АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
04.11.2020 № 704
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 листопада 2020 р.
за № 1149/35432

Про внесення зміни до Інструкції з оформлення та адресування відправлень, які надсилаються через Головне управління урядового фельд’єгерського зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України і підрозділи урядового фельд’єгерського зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Відповідно до пункту 19 Порядку забезпечення урядовим фельд’єгерським зв’язком, приймання, доставки, збереження, знищення кореспонденції, офіційної кореспонденції та дипломатичної пошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 року № 152, пункту 499 Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939, підпункту 6 пункту 4 та пункту 10 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (411-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 411, НАКАЗУЮ:
1. Абзац десятий пункту 1 розділу VIII Інструкції з оформлення та адресування відправлень, які надсилаються через Головне управління урядового фельд’єгерського зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України і підрозділи урядового фельд’єгерського зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (z0003-19) , затвердженої наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 10 грудня 2018 року № 754, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за № 3/32974, викласти у такій редакції:
"із вкладеннями, забороненими до пересилання відповідно до Правил надання послуг поштового зв’язку (270-2009-п) , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 березня 2009 року № 270 (далі - Правила), крім спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, для потреб державних органів, підрозділи яких здійснюють оперативно-розшукову діяльність, з урахуванням вимог законодавства про охорону державної таємниці.".
2. Департаменту розвитку електронних комунікацій Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Голова Служби
Ю. Щиголь
ПОГОДЖЕНО:
Тимчасово виконуючий обов’язки
Міністра оборони України
Перший заступник Голови
Служби безпеки України
Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України
Міністр закордонних справ України
І. Руснак
В. Малюк
О. Вискуб
Д. Кулеба