ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
від 27 листопада 2020 року № 528

Про скаргу кандидата в депутати Коцюбинської селищної ради Бучанського району Київської області Матюшиної О.В., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 26 листопада 2020 року за № 21-36/1-27238

До Центральної виборчої комісії 26 листопада 2020 року надійшла скарга кандидата в депутати Коцюбинської селищної ради Бучанського району Київської області Матюшиної Ольги Володимирівни, суб’єктом оскарження в якій визначено Коцюбинську селищну територіальну виборчу комісію Бучанського району Київської області (далі - Коцюбинська селищна територіальна виборча комісія).
У скарзі суб’єкт звернення зі скаргою просить установити факт одноразового грубого порушення Коцюбинською селищною територіальною виборчою комісією Конституції України (254к/96-ВР) , Виборчого кодексу України (396-20) (далі - Кодекс) та законів України, у зв’язку з цим достроково припинити повноваження всього її складу, сформувати новий склад зазначеної виборчої комісії відповідно до вимог Кодексу (396-20) та зобов’язати вказану виборчу комісію після сформування її нового складу невідкладно виконати постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 10 листопада 2020 року в справі № 320/10760/20.
Обґрунтовуючи свої вимоги, суб’єкт звернення зі скаргою зазначає, що Коцюбинська селищна територіальна виборча комісія під час своєї роботи 24 та 25 листопада 2020 року протиправно заборонила доступ до приміщення комісії суб’єктам виборчого процесу та журналістам, чим грубо порушила положення статей 9, 19, пункту 5 частини першої статті 21, частини восьмої статті 36 Кодексу (396-20) в частині недотримання основоположних засад публічності і відкритості виборчого процесу, усіх його процедур з урахуванням обмежень, установлених законом, належного інформування виборців та інших суб’єктів виборчого процесу.
Крім того, як зазначено у скарзі, таке рішення про обмеження доступу журналістів до приміщення комісії і висвітлення "суспільно-важливої теми - належного виконання постанови Шостого апеляційного адміністративного суду у справі № 320/10760/20 - є також порушенням статті 26 Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" (2782-12) та містить ознаки діяння, передбаченого статтею 171 Кримінального кодексу України (2341-14) ".
З огляду на викладені обставини скаржник зазначає, що наведене вище свідчить про неможливість належного виконання обов’язків нинішнім складом Коцюбинської селищної територіальної виборчої комісії та вважає за необхідне достроково припинити повноваження всього її складу у зв’язку з одноразовим грубим порушенням нею вимог Конституції України (254к/96-ВР) , Кодексу (396-20) та законів України.
Вивчивши скаргу та додані до неї матеріали, Центральна виборча комісія зазначає.
Відповідно до частини другої статті 3 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (1932-15) (далі - Закон) Комісія та її члени зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України (254к/96-ВР) та законами України.
Згідно з частиною четвертою статті 14 Закону (1932-15) скарги, що стосуються виборів чи референдумів, подаються до Комісії в порядку та строки, встановлені законом про вибори чи законом про референдуми.
Порядок і строки подання та розгляду скарг, що стосуються місцевих виборів, а також вимоги до їх форми і змісту визначено розділом XI Кодексу (396-20) .
Відповідно до частини сьомої статті 63 Кодексу (396-20) постановою Центральної виборчої комісії від 21 серпня 2020 року № 192 затверджено Порядок розгляду скарг виборчими комісіями з виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів (v0192359-20) (далі - Порядок).
Частиною другою статті 72 Кодексу (396-20) , пунктом 10.3 Порядку (v0192359-20) передбачено, що перед розглядом скарги по суті виборча комісія вивчає скаргу для встановлення, чи подано її належним суб’єктом звернення зі скаргою, визначеним Кодексом; чи віднесено Кодексом розгляд скарги до повноважень виборчої комісії (належний суб’єкт розгляду скарги); чи дотримано суб’єктом звернення зі скаргою строки оскарження, встановлені Кодексом.
За змістом частини першої статті 65 Кодексу (396-20) , розділу 2 Порядку (v0192359-20) суб’єктом звернення до виборчої комісії зі скаргою, що стосується виборчого процесу, може бути, зокрема, кандидат, зареєстрований для участі у відповідних виборах.
Згідно з частинами першою, шостою, сьомою статті 66 Кодексу (396-20) , пунктом 4.1, підпунктами 4, 6 пункту 4.3 Порядку (v0192359-20) скарга до виборчої комісії може бути подана суб’єктом звернення зі скаргою протягом двох днів після прийняття рішення, вчинення дії чи бездіяльності суб’єктом оскарження, за винятком випадків, зазначених у частинах другій і третій указаної статті Кодексу (396-20) . Днем подання скарги вважається день фактичного отримання скарги виборчою комісією.
