації з підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) за відповідним напрямом підготовки.
8. У Сертифікаті про підготовку зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові, дата народження НАС, найменування та місце знаходження організації з підготовки НАС, програма підготовки, номер сертифіката, дата видачі, підпис керівника організації з підготовки НАС.
9. Після закінчення підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ), який претендує на отримання Сертифіката про підготовку, допускається до здавання екзаменів (заліків).
10. Екзамени (заліки) у схваленій організації з підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) проводяться відповідно з розкладом, затвердженим їх керівником.
11. Екзамени (заліки) з теоретичної підготовки проводяться в обладнаних навчальних класах за попередньо розробленими організацією з підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) екзаменаційними білетами.
Екзамени (заліки) з практичної підготовки проводяться на навчальному майданчику для практичної підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) з експлуатації засобів наземного забезпечення польотів (далі - ЗНЗП).
Результати екзаменів (заліків) оформляються екзаменаційними (заліковими) відомостями (додаток 3).
12. Оцінювання НАС здійснюється за єдиними вимогами до оцінки знань, умінь і навичок.
13. На підставі екзаменаційних (залікових) відомостей НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) видається Сертифікат про підготовку, що підтверджує підготовку НАС у схваленій організації з підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) за відповідним напрямом підготовки.
14. На період проведення екзаменів (заліків) у схваленій організації з підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) можуть залучатися представники уповноваженого підрозділу Міноборони (за згодою).
15. Після закінчення підготовки схвалена організація з підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) надає до уповноваженого підрозділу Міноборони узагальнені відомості щодо результатів здачі екзаменів (заліків) та узагальнену інформацію про видані Сертифікати про підготовку.
16. Персоналу з АТЗ (РТЗ, РЛЗ), який має підтверджувальні документи щодо стажу роботи в СДА не менше двох років на посаді за відповідним напрямом підготовки та за результатами екзаменів (заліків) показав знання і практичні навички, які відповідають рівню випускника схваленої організації з підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ), видається Сертифікат про підготовку без проходження підготовки за відповідним напрямом.

IV. Свідоцтво наземного авіаційного спеціаліста з аеродромно-технічного, радіотехнічного, радіолокаційного забезпечення польотів

1. Свідоцтво НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) видається уповноваженим підрозділом Міноборони військово­службовцям, особам рядового, начальницького складу та працівникам СДА ЦОВВ, ЗСУ та ІВФ, посади яких передбачають організацію та виконання заходів АТЗ (РТЗ, РЛЗ) польотів, перевірку якості пально-мастильних матеріалів, спеціальних рідин, стиснених та зріджених газів, утримання, ремонту аеродромів, експлуатацію, технічне обслуговування, регламентні роботи та поточний ремонт ЗНЗП.
2. Свідоцтво НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) надає право його власнику самостійно:
експлуатувати ЗНЗП або аеродромне обладнання відповідного типу (зразка);
виконувати роботи, у межах функціональних обов’язків, з технічного обслуговування силової установки, механічних та електричних систем ЗНЗП;
виконувати роботи, пов’язані з функціонуванням систем та обладнання ЗНЗП, пошуку та усунення несправностей;
виконувати роботи з контролю якості пально-мастильних матеріалів, спеціальних рідин, стиснених та зріджених газів, вести та оформлювати відповідну документацію;
виконувати роботи з утримання та поточного ремонту льотного поля аеродрому.
3. Перелік категорій Свідоцтв НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) та напрямів підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) визначено в додатку 4 до цього Порядку.
Перелік інформації, яку містить Свідоцтво НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ), наведено у додатку 5 до цього Порядку.
4. Свідоцтво НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) видається після підготовки НАС у схваленій організації з підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ), проходження стажування та успішної здачі заліків у СДА.
5. Із заявою на видачу Свідоцтва НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) до уповноваженого підрозділу Міноборони можуть звернутися:
уповноважений представник СДА;
особа, яка досягла 18 років.
6. До заяви на видачу Свідоцтва НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) додаються:
копія документа про підготовку у схваленій організації з підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ);
витяг із наказу керівника СДА про призначення НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) на посаду за відповідним напрямом підготовки;
витяг із наказу про організацію та проведення стажування НАС з АТЗ в СДА;
копії відомостей здачі заліків у СДА за результатами стажування.
Копії документів засвідчуються в установленому в ЦОВВ, ЗСУ та ІВФ порядку.
7. Заява на видачу Свідоцтва НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) подається уповноваженому підрозділу Міноборони шляхом листування або особисто.
8. Заява на видачу Свідоцтва НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ), НАС, який є військовослужбовцем або працівником СДА, підписується посадовою особою та засвідчується печаткою СДА в установленому порядку.
Заява на видачу Свідоцтва НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ), надіслана приватно, засвідчується посадовою особою уповноваженого підрозділу Міноборони на підставі наданих оригіналів та засвідчених у встановленому порядку копій документів, що додаються.
9. Після перевірки наданих документів уповноважений підрозділ Міноборони видає Свідоцтво НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ).
10. Свідоцтво НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) в уповноваженому підрозділі Міноборони отримується особисто НАС або уповноваженою особою СДА.
11. Повноваження власника Свідоцтва НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) залишаються чинними за умови, якщо:
власник Свідоцтва НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) протягом попереднього року не менше двох місяців виконував роботи за відповідним напрямом підготовки;
дію Свідоцтва НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) не анульовано.
12. Уповноважений підрозділ Міноборони анулює Свідоцтво НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) у випадку:
отримання Свідоцтва НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) на підставі сфальсифікованих документів;
якщо власник Свідоцтва НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) експлуатував ЗНЗП або виконував функціональні обов’язки з організації та забезпечення польотів у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.
13. У випадку звільнення НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) з СДА Свідоцтво НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) не анулюється та не вилучається у його власника.
14. Замовником та утримувачем бланків Свідоцтва НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) є уповноважений підрозділ Міноборони.

