КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 18 листопада 2020 р. № 1120
Київ

Про виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Відповідно до частини п’ятої статті 28 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (294-20) :
скоротити обсяг видатків розвитку за програмою 3601270 "Забезпечення готовності та реагування державної установи "Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України" та її відокремлених структурних підрозділів на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та забезпечення засобами індивідуального захисту медичних працівників, які надають медичну допомогу засудженим та особам, взятим під варту, з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками" на суму 1107,3 тис. гривень;
збільшити обсяг видатків за програмою 3511380 "Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками" на суму 1107,3 тис. гривень.
2. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 р. № 493 (493-2020-п) "Про виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 51, ст. 1593) в абзаці першому цифри "23680,1" замінити цифрами "22572,8", а в абзаці другому цифри "9500" замінити цифрами "8392,7".
3. Виділити Міністерству юстиції 1107,3 тис. гривень із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для забезпечення здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а саме:
623,1 тис. гривень (видатки споживання) на безповоротній основі - для закупівлі засобів індивідуального захисту для педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби та здобувачів освіти, дезінфекційних засобів, антисептиків та медичних виробів;
484,2 тис. гривень (у тому числі видатки споживання - 130,2 тис. гривень, видатки розвитку - 354 тис. гривень) на безповоротній основі - для закупівлі обладнання для технічного забезпечення дистанційного навчання з метою запобігання виникненню та поширенню, локалізації та ліквідації спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
4. Затвердити Порядок використання коштів, виділених для забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що додається.
5. Забезпечити:
1) Міністерству юстиції - погодження скорочення обсягу видатків державного бюджету, передбаченого пунктом 1 цієї постанови, та виділення бюджетних коштів, передбаченого пунктом 3 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;
2) Міністерству фінансів - після зазначеного погодження відкриття нової бюджетної програми та внесення відповідних змін до розпису державного бюджету.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 листопада 2020 р. № 1120

ПОРЯДОК

використання коштів, виділених для забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів державного бюджету за програмою "Забезпечення засобами індивідуального захисту педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби України та здобувачів освіти, дезінфекційними засобами та антисептиками, медичними виробами та обладнанням для технічного забезпечення дистанційного навчання здобувачів освіти за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками" (далі - бюджетні кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мін’юст.
Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є:
Академія Державної пенітенціарної служби;
Дніпровський центр підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби;
Хмельницький центр підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби.
3. Бюджетні кошти виділяються для здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а саме для закупівлі:
1) засобів індивідуального захисту педагогічних та науково-педагогічних працівників Академії Державної пенітенціарної служби та центрів підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби та здобувачів освіти, дезінфікуючих засобів та антисептиків, медичних виробів для скринінгу;
2) обладнання для технічного забезпечення дистанційного навчання здобувачів освіти з метою запобігання виникненню та поширенню, локалізації та ліквідації спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
4. Закупівля за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.
Попередня оплата проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства. У договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти може передбачатися попередня оплата на строк не більше одного місяця.
5. Мін’юст забезпечує використання бюджетних коштів, не допускаючи наявності кредиторської заборгованості, на 30-й день з дня відміни дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
6. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, та отримані (створені) активи здійснюється в установленому законодавством порядку.
7. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про виконання бюджетної програми та використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
8. Мін’юст подає щомісяця до 5 числа Комітетові Верховної Ради України з питань бюджету та Мінфіну інформацію про використання бюджетних коштів.