Таким чином, скаргу подано належним суб’єктом звернення зі скаргою з дотриманням установленого Кодексом (396-20) строку.
Досліджуючи питання, чи належить розгляд поданої скарги до повноважень Центральної виборчої комісії (належний суб’єкт розгляду скарги), Комісія зазначає, що згідно з пунктом 2 частини третьої статті 65 Кодексу (396-20) та підпунктом 1 пункту 3.1 Порядку (v0192359-20) до Центральної виборчої комісії може бути оскаржено бездіяльність територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів.
Зі змісту скарги вбачається, що суб’єкт звернення зі скаргою по суті оскаржує дії Коцюбинської селищної територіальної виборчої комісії щодо недопущення суб’єктів виборчого процесу та журналістів до приміщення виборчої комісії під час її засідання.
Відповідно до пункту 1-1 частини другої статті 64 Кодексу (396-20) , підпункту 5 пункту 3.4 Порядку (v0192359-20) рішення чи дії територіальної виборчої комісії, крім встановлених цим Кодексом випадків, оскаржуються виключно до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України, шляхом подання позовної заяви.
Отже, Центральна виборча комісія констатує, що є неналежним суб’єктом розгляду скарги.
Щодо вимог суб’єкта звернення зі скаргою достроково припинити повноваження всього складу Коцюбинської селищної територіальної виборчої комісії у зв’язку з одноразовим грубим порушенням Конституції України (254к/96-ВР) , Кодексу (396-20) та законів України, сформувати її новий склад відповідно до вимог Кодексу (396-20) та зобов’язати вказану виборчу комісію після сформування нового складу невідкладно виконати постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 10 листопада 2020 року в справі № 320/10760/20 зазначаємо, що вони є похідними від вимоги встановити факт одноразового грубого порушення Коцюбинською селищною територіальною виборчою комісією Конституції України, Кодексу (396-20) та законів України.
Крім того, Комісія наголошує, що частиною третьою статті 208 Кодексу (396-20) Центральній виборчій комісії надано право достроково припинити повноваження усього складу територіальної виборчої комісії в разі одноразового грубого порушення чи систематичного порушення такою територіальною виборчою комісією Конституції України (254к/96-ВР) та законів України. Зазначене положення не покладає на Комісію імперативного обов’язку достроково припиняти повноваження територіальної виборчої комісії за наявності викладених підстав. Право Центральної виборчої комісії на дострокове припинення повноважень територіальної виборчої комісії є дискреційним. Тобто дострокове припинення повноважень територіальної виборчої комісії є організаційним заходом, який за необхідності може вживатися Центральною виборчою комісією, однак не може вважатися способом поновлення порушеного права.
Враховуючи викладене, визначені Кодексом (396-20) перелік вимог, які суб’єкт звернення може заявляти у скарзі, та рішень, які виборча комісія може ухвалювати за результатом розгляду скарги, а також у цілому суть скарги, прохання про дострокове припинення повноважень територіальної виборчої комісії не може становити зміст вимоги у скарзі.
Виборча комісія приймає рішення про залишення скарги без розгляду по суті, якщо вона подана неналежним суб’єктом звернення зі скаргою чи до неналежного суб’єкта розгляду скарги або з порушенням строків оскарження, встановлених Кодексом (частина третя статті 72 Кодексу (396-20) та пункт 10.6 Порядку (v0192359-20) ).
За таких обставин скарга кандидата в депутати Коцюбинської селищної ради Бучанського району Київської області Матюшиної О.В. підлягає залишенню без розгляду по суті.
Враховуючи викладене, відповідно до частин першої, третьої статті 65, статей 66, 69, частин першої - третьої статті 72 Виборчого кодексу України (396-20) , Порядку розгляду скарг виборчими комісіями з виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів (v0192359-20) , затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 21 серпня 2020 року № 192, керуючись частиною другою статті 1, частиною першою статті 2, частиною другою статті 3, статтями 11 - 13, 17, 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (1932-15) , Центральна виборча комісія постановляє:
1. Скаргу кандидата в депутати Коцюбинської селищної ради Бучанського району Київської області Матюшиної Ольги Володимирівни, зареєстровану в Центральній виборчій комісії 26 листопада 2020 року за № 21-36/1-27238, залишити без розгляду по суті.
2. Копію цієї постанови надіслати Матюшиній О.В., Коцюбинській селищній територіальній виборчій комісії Бучанського району Київської області.
3. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.
Голова
Центральної виборчої комісії
О.ДІДЕНКО