V. Схвалення організації з підготовки наземних авіаційних спеціалістів з аеродромно-технічного, радіотехнічного, радіолокаційного забезпечення польотів

1. Вимоги до організації з підготовки наземних авіаційних спеціалістів з аеродромно-технічного, радіотехнічного, радіолокаційного забезпечення

1. Організація з підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ), що підлягає схваленню, повинна мати: організаційну структуру та систему управління, які забезпечують контроль за відповідністю встановленим вимогам; належну організацію навчального процесу; підтримання кваліфікації, практичного досвіду і відповідних професійних навичок викладацького складу.
2. Чисельність викладацького складу з теоретичної та практичної підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) повинна бути достатньою для забезпечення процесу підготовки.
Максимальна кількість слухачів, що одночасно проходять теоретичні заняття в складі навчальних підрозділів, не повинна перевищувати тридцять осіб на одного викладача, а з практичної підготовки - п’ятнадцять осіб.
3. Для викладання окремих тем навчальних програм можуть запрошуватися спеціалісти (експерти) відповідного напряму підготовки в галузі ДА.
4. Викладач з практичної підготовки повинен мати стаж роботи за відповідним напрямом підготовки не менше двох років та мати практичний досвід з проведення оцінювання практичних (тренажерних) занять та веденні облікових записів.
5. Викладацький склад повинен відповідати вимогам, визначеним Статутом організації з підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ), мати вищу освіту за відповідним напрямом підготовки.
6. В організації з підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) мають бути навчальні класи (кабінети, аудиторії, тощо) (далі - навчальні класи) та місця для проведення практичної підготовки.
7. Навчальні класи повинні відповідати вимогам законодавства з охорони праці, правилам протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічним нормам.
8. Навчальні класи обладнуються наочним приладдям, навчальними посібниками, технічною літературою, комп’ютерними засобами підготовки, моніторами, технічними засобами підготовки та контролю знань, мультимедійними засобами візуалізації навчального матеріалу, підключення до мережі Інтернет (за можливості).
9. Організація з підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) повинна мати навчально-виробничу базу для здійснення практичної підготовки.
10. Місця для проведення практичної підготовки обладнуються макетами, схемами, стендами, маркуються розміткою. Практична підготовка здійснюється на навчальних засобах наземного забезпечення польотів (далі - ЗНЗП) або тренажерах.
11. ЗНЗП, які використовуються в процесі практичної підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ), обладнуються відповідно до нормативно-правових актів ДА.

