МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
ЛИСТ
27.11.2020 № 72/14-612/1-2384
Міністерство юстиції України
Копія: Кабінет Міністрів України
Апарат Верховної Ради України
Міністерство інфраструктури України
Державна служба морського та
річкового транспорту України
(Морська адміністрація)
Посольство України в Республіці Хорватія

Щодо набрання чинності міжнародним договором

Відповідно до пункту 8 Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним, затвердженого постановою КМУ від 23.04.2001 № 376 (376-2001-п) (зі змінами), подаємо інформацію щодо набрання чинності міжнародним договором України:
Назва документа
Дата
підписання
Дата
ратифікації
Дата
набрання
чинності
Термін дії
1.
Меморандум (191_001-20)
про взаєморозуміння між Державною службою морського та річкового транспорту України та Міністерством моря, транспорту та інфраструктури Республіки Хорватія щодо визнання підготовки та дипломування/сертифікування моряків для роботи на суднах під прапором України та на суднах під прапором Республіки Хорватія
17.06.2020,
20.11.2020
-
20.11.2020
Діє протягом (5) п'яти років, дія буде продовжуватись автоматично на наступні п'ятирічні періоди, якщо будь-яка зі Сторін не повідомить письмово дипломатичними каналами іншій Стороні щонайменше за 6 місяців про свій намір припинити дію Меморандуму
Зазначений двосторонній міжнародний договір України (далі - Меморандум) був підписаний лише англійською мовою, що не відповідає вимогам пункту "в" частини другої статті 4 Закону України "Про міжнародні договори України" (1906-15) .
Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України (254к/96-ВР) органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
У цьому зв'язку інформуємо, що на виконання положень Закону України "Про міжнародні договори України" від 29.06.2004 № 1906-IV (1906-15) та відповідно до Порядку здійснення офіційного перекладу багатосторонніх міжнародних договорів України на українську мову, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2006 № 353 (353-2006-п) , МЗС України має повноваження здійснювати офіційний переклад українською мовою лише багатосторонніх міжнародних договорів України.
Таким чином, питання здійснення офіційних перекладів українською мовою інших видів міжнародних договорів України, у тому числі і двосторонніх, виходить за межі компетенції МЗС України. Оскільки чинним законодавством України не визначений порядок здійснення офіційних перекладів двосторонніх міжнародних договорів України, для здійснення належної реєстрації Меморандуму в Єдиному державному реєстрі нормативно-правових актів і використання в роботі Морською адміністрацією був здійснений її переклад українською мовою.
Враховуючи викладене та з огляду на вимоги пунктів 8 й 10 Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2001 № 376 (376-2001-п) (із змінами), надсилаємо засвідчену копію зазначеного Меморандуму (191_001-20) , а також його переклад українською мовою, здійснений Морською адміністрацією як відповідальним ЦОВВ за укладення цього міжнародного договору.
Директор Департаменту
міжнародного права
О. Золотарьова