ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
13.11.2020 № 313

Про внесення змін до додатка Порядку відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій з виконання бюджетів у системі Державної казначейської служби України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1070 (1070-2019-п) "Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" та з метою доопрацювання прикладного програмного забезпечення в частині деталізації обліку зарахування коштів попередньої оплати за капітальними видатками та державними контрактами на небюджетні рахунки НАКАЗУЮ:
1. Після абзацу третього пункту 16 додатка Порядку відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Державної казначейської служби України (v0217840-13) , затвердженого наказом Державної казначейської служби України від 27 грудня 2013 року № 217 (у редакції наказу Державної казначейської служби України від 04 грудня 2019 року № 341) доповнити новим абзацом такого змісту:
"При кодуванні субрахунку 3553 для ознаки XXXX, де перший знак X приймає значення "6" у разі зарахування коштів попередньої оплати за капітальними видатками та державними контрактами за товари, роботи і послуги, що закуповуються за бюджетні кошти.".
У зв'язку із цим абзаци 4 - 13 вважати абзацами 5 - 14.
2. Самостійним структурним підрозділам апарату Державної казначейської служби України та головним управлінням Державної казначейської служби України в областях та м. Києві здійснити заходи щодо виконання цього наказу.
3. Контроль за виконанням вимог цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків та начальників головних управлінь Державної казначейської служби України в областях та м. Києві.
4. Норми цього наказу набирають чинності з дня його підписання.
Голова
Т. Слюз
( Текст взято з сайту Казначейства України http://www.treasury.gov.ua )