2. Процедура схвалення організації з підготовки наземних авіаційних спеціалістів з аеродромно-технічного, радіотехнічного, радіолокаційного забезпечення польотів

1. Схвалення організації з підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) проводиться уповноваженим підрозділом Міноборони, який у подальшому здійснює контроль за процесом підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ).
2. Схвалення організації з підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) визначає її спроможність дотримуватися встановлених вимог до організації процесу підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) за відповідним напрямом підготовки.
3. Процедура схвалення організації з підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) поділяється на такі етапи:
подання заяви та підтвердної документації;
розгляд підтвердної документації;
перевірка відповідності організації вимогам цього Порядку;
оформлення та видача Сертифіката схвалення;
проведення перевірок уповноваженим підрозділом Міноборони дотримання встановлених вимог схваленою організацією з підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ).
4. Якщо схвалення діяльності заявника проводиться вперше, до уповноваженого підрозділу Міноборони подаються документи відповідно до переліку документів для схвалення діяльності заявника (додаток 6), які формуються у сертифікаційну справу.
5. Заява (додаток 7) про одержання або внесення змін до Сертифіката схвалення подається до уповноваженого підрозділу Міноборони у разі:
первинного схвалення;
поновлення діяльності після призупинення Сертифіката схвалення;
необхідності внесення змін до Сертифіката схвалення.
6. Під час розгляду підтвердної документації, протягом п’яти робочих днів з дати реєстрації заяви, уповноважений підрозділ Міноборони перевіряє правильність оформлення заяви, комплектність наданих документів відповідно до вимог пункту 4 цієї глави, а також приймає рішення про прийняття або відмову в прийнятті їх до розгляду.
7. Уповноважений підрозділ Міноборони орган може відхилити заяву у разі невиконання вимог пункту 4 цієї глави. При цьому заявнику не пізніше ніж на наступний робочий день після прийняття рішення про відмову в прийнятті заяви до розгляду письмово повідомляється про причини відмови.
Відмова складається у довільній формі з поясненням причин її надання.
8. У разі прийняття заяви до розгляду заявник інформується в письмовій формі про зазначене рішення не пізніше ніж на наступний робочий день після його прийняття.
9. Уповноважений підрозділ Міноборони протягом тридцяти робочих днів після повідомлення заявника про прийняття заяви до розгляду перевіряє:
відповідність наданих заявником документів вимогам цього Порядку;
наявність викладацького складу та відповідність його кваліфікації і досвіду, обладнання, матеріально-технічної бази та інших засобів, необхідних для проведення підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ);
програму (програми) підготовки за заявленими напрямами підготовки;
систему управління якістю.
10. У випадку виявлення недоліків під час розгляду наданих документів уповноважений підрозділ Міноборони, протягом п’яти робочих днів, надає заявнику письмове повідомлення з їх переліком.
Після усунення виявлених недоліків заявник надає до уповноваженого підрозділу Міноборони підтверджувальні документи, що перевіряються протягом десяти робочих днів з дати їх надходження.
11. У разі відсутності недоліків або після їх усунення уповноважений підрозділ Міноборони протягом п’яти робочих днів приймає рішення про проведення перевірки відповідності організації вимогам цього Порядку (далі - сертифікаційна перевірка).
12. Сертифікаційна перевірка здійснюється не пізніше десяти робочих днів після прийняття рішення про її проведення.
13. Сертифікаційна перевірка проводиться відповідно до наказу керівника уповноваженого підрозділу Міноборони про призначення сертифікаційної комісії, за затвердженим ним планом сертифікаційної перевірки.
14. Завданням сертифікаційної комісії є перевірка відповідності заявника встановленим цим Порядком вимогам до організації з підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) відповідно до затвердженого керівником уповноваженого підрозділу Міноборони плану сертифікаційної перевірки.
