УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
30.11.2020 № 152
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 160 від 21.12.2020 (v0160500-20) )

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 03 квітня 2020 року № 46

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України" (679-14) , статті 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (2121-14) , у зв'язку з продовженням дії карантину, установленого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 (211-2020-п) "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами), згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 (641-2020-п) "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами), з метою мінімізації негативного впливу таких обмежень на банківську систему, фінансову стабільність та економіку України, підтримання фінансової системи України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до підпункту 5 пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 03 квітня 2020 року № 46 (v0046500-20) "Про особливості застосування вимог окремих нормативно-правових актів і внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України у зв'язку з установленням карантину та запровадженням обмежувальних заходів" (зі змінами) такі зміни:
1) в абзаці першому слова "та подання" виключити;
2) абзаци третій та четвертий замінити одним новим абзацом такого змісту:
"банкам України подати до Національного банку України плани відновлення діяльності в тестовому режимі не пізніше 01 березня 2021 року;".
У зв'язку з цим абзаци п'ятий та шостий уважати відповідно абзацами четвертим та п'ятим.
2. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Наталія Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Катерину Рожкову.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
Голова
К. Шевченко