ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
від 27 листопада 2020 року № 523

Про звернення до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо забезпечення фінансування проміжних виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах у 2021 році

Відповідно до частини п’ятої статті 15, частини першої статті 106 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (4061-17) (далі - Закон), який згідно з підпунктом 2 пункту 2 розділу XXXXII "Прикінцеві та перехідні положення" Виборчого кодексу України (396-20) є чинним щодо організації та проведення проміжних виборів народних депутатів України, що діють до наступних чергових або позачергових виборів народних депутатів України, в разі дострокового припинення повноважень народного депутата України, обраного в одномандатному виборчому окрузі, Центральною виборчою комісією призначаються проміжні вибори народних депутатів України в порядку, встановленому Законом.
Рішення про призначення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як у десятиденний строк з дня отримання відповідного документа про дострокове припинення повноважень народного депутата України, обраного в цьому окрузі. Проміжні вибори проводяться двічі на рік - в останню неділю березня та останню неділю жовтня. Якщо остання неділя березня або остання неділя жовтня, на які призначаються проміжні вибори, припадає на святковий день або день релігійного свята, визначений неробочим відповідно до трудового законодавства, такі проміжні вибори призначаються на наступну неділю. Виборчий процес проміжних виборів народного депутата України починається за 60 днів до дня виборів (голосування) (частина шоста статті 16 Закону (4061-17) ).
Проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі проводяться в останню неділю шістдесятиденного строку з дня опублікування рішення про їх призначення (частина друга статті 106 Закону (4061-17) ).
Постановою Центральної виборчої комісії від 27 листопада 2020 року № 522 на 28 березня 2021 року призначено проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 87 (Івано-Франківська область).
Крім того, за результатами місцевих виборів 25 жовтня 2020 року згідно з повідомленнями, отриманими Комісією від Покровської міської територіальної виборчої комісії Покровського району Донецької області та Херсонської міської територіальної виборчої комісії Херсонського району Херсонської області відповідно до Порядку інформування Центральної виборчої комісії про перебіг виборчого процесу місцевих виборів (v0200359-20) , затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 25 серпня 2020 року № 200 ( форма № 6 (v0200359-20) ), Требушкіна Р.В. та Колихаєва І.В., які є народними депутатами України, обраними в одномандатних виборчих округах № 50 та № 184, визнано обраними Покровським міським головою Покровського району Донецької області та Херсонським міським головою Херсонського району Херсонської області відповідно.
Таким чином, у разі надходження відповідних документів Центральна виборча комісія зобов’язана буде призначити проміжні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 50 (Донецька область) та № 184 (Херсонська область).
Також може бути припинено повноваження народних депутатів України, обраних в інших одномандатних виборчих округах, що потребуватиме додаткових коштів.
У зв’язку з цим Центральна виборча комісія зазначає, що за змістом частини першої статті 45, частини першої статті 46 Закону (4061-17) витрати на підготовку і проведення проміжних виборів народного депутата України здійснюються виключно за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів народних депутатів України.
Обсяг коштів для підготовки та проведення проміжних виборів народних депутатів України за поданням Центральної виборчої комісії передбачається окремим рядком у законі про Державний бюджет України (частина друга статті 46 Закону (4061-17) ).
За розрахунками Комісії обсяг коштів, необхідних для організації підготовки та проведення проміжних виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 50 (Донецька область), № 87 (Івано-Франківська область), № 184 (Херсонська область), становитиме 34681,4 тис. гривень.
Разом з тим у проєкті Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (реєстраційний № 4000), прийнятому Верховною Радою України у першому читанні5 листопада 2020 року, Центральній виборчій комісії за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України" передбачено лише 10641,2 тис. гривень.
З метою недопущення порушення конституційних прав громадян України Центральна виборча комісія вважає за необхідне звернутися до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо необхідності врахування у проєкті Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" збільшення видатків, передбачених Комісії за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України", на 24040,2 тис. гривень, тобто до 34681,4 тис. гривень.
Відповідно до статті 1 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (1932-15) Комісія є колегіальним державним органом, який діє на підставі Конституції України (254к/96-ВР) та законів України і наділений повноваженнями щодо організації підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, всеукраїнського та місцевих референдумів у порядку та в межах, установлених законами України.
Згідно з визначеними повноваженнями Комісія забезпечує дотримання передбачених Конституцією України (254к/96-ВР) та законами України принципів і засад виборчого і референдумного процесів, реалізацію і захист виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі, однакове застосування законодавства України про вибори і референдуми на всій території України, контроль за додержанням вимог законодавства України про вибори і референдуми (пункти 1 - 4 статті 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (1932-15) ).
Статтею 23 вказаного Закону (1932-15) визначено, що Комісія вносить пропозиції щодо формування Державного бюджету України з питань фінансування виборів і референдумів в Україні, здійснює фінансове та матеріально-технічне забезпечення виборів і референдумів відповідно до законів України, формує кошторис, розподіляє кошти, що виділяються з Державного бюджету України на фінансове забезпечення підготовки та проведення виборів і всеукраїнського референдуму, діяльності відповідних виборчих комісій, комісій з всеукраїнського референдуму, контролює правильне та цільове використання зазначених коштів.
У зв’язку з цим Комісія зауважує, що неналежне фінансове забезпечення підготовки та проведення проміжних виборів народних депутатів України перешкоджає реалізації встановленого статтею 38 Конституції України права громадян України брати участь в управлінні державними справами, обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, забезпеченню необхідного представництва у Верховній Раді України, а отже, повноцінному здійсненню громадянами України гарантованого Основним Законом України права на участь в управлінні державними справами.
Враховуючи викладене, відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України (4061-17) , підпункту 2 пункту 2 розділу XXXXII "Прикінцеві та перехідні положення" Виборчого кодексу України (396-20) , частини п’ятої статті 15, частини шостої статті 16, частини першої статті 45, частин першої, другої статті 46, статті 106 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (4061-17) , керуючись статтями 11 - 13, пунктами 1 - 4 статті 17, статтею 23 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (1932-15) , Центральна виборча комісія постановляє:
1. Звернутися до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо необхідності врахування у проєкті закону про Державний бюджет України на 2021 рік збільшення видатків, передбачених Центральній виборчій комісії за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України", на 24040,2 тис. гривень - до 34681,4 тис. гривень.
2. Цю постанову надіслати Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України.
3. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.
Голова
Центральної виборчої комісії
О.ДІДЕНКО