15. Після проведення сертифікаційної перевірки комісія протягом десяти робочих днів складає акт сертифікаційної перевірки (додаток 8).
16. Акт сертифікаційної перевірки складається у двох примірниках та повинен містити інформацію про відповідність заявника встановленим вимогам, перелік невідповідностей, які перешкоджають та/або не перешкоджають видачі Сертифіката схвалення, а також перелік рекомендацій (за наявності) щодо покращення діяльності заявника.
Один примірник затвердженого акта сертифікаційної перевірки надається заявнику, а другий залишається в уповноваженому підрозділі Міноборони для залучення до сертифікаційної справи заявника.
17. У разі виявлення невідповідностей вимогам нормативно-правових актів заявник протягом двадцяти календарних днів з дати ознайомлення з актом сертифікаційної перевірки складає план заходів щодо усунення невідповідностей, що перешкоджають видачі Сертифіката схвалення, проводить роботу щодо їх усунення та надає до уповноваженого підрозділу Міноборони підтверджувальні документи.
18. Сертифікаційна комісія протягом десяти робочих днів з дати надходження до уповноваженого підрозділу Міноборони інформації про усунення зазначених в акті сертифікаційної перевірки невідповідностей проводить аналіз наданої інформації та надає пропозиції керівнику уповноваженого підрозділу Міноборони щодо можливості схвалення організації з підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ).
19. Схваленій організації з підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) видається Сертифікат схвалення організації з підготовки НАС (додаток 9) протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення.
20. У разі невиконання заявником вимог пункту 17 цієї глави уповноважений підрозділ Міноборони приймає рішення про відмову у видачі Сертифіката схвалення про що на адресу заявника надсилається вмотивована відмова в письмовій формі.
21. Рішення про відмову у схваленні приймається у разі, коли матеріально-технічна база, чисельність та підготовка викладацького складу організації з підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) не дають змоги виконати програми та плани з підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ).
22. Заявник має право повторно подати заяву на загальних підставах, але не раніше ніж через три місяці після прийняття уповноваженим підрозділом Міноборони рішення про відмову у видачі Сертифіката схвалення.
23. Рішення уповноваженого підрозділу Міноборони про відмову у схваленні організації з підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) (тимчасове припинення дії Сертифіката схвалення, анулювання дії) може бути оскаржене заявником у встановленому законодавством порядку.
24. Сертифікат схвалення видається безстроково.
25. Уповноважений підрозділ Міноборони реєструє схвалену організацію з підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) та видає Сертифікат схвалення заявнику.
26. У разі втрати або пошкодження Сертифіката схвалення за заявою організації з підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) видається його дублікат.
Дублікат оформлюється з проставлянням на ньому відмітки "Дублікат".
27. Бланки Сертифіката схвалення виготовляються на замовлення уповноваженого підрозділу Міноборони.
28. Дія Сертифіката схвалення тимчасово може припинятися за рішенням керівника уповноваженого підрозділу Міноборони, на підставі пропозицій сертифікаційної комісії, у разі встановлення документально підтвердженого факту порушення схваленою організацією з підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) організації та проведення підготовки НАС.
29. Сертифікат схвалення може анулюватися за рішенням керівника уповноваженого підрозділу Міноборони, на підставі пропозицій сертифікаційної комісії, у разі зміни кількісного (якісного) стану матеріально-технічної бази або чисельності викладацького складу організації з підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ), що унеможливлює виконання програм та планів з підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ).
Начальник Управління
регулювання діяльності
державної авіації України
А. Телегін
Додаток 1
до Порядку допуску авіаційного
персоналу до проведення робіт з
аеродромно-технічного, радіотехнічного
та радіолокаційного забезпечення
польотів державних повітряних
суден у державній авіації України
(пункт 2 розділу III)

ДОКУМЕНТИ

щодо планування, організації та обліку процесу підготовки наземних авіаційних спеціалістів з аеродромно-технічного, радіотехнічного та радіолокаційного забезпечення

1. Перелік основних документів з організації підготовки наземних авіаційних спеціалістів з аеродромно-технічного (радіотехнічного, радіолокаційного) забезпечення (далі - НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ)), які регламентують організацію та забезпечення підготовки:
Статут (положення) організації з підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ);
положення про організацію освітнього процесу (процесу підготовки) в організації з підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ);
ліцензії на провадження освітньої діяльності за певними рівнями вищої (фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти за відповідними спеціальностями або на провадження освітньої діяльності за освітньою програмою (за наявності);
стандарти вищої (професійно-технічної) освіти для кожного рівня вищої (фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти в межах кожної спеціальності (копії);
план основних заходів з організації підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) на навчальний рік за розділами: навчальна діяльність, наукова та науково-технічна діяльність, методична діяльність, матеріально-технічне (логістичне) забезпечення, графік-календар навчального процесу на навчальний рік;
розклади навчальних занять (екзаменаційних сесій);
план підвищення кваліфікації керівного складу та науково-педагогічних працівників, викладацького складу на навчальний рік;
журнал реєстрації виданих дипломів (свідоцтв, сертифікатів);
наказ керівника організації з підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) про організацію освітньої діяльності (навчально-виховного процесу) на навчальний рік;
освітні програми за відповідними спеціальностями (спеціалізаціями);
навчальні плани;
програми навчальних дисциплін.
2. Перелік основних документів структурного підрозділу (інституту, факультету) організації з підготовки наземних авіаційних спеціалістів з аеродромно-технічного (радіотехнічного, радіолокаційного) забезпечення, які регламентують організацію та навчально-методичне забезпечення підготовки:
положення про інститут (факультет);
план основних заходів інституту (факультету) на навчальний рік за розділами: навчальна діяльність, наукова та науково-технічна діяльність, методична діяльність, матеріально-технічне (логістичне) забезпечення, графік-календар навчального процесу на навчальний рік;
навчальні плани за кожною програмою підготовки;
розклади навчальних занять (екзаменаційних сесій);
план підвищення кваліфікації керівного складу та науково-педагогічних працівників інституту (факультету) на навчальний рік;
журнали обліку навчальних занять курсантів, слухачів, студентів, за навчальними групами (відділеннями).
3. Перелік документів кафедри з організації та навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності:
положення про кафедру;
план роботи кафедри на навчальний рік за розділами: навчальна діяльність, методична діяльність, наукова та науково-технічна діяльність. План включає такі додатки: розподіл навчального навантаження, графік контрольних та взаємних відвідувань навчальних занять, графік підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;
звітні матеріали підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників (викладацького складу) кафедри;
журнал контрольних і взаємних відвідувань занять;
робочі програми навчальних дисциплін;
навчально-методичні матеріали навчальних дисциплін кафедри (факультативу, курсу).
4. Перелік документів у цикловій комісії:
робоча навчальна програма з навчальних предметів;
перелік нормативів (практичних робіт) з професії на період навчання;
стандарти підготовки;
фонд кваліфікаційних завдань (тестів) навчальних дисциплін циклової комісії.
Додаток 2
до Порядку допуску авіаційного
персоналу до проведення робіт з
аеродромно-технічного, радіотехнічного
та радіолокаційного забезпечення
польотів державних повітряних
суден у державній авіації України
(пункт 5, розділу III)

ОРІЄНТОВНИЙ РОЗРАХУНОК

часу за напрямами підготовки наземних авіаційних спеціалістів з аеродромно-технічного забезпечення польотів

№ з/п
Тематика навчання
Кількість годин
Примітка
1
2
3
4
1
Загальні положення з організації аеродромно-технічного забезпечення польотів:
8
призначення, загальна структура аеродрому
2
правила руху транспортних засобів та пішоходів по аеродрому
2
обов’язки наземного авіаційного спеціаліста з експлуатації відповідного засобу аеродромно-технічного забезпечення польотів
2
Окрім персоналу: засобів виконання регламентних робіт і поточного ремонту спеціального обладнання електрогазової техніки; контролю якості стиснених (зріджених) газів; контролю якості пального та мастильних матеріалів; експлуатації, утримання та поточного ремонту льотного поля аеродрому
обов’язки наземного авіаційного спеціаліста з експлуатації засобів для виконання регламентних робіт і поточного ремонту спеціального обладнання електрогазової техніки
2
Для персоналу засобів виконання регламентних робіт і поточного ремонту спеціального обладнання електрогазової техніки
обов’язки наземного авіаційного спеціаліста з експлуатації приладів для контролю якості стиснених (зріджених) газів
2
Для персоналу з контролю якості стиснених (зріджених) газів
обов’язки наземного авіаційного спеціаліста з експлуатації приладів для контролю якості пального та спеціальних рідин
2
Для персоналу з контролю якості пального та мастильних матеріалів
обов’язки наземного авіаційного спеціаліста з експлуатації, утримання та поточного ремонту льотного поля аеродрому
2
Для персоналу з експлуатації, утримання та поточного ремонту льотного поля аеродрому
призначення та технічні характеристики відповідного засобу аеродромно-технічного забезпечення польотів (обладнання, приладів, технічних засобів і механізмів)
2
загальні поняття про стиснені (зріджені) гази та вимоги до них
2
Для персоналу: засобів видобутку, отримання, транспортування, зберігання зріджених газів; контролю якості стиснених та зріджених газів; засобів зарядки систем повітряних суден стисненими газами
загальні поняття про пально-мастильні матеріали та спеціальні рідини, вимоги до них
2
Для персоналу: засобів заправки пальним, мастильними матеріалами та спеціальними рідинами повітряних суден; контролю якості пального та спеціальних рідин
загальні поняття про електричний струм, основні електричні величини (сила струму, напруга, опір, ємність) їх визначення, позначення, одиниці виміру, електровимірювальні прилади, які застосовуються для вимірювання цих параметрів
2
Для персоналу: засобів забезпечення повітряних суден електро- і пневмоенергією під час запуску авіаційних двигунів та перевірки електро- і радіообладнання; засобів перевірки та дозаправлення гідросистем повітряних суден, електрогідроустановок
об’єкти аеродрому та вимоги до них
2
Для персоналу з експлуатації, утримання та поточного ремонту льотного поля аеродрому
порядок під’їзду (від’їзду) до (від) ПС
2
Окрім персоналу: засобів виконання регламентних робіт і поточного ремонту спеціального обладнання електрогазової техніки; контролю якості стиснених (зріджених) газів; контролю якості пального та мастильних матеріалів; експлуатації, утримання та поточного ремонту льотного поля аеродрому
2
Будова відповідних засобів аеродромно-технічного забезпечення польотів (обладнання, приладів, технічних засобів і механізмів)
18
3
Конструкційні матеріали, що використовуються для облаштування та утримання штучної злітно-посадкової смуги
18
Для персоналу з експлуатації, утримання та поточного ремонту льотного поля аеродрому
4
Експлуатація відповідних засобів аеродромно-технічного забезпечення польотів (обладнання, приладів, технічних засобів і механізмів)
76
Окрім персоналу засобів виконання регламентних робіт і поточного ремонту спеціального обладнання електрогазової техніки
5
Порядок виконання регламентних робіт і поточного ремонту спеціального обладнання електрогазової техніки
76
Для персоналу засобів виконання регламентних робіт і поточного ремонту спеціального обладнання електрогазової техніки
6
Порядок оформлення технічної документації та заходи техніки безпеки під час експлуатації відповідних засобів аеродромно-технічного забезпечення польотів (обладнання, приладів, технічних засобів і механізмів)
2
Додаток 3
до Порядку допуску авіаційного
персоналу до проведення робіт з
аеродромно-технічного, радіотехнічного
та радіолокаційного забезпечення
польотів державних повітряних
суден у державній авіації України
(пункт 11 розділу III)

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА (ЗАЛІКОВА) ВІДОМІСТЬ

   Взвод (група) ____________________________________________________
   Назва предмета ___________________________________________________
   Викладач _________________________________________________________
   Вид контролю ______________ Дата ______________________
№ з/п
Військове звання
Прізвище та ініціали слухача
Оцінка
Підпис викладача
1
2
3
4
5
   Кількість слухачів у групі ________________________________________
   Здавало залік _____________________________________________________
   Отримали оцінку: "Відмінно" _______________________________________
   "Добре" ___________________________________________________________
   "Задовільно" ______________________________________________________
   "Незадовільно" ____________________________________________________
   Підпис викладача __________________________________________________
Додаток 4
до Порядку допуску авіаційного
персоналу до проведення робіт з
аеродромно-технічного, радіотехнічного
та радіолокаційного забезпечення
польотів державних повітряних
суден у державній авіації України
(пункт 3 розділу IV)

ПЕРЕЛІК

категорій Свідоцтв наземних авіаційних спеціалістів з аеродромно-технічного, радіотехнічного, радіолокаційного забезпечення та напрямів підготовки наземних авіаційних спеціалістів з аеродромно-технічного, радіотехнічного, радіолокаційного забезпечення

1. Свідоцтва наземних авіаційних спеціалістів, залежно від робіт, що виконуються за видами забезпечення польотів, поділяються на такі категорії:
А - аеродромно-технічне забезпечення польотів;
В - радіотехнічне забезпечення польотів;
С - радіолокаційне забезпечення польотів.
2. Категорії Свідоцтва наземних авіаційних спеціалістів поділяються на відповідні підкатегорії.
Категорія А:
А1. Експлуатація, технічне обслуговування, регламентні роботи та поточний ремонт електрогазової техніки, контроль якості стиснених та зріджених газів:
А1.1. Засоби видобутку, отримання, транспортування, зберігання зріджених газів, контроль якості стиснених та зріджених газів:
А1.1.1. Киснеазотодобувні станції (засоби);
А1.1.2. Засоби транспортування і зберігання зріджених газів;
А1.1.3. Засоби газифікації зріджених газів;
А1.1.4. Засоби очищення та осушення стиснених газів;
А1.1.5. Знежирення і вакуумування резервуарів;
А1.1.6. Засоби перевірки та опосвідчення балонів для стиснених газів;
А1.1.7. Контроль якості стиснених та зріджених газів;
А1.2. Засоби зарядки систем повітряних суден стисненими газами:
А1.2.1. Засоби зарядки повітряних суден стиснутим азотом;
А1.2.2. Засоби зарядки повітряних суден стиснутим киснем;
А1.2.3. Засоби зарядки повітряних суден стиснутим повітрям;
А1.2.4. Компресорні станції;
А1.2.5. Вуглецевозарядні станції, заправники вуглекислотні авіаційні, аеродромні заправники вогнегасників повітряних суден;
А1.3. Засоби забезпечення повітряних суден електро- і пневмоенергією під час запуску авіаційних двигунів та перевірки електро- і радіообладнання:
А1.3.1. Засоби забезпечення повітряних суден електроенергією та запуску авіаційних двигунів;
А1.3.2. Засоби забезпечення повітряних суден пневмоенергією та запуску авіаційних двигунів;
А1.3.3. Машинні перетворювачі (аеродромні електромоторгенератори);
А1.3.4. Централізовані системи електроживлення та запуску авіаційних двигунів;
А1.4. Засоби перевірки та дозаправлення гідросистем повітряних суден, електрогідроустановки:
А1.4.1. Засоби перевірки та дозаправлення гідросистем повітряних суден;
А1.4.2. Електрогідроустановки;
А1.5. Засоби кондиціювання, підігріву повітря та перевірки герметичності кабін повітряних суден:
А1.5.1. Засоби кондиціювання повітря в кабінах повітряних суден та місцях перебування льотного складу, підготовленого до польотів;
А1.5.2. Засоби підігріву авіаційних двигунів, кабін та трансмісій повітряних суден гарячим повітрям;
А1.5.3. Засоби перевірки герметичності кабін повітряних суден;
А1.6. Засоби для виконання регламентних робіт і поточного ремонту спеціального обладнання електрогазової техніки;
А2. Експлуатація, технічне обслуговування, регламентні роботи та поточний ремонт засобів заправки пальним, мастильними матеріалами та спеціальними рідинами, контроль якості пально-мастильних матеріалів:
А2.1. Засоби заправки пальним, мастильними матеріалами та спеціальними рідинами повітряних суден:
А2.1.1. Засоби транспортування та заправлення авіаційним паливом;
А2.1.2. Засоби заправлення мастилом та спеціальними рідинами;
А2.1.3. Засоби заправлення та перекачування пального;
А2.1.4. Системи централізованої заправки паливом;
А2.2. Контроль якості пально-мастильних матеріалів;
А3. Експлуатація, технічне обслуговування, регламентні роботи та поточний ремонт рухомих засобів мийки та спеціальної обробки повітряних суден;
А4. Експлуатація, технічне обслуговування та поточний ремонт засобів буксирування повітряних суден:
А4.1. Автомобільні колісні тягачі;
А4.2. Автомобільні багатовісні колісні тягачі;
А4.3. Тракторні колісні тягачі;
А5. Експлуатація, технічне обслуговування та поточний ремонт аеродромно-експлуатаційної техніки, аеродромних аварійних гальмівних установок та утримання льотного поля аеродрому:
А5.1. Аеродромно-експлуатаційної техніки, аеродромних аварійних гальмівних установок:
А5.1.1. Комбінованих поливально-мийних машин та плужних снігоочищувачів;
А5.1.2. Шнекороторних та фрезерно-роторних снігоочисників;
А5.1.3. Теплових машин;
А5.1.4. Вакуумно-прибиральних машин;
А5.1.5. Пневматичних котків, трамбувальних машин, автогрейдерів, маркувальників;
А5.1.6. Колісних тракторів зі спеціальним навісним (причіпним) обладнанням;
А5.1.7. Аеродромних аварійних гальмівних установок;
А5.2. Експлуатація, утримання та поточний ремонт льотного поля аеродрому.
Категорія В:
В1. Експлуатація, технічне обслуговування та поточний ремонт засобів зв’язку;
В2. Експлуатація, технічне обслуговування та поточний ремонт привідних аеродромних радіостанцій;
В3. Експлуатація, технічне обслуговування та поточний ремонт автоматичних радіопеленгаторів;
В4. Експлуатація, технічне обслуговування та поточний ремонт радіолокаційних систем посадки літаків;
В5. Експлуатація, технічне обслуговування та поточний ремонт радіотехнічних систем навігації та посадки літаків;
В6. Експлуатація, технічне обслуговування та поточний ремонт світлотехнічного обладнання;
В7. Експлуатація, технічне обслуговування та поточний ремонт автоматизованих систем управління.
Категорія С:
С1. Експлуатація, технічне обслуговування та поточний ремонт радіолокаційних станцій;
С2. Експлуатація, технічне обслуговування та поточний ремонт радіолокаційних висотомірів;
С3. Експлуатація, технічне обслуговування та поточний ремонт засобів автоматизації.
Додаток 5
до Порядку допуску авіаційного
персоналу до проведення робіт з
аеродромно-технічного, радіотехнічного
та радіолокаційного забезпечення
польотів державних повітряних
суден у державній авіації України
(пункт 3 розділу IV)

ПЕРЕЛІК

інформації, яку містить свідоцтво наземного авіаційного спеціаліста з аеродромно-технічного (радіотехнічного, радіолокаційного) забезпечення польотів

1. Назва документа, напрям підготовки, категорія.
2. Серія та номер Свідоцтва наземного авіаційного спеціаліста аеродромно-технічного (радіотехнічного, радіолокаційного) забезпечення польотів (далі - Свідоцтво НАС).
3. Військове (спеціальне) звання власника Свідоцтва НАС.
4. Прізвище, ім’я по батькові власника Свідоцтва НАС.
5. Дата народження власника Свідоцтва НАС.
6. Найменування засобу наземного забезпечення польотів, станції, установки (спеціальності).
7. Назва організації та номер сертифіката схвалення організації з підготовки наземних авіаційних спеціалістів, яка видала документ, що підтверджує підготовку наземного авіаційного спеціаліста в схваленій організації за відповідним напрямом підготовки.
8. Назва уповноваженого структурного підрозділу Міністерства оборони України з питань регулювання діяльності державної авіації України, що видав Свідоцтво НАС.
9. Ім’я та прізвище керівника уповноваженого структурного підрозділу Міністерства оборони України з питань регулювання діяльності державної авіації України, що видав Свідоцтво НАС, підпис та печатка.
10. Дата видачі Свідоцтва НАС.
Додаток 6
до Порядку допуску авіаційного
персоналу до проведення робіт з
аеродромно-технічного, радіотехнічного
та радіолокаційного забезпечення
польотів державних повітряних
суден у державній авіації України
(пункт 4 глави 2 розділу V)

ПЕРЕЛІК

документів для схвалення діяльності заявника

1. Заява.
2. Копія Статуту (Положення).
3. Відомості про матеріально-технічну базу організації з підготовки наземних авіаційних спеціалістів з аеродромно-технічного, радіотехнічного, радіолокаційного забезпечення (далі - НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ)) та її відповідність встановленим вимогам, затверджені керівником.
4. Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право організації з підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ) на користування приміщеннями, спорудами та/або земельними ділянками, використання (користування) та технічний стан тренажерів для підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ).
5. Відомості про викладацький склад (освіта, кваліфікація, атестація).
6. Програми та плани підготовки НАС з АТЗ (РТЗ, РЛЗ).
Додаток 7
до Порядку допуску авіаційного
персоналу до проведення робіт з
аеродромно-технічного, радіотехнічного
та радіолокаційного забезпечення
польотів державних повітряних
суден у державній авіації України
(пункт 5 глави 3 розділу V)

ЗАЯВА

до Сертифіката схвалення організації з підготовки наземних авіаційних спеціалістів

( Див. текст (z1077-20F387) )
Додаток 8
до Порядку допуску авіаційного
персоналу до проведення робіт з
аеродромно-технічного, радіотехнічного
та радіолокаційного забезпечення
польотів державних повітряних
суден у державній авіації України
(пункт 15 глави 2 розділу V)

АКТ

сертифікаційної перевірки

( Див. текст (z1077-20F390) )
Додаток 9
до Порядку допуску авіаційного
персоналу до проведення робіт з
аеродромно-технічного, радіотехнічного
та радіолокаційного забезпечення
польотів державних повітряних
суден у державній авіації України
(пункт 19 глави 2 розділу V)

СЕРТИФІКАТ

схвалення організації з підготовки наземних авіаційних спеціалістів

( Див. текст (z1077-20F389) )
Додаток 10
до Порядку допуску авіаційного
персоналу до проведення робіт з
аеродромно-технічного, радіотехнічного
та радіолокаційного забезпечення
польотів державних повітряних
суден у державній авіації України
(пункт 30 глави 2 розділу V)

ПЕРЕЛІК

документів, що долучаються до сертифікаційної справи

1. Заява про одержання Сертифіката схвалення організації з підготовки наземних авіаційних спеціалістів (далі - Сертифіката схвалення) / внесення змін до Сертифіката схвалення з додатками.
2. Перелік зауважень та пропозицій за результатами розгляду підтвердної документації уповноваженим структурним підрозділом Міноборони з питань регулювання діяльності державної авіації України.
3. Документи, що підтверджують усунення виявлених невідповідностей.
4. Наказ про призначення комісії.
5. План сертифікаційної перевірки.
6. Акт за результатами сертифікаційної перевірки.
7. План заходів щодо усунення невідповідностей.
8. Рішення про видачу Сертифіката схвалення.
9. Другий примірник Сертифіката схвалення.
10. Документи щодо внесення змін до документації